Akcyza na samochody – ile wynosi, kiedy trzeba ją zapłacić, formalności


Właściciel samochodu sprawdza opłaty za akcyzę
 • Akcyza to podatek pośredni, który płaci się jedynie od niektórych produktów. Przykładami mogą być wyroby tytoniowe i samochody osobowe.
 • Wysokość podatku akcyzowego na samochód osobowy jest uzależniona m.in. od pojemności jego silnika i wartości rynkowej auta.
 • Właściciel samochodu musi sam dopilnować kwestii zapłaty podatku akcyzowego i złożenia deklaracji podatkowej. Można to zrobić drogą elektroniczną.
 • Na opłacenie akcyzy jest 30 dni. Mniej czasu jest na złożenie deklaracji podatkowej – 14 dni. Terminy liczy się od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 • Bez potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego niemożliwe jest zarejestrowanie auta. Właściciel takiego pojazdu musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi.

Niektórzy kierowcy – być może również Ty – poszukują samochodu nie w najbliższym komisie, ale na zagranicznych portalach ogłoszeniowych. Sprowadzenie auta z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Belgii często jest ekonomicznie uzasadnione. Rozważając opłacalność takiego przedsięwzięcia, uwzględnić trzeba jednak podatek akcyzowy.

Koszt sprowadzenia samochodu z zagranicy może być wysoki, jeżeli celujesz w pojazdy wyposażone w silnik o dużej pojemności skokowej. Wówczas wysokość podatku akcyzowego znacząco wzrasta. Jest też dobra wiadomość – w przypadku niektórych samochodów wcale nie zapłacisz akcyzy. Z kolei niezależnie od wysokości podatku akcyzowego, czeka Cię wypełnienie deklaracji podatkowej.

Akcyza na samochody – co to jest?

Jeżeli sprowadzasz samochód z zagranicy (np. z Niemiec), będziesz musiał zapłacić akcyzę. To jeden z podatków pośrednich, dla którego charakterystyczne jest to, że obejmowane są nim tylko niektóre wyroby konsumpcyjne. Mowa o tych dobrach, w przypadku których:

 • zysk jest wysoki, a koszty produkcji niskie,
 • pożądane jest ograniczenie na nie popytu.

Przykładowymi dobrami, od których należy odprowadzić podatek akcyzowy, są: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, energia elektryczna i samochody osobowe.

W krajach należących do Unii Europejskiej podatek od niektórych wyrobów nie podlega harmonizacji – oznacza to, że każdy kraj członkowski samodzielnie decyduje o jego wysokości. Przykładem takich wyrobów mogą być samochody. W ich przypadku kraje członkowskie muszą jedynie zadbać o to, aby stawki nie były niższe od stawek zapisanych w dyrektywach.

Kiedy trzeba zapłacić akcyzę na samochody w 2021 roku?

Kwestię akcyzy na samochody reguluje ustawa o podatku akcyzowym. Podatek akcyzowy od poja

zdów osobowych należy zapłacić w przypadku:

 • importu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w kraju,
 • nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w kraju,
 • pierwszej sprzedaży na terytorium kraju samochodu niezarejestrowanego wcześniej w kraju, a który został w nim wyprodukowany.

Oznacza to, że akcyza na samochody osobowe to podatek, który należy zapłacić przy pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce. Nie ma przy tym znaczenia, czy samochód jest używany, czy nowy – akcyza na samochód starszy niż 30 lat (który nie jest kolekcjonerski) będzie taka sama jak na auto, które dopiero co opuściło fabrykę.

Od 1 lipca 2021 r. podatek akcyzowy będzie obowiązywał także od:

 • dokonania w pojeździe innym niż osobowy (zarejestrowanym na terytorium kraju) zmian konstrukcyjnych, w rezultacie których zmieni się rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy,
 • nabycia lub posiadania samochodu osobowego, który nie był wcześniej zarejestrowany na terytorium kraju, gdy nie można ustalić podmiotu, który dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku np. kontroli podatkowej nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku samochodów kolekcjonerskich. Akcyza na samochody kolekcjonerskie nie obowiązuje. Jeżeli jesteś zainteresowany sprowadzeniem takiego auta do Polski, pamiętaj, że musi ono spełniać określone wymogi.

Akcyza na samochody – ile wynosi?

Wysokość podatku akcyzowego zależy od kilku czynników – są to: rodzaj pojazdu, pojemność silnika i wartość rynkowa auta. Stawki akcyzy są wyrażone w procentach.

W 2021 roku:

 • akcyza na samochody osobowe z silnikiem o pojemności powyżej 2000 cm3 wynosi 18,6 proc. podstawy opodatkowania,
 • akcyza na samochody hybrydowe o napędzie spalinowo-elektrycznym z silnikiem o pojemności równej 2000 cm3 lub niższej wynosi 1,55 proc. podstawy opodatkowania,
 • akcyza na samochody hybrydowe o napędzie spalinowo-elektrycznym z silnikiem o pojemności w granicach 2000-3500 cm3 wynosi 9,3 proc. podstawy opodatkowania,
 • akcyza na pozostałe samochody osobowe (z silnikiem o pojemności do 2000 cm3) wynosi 3,1 proc. podstawy opodatkowania,
 • akcyza na samochody elektryczne nie jest naliczana – są one całkowicie zwolnione z podatku akcyzowego.

Akcyza na samochody to podatek, który płaci się od wartości rynkowej pojazdu, a nie od kwoty wpisanej na umowie – ta może być zaniżona przez strony transakcji i zakwestionowana przez urzędników.

Przepisy szczegółowo precyzują, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego i jaką kwotę należy uznać za podstawę opodatkowania.

Akcyza na samochody a rzeczoznawca – kiedy za opinię płaci podatnik?

Między Tobą (jako podatnikiem) a urzędnikami może zaistnieć spór co do wysokości podstawy opodatkowania. Taka sytuacja może mieć miejsce choćby wówczas, gdy sprowadzone auto jest uszkodzone. W deklaracji AKC-U/S będziesz musiał określić stan techniczny pojazdu. Do wyboru jest jedna z trzech możliwości:

 • samochód nieuszkodzony,
 • samochód uszkodzony z opinią biegłego,
 • samochód uszkodzony bez opinii biegłego.

Kiedy warto zapłacić rzeczoznawcy za wydanie opinii? Wówczas, gdy sprowadzasz auto uszkodzone z silnikiem o pojemności powyżej 2000 cm3. Jest to ważne, bo ustawa o podatku akcyzowym przewiduje, kiedy będziesz musiał pokryć koszt przygotowania opinii przez biegłego. Będzie tak wówczas, gdy wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego będzie odbiegać co najmniej o 33 proc. od zadeklarowanej podstawy opodatkowania.

Akcyza na samochody krok po kroku – ile i gdzie zapłacić?

Opłacenie akcyzy na samochód z Niemiec czy Francji wiąże się z formalnościami. Obowiązujące przepisy są skonstruowane w taki sposób, że to Ty sam – bez wezwania organu podatkowego – musisz wyliczyć podatek i złożyć stosowną deklarację.

Akcyza na samochody – jak obliczyć?

W ustawie o podatku akcyzowym przewidziano, że przy przeliczeniu podstawy opodatkowania należy kierować się bieżącym kursem średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku podatkowego. Wysokości akcyzy na samochody nie musisz wyliczać samodzielnie – możesz skorzystać z jednego z dostępnych w internecie kalkulatorów akcyzy.

Przykład: Pani Anna sprowadziła z Niemiec samochód z napędem spalinowym z silnikiem o pojemności powyżej 2000 cm3. Podstawa opodatkowania to 12 000 euro – okazało się, że kobieta musi zapłacić 9954,72 zł tytułem akcyzy. Gdyby zdecydowała się ona na auto o pojemności silnika do 2000 cm3, zapłaciłaby 1659,12 zł.

Znając stawki podatku akcyzowego, jeszcze przed nabyciem wybranego modelu możesz sprawdzić, ile zapłacisz. Jest to ważne, bo akcyzy za samochód nie rozłożysz na raty. Będzie to jednak kwota szacunkowa, a to dlatego, że przy obliczaniu akcyzy na samochód konieczne będzie uwzględnienie aktualnego kursu walut.

Akcyza na samochody – jak opłacić?

Aby opłacić podatek akcyzowy, musisz przelać wyliczoną kwotę na rachunek bankowy urzędu skarbowego – właściwe jest konto urzędu skarbowego w Nowym Targu. Masz na to 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Pamiętaj, że po opłaceniu podatku akcyzowego powinieneś pobrać potwierdzenie. W dowolnej chwili możesz też sprawdzić, czy akcyza za samochód została już opłacona – ta funkcja przyda Ci się, jeżeli kupujesz auto od handlarza. Aby dokonać sprawdzenia, musisz:

 • założyć konto na PUESC – lub zalogować się na nie, jeżeli już je posiadasz,
 • wybrać formularz PZAS – Zapytanie dla potwierdzenia zapłaty akcyzy za samochód,
 • wpisać numer VIN pojazdu, który chcesz sprawdzić.

Po wygenerowaniu i wysłaniu dokumentu informację zwrotną znajdziesz w zakładce „Moje sprawy i dokumenty”. Sprawdzenie, czy za podatek akcyzowy został uregulowany, jest usługą bezpłatną.

Kto płaci akcyzę na samochód, jeżeli stanowi on współwłasność dwóch osób? W tej sytuacji współwłaściciele odpowiadają solidarnie za opłacenie podatku. Najczęściej jest tak, że współwłaściciele auta uzgadniają między sobą, który z nich zapłaci akcyzę.

Akcyza na samochód – jakie dokumenty złożyć?

Z ustawy o podatku akcyzowym wynika, że z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego należy złożyć deklarację uproszczoną. Aktualnie możesz to zrobić na jeden z dwóch sposobów:

 • możesz skorzystać z usługi e-ZEFIR, dzięki której złożysz deklarację akcyzową AKC-U/S (deklarację uproszczoną dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego) – aby złożyć deklarację drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie konta na portalu PUESC,
 • możesz złożyć deklarację osobiście, czyli w postaci papierowej – wzór deklaracji znajdziesz m.in. na stronie internetowej www.podatki.gov.pl.

W jakim terminie należy złożyć deklarację? Masz na to 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie deklaracji nie możesz złożyć później niż w dniu rejestracji auta.

Uwaga! Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym przewiduje, że od 1 lipca 2021 r. deklaracje będzie można składać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana ma związek z planowaną automatyzacją obsługi deklaracji – nie będzie jednak obejmować osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak wypełnić deklarację AKC-U/S?

Nie jest to specjalnie skomplikowane – wystarczy, że uzupełnisz po kolei wszystkie wymagane pola. Poszczególne sekcje to:

 • dane identyfikacyjne – będziesz musiał określić, czy jesteś osobą fizyczną, podać swoje dane osobowe i status podatnika (np. właściciel pojazdu),
 • adres zamieszkania/siedziby,
 • wysokość podatku akcyzowego,
 • informacje niezbędne do obliczenia wysokości podatku akcyzowego – m.in. marka, model i rok produkcji auta, numer VIN, pojemność silnika, przebieg, napęd,
 • dowód własności, np. umowa kupna-sprzedaży – będziesz musiał podać datę dokumentu.

W deklaracji AKC-U/S wykażesz też liczbę współwłaścicieli samochodu. Jeżeli korzystasz ze zwolnienia z podatku akcyzowego, to będziesz musiał określić tytuł zwolnienia.

Jakie są konsekwencje nieopłacenia akcyzy na samochód?

Jeżeli nie opłacisz akcyzy i nie złożysz deklaracji od sprowadzonego samochodu, czekają na Ciebie konsekwencje natury finansowej:

 • dodatkowe opłaty w postaci odsetek – będą one naliczane za każdy dzień zwłoki,
 • kara w wysokości do 1000 zł za brak rejestracji samochodu w terminie 30 dni – masz obowiązek rejestracji samochodu w podanym terminie, jeżeli sprowadziłeś samochód używany z kraju należącego do Unii Europejskiej.

Jeżeli nie zapłacisz podatku akcyzowego, nie będziesz mógł zarejestrować samochodu – dowód opłacenia akcyzy jest jednym z wymaganych załączników do wniosku o rejestrację auta. W rezultacie sprowadzonego auta nie będziesz mógł użytkować.

Aby nie narazić się na dodatkowe kary finansowe, pamiętaj też o zakupie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Polisę możesz znaleźć za pośrednictwem zamieszczonego na naszym portalu kalkulatora OC/AC.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x