Prawo jazdy A, A1, A2 i AM – czym się różnią i do czego uprawniają?

Młoda para na motocyklu
 • Od 19 stycznia 2013 r. obok kategorii A i A1 pojawiły się A2 i AM.
 • Pierwsze prawo jazdy – kategorii AM – mogą uzyskać osoby, które ukończyły 14 lat.
 • Prawo jazdy kategorii AM pozwala kierować motorowerem i lekkim czterokołowcem.
 • Jedynie zdobycie prawa jazdy A pozwala kierować wszystkimi motocyklami.
 • Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A, A1, A2 lub AM, konieczne jest zgromadzenie dokumentów i uzyskanie indywidualnego numeru PKK.

Chcesz kierować motorowerem, małym quadem lub motocyklem? Będziesz potrzebował prawa jazdy kategorii A, A1, A2 lub AM. Dowiedz się, kiedy możesz zacząć ubiegać się o wydanie prawa jazdy jednej z tych kategorii. Podpowiadamy też, jak wygląda procedura.

Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B nie muszą wyrabiać kategorii AM, aby prowadzić np. małego quada. Jeżeli jednak nie masz prawa jazdy, to nie będziesz mógł wsiąść za jego kierownicę bez posiadania uprawnień.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Prawo jazdy A, A1, A2 i AM – co zmieniło się w 2013 roku?

Od 19 stycznia 2013 r. obowiązują nowe kategorie prawa jazdy – AM i A2. Kategoria AM została wprowadzona w miejsce dotychczasowej karty motorowerowej. Z kolei kategoria A2 to dodatkowa, pośrednia kategoria między A a A1.

Mimo że nowe przepisy obowiązują już od kilku lat, to wciąż nie wszyscy kierowcy oraz osoby zainteresowane uzyskaniem prawa jazdy wiedzą, jakimi pojazdami można kierować, mając kategorię A, A1, A2 czy AM.

Ile trzeba mieć lat, aby uzyskać prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM?

W Polsce przepisy dotyczące minimalnego wieku, jaki musi posiadać osoba chcąca kierować pojazdami, nie są rygorystyczne. Prawo jazdy kategorii AM można otrzymać na długo przed ukończeniem pełnoletności.

Jeżeli interesuje Cię:

 • Prawo jazdy kategorii AM – musisz mieć ukończone 14 lat. Jako osoba niepełnoletnia będziesz potrzebował zgody rodziców (opiekunów prawnych), aby zapisać się na kurs.
 • Prawo jazdy kategorii A1 – musisz mieć ukończone 16 lat. Ponieważ w momencie starania się o tę kategorię prawa jazdy będziesz osobą niepełnoletnią, to również będziesz potrzebował zgody rodziców (opiekunów prawnych).
 • Prawo jazdy kategorii A2 – możesz się o nie starać po ukończeniu 18 lat.
 • Prawo jazdy kategorii A – aby je otrzymać, będziesz musiał mieć ukończone 20 lub 24 lata. Pierwszy próg wiekowy obowiązuje osoby, które mają już od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2. Jeżeli wcześniej nie ubiegałeś się o wydanie prawa jazdy kategorii A2 lub masz je krócej niż 2 lata, obowiązuje Cię wyższy wiek.

Z reguły osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do kierowania wybranymi pojazdami nie mogą się doczekać, kiedy zaczną kurs. Jeżeli chcesz zdobyć prawo jazdy np. kategorii A1, nie musisz czekać aż ukończysz 16 lat – rozpocząć kurs i zdać egzamin możesz na 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat.

Jakie uprawnienia dają prawa jazdy kategorii A, A1, A2 i AM?

Kategorie A, A1, A2 i AM oznaczają uprawnienia do kierowania różnymi pojazdami. W ich przypadku ustawodawca zdecydował się na stopniowy dostęp – pierwsze prawo jazdy możesz otrzymać, gdy ukończysz 14 lat. Z kolei ciężkie motocykle będziesz mógł zacząć prowadzić, gdy będziesz miał 20 lub 24 lata.

Prawo jazdy kategorii AM – uprawnienia

To pierwsza kategoria prawa jazdy, o którą możesz się starać. Jeżeli zrobisz prawo jazdy kategorii AM, będziesz mógł prowadzić motorower, lekki czterokołowiec (np. małego quada – którego masa własna nie przekracza 350 kg i który konstrukcyjnie nie może poruszać się z prędkością większą niż 45 km/h) oraz zespół pojazdów – motorower lub lekki czterokołowiec wraz z przyczepą. Zespół pojazdów będziesz mógł prowadzić jedynie na terenie Polski.

Prawo jazdy kategorii AM zastąpiło funkcjonującą wcześniej kartę motorowerową.

