Terminowe prawo jazdy – co musisz o nim wiedzieć?

Uśmiechnięta kobieta za kierownicą pokazuje prawo jazdy

Już od kilku lat wydawane są wyłącznie terminowe prawa jazdy. To jednak, przez jaki okres taki dokument będzie uprawniać do kierowania pojazdami, zależy od kilku czynników. Masz bezterminowe prawo jazdy? Zobacz, kiedy musisz je wymienić na terminowe.


Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje jednolity wzór prawa jazdy, ale poszczególne kraje mają dowolność w zakresie ustanawiania jego maksymalnego okresu ważności. Mimo że w Polsce jest on dłuższy niż w większości krajów unijnych, to kierowcy muszą liczyć się z koniecznością wymiany prawa jazdy – kierowanie samochodem, gdy dokument utraci ważność, oznacza mandat w wysokości 500 zł.

Co oznacza terminowe prawo jazdy?

Jak wskazuje sama nazwa, terminowe prawo jazdy jest wydawane na określony czas – może to być np. rok czy 5 lat. Z kolei maksymalny okres ważności terminowego prawa jazdy jest uzależniony od kategorii i wynosi:

 • 5 lat – dla kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E,
 • 15 lat – dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T.

Od kiedy wydawane są terminowe prawa jazdy? Zmiana przepisów w tym zakresie miała miejsce w 2013 r. Jednocześnie przed 2013 r. – równolegle z bezterminowym prawem jazdy – funkcjonowało również terminowe prawo jazdy.

Komu wydawane jest terminowe prawo jazdy?

Być może zadajesz sobie pytanie: „Dlaczego mam terminowe prawo jazdy?”. Aktualnie każda osoba podchodząca do egzaminu musi liczyć się z tym, że otrzyma jedynie terminowe prawo jazdy.

Wcześniej (czyli przed 2013 r.) terminowe prawo jazdy było wydawane kierowcom, u których stwierdzono ograniczenia zdrowotne. Obecnie prawo jazdy również nie musi zostać wydane kierowcy na maksymalny okres – kluczowa jest opinia lekarza, który bada m.in.:

 • Narząd wzroku. Przykładowo obuoczna ostrość wzroku nie może wynosić mniej niż 0,5 po korekcji. Kandydat na kierowcę, u którego wykryto wadę wzroku, może otrzymać uprawnienia, ale maksymalnie na 10 lat. Dodatkowo podczas jazdy zawsze będzie musiał używać szkieł korekcyjnych.
 • Narząd słuchu. Częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, chyba że kandydat ubiega się o uzyskanie prawa jazdy kategorii D lub D1.
 • Pod kątem chorób przewlekłych, np. cukrzycy. Wobec osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii np. B, która z powodu cukrzycy jest leczona farmakologicznie, lekarz może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, ale tylko po spełnieniu przez nią warunków – np. przechodzenia regularnych kontrolnych badań, pomiędzy którymi nie będzie odstępu dłuższego niż 5 lat.

Taka konstrukcja przepisów jest podyktowana chęcią zapewnienia bezpieczeństwa zarówno kierowcy, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Prawo jazdy – terminowe czy bezterminowe?

Aktualnie kierowca może prowadzić samochody na podstawie terminowego albo bezterminowego prawa jazdy. To wynik zmian w przepisach. Mimo że od 19 stycznia 2013 r. w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy, to kierowcy je posiadający wciąż mogą z nich korzystać. Zmieni się to za kilka lat. Kiedy dokładnie?

Termin wymiany bezterminowego prawa jazdy jest już znany – każdy kierowca, który otrzymał ten dokument przed 19 stycznia 2013 r., będzie musiał dokonać jego wymiany w okresie od 2028 do 2033 r. Inaczej mówiąc, już za kilka lat terminowe prawo jazdy będzie w posiadaniu wszystkich kierowców.

Dobrą wiadomością dla osób posiadających bezterminowe prawo jazdy jest to, że nie będą oni musieli ponownie nabywać uprawnień.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Kiedy trzeba wymienić terminowe prawo jazdy?

Wymiana terminowego prawa jazdy jest niezbędna w trzech przypadkach:

 • Po zmianie danych osobowych – imienia lub nazwiska. Zmiana adresu zamieszkania nie wymaga wymiany prawa jazdy.
 • Gdy kategoria prawa jazdy straciła ważność lub gdy prawo jazdy straciło ważność. Drugi przypadek jest zdecydowanie częstszy.
 • Po zgubieniu lub zniszczeniu dokumentu. W tym przypadku urząd wydaje wtórnik.

Jak wymienić terminowe prawo jazdy?

Jeżeli zastanawiasz się, jak odnowić terminowe prawo jazdy, to konieczne będzie ponowne uzyskanie orzeczenia lekarskiego i złożenie wniosku. Wzór wniosku możesz pobrać na stronie www.gov.pl. Należy do niego dołączyć aktualne zdjęcie i potwierdzenie opłaty za wydanie nowego dokumentu. Podczas wizyty w urzędzie będziesz musiał też przedstawić posiadane już prawo jazdy oraz dokument tożsamości.

Urzędem właściwym do załatwienia sprawy jest urząd miasta (jeżeli mieszkasz w mieście na prawach powiatu), starostwo powiatowe lub urząd dzielnicy (w przypadku Warszawy). Sprawy nie musisz załatwiać osobiście – wniosek wraz z wymaganymi załącznikami możesz przesłać na adres właściwego urzędu. W wielu urzędach istnieje też możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfryzację urzędów, dzięki czemu wymiana terminowego prawa jazdy może odbyć się również online. Służy do tego platforma ePUAP.gov.pl, która wymaga potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem Profilu Zaufanego.

Ile kosztuje wymiana terminowego prawa jazdy?

100,50 zł – tyle zapłacisz za wydanie nowego dokumentu. Z reguły kwotę za wymianę terminowego prawa jazdy można wpłacić na konto urzędu na dwa sposoby – w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy.

Dodatkowy koszt stanowi badanie lekarskie – kosztuje ono 200 zł. Osoby załatwiające sprawę przez profesjonalnego pełnomocnika muszą doliczyć jeszcze 17 zł za pełnomocnictwo.

Ile trwa wymiana terminowego prawa jazdy?

Urzędy rozpatrują wniosek o wymianę terminowego prawa jazdy w ciągu 9 dni roboczych, licząc od dnia jego złożenia. W przypadku skomplikowanych spraw termin rozpatrzenia wniosku może przedłużyć się do 2 miesięcy.

Każda osoba wymieniająca prawo jazdy może sprawdzić, czy nowy dokument jest już gotowy do odbioru, korzystając w tym celu ze strony internetowej www.info-car.pl – wystarczy podać swoje dane (imię, nazwisko) i numer PESEL.

Terminowe prawo jazdy a pandemia – co warto wiedzieć?

Pandemia COVID-19 spowodowała zmiany w organizacji pracy urzędów. W odpowiedzi przygotowana została ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. tarcza antykryzysowa. Znalazły się w niej też zapisy odnoszące się do prawa jazdy – zgodnie z nimi kierowcy mogli złożyć wniosek o wymianę terminowego prawa jazdy do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Bardzo prawdopodobne, że w przypadku nawrotu kryzysu związanego z COVID-19 zaczną obowiązywać już sprawdzone rozwiązania. Jeżeli masz terminowe prawo jazdy, nie powinieneś obawiać się, że w razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej, nie będziesz mógł korzystać z samochodu.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments