Inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC

Inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC

Dla firmy ubezpieczeniowej ważniejszy niż adres zameldowania jest adres zamieszkania kierowcy – to właśnie w miejscu zamieszkania użytkuje on pojazd. Jednocześnie adres z polisy powinien być identyczny z adresem w dowodzie rejestracyjnym. A co w sytuacji, gdy występuje inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC?

Nie zawsze adres zameldowania i adres zamieszkania się pokrywają – niektórzy kierowcy użytkują samochód poza miejscem swojego stałego zamieszkania. Zmianie miejsca zamieszkania nie zawsze towarzyszy też zmiana dokumentów. W konsekwencji może zaistnieć problem w postaci różnych adresów w dokumentach dotyczących pojazdu – dowodzie rejestracyjnym i polisie OC. Nie jest to sytuacja pożądana – warto ją uporządkować.

Dlaczego adres w dowodzie rejestracyjnym i OC powinien być taki sam?

Wypełniając wniosek o rejestrację pojazdu, właściciel samochodu czy motocykla powinien wskazać adres zamieszkania, a nie adres zameldowania. Dlaczego? Odpowiedź znajduje się w art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nim rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę – w przypadku firm) lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. A skoro tak, to właściciel auta składa wniosek w urzędzie właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

Uwaga!

Jeżeli adresy zameldowania i zamieszkania nie pokrywają się, właściciel pojazdu może zostać poproszony o dołączenie do wniosku o rejestrację pojazdu dodatkowego dokumentu – mowa o oświadczeniu o miejscu zamieszkania.

W przypadku ubezpieczenia OC jest trochę inaczej. Standardem jest, że przed przedstawieniem oferty firma ubezpieczeniowa zadaje pytanie zarówno o adres zameldowania, jak i adres zamieszkania. W umowie ubezpieczenia OC najczęściej zostaje wskazany ten drugi – adres zamieszkania. „Najczęściej” to jednak nie to samo co „zawsze” – firmy ubezpieczeniowe przyjmują w tym zakresie różną politykę. Zdarza się, że wskazują adres zameldowania i adres korespondencyjny, który z kolei pokrywa się z adresem zamieszkania.

Mimo że firmy ubezpieczeniowe mogą mieć różne podejście do kwestii adresu klienta, to najczęściej dowód rejestracyjny i umowa ubezpieczenia OC zawierają ten sam adres zamieszkania. W umowie OC może pojawić się dodatkowo adres zameldowania lub adres do korespondencji – czyli inne adresy, które właściciel samochodu wskazał podczas zakupu obowiązkowego ubezpieczenia.

Kiedy może pojawić się inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC?

Inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC wcale nie należy do rzadkości. Przeciwnie – to dość częsta sytuacja, która może być źródłem licznych wątpliwości. Kiedy najczęściej występuje rozbieżność w danych adresowych między dowodem rejestracyjnym i OC? W momencie zmiany miejsca zamieszkania, a zatem przeprowadzki. Wówczas pojawia się nowy adres zamieszkania, który – po złożeniu wniosku przez właściciela auta o wymianę dokumentu – zostaje uwzględniony w nowym dowodzie rejestracyjnym. W konsekwencji w dowodzie i polisie widnieją różne adresy.

Do rozbieżności w danych adresowych – i dodatkowo w danych właściciela – dochodzi też w sytuacji sprzedaży pojazdu. Nabywca samochodu ma 30 dni, aby przerejestrować samochód na swoje dane – w innym przypadku może spodziewać się kary finansowej. Gdy data wygaśnięcia polisy OC pokrywa się z datą zakupu samochodu, to zakupi on nową polisę na swoje dane, chociaż w dowodzie rejestracyjnym będą widnieć dane poprzedniego właściciela pojazdu. Stan ten będzie trwał do momentu wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego.

Nawet gdy polisa OC zbywcy będzie obowiązywać jeszcze przez kilka miesięcy, to nabywca pojazdu nie ma obowiązku informować ubezpieczyciela o zakupie. Powinien jednak to zrobić – firma ubezpieczeniowa może przeliczyć składkę i wezwać do dopłaty. A taka dopłata może czasem kosztować tyle, ile roczna składka OC.

Jak zaktualizować adres zamieszkania w dowodzie rejestracyjnym?

Aby zaktualizować adres zamieszkania w dowodzie rejestracyjnym, trzeba złożyć wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego – urzędy różnie tytułują ten dokument. Jednak sam wniosek to za mało – urzędnik będzie też wymagał dostarczenia takich załączników jak:

 • dowód rejestracyjny;
 • polisa ubezpieczeniowa – do wglądu;
 • potwierdzenie uregulowania opłaty skarbowej;
 • pełnomocnictwo – jeżeli sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika lub auto jest własnością co najmniej dwóch osób i nie każda z nich stawi się w urzędzie;
 • dokument tożsamości (np. dowód osobisty) – do wglądu.

Dowód rejestracyjny z nowym adresem zamieszkania zostanie wydany po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty skarbowej. Opłata ta wynosi 54 zł.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Ile trzeba czekać na wydanie dowodu rejestracyjnego?

Dowód rejestracyjny ze zmienionym adresem zamieszkania nie jest wydawany od ręki. Jak można przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, dowód rejestracyjny będzie gotowy do odbioru w ciągu 30 dni, a w szczególnych przypadkach czas oczekiwania może wydłużyć się o dodatkowe 14 dni.

Czy w okresie oczekiwania na przygotowanie nowego dowodu rejestracyjnego można użytkować pojazd? Owszem, gdyż kierowca nie pozostanie bez dokumentu. Urzędnik zwróci mu dotychczasowy dowód rejestracyjny z adnotacją „zgłoszono zmianę danych”.

Dlaczego o zmianie miejsca zamieszkania należy poinformować ubezpieczyciela?

Powody są dwa. Po pierwsze, aby wyeliminować sytuację, gdy będzie inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC. Pracownik firmy ubezpieczeniowej zapozna się z opisem zmian dokonanych w dowodzie rejestracyjnym i będzie mógł zmienić adres również w bazie klientów. Po drugie, pojawić może się kwestia dopłaty do składki ubezpieczeniowej.

Przykład

Daniel przeprowadził się z położonej nad Zatoką Pucką Rewy do Warszawy. Dotychczas poruszał się głównie po wąskich i pustych drogach – ryzyko, że spowoduje kolizję czy wypadek było niskie. Teraz musi zachować dużo większą czujność – prawdopodobieństwo spowodowania czy uczestniczenia w kolizji jest dużo wyższe.

To, czy firma ubezpieczeniowa dokona rekalkulacji składki, wcale nie jest przesądzone – ubezpieczyciele doskonale wiedzą, że taki ruch mógłby zniechęcić klienta do korzystania z jego usług w kolejnych latach. Jednak poinformowanie ubezpieczyciela o zmianie adresu jest ważne. Właściciele aut, którzy korzystają z ubezpieczeń dobrowolnych, mogą być do tego zobowiązani zapisami umowy.

Przykład

W OWU każdego ubezpieczenia dobrowolnego oferowanego przez firmę Link4 można przeczytać: Ty, Ubezpieczony i my mamy obowiązek informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu, pod który należy kierować korespondencję.

Adres zameldowania czy zamieszkania – co jest ważniejsze dla ubezpieczyciela?

W przypadku zakupu ubezpieczenia przez kalkulator OC/AC zamieszczony na tej stronie, kierowca musi podać adres zamieszkania. Adres zameldowania należy wskazać tylko wówczas, gdy nie jest on taki sam jak adres zamieszkania. Jest tak, ponieważ adres zamieszkania, a zatem to, gdzie na co dzień właściciel samochodu będzie go użytkował, jest dla firm ubezpieczeniowych kluczowy dla oceny ryzyka i ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej.

wniosek o OC - formularz

Jaki wpływ na wysokość składki OC ma adres zamieszkania?

Adres zamieszkania to jedna z informacji uwzględnianych podczas wyliczania składki ubezpieczeniowej. Jak duży wpływ może on mieć na cenę OC? Okazuje się, że spory. Ubezpieczyciele doskonale zdają sobie sprawę z ryzyka, jakie wiąże się z poruszaniem się w mieście o dużym natężeniu ruchu drogowego. W konsekwencji kierowcy z dużych miast płacą średnio więcej niż kierowcy z mniejszych miejscowości.

Przykład: Anna to 47-letnia mieszkanka Pucka. Na co dzień użytkuje Citroena C1 z rocznika 2015 (benzyna, poj. silnika 998 cm3). Najtańsze OC może kupić za 441,46 zł.

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
441,46 zł rata od 0 zł
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna,   Ubezpieczenie opon  
Link4
441,46 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna, Ubezpieczenie opon

Załóżmy jednak, że Anna planuje przeprowadzkę do Gdańska, gdzie miałaby większe możliwości rozwoju zawodowego. Jeżeli wskaże gdański adres podczas wyliczania składki, to najtańsza oferta będzie ok. 48 zł droższa.

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
489,00 zł rata od 0 zł
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna  
Uniqa
489,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna

Co istotne, nie warto szukać oszczędności poprzez wskazywanie adresu zamieszkania niezgodnego ze stanem faktycznym. Gdyby doszło do szkody, prawda o rzeczywistym miejscu zamieszkania wyjdzie na jaw i ubezpieczyciel wezwie do dopłaty składki. Dlatego właśnie należy zadbać, aby zarówno w dowodzie rejestracyjnym, jak i umowie OC widniały aktualne dane.

Podsumowanie

Co warto wiedzieć o innym adresie w dowodzie rejestracyjnym i OC?

 • Inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC najczęściej jest spowodowany przeprowadzką i zmianą miejsca zamieszkania.
 • Zmiana miejsca zamieszkania pociąga za sobą konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego – o wydanie dokumentu należy wystąpić do wydziału komunikacji, który jest właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania.
 • Za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego trzeba zapłacić 54 zł. Dodatkowa opłata pojawi się, gdy właściciel auta załatwia sprawę przez pełnomocnika.
 • O zmianie adresu zamieszkania należy poinformować firmę ubezpieczeniową – najlepiej w formie pisemnej, aby mieć potwierdzenie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o inny adres w dowodzie rejestracyjnym i OC

 1. Czy w przypadku montażu instalacji gazowej lub haka holowniczego trzeba wymienić dowód rejestracyjny?

  Jeżeli w samochodzie została zamontowana instalacja gazowa, to wymiana dowodu rejestracyjnego będzie konieczna. Inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku montażu haka holowniczego – stosowną wzmiankę urzędnik może umieścić w rubryce przeznaczonej na adnotacje urzędowe.

 2. Kto może wprowadzić zmiany w dowodzie rejestracyjnym?

  Zmian w dowodzie rejestracyjnym może dokonać ten urząd, który wydał dowód rejestracyjny. Jeżeli zmiana pociąga za sobą wydanie nowego dokumentu, to właściciel samochodu musi udać się do urzędu właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

 3. Dlaczego trzeba okazać dokument potwierdzający zakup OC, chcąc zmienić adres zamieszkania w dowodzie rejestracyjnym?

  Na portalu „Moja Warszawa” można przeczytać, że pracownicy wydziałów komunikacji mają obowiązek kontrolować, czy właściciel samochodu wykupił ubezpieczenie OC. Jeżeli właściciel nie okaże umowy ubezpieczenia, dowód rejestracyjny i tak zostanie wydany. Jednak wówczas urzędnik informuje UFG o tym, że nie otrzymał polisy do wglądu.

 4. Czy podczas zakupu OC można podać tylko adres zameldowania?

  Nie jest to polecane rozwiązanie, zwłaszcza gdy firma ubezpieczeniowa jest zainteresowana informacją o adresie zamieszkania. Jeżeli kierowca spowoduje kolizję lub wypadek, a ubezpieczyciel ustali, że został wprowadzony w błąd, zażąda dopłaty do składki.

 5. W jakim terminie należy złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania?

  Na złożenie wniosku nie ma wiele czasu – należy to zrobić w ciągu 30 dni. Termin ten liczy się od chwili zmiany danych. Chociaż wydziały komunikacji nie mają narzędzi, aby wychwycić, że kierowca zmienił adres zamieszkania, to z formalnościami nie warto zwlekać – pojawi się problem z innym adresem w dowodzie rejestracyjnym i innym w umowie ubezpieczenia OC.

Źródła

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments