Zagraniczny mandat – ile możesz zapłacić w 2024?

Kierowca otrzymał zagraniczny mandat

Wybierasz się samochodem do Niemiec, Francji lub Czech? Mimo że wymienione państwa należą do Unii Europejskiej, to harmonizacja przepisów drogowych jest tylko częściowa – za to samo wykroczenie drogowe w poszczególnych krajach można otrzymać różne mandaty. Jaką wysokość będzie miał zagraniczny mandat za przekroczenie prędkości czy jazdę po alkoholu?

Zorganizowane wycieczki nie są dla każdego – niektóre osoby cenią niezależność i preferują samodzielne zwiedzanie, w konsekwencji czego za granicę wybierają się własnym środkiem transportu. Aby jednak przywieźć z urlopu jedynie miłe wspomnienia, trzeba pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpiecznej jazdy. W przeciwnym razie kierowca może spodziewać się mandatu.

Jak wysoki może być zagraniczny mandat w 2024 r. – przykłady

Finlandia, Szwecja i Norwegia – te trzy kraje łączy bezwzględna polityka w stosunku do kierowców, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego. Jednak surowe kary finansowe za przekroczenie prędkości czy jazdę po alkoholu czekają na kierowców również w innych państwach. Przykładowo w Wielkiej Brytanii sądy mają obowiązek skorelować wysokość mandatu z wysokością tygodniowych dochodów sprawcy. W rezultacie mandat może wynosić np. 75 czy 125 proc. tygodniówki kierowcy.

Chcesz sprawdzić przykładowe mandaty? Poniżej znajdziesz informacje o wysokości mandatów w Niemczech, Francji i Czechach.

Mandat z Niemiec

Mandat za przekroczenie prędkości w Niemczech może wynosić od 30 do 800 euro (ok. 130-3455 zł) – tyle zapłacą kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość w mieście. Jeżeli kierowca z Polski popełni wykroczenie poza obszarem zabudowanym, to zagraniczny mandat będzie wynosił od 20 do 700 euro (ok. 85-3025 zł). W ostatnim czasie Niemcy podwyższyli też wysokość mandatu za korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy (100 euro – ok. 430 zł).

W Niemczech, podobnie jak w Polsce, funkcjonują strefy czystego parkowania. Wjazd do takiej strefy bez posiadania stosownej naklejki oznacza mandat w wysokości 100 euro. Z kolei przejazd na czerwonym świetle poskutkuje mandatem w kwocie co najmniej 90 euro (ok. 390 zł).

Przekroczenie dozwolonej prędkościJazda pod wpływem alkoholuNieprawidłowe parkowanieKorzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdyBrak zapiętych pasów bezpieczeństwa
30-800 EUR (ok. 130-3455 zł) – obszar miejski500-1500 EUR (ok. 2160-6480 zł)10-110 EUR (ok. 45-6480 zł)100 EUR (ok. 430 zł)30 EUR (ok. 130 zł)
Źródło: https://www.bussgeldkatalog.org/

Mandat z Francji

We Francji naruszenia zasad ruchu drogowego zostały przyporządkowane do pięciu klas. Przykładowo nieprzestrzeganie zasad parkowania zaliczane jest do naruszeń pierwszej klasy, a korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu do drugiej klasy. Ile może wynosić zagraniczny mandat z Francji? Kary są bardzo wysokie.

Kierowca, który przekroczy prędkość o 50 km/h lub więcej, otrzyma nie tylko najwyższy mandat, ale może też spodziewać się konfiskaty auta. Z podobnymi konsekwencjami musi liczyć się kierowca korzystający z urządzeń służących do wykrywania lub zakłócania kontroli radarowej. Z kolei za jazdę po alkoholu można otrzymać mandat w wysokości co najmniej 135 euro (ok. 585 zł) – gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,5 do 0,8 promila.

Planujesz samochodową wycieczkę do Francji? Skorzystaj z narzędzia dostępnego na stronie https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Infraction – poznasz w ten sposób wysokość mandatów za różne wykroczenia drogowe.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki
Przekroczenie dozwolonej prędkościJazda pod wpływem alkoholuNieprawidłowe parkowanieKorzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdyBrak zapiętych pasów bezpieczeństwa
Do 1500 EUR (ok. 6480 zł)*4500 EUR (ok. 19 435 zł)**Do 135 EUR (ok. 585 zł)135 EUR (ok. 585 zł)135 EUR (ok. 585 zł)
*Maksymalna kara dotyczy przekroczenia prędkości o 50 km/h. W przypadku recydywy 3000 euro (ok. 1295 zł). **Zawartość alkoholu we krwi równa lub większa niż 0,8 promila. W przypadku recydywy 9000 euro (ok. 38 870 zł). Źródło: https://www.securite-routiere.gouv.fr/

Mandat z Czech

Czechy to kolejny kraj z rozbudowanym taryfikatorem mandatów. Ile może wynosić zagraniczny mandat za przekroczenie prędkości? Od 7000 do 25 000 koron czeskich (ok. 1220-4370 zł). Górna granica kary dotyczy kierowców, którzy przekroczą prędkość o 40 km/h. W przypadku mniej poważnych wykroczeń (przekroczenie prędkości w zakresie od 10 do 30 km/h) sprawca może zapłacić mandat na miejscu – wysokość grzywny będzie niższa.

Surowo są też karani kierowcy, którzy wsiadają do samochodu pod wpływem alkoholu lub po narkotykach. Prowadzenie auta w takim stanie oznacza karę finansową w wysokości od 7000 do 50 000 koron czeskich (ok. 1220-8770 zł). Za odmowę poddania się badaniu na zawartość alkoholu czy narkotyków w organizmie przewidziana jest kara w wysokości od 25 000 do 75 000 koron czeskich (ok. 4370-13 100 zł).

Przekroczenie dozwolonej prędkościJazda pod wpływem alkoholuNieprawidłowe parkowanieKorzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdyBrak zapiętych pasów bezpieczeństwa
1500-2000 CZK (ok. 260-350 zł)* lub 2000-5000 CZK (ok. 350-875 zł)**7000-20 000 CZK (ok. 1220-3500 zł)2500-3000 CZK (ok. 435-535 zł) lub 4000-10 000 CZK (ok. 700-1750 zł)***2500-3500 CZK (ok. 435-535 zł) lub 4000-10 000 CZK (ok. 700-1750 zł)**1500-2000 CZK (ok. 260-350 zł) lub 2000-5000 CZK (ok. 350-875 zł)**
*Kara za przekroczenie prędkości o 10 km/h. **W postępowaniu administracyjnym. ***Nieuprawnione zajęcie miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Źródło: https://www.mdcr.cz/ i https://www.cebia.cz/

Jak wygląda procedura otrzymania zagranicznego mandatu?

W państwach Europy samochody z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi są kontrolowane przez uprawnione służby – to właśnie podczas takiej kontroli kierowca może otrzymać mandat choćby za to, że nie używa pasów bezpieczeństwa czy trzyma smartfona w dłoni. Jest też inna możliwość – mandat zostanie wysłany na adres korespondencyjny. Dzieje się tak wówczas, gdy wykroczenie zostało zarejestrowane przez fotoradar.

W pierwszym przypadku karę najlepiej zapłacić na miejscu – w niektórych krajach pozwoli to uniknąć naliczenia dodatkowych opłat. W drugim scenariuszu pierwszą informację o karze kierowca może otrzymać już po kilkunastu dniach. Jednak dopiero na mandacie widnieć będą wszystkie dane niezbędne do jego opłacenia, w tym numer rachunku bankowego.

Możliwość nakładania kar finansowych na kierowców, którzy lekceważą zasady ruchu drogowego, istnieje dzięki transgranicznej wymianie informacji. Poszczególne kraje należące do Unii Europejskiej utrzymują krajowe punkty kontaktowe. Kwestie te reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Nieopłacony zagraniczny mandat – jakie konsekwencje?

Kierowcy, którzy otrzymali zagraniczny mandat, mogą zastanawiać się, czy należy go płacić. Owszem – kary nie należy lekceważyć. Jednym z powodów są konsekwencje takiego postępowania. Popełniając wykroczenie lub przestępstwo drogowe w innym państwie, np. we Francji, sprawca musi liczyć się z tym, że:

 • przy wjeździe do kraju, w którym został na niego nałożony mandat, lokalne służby będą mogły żądać uregulowania należności wraz z odsetkami;
 • sprawa ostatecznie trafi do kancelarii komorniczej – komornik zajmie wynagrodzenie lub rachunek bankowy, potrącając dodatkowo opłatę za swoją pracę.

Kiedy wykroczenie popełnione za granicą się przedawni?

Każdy europejski kraj ma własne przepisy w tym zakresie. W konsekwencji mandat w Niemczech przedawnia się po upływie 2 lat, a mandat wystawiony przez uprawnioną do tego francuską służbę dopiero po 5 latach. To jednak nie wszystko – bieg przedawnienia może zostać przerwany. W tym zakresie państwa również mają dowolność, a to z kolei powoduje, że nierozważni kierowcy nie powinni liczyć, że uda im się uniknąć zapłaty mandatu.

Zagraniczny mandat – co już wkrótce może się zmienić?

Aktualnie jest tak: kierowca popełnia wykroczenie i w konsekwencji traci prawo jazdy za granicą (w kraju innym niż ten, w którym uzyskał uprawnienia). Jednak nie oznacza to, że w ogóle nie może korzystać z pojazdu – sankcja z reguły obowiązuje tylko w tym państwie, w którym popełnione zostało wykroczenie. To właśnie ma się zmienić już wkrótce, a to za sprawą Komisji Transportu i Turystyki UE. Pracuje ona nad projektem, zgodnie z którym:

 • decyzja m.in. o zawieszeniu czy cofnięciu prawa jazdy zostanie przekazana do kraju, w którym kierowca zdobył uprawnienia i który wystawił mu dokument;
 • informacja o pozbawieniu prawa jazdy ma być przekazywana m.in. gdy kierowca zostanie przyłapany na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu;
 • utworzony ma zostać portal informatyczny, który pozwoli na wymianę informacji i szybką identyfikację kierowców popełniających wykroczenia drogowe.

Mimo że proponowane rozwiązania mogłyby poprawić bezpieczeństwo na drogach, to aktualnie nie wiadomo, czy i kiedy wejdą w życie.

Podsumowanie

 • W wielu europejskich krajach mandaty za naruszenie przepisów drogowych są dużo wyższe niż w Polsce.
 • Zagraniczny mandat można otrzymać zarówno podczas kontroli drogowej, jak i listownie.
 • W niektórych państwach wysokość mandatów za naruszenie przepisów drogowych jest skorelowana z wysokością dochodów kierowcy.
 • Jeżeli zagraniczny mandat nie zostanie opłacony, odzyskaniem należności może zająć się komornik sądowy.
 • W kolejnych latach należy spodziewać się zmian w prawie, których celem będzie skuteczniejsze karanie kierowców.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Zagraniczny mandat – w jakim języku?

  Mandat musi zostać przetłumaczony na język zrozumiały dla sprawcy. To oznacza, że kierowca z Polski, który przekroczy prędkość np. podczas wakacji we Francji, nie musi się obawiać, że otrzyma mandat w języku francuskim – przed wysyłką zostanie on przetłumaczony na język polski.

 2. Czy można dostać mandat z zagranicy po sprzedaży samochodu?

  Sprzedaż samochodu należy zgłosić w wydziale komunikacji. Jeżeli były właściciel samochodu nie dopilnuje tej procedury, to możliwe, że na jego dane zostanie wystawiony zagraniczny mandat. Wówczas tłumaczenie, że auto zostało sprzedane, nie będzie wystarczające – byłemu właścicielowi auta najpewniej przyjdzie uregulować karę.

 3. Jak zapłacić zagraniczny mandat?

  Zagraniczny mandat można opłacić m.in. online – po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej. Wszelkie niezbędne informacje (numer rachunku bankowego, dane odbiorcy, kwota i tytuł przelewu) powinny widnieć na mandacie. Ponieważ mandat może być do zapłaty np. w euro, warto zwrócić uwagę na kwestię przewalutowania środków.

 4. Czy można uniknąć zagranicznego mandatu?

  Poszczególne kraje współpracują ze sobą w zakresie wymiany informacji o kierowcach. Przykładowo w Polsce za udzielanie informacji o właścicielach pojazdów i samych pojazdach odpowiada Krajowy Punkt Kontaktowy, który funkcjonuje przy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

 5. Co z punktami karnymi za granicą?

  Mandat to najczęściej nie wszystko – kierowca musi spodziewać się też punktów karnych. Nie muszą się ich jednak obawiać obcokrajowcy. Kierowcom, którzy nie są obywatelami danego kraju, grożą jedynie kary finansowe. Jeżeli sprawcy za granicą zostanie zatrzymane prawo jazdy, to zakaz prowadzenia pojazdów będzie obowiązywał tylko w kraju popełnienia wykroczenia.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments