Ubezpieczenie GAP – czym jest i jak działa?


Rzeczoznawca sprawdza dokumenty pojazdu pod zgłoszeniu szkody
 • Ubezpieczenie GAP to ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty pojazd stanowiący przedmiot umowy leasingu lub kredytu.
 • Wyróżnia się kilka rodzajów ubezpieczenia GAP, np.: fakturowy, indeksowy i finansowy. Między sobą różnią się one sposobem wyliczania odszkodowania.
 • Polisy GAP nie można kupić przez internet. Aby poznać propozycję cenową, należy skontaktować się bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową.
 • Analogicznie jak w przypadku każdego innego ubezpieczenia kupujący powinien dokładnie zapoznać się z zapisami znajdującymi się w OWU.

Banki i firmy leasingowe oferujące rozwiązania z zakresu finansowania pojazdów wymagają od klientów zakupu polis OC i AC. Taki pakiet warto poszerzyć jeszcze o ubezpieczenie GAP, które zapewnia ochronę przed utratą wartości auta w czasie. Kiedy przydaje się GAP?

Nowe samochody bardzo szybko tracą na wartości. Według wyliczeń ekspertów, już w momencie opuszczenia salonu dealerskiego właściciel nowego auta, aby je sprzedać, musiałby obniżyć cenę średnio o ok. 10 proc. Po 3 latach od zakupu cena musiałaby być niższa o kolejne 40 proc. Właśnie z tego powodu kupując samochód na kredyt czy korzystając z leasingu, powinieneś rozważyć zakup polisy GAP.

Czym jest i jak działa ubezpieczenie GAP?

GAP (Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie od straty finansowej, do której dochodzi np. po kradzieży samochodu lub orzeczeniu przez firmę ubezpieczeniową szkody całkowitej. Jak polisa GAP działa w praktyce? Jeżeli dojdzie do szkody, to:

 • z polisy AC dostaniesz odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej auta na dzień powstania szkody,
 • z polisy GAP otrzymasz kwotę, która będzie rekompensować różnicę między wartością początkową (w momencie zakupu), a aktualną ceną rynkową auta.

Świadczenie z tytułu GAP zapewnia środki albo na zakup nowego pojazdu, albo na spłatę posiadanego zobowiązania finansowego. Najczęściej korzystają z tego ubezpieczenia właściciele nowych pojazdów, które są użytkowane w ramach leasingu lub których zakup został sfinansowany przy pomocy kredytu.

Przykład: Aby móc prowadzić firmę, pani Alicja potrzebowała samochodu. Zdecydowała się kupić pojazd na kredyt – od banku pożyczyła 75 tys. zł. Po dwóch latach auto zostało skradzione. Pani Alicja otrzymała odszkodowanie z AC – ubezpieczyciel wypłacił jej 45 tys. zł. Z kolei z ubezpieczenia GAP otrzymała ona kwotę różnicy, czyli 30 tys. zł.

Mimo że najczęściej ubezpieczenie GAP kojarzone jest z samochodami, to ochroną mogą zostać objęte też inne pojazdy. Przykładowo Compensa do ubezpieczenia przyjmuje m.in. motocykle, motorowery i quady.

Jakie są warianty ubezpieczenia GAP?

Jeżeli chcesz skorzystać z ubezpieczenia GAP, musisz wiedzieć, że firmy ubezpieczeniowe proponują ten produkt w kilku wariantach. Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczenia GAP to:

 • GAP fakturowy

Jak wskazuje nazwa tego wariantu, istotna jest tu faktura, a dokładniej widoczna na niej kwota. W tej opcji firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do wypłaty kwoty będącej różnicą pomiędzy ceną widoczną na fakturze a wartością auta w dniu zdarzenia (szkody).

Ten rodzaj ubezpieczenia GAP uchodzi za najkorzystniejszy. W razie szkody otrzymasz od ubezpieczycieli (łącznie z polis AC i GAP) kwotę widniejącą na fakturze. Minusem fakturowego GAP jest jednak cena – jest ona wysoka.

 • GAP indeksowy

Zapoznając się z ofertami firm ubezpieczeniowych, możesz też natknąć się na GAP indeksowy. Czym wyróżnia się ten rodzaj GAP? Kwota do wypłaty jest indeksowana o ustalony w umowie procent. Mówiąc prościej, z polisy GAP otrzymasz od 20 do 30 proc. (w zależności od tego, na jaki wariant się zdecydujesz) odszkodowania wypłaconego z AC.

Ten rodzaj polisy jest tak pomyślany, że firmy ubezpieczeniowe nie wypłacą Ci 100 proc. wartości pojazdu (z dnia zakupu). To jednak powoduje, że składka jest niższa.

 • GAP finansowy

Jeżeli na zakup samochodu nie bierzesz kredytu, ale masz zamiar skorzystać z leasingu, to dobrym rozwiązaniem może być GAP finansowy. Zawarcie umowy w tym wariancie pozwoli Ci po szkodzie całkowitej otrzymać różnicę między sumą pozostałych do spłaty rat leasingu a kwotą odszkodowania z AC.

GAP finansowy jest najtańszy ze wszystkich opisanych rodzajów ubezpieczenia GAP. Niestety – podobnie jak w przypadku GAP indeksowego – ta polisa nie zagwarantuje Ci, że otrzymasz kwotę widniejącą na fakturze zakupu.

Co proponują ubezpieczyciele w ramach polisy GAP?

Ponieważ ubezpieczenie GAP jest polisą nieobowiązkową, to firmy ubezpieczeniowe same ustalają warunki, na jakich funkcjonuje ten produkt. To oznacza konieczność przeanalizowania propozycji przed podjęciem decyzji.

Różnice w ofertach dotyczą choćby:

 • Sumy ubezpieczenia. PKO Leasing w ramach GAP fakturowego proponuje sumę ubezpieczenia w wysokości 100 lub 150 tys. zł dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony.
 • Maksymalnej wartości pojazdu, który może zostać przyjęty do ubezpieczenia. Santander Leasing kieruje swoją ofertę do klientów, którzy korzystają z pojazdu o wartości nieprzekraczającej 700 tys. zł.
 • Okresu, na jaki zostanie zawarta umowa. Compensa daje gwarancję zabezpieczenia wartości początkowej pojazdu przez okres 36 miesięcy.
 • Dostępnych wariantów ubezpieczenia GAP. Nie każda firma ubezpieczeniowa proponuje wszystkie opisane wyżej rodzaje GAP.
 • Dodatkowych świadczeń, z których będzie mógł skorzystać klient. Na stronie internetowej VW Leasing można przeczytać, że wraz z ubezpieczeniem klient otrzymuje świadczenie w postaci zwrotu kosztów eksploatacyjnych w wysokości do 5000 zł.

Od tych czynników zależy też wysokość składki ubezpieczeniowej. Aby nie przepłacać, należy dopasować parametry ubezpieczenia do swoich potrzeb.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP zapewnia finansowe wsparcie na wypadek kradzieży pojazdu czy stwierdzenia przez ubezpieczyciela szkody całkowitej z AC. Jeżeli zdecydujesz się na auto w leasingu lub skorzystasz z kredytu i następnie pojazd np. zostanie skradziony, to dzięki tej polisie nie pozostaniesz sam ze spłatą rat. Jeżeli dobrze dobierzesz ubezpieczenie, to otrzymasz środki, dzięki którym będziesz mógł spłacić swoje zobowiązanie wobec firmy leasingowej lub banku.

Z ubezpieczenia GAP możesz otrzymać również dodatkowe świadczenia – zależy to od zapisów znajdujących się w umowie. Przykłady takich świadczeń to:

 • Zwrot kosztów poniesionych w związku z użytkowaniem pojazdu zastępczego. PKO Leasing w przygotowanej ofercie wskazuje kwotę 150 zł za każdy dzień (maksymalnie 7 dni).
 • Zwrot części kosztów nowego leasingu, jeżeli klient się na niego zdecyduje. To także oferta PKO Leasing dla klientów korzystających z GAP w wariancie fakturowym lub casco.

Nie każda firma ubezpieczeniowa proponuje dodatkowe świadczenia. Z reguły są one też wkalkulowane w składkę polisy GAP.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

Wysokość składki ubezpieczenia GAP ustala się inaczej niż w przypadku pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych – kluczowa jest wartość pojazdu. Z reguły za tę polisę trzeba zapłacić od 0,4 do 1,2 proc. wartości pojazdu rocznie (najwyższa stawka jest stosowana w przypadku ubezpieczenia fakturowego).

Odnośnie ubezpieczenia GAP nie obowiązuje też zasada, zgodnie z którą polisę zawiera się na okres roku – równie dobrze umowa może zostać zawarta na okres 3 czy 5 lat.

Przykład: W związku z podpisaniem umowy leasingowej pan Grzegorz zdecydował się na ubezpieczenie GAP w wariancie fakturowym. Wartość pojazdu to 80 tys. zł. Ubezpieczyciel zaproponował roczną składkę w wysokości 880 zł. Mężczyzna opłaca ją w ramach raty leasingowej.

Jeżeli chcesz skorzystać z ubezpieczenia GAP i zastanawiasz się, ile zapłacisz, musisz skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem. Ten rodzaj polisy nie jest dystrybuowany kanałem direct.

Jakie wyłączenia mogą pojawić się w OWU GAP?

Standardowo przed zakupem polisy GAP powinieneś sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). W tym dokumencie znajdziesz także informacje o tym, kiedy (w razie jakich sytuacji) ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania.

Przykładowo nie dostaniesz środków z polisy GAP, gdy:

 • Szkoda nie została uznana w ramach OC czy AC. Dzieje się tak dlatego, że środki z ubezpieczenia GAP są wypłacane w drugiej kolejności.
 • Zdarzenie (szkoda) powstała np. wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli pozostawisz niezamknięte auto na parkingu, to firma odmówi wypłaty odszkodowania.

Przed szczegółowym zapoznaniem się z ofertami ubezpieczycieli dowiedz się, czy Twój pojazd może być objęty ubezpieczeniem. Dla przykładu PZU nie sprzeda Ci polisy choćby dla samochodu, który będziesz wynajmował zarobkowo w ramach działalności gospodarczej polegającej na wynajmie pojazdów.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x