Jak wyrejestrować samochód w 2024 roku?

młoda para kupuje ubezpieczenie krótkoterminowe

Przekazałeś samochód do stacji demontażu lub zgłosiłeś jego kradzież? Trzeba go jeszcze wyrejestrować. To formalność, której nie warto odkładać na później, chociażby z powodu obowiązku ubezpieczenia aż do chwili wyrejestrowania. Nawet nieużytkowany pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie otrzymasz wezwanie do zapłaty z UFG.

Wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Jeżeli zastanawiasz się, jak wygląda procedura wyrejestrowania samochodu, poniżej krok po kroku tłumaczymy, jak należy postępować.

Pamiętaj! Jeżeli sprzedałeś auto, jego wyrejestrowanie nie jest konieczne. W takiej sytuacji musisz jedynie złożyć oświadczenie o zbyciu pojazdu ubezpieczycielowi (w ciągu 14 dni) i w wydziale komunikacji (w ciągu 30 dni). Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku darowizny pojazdu.

Kiedy można wyrejestrować samochód?

Sytuacje, gdy możliwe jest wyrejestrowanie pojazdu, precyzuje art. 79 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Samochód możesz wyrejestrować, gdy doszło do jego:

 • przekazania do stacji demontażu lub do punktu zbierania pojazdów,
 • kradzieży,
 • wywozu z kraju,
 • zniszczenia (kasacji) za granicą,
 • trwałej i zupełnej utraty (np. w wyniku pożaru),
 • wycofania z obrotu.

Chciałbyś wyrejestrować pojazd, bo nie zamierzasz go już użytkować, ale jednocześnie chciałbyś go trzymać we własnym garażu? A może myślisz o wyrejestrowaniu pojazdu i następnie sprzedaży jego części? Takie działania są nielegalne.

Czy wyrejestrowanie samochodu jest konieczne?

ZdarzenieTrzeba wyrejestrować pojazdNie trzeba wyrejestrować pojazdu
Przekazanie pojazdu do stacji demontażu
Kradzież samochodu
Wywóz pojazdu z kraju
Zniszczenie (kasacja) samochodu za granicą
Trwała utrata auta
Wycofanie auta z obrotu
Podarowanie samochodu
Sprzedaż auta

Gdzie wyrejestrować pojazd?

Wyrejestrowanie pojazdów odbywa się w wydziałach komunikacji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. W zależności od miejsca zamieszkania komplet dokumentów złożysz w:

 • urzędzie starostwa powiatowego,
 • urzędzie miasta – gdy mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urzędzie dzielnicy – gdy mieszkasz w Warszawie.

Dokumenty możesz: wysłać pocztą, złożyć w urzędzie, złożyć przez Internet – jeśli w Twoim urzędzie jest taka możliwość.

Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem pojazdu i zdecydowałeś się na osobistą wizytę w urzędzie, będziesz musiał przyjść wraz ze współwłaścicielami.

Alternatywą jest uzyskanie od pozostałych współwłaścicieli samochodu pełnomocnictwa do wyrejestrowania pojazdu. Możesz też skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ale wówczas poniesiesz dodatkową opłatę za udzielenie pełnomocnictwa (w wysokości 17 zł).

Ile kosztuje wyrejestrowanie pojazdu?

Wyrejestrowanie pojazdu jest odpłatne – opłata wynosi 10 zł. Możesz ją uregulować na dwa sposoby: w kasie urzędu lub przelewem na jego konto. Potwierdzenie wniesienia opłaty będziesz musiał dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Jak krok po kroku wyrejestrować auto?

Procedura wyrejestrowania pojazdu nie jest skomplikowana – konieczne jest wykonanie jedynie kilku czynności:

 1. wypełnij wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
 2. zgromadź niezbędne załączniki,
 3. złóż wniosek w wydziale komunikacji,
 4. poinformuj ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu auta.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania pojazdu?

Aby wyrejestrować samochód, będziesz musiał złożyć wniosek wraz z załącznikami. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu jest identyczny jak wniosek o zarejestrowanie pojazdu – wystarczy, że skreślisz niepotrzebny zwrot.

Do wniosku musisz dołