Umowa użyczenia samochodu. Jak prawidłowo ją spisać? Wzór na 2023

Uścisk dłoni podczas zawierania umowy
 • Najlepszą formą zawarcia umowy użyczenia pojazdu, jest forma pisemna, ale obowiązująca jest również ustna.
 • Umowa użyczenia samochodu powinna zawierać kilka niezbędnych informacji, które muszą zostać szczegółowo opisane.
 • Umowa użyczenia obowiązuje w określonym w umowie terminie lub bezterminowo, np. do czasu wykonywania obowiązków, do których użyczony pojazd jest niezbędny.
 • Umowa użyczenia samochodu może zostać wypowiedziana przez użyczającego, jeśli pojazd bez jego zgody zostanie wydany osobom trzecim, będzie używany niezgodnie z umową albo gdy nastąpiła nieprzewidziana sytuacja i użyczany samochód będzie użyczającemu niezbędny.

Czasem na dłuższy czas, czasem tylko do momentu wykonania pewnego zadania. Przekazywanie samochodu w czasowe użytkowanie to popularna praktyka, szczególnie w firmach, dlatego warto wiedzieć, jak poprawnie spisać umowę użyczenia samochodu.

Użyczenie w Polsce jest uregulowane prawnie, a przepisy zawarte są w kodeksie cywilnym w art. 710 – 719. „Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy” – czytamy w przepisach.

Dobrze, żeby umowa użyczenia samochodu została zawarta pisemnie (choć forma ustna również jest obowiązująca) i najlepiej, by zawierała szczegółowy opis kilku niezbędnych punktów, które przedstawiamy poniżej. Udostępniamy również gotowy wzór użyczenia samochodu w formacie pdf oraz .docx

 

Wzór umowy użyczenia samochodu .pdf – do pobrania

Wzór umowy użyczenia samochodu .docx – do pobrania

Kim jest użyczający, a kim biorca w umowie użyczenia?

W umowie użyczenia samochodu określamy dwie strony:

 • Użyczający, czyli ten, który użycza samochód;
 • Biorca, czyli ten, który użycza samochód od użyczającego.

W umowie musimy dokładnie określić obie strony, więc w przypadku osób fizycznych powinniśmy podać ich:

 • imię i nazwisko;
 • Pesel;
 • miejsce zamieszkania;
 • numer dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Z kolei w przypadku osób prawnych, należy podać:
– nazwa przedsiębiorcy;
– NIP (ewentualnie KRS);
– REGON;
– imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji.

Uwaga! Użyczającym może być również najemca samochodu, który jeździ np. samochodem w leasingu. Przykład: Pan Michał wziął w leasing auto, a następnie użyczył je swojemu pracownikowi, by mógł wykonywać określone zadania w pracy. W tej sytuacji nie doszło do złamania przepisów.

Oblicz składkę OC/AC użyczanego samochodu

Przedmiot użyczenia, czyli jak opisać samochód?

Jeśli już ustaliliśmy, kto jest użyczającym, a kto biorącym, to teraz pora na wskazanie przedmiotu umowy użyczenia, którym w naszym przypadku będzie samochód. W umowie powinny znaleźć się następujące informacje dotyczące auta:

 • marka i model;
 • VIN:
 • rok produkcji;
 • numer rejestracyjny;
 • moc i pojemność silnika.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Uwaga! Należy pamiętać, że jeśli występują jakieś zastrzeżenia dotyczące samochodu (np. posiada usterki, wady, wgniecenia karoserii itp.), to należy spisać je w załączniku do umowy użyczenia samochodu. Warto również udokumentować je zdjęciami.

Dodatkowo art. 711 mówi:

„Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć”.

W jakiś sposób samochód może być użytkowany?

W umowie użyczeniu samochodu warto również określić to, w jaki sposób samochód ma być użytkowany. Chodzi m.in. o kwestie:

 • Kto, oprócz biorcy, może jeździć samochodem?
 • Gdzie może być on używany?
 • W jakim celu?
 • Jaka jest górna wartość przebiegu?

Jaki jest czas trwania użyczenia samochodu?

Tu sprawa jest dowolna, należy jednak pamiętać, by taki zapis znalazł się w umowie. Czas trwania użyczenia może być:

 • Określony – wówczas użyczenie kończy się z konkretną, zapisaną w umowie datą;
 • Nieokreślony – tu nie podaje się konkretnej daty zwrotu pojazdu, ale zawiera tzw. okres wypowiedzenia. Jeśli wynosi on np. 7 dni, wówczas właśnie w ciągu tygodnia od żądania zwrotu, biorca ma obowiązek oddać pojazd użyczającemu.

Jeśli chodzi o czas trwania użyczenia, to należy również pamiętać o art. 715, który mówi:

„Jeśli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym ten użytek miał uczynić”.

Co to oznacza? Przykład: Pani Jola pracowała w firmie jako przedstawicielka handlowa, więc przedsiębiorstwo użyczało jej samochodu do wykonywania zadań w pracy. Po jakimś czasie pani Jola zmieniła jednak stanowisko na biurowe, więc umowa użyczenia samochodu automatycznie wygasła, ponieważ zakończył się cel użytkowania zapisany w umowie.

Do zerwania umowy użyczenia może dojść również w sytuacji, gdy biorący złamał jej warunki. Użyczający może również zakończyć umowę użyczenia wówczas, gdy nastąpi nieprzewidziana sytuacja i użyczany samochód będzie mu niezbędny.

Jakie są obowiązki biorącego?

Biorący pokrywa koszty związane z eksploatacją pojazdu w czasie obowiązywania umowy użyczenia samochodu. Płaci więc np. za paliwo, płyn do spryskiwaczy, wymianę żarówek, a także drobne naprawy. Biorący musi również mieć na uwadze fakt, że odpowiada finansowo w przypadku kradzieży, wypadku lub stłuczki w sytuacji, gdy użytkował pojazd niezgodnie z warunkami umowy lub doszło do rażącego niedbalstwa (np. pozostawienie kluczyków w samochodzie).

Sprawdź, ile zapłacisz za OC i AC użyczanego samochodu

Jak należy zwrócić użyczony samochód?

W teorii mówi się, że „użyczony samochód powinien wrócić w stanie niepogorszonym”. Jeśli jednak pojazd wraca po kilku miesiącach, a nawet latach, to trudno spodziewać się, że nie będzie posiadał śladów użytkowania. Biorący może jednak zostać obciążony przez użytkującego, jeśli ten nie powiadomi go o jakieś poważnej usterce lub gdy powstała ona wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z umową użyczenia pojazdu.

Jakie są formalności po zakończeniu umowy użyczenia?

Należy pamiętać, że pod umową użyczenia samochodu muszą podpisać się zarówno użyczający, jaki i biorący. Należy tu także podać liczbę egzemplarzy, w jakiej sporządzono umowę, a także określić warunki, na jakich można zgłaszać zmiany w umowie.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments