Szkoda całkowita w OC i AC – uważaj na wycenę wraku!

brak odszkodowania z ac
 • Szkoda całkowita jest uznawana, gdy wartość napraw przekracza 100 proc. wartości pojazdu w przypadku likwidacji szkody z OC oraz ok. 70 proc. (dokładna wartość wpisana jest w OWU) w przypadku likwidacji szkody z AC.
 • O cenie naprawy, czyli uznaniu szkody za całkowitą, decyduje towarzystwo ubezpieczeniowe, ale od tej decyzji zawsze można się odwołać.
 • Ubezpieczycielowi może zależeć na uznaniu szkody za całkowitą, ponieważ wówczas wypłaca tylko różnicę między wartością samochodu z dnia wypadku a wartością wraku, który pozostaje Twoją własnością.
 • Po orzeczeniu szkody całkowitej sprawdź, czy wartość wraku nie jest zawyżona, bo to oznacza, że otrzymasz mniej pieniędzy od ubezpieczyciela.
 • Wycenę wraku przez ubezpieczyciela możesz zakwestionować, jako dowód przekładając nieudane próby sprzedaży rozbitego auta (np. poprzez aukcję internetową) po cenie przez niego ustalonej.

Jednym z pojęć, z którymi spotykają się osoby kupujące ubezpieczenia komunikacyjne, jest „szkoda całkowita”. Jak należy rozumieć ten termin? Dlaczego orzeknięcie przez firmę ubezpieczeniową szkody całkowitej może być niekorzystne dla klienta?

Gdy Twój samochód został uszkodzony lub zniszczony, to naprawienie szkody z odszkodowania OC sprawcy lub AC powinno nastąpić według Twojego wyboru – przez naprawę auta (przywrócenie go do stanu poprzedniego) bądź przez zapłatę odpowiedniej kwoty. Niestety, naprawa samochodu nie zawsze jest możliwa – czasem mogłaby być zbyt kosztowna dla firmy ubezpieczeniowej. Wówczas będziesz miał do czynienia z tzw. szkodą całkowitą.

Kiedy ubezpieczyciel orzeka o szkodzie całkowitej?

W obowiązujących przepisach próżno szukać definicji „szkody całkowitej”. Jak należy rozumieć to pojęcie? Kiedy ubezpieczyciel orzeka o takiej szkodzie? O szkodzie całkowitej mówi się wówczas, gdy stopień zniszczenia pojazdu jest tak duży, że jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna – koszt przekracza:

 • 100 proc. wartości auta – w przypadku ubezpieczenia OC,
 • najczęściej 70 proc. wartości auta – w przypadku AC.

Przykład: W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC firmy Generali można przeczytać, że szkoda całkowita to „zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu w takim stopniu, że przewidywane koszty jego naprawy, ustalone według wybranego przez ubezpieczonego sposobu likwidacji szkody, przekraczają 70 proc. wartości pojazdu sprzed szkody”.

Czy szkoda całkowita jest korzystna dla klienta?

W przypadku szkody całkowitej pozostaje wrak – pozostałości pojazdu, które mają wartość handlową. Ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą? Otrzymasz zatem odszkodowanie – będzie to równowartość wartości pojazdu z dnia wypadku pomniejszona o wartość wraku, który pozostaje Twoją własnością. Ta metoda ustalania odszkodowania nazywa się metodą dyferencyjną (różnicową).

Czy szkoda całkowita jest korzystna? Tak, o ile po zsumowaniu kwota otrzymanego odszkodowania i kwota ze sprzedaży wraku dają wartość handlową pojazdu sprzed zdarzenia. Doskonale widać to na poniższym przykładzie.

Przykład: Pan Mariusz jest właścicielem samochodu, który w dniu wypadku według ubezpieczyciela był wart 10 000 zł. Po wypadku firma ubezpieczeniowa uznała, że naprawa auta kosztowałaby 12 000 zł i w rezultacie stwierdziła szkodę całkowitą. Wrak samochodu został wyceniony na 4000 zł. Pan Mariusz otrzymał od ubezpieczyciela 6 000 zł. Gdy sprzeda wrak, uzyska kwotę równą wartości handlowej pojazdu sprzed zdarzenia.

Czy szkoda całkowita jest korzystna dla klienta? Ponieważ odszkodowanie nie służy wzbogaceniu się, to orzeczenia szkody całkowitej nie można rozpatrywać w kategorii opłacalności. Wypłacone odszkodowanie i kwota uzyskana ze sprzedaży wraku powinny stanowić równowartość utraconego elementu majątku.

Otrzymałeś odszkodowanie po szkodzie całkowitej i zamierzasz kupić nowy samochód? Sprawdź, ile będzie kosztować jego ubezpieczenie w kilkunastu firmach

Oblicz składkę OC/AC

Kiedy szkoda całkowita jest niekorzystna dla kierowcy?

Kwestia szkody całkowitej była wielokrotnie przedmiotem badania Rzecznika Finansowego. Jak wynika z prezentowanych przez niego materiałów, kierowcy często skarżą się na sposób dokonywania wycen przez firmy ubezpieczeniowe. Wątpliwości budzą:

 • wycena wartości rynkowej pojazdu przed zdarzeniem (szkodą) i po szkodzie,
 • zawyżanie wartości wraku,
 • stosowanie odmiennych kryteriów obliczania kosztów naprawy samochodu po szkodzie częściowej i po szkodzie całkowitej.

Jeżeli ubezpieczyciel błędnie wyliczy wartość pojazdu przed szkodą, to naturalnie odszkodowanie będzie nieadekwatne do straty. Może się też zdarzyć, że ubezpieczyciel zawyży cenę wraku i w rezultacie obniży wysokość odszkodowania. Konsekwencją tego działania będzie szkoda klienta – nawet po sprzedaży wraku nie uzyska on kwoty, którą firma ubezpieczeniowa przyjęła jako wartość handlową pojazdu.

Przykład: Samochód pani Anny jest wart 10 000 zł, a z kalkulacji wynika, że jego naprawa będzie kosztowała 9 000 zł. Ten koszt w całości musiałaby pokryć firma ubezpieczeniowa. W tej sytuacji ubezpieczyciel kalkuluje koszty naprawy na 11 000 zł (np. poprzez kosztorys na podstawie oryginalnych, najdroższych części oraz kosztów robocizny z warsztatów ASO), by móc stwierdzić szkodę całkowitą. Dzięki temu będzie on mógł również zawyżyć wartość wraku (np. z 4 000 na 6 000 zł). Ostatecznie pani Anna otrzyma 4 000 zł różnicy, nie uda jej się też otrzymać za wrak pojazdu kwoty wskazanej przez ubezpieczyciela.

Błędy popełnione na etapie ustalania wartości pojazdu (przed zdarzeniem, po zdarzeniu) i jego wraku powodują, że poszkodowany kierowca ponosi stratę. Nie musi jednak tak być – trzeba pamiętać, że od każdej decyzji ubezpieczyciela można się odwołać.

Odwołanie w sprawie zaniżonej wartości samochodu przed lub po kolizji warto złożyć wtedy, gdy poszkodowany ma wątpliwości co do wyceny. Można je najpierw skonsultować ze specjalistą w tej dziedzinie. Należy przy tym pamiętać, że towarzystwo nie musi zgadzać się ze złożoną reklamacją.

Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała dokument „Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”. Z Rekomendacji 20 wynika, że ubezpieczyciele powinni stosować identyczne kryteria ustalania kosztów naprawy pojazdu, niezależnie od tego, czy mowa o szkodzie częściowej, czy też o szkodzie całkowitej.

Jak postępować, gdy szkoda całkowita w OC lub AC jest niekorzystna?

Ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą? W pierwszej kolejności spróbuj sprzedać pozostałości samochodu w cenie ustalonej przez ubezpieczyciela. W tym celu najlepiej wystawić uszkodzony pojazd na sprzedaż np. w fachowej prasie czy na aukcji internetowej. Jak postępować, gdy to się nie udało? Nie jesteś na straconej pozycji, bo:

 • firma ubezpieczeniowa powinna Ci pomóc w sprzedaży wraku pojazdu – wystarczy, że zwrócisz do niej z takim żądaniem,
 • gdyby okazało się, że również ubezpieczyciel nie uzyskał ze sprzedaży wraku założonej kwoty, skorygowana powinna zostać wysokość świadczenia.

Chociaż nie ma przepisów, które zobowiązywałyby firmy ubezpieczeniowe do pomocy w sprzedaży wraku pojazdu, to takie zalecenie pojawia się w dokumencie przygotowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Uważasz, że firma ubezpieczeniowa zaniżyła wartość handlową pojazdu przed szkodą? Skontaktuj się z Rzecznikiem Finansowym, który pomaga konsumentom w sporach z ubezpieczycielami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy przy szkodzie całkowitej towarzystwo może zapłacić za naprawę samochodu?

  Szkoda całkowita oznacza, że ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy samochodu, tylko wypłaci Ci równowartość pojazdu z dnia wypadku, pomniejszoną o wartość wraku, który pozostaje Twoją własnością. Nazywa się to ustalaniem odszkodowania tzw. metodą dyferencyjną.

 2. Jak ustalana jest wysokość odszkodowania w przypadku szkody całkowitej?

  Jeżeli ubezpieczyciel uznaje, że doszło do szkody całkowitej, to dokonuje wyceny samochodu przed zdarzeniem i wyceny wraku. Różnica to kwota, jaką poszkodowany kierowca otrzyma na swój rachunek tytułem odszkodowania.

 3. Jak ustalana jest wartość wraku samochodu?

  Wartość rynkowa pozostałości samochodu może zostać ustalona na dwa sposoby. Pierwszy polega na wycenie sporządzonej w oparciu o specjalne programy lub katalogi. Drugi sprowadza się do wykorzystania aukcji internetowych – po wystawieniu ogłoszenia firma ubezpieczeniowa może zorientować się, na jaką kwotę może liczyć ze sprzedaży wraku. Rzecznik Finansowy stoi na stanowisku, że drugi sposób wyceny jest bardziej miarodajny.

 4. Czym jest wrak pojazdu w terminologii ubezpieczeniowej?

  Każda firma ubezpieczeniowa przyjmuje własną definicję wraku pojazdu (pozostałości pojazdu) – można ją znaleźć w OWU. Przykładowo Balcia definiuje wrak jako „części, elementy wyposażenia pojazdu oraz zespoły pojazdu pozostałe po szkodzie całkowitej, posiadające wartość handlową”.

 5. Czy po szkodzie całkowitej trzeba sprzedać wrak?

  Nie jest to jedyne rozwiązanie – innym sposobem jest zezłomowanie pojazdu. Decydując się na ten krok, koniecznie sprawdź, czy punkt skupu złomu ma pozwolenie na przyjmowanie pojazdów. Tylko przedsiębiorca posiadający pozwolenie wystawi Ci zaświadczenie, które zostanie uznane przez wydział komunikacji (podczas wyrejestrowania pojazdu).

 6. Co z ubezpieczeniem OC po orzeczeniu przez ubezpieczyciela szkody całkowitej?

  Po tym, jak samochód zostanie wyrejestrowany przez urzędników, możesz starać się o zwrot niewykorzystanej składki. Nie ma przy tym znaczenia, ile dni pozostało do końca okresu ochrony – o zwrot środków możesz ubiegać się nawet wówczas, gdy umowa ma skończyć się za kilka dni.

Michalina Miotk

8 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Stig_G60
4 lat temu

Czy po uznaniu szkody całkowitej mogę zatrzymać pojazd, naprawić go i jeździć nim dalej?

Jan
3 lat temu
Reply to  Stig_G60

Tak, szkoda całkowita nie jest jednoznaczna z koniecznością kasacji pojazdu a jedynie ze sposobem w jaki ubezpieczalnia rozlicza ubezpieczonego (wartość pojazdu w dniu szkody – wartość „wraku”).

Marko
3 lat temu

Niestety ubezpieczyciel uznał szkodę całkowitą oddalemsprawe do sądu biegły sądowy uznał szkodę częściową a sąd oddalił i nie dostałem nic nawet za samochód zastępczy nawet nie dopuścili do szkody całkowitej to są po.skie sady szok co w tym krajusie dzieje

Paweł
2 lat temu

Witam mam pytanie czy jeżeli posiadam OC i AC to jeżeli będzie szkoda całkowita to dostanę ubezpieczenie z OC i AC czy tylko z jednego będę wdzieczny

Admin
1 rok temu
Reply to  Paweł

Dzień dobry, na ubezpieczeniu majątkowym nie można się wzbogacić. Może więc Pan otrzymać tylko taką kwotę odszkodowania, która będzie odpowiadała doznanej stracie – z OC lub z AC, ewentualnie z AC i wyrównanie z OC/od UFG). Jeśli szkoda wynika z winy innej osoby (jest Pan poszkodowanym), to najlepiej zlikwidować ją z polisy OC sprawcy – sumy gwarancyjne są znacznie wyższe niż w AC (w autocasco zależy to od warunków umowy) i nie straci Pan zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy.

E.T.
1 rok temu

mam 2 kosztorysy:
1. specjalista os ubezpieczyciela: 65 tys.
2. ASO 90 tys.
Wartość pojazdu pojadu wg ubezpieczyciela 75 tys. (zaniżona)
na podstawie wyceny z ASO ubezpieczyciel chce wypłacić 28 tys (wrak wycenił na 47tys.)
Czy mogę zażądać wypłaty 65 tys -za tyle mogę naprawić samochód w innym (nie ASO) warsztacie?

E.T.
1 rok temu
Reply to  E.T.

korekta:
kosztorys pierwszy wykonany przez specjalistę wysłanego przez ubezpieczyciela opiewa na kwote 59tys.

MASTER MIND TIGER
10 miesięcy temu
Reply to  E.T.

jak bedziesz do nich podchodzic jak dupa do wolu to nawet na ciebie nie spluna , troche charakteru i duzych jaj , oraz kolegi ktory cos sie na tym zna , i wtedy do nich zadzwoni i przedstaw stanowcze i twarde warunki , bo to nie ty jestes sprawca , w takim wypadku ubezpieczalnie trzeba dobrze wynegocjowac i oczywiscie jak sa tacy madrzy to wez sam oblicz u mecvhanika ile by cie kosztowalo naprawa tego czy tamtego i dogadaj sie z nimi ze jak im nie pasuje wyplacic zadowalajacej kwoty to niech ci to naprawia ! zobaczysz jak im zmieknie rura jak uwidza ze naprawa nie bedzie taka TANIUTKA , A MAJA TO W OBOWIAZKACH JESLI JEDNAK NIE CHCE WYPLACAC ODPOWIEDNIEJ SUMY , NORMALNIE Z NIMI GADASZ , ZAPYTAJ SIE CZY W ZWIAZKU Z TYM PODEJMUJA SIE NAPRAWY ? JESLI NIE TPO POPROS O TAKA KWOTE KTORA CIEBIE ZADOWOLI KROPK KONIEC TERMATU NIE DYSKUTUJ Z NIMI