Prawo jazdy kategorii A1 – uprawnienia

Prawo jazdy kategorii A1 to druga kategoria prawa jazdy. Będziesz jej potrzebował, jeżeli chcesz prowadzić:

 • motocykl o następujących parametrach technicznych: pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg,
 • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW,
 • zespół pojazdów – jeden z powyższych pojazdów połączony z przyczepą.

Kierowanie zespołem pojazdów na podstawie kategorii prawa jazdy A1 jest dozwolony wyłącznie na terenie Polski.

Ponieważ kategoria A1 jest nadrzędną w stosunku do AM, to posiadając prawo jazdy A1, możesz prowadzić też motorower, lekki czterokołowiec oraz te pojazdy wraz z przyczepą.

Prawo jazdy kategorii A2 – uprawnienia

To kategoria prawa jazdy, którą zainteresowani są miłośnicy jednośladów. Mając prawo jazdy kategorii A2, będziesz mógł prowadzić:

 • motocykl – o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy własnej 0,2 kW/kg; jednocześnie motocykl nie może powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocykl trójkołowy – warunkiem jest, aby jego moc nie przekraczała 15 kW,
 • zespół pojazdów – jeden z wymienionych wyżej pojazdów połączony z przyczepą, ale wyłącznie na terenie Polski.

Posiadając prawo jazdy kategorii A2, będziesz mógł też kierować pojazdami, na które potrzebne jest prawo jazdy AM.

Prawo jazdy kategorii A – uprawnienia

Pożądaną wśród miłośników motocykli kategorią prawa jazdy jest kategoria A. Uprawnia ona do kierowania wszystkimi motocyklami, bez ograniczeń w zakresie parametrów technicznych. Posiadając prawo jazdy A, będziesz mógł też prowadzić pojazdy, do kierowania którymi potrzebne jest prawo jazdy AM.

Kategoria prawa jazdy A uprawnia też do kierowania zespołem pojazdów, czyli np. małym quadem z przyczepą czy motocyklem z przyczepą. To uprawnienie obowiązuje jednak wyłącznie na terenie Polski.

Jak krok po kroku uzyskać prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM?

Zasady ubiegania się o prawo jazdy są jednakowe dla każdego – kategoria prawa jazdy jest bez znaczenia. Od 2014 r. obowiązuje nowa procedura wydawania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Wygląda ona następująco:

1. Krok pierwszy – zgromadzenie dokumentów

W pierwszej kolejności musisz udać się do lekarza, aby otrzymać orzeczenie lekarskie. Zgromadź też niezbędne dokumenty: przygotuj wniosek o wydanie prawa jazdy, wykonaj fotografię do prawa jazdy i – jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią – zadbaj o pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego.

2. Krok drugi – uzyskanie PKK,

PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę, to numer przypisany do do kandydata na kierowcę. Uzyskasz go w wydziale komunikacji, gdy złożysz komplet wymaganych dokumentów. Posiadając numer PKK, zarówno w szkole nauki jazdy, jak i przy zapisywaniu się na egzamin w ośrodku ruchu drogowego nie będziesz musiał przedstawiać żadnych dokumentów.

3. Krok trzeci – zapisanie się do szkoły

Gdy będziesz miał już numer PKK, możesz zapisać się do szkoły i wziąć udział w kursie, a następnie egzaminie wewnętrznym (teoretycznym i praktycznym). Możesz też wziąć udział wyłącznie w kursie praktycznym i zgłębić teorię we własnym zakresie.

4. Krok czwarty – zdanie egzaminu państwowego

Kolejny krok to zapisanie się na egzamin w WORD-zie, czyli Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W pierwszej kolejności musisz zdać egzamin teoretyczny, a w drugim praktyczny. Jeżeli z egzaminów otrzymasz wynik pozytywny, to WORD wyśle stosowną informację do urzędu, który wydał Ci numer PKK. Będziesz mógł wówczas odebrać prawo jazdy.

5. Krok piąty – odbiór prawa jazdy

Aby odebrać prawo jazdy, należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł na rachunek bankowy właściwego urzędu. Z reguły na odbiór dokumentu trzeba czekać 9 dni roboczych (licząc od dnia, w którym urząd stwierdził dokonanie wpłaty) lub – w wyjątkowych sytuacjach – miesiąc lub dwa miesiące.

Prawo jazdy kategorii A, A1, A2 lub AM możesz odebrać na jeden z dwóch sposobów – możesz udać się osobiście do urzędu lub pocztą. Drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej www.info-car.pl możesz sprawdzić, czy prawo jazdy jest już gotowe do odbioru.

Uwaga! Pamiętaj, że zdanie egzaminu nie oznacza, że możesz od razu prowadzić pojazdy – do tego potrzebujesz dokumentu. W przeciwnym razie narazisz się na mandat.

Stefania Stuglik

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments