Accredited – ubezpieczenia komunikacyjne

Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

Accredited Insurance (Europe) jest jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i na Malcie. Firma proponuje ubezpieczenia dedykowane właścicielom pojazdów mechanicznych. Jakie produkty można znaleźć w aktualnej ofercie tego ubezpieczyciela? 

Accredited – informacje o marce

W Polsce przedstawicielem Accredited Insurance (Europe) jest agent zarządzający – ToleranceIns sp. Na stronie internetowej toleranceins.pl można znaleźć m.in. Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) dla produktów proponowanych przez Accredited Insurance. Wchodząc na polski rynek, ubezpieczyciel skoncentrował się na oferowaniu ubezpieczeń komunikacyjnych.

OC w Accredited

Podstawowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, do którego można dokupić dodatkowe polisy, jest OC. Firma Accredited sprzedaje OC, a zakres ochrony tego ubezpieczenia został sprecyzowany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Umowa OC jest zawierana na okres 12 miesięcy.

Zielona Karta w Accredited

Accredited Insurance (Europe) oferuje właścicielom pojazdów, którzy planują podróżować poza granice Unii Europejskiej, ochronę w ramach Zielonej Karty. Zielona Karta to odpowiednik polskiego obowiązkowego ubezpieczenia OC, który zapewnia pokrycie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone poza granicami naszego kraju (w krajach, które są członkami Systemu Zielonej Karty). Ubezpieczenie obejmuje zarówno szkody osobowe, jak i materialne, spowodowane przez kierowcę, w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.

Do Systemu Zielonej Karty należą m.in. kraje takie jak: Albania, Azerbejdżan, Iran, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Kierowcy, którzy kupili OC w firmie Accredited, mogą wystąpić o wydanie Zielonej Karty. Accredited wydaje ten dokument na okres: 

 • nie dłuższy niż ten, na jaki została zawarta umowa OC,
 • nie krótszy niż 15 dni.

AC w Accredited – niebawem w sprzedaży

Na stronie ubezpieczyciela https://www.toleranceins.pl/ można przeczytać, że do produktów oferowanych przez Accredited niebawem dołączy ubezpieczenie autocasco (AC). Ubezpieczyciel  zamieścił już informacje o tym produkcje w swoim OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Zgodnie z nimi, AC będzie oferowane w zakresie All Risk, w trzech opcjach: Standard, Optimum i Premium. Warianty różnią się sposobem ustalania wysokości odszkodowania, przy czym w każdym z nich przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd wraz z bagażem podróżnym.

Zasady ustalania wysokości odszkodowania po wystąpieniu szkody częściowej w różnych wariantach AC

StandardOptimumPremium
Rodzaj częściCena nowych części zamiennychCena nowych części oryginalnych pomniejszona o okres eksploatacji pojazduCena nowych części oryginalnych
Stawka roboczogodziny80 zł bruttoStawka jest ustalana na podstawie średnich cen usług stosowanych przez warsztaty

Najważniejsze warunki AC Accredited:

 • klient może skorzystać z rozszerzeń zakresu ubezpieczenia – „Stałej Wartości” (po szkodzie całkowitej lub kradzieży ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy) i „Ochrony Zniżek”,
 • górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela za ubezpieczony bagaż wynosi 5 proc. sumy ubezpieczenia pojazdu – nie więcej niż 3000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
 • jeżeli po szkodzie pojazd jest unieruchomiony, to ubezpieczyciel zwraca koszty parkowania do kwoty 1000 zł,
 • możliwe jest ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego, jednak suma ubezpieczenia nie może przekroczyć 20 proc. sumy ubezpieczenia pojazdu,
 • polisa AC Accredited zapewnia ochronę m.in. na terenie krajów Unii Europejskiej oraz europejskiej części Turcji i Rosji.

Assistance w Accredited

Jednym z najpopularniejszych dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych jest ubezpieczenie assistance – pomoc w drodze. Firma Accredited proponuje assistance w wariantach Auto Assistance i Auto Assistance Komfort. Różnica między wymienionymi wariantami dotyczy zarówno zdarzeń, po wystąpieniu których świadczona jest pomoc, jak i zastosowanych limitów. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

Auto AssistanceAuto Assistance Komfort
Zdarzenia, po których przysługuje pomoc✓ Wypadek
✓ Kolizja
✓Wypadek
✓Kolizja
✓ Awaria
Limit świadczenia pomocy1 raz w ciągu roku2 razy w ciągu roku
Holowanie100 km100 km
Usprawnienie pojazdu-Do kwoty 300 zł

Ubezpieczenie assistance Accredited jest dostępne nie tylko dla właścicieli samochodów osobowych. W OWU ubezpieczyciel precyzuje, że z tego produktu skorzystać może też inny właściciel pojazdu, np. posiadacz przyczepy kempingowej i motocykla o pojemności powyżej 50 cm3.

Polisy NNW w Accredited

Częste korzystanie z pojazdu oznacza większe ryzyko uczestnictwa w kolizji lub wypadku. Aby zabezpieczyć siebie lub najbliższych, wielu kierowców wraz z OC nabywa polisę NNW. Produkt ten jest dostępny również w ofercie firmy Accredited.

Zasady, na jakich Accredited proponuje ubezpieczenie NNW: 

 • ochroną ubezpieczeniową objęci są zarówno kierowca, jak i pasażerowie,
 • poszkodowanemu przysługuje świadczenie podstawowe do wysokości sumy ubezpieczenia,
 • jeżeli śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku miała miejsce w okresie 2 lat od daty jego wystąpienia, to ubezpieczyciel wypłaca 100 proc. sumy ubezpieczenia,
 • jeżeli u poszkodowanego doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, to świadczenie zostaje wyliczone na podstawie tabeli dołączonej do OWU.

Ubezpieczenie NNW Accredited działa na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a także w innych państwach – m.in. w Czarnogórze, Izraelu, Macedonii, Mołdawii, europejskiej części Rosji, Szwajcarii i Ukrainie.

Inne ubezpieczenia komunikacyjne w Accredited

Wielu kierowców przekonało się, że dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają poczucie bezpieczeństwa w czasie podróży. Niestety, aktualna oferta Accredited jest dość skromna – obejmuje jedynie wymienione wyżej produkty ubezpieczeniowe (oprócz AC, które pojawi się niebawem w sprzedaży). Firma deklaruje, że już wkrótce do jej oferty dołączy również ubezpieczenie opon.

Accredited to ubezpieczyciel obecny w Polsce od niedawna, który jednak planuje powiększyć swój udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że z czasem jego oferta produktowa będzie się powiększać.

Zgłoszenie szkody w Accredited

Prokonsumenckie podejście firmy Accredited jest widoczne w liczbie możliwości, jakie mają poszkodowani, by zgłosić szkodę. Aktualnie zgłoszenie szkody jest możliwe:

 • telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 458 46 24,
 • e-mailem – opis szkody i dokumenty należy wysłać na adres acc@szkody.pl,
 • online – należy skorzystać z formularza dostępnego pod adresem https://ls.pol-assistance.pl/form/ls_zgl_szkody/form_acc.aspx.

Ponieważ firma Accredited oferuje ubezpieczenie assistance, to utrzymuje ona całodobową infolinię – szkody należy zgłaszać pod numerem +48 22 458 46 15. 

Aby rozpocząć procedurę likwidacji szkody, firma Accredited potrzebuje informacji – musisz podać m.in. datę i godzinę zdarzenia, numer polisy ubezpieczeniowej oraz dane osobowe poszkodowanego. Z tego powodu warto się przygotować przed nawiązaniem kontaktu z pracownikiem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących likwidacji szkód.

Wypowiedzenie OC w Accredited Insurance

Zasad wypowiedzenia umowy OC nie ustala firma Accredited – w tym przypadku obowiązują przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Kiedy możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

Wypowiedzenie OC jest możliwe w 3 sytuacjach: 

 1. Przed końcem okresu, na jaki umowa została zawarta – złóż wypowiedzenie OC, gdy nie chcesz, aby doszło do automatycznego wznowienia polisy.
 2. Gdy zawarłeś dwie umowy OC – wówczas wypowiadasz tę umowę OC, która wznowiła się automatycznie.
 3. Po zakupie samochodu – możesz zrezygnować z polisy zbywcy (poprzedniego właściciela pojazdu) i nabyć własne OC.

Firma ToleranceIns publikuje na swojej stronie internetowej wzór wypowiedzenia OC (https://www.toleranceins.pl/home/formularze-i-wnioski/). Jeżeli chcesz wypowiedzieć OC, wystarczy pobrać ten dokument, wypełnić go i podpisać, zeskanować, a następnie wysłać na adres e-mail: info@toleranceins.pl. Wypowiedzenie OC możesz również przesłać pocztą na adres spółki ToleranceIns: ul. Wrzesińska 12 lok. 17, 03-713 Warszawa.

Na podanej stronie spółka ToleranceIns zamieszcza również inne przydatne dokumenty, np. wzór wniosku wypowiedzenia umowy zawartej na odległość (odstąpienie od umowy) czy wniosek o zwrot składki.

Accredited – opinie

Firma Accredited jest obecna na polskim rynku od niedawna. Czy dała się poznać kierowcom jako solidny ubezpieczyciel zapewniający sprawną obsługę posprzedażową? W przypadku największych firm ubezpieczeniowych działających na terytorium Polski pewną wskazówką w ocenie jakości obsługi jest sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego – w tym dokumencie znajduje się informacja o liczbie skarg złożonych na poszczególnych ubezpieczycieli. W najnowszym sprawozdaniu firma Accredited jednak nie występuje.

Masz ubezpieczenie OC, assistance lub NNW w Accredited? Przytrafiła Ci się szkoda, którą likwidowała właśnie ta firma? Podziel się swoimi doświadczeniami i wrażeniami – Twoja opinia może pomóc innym kierowcom. 

Źródło:

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTO ACCREDITED
 • https://www.toleranceins.pl/produkty/
Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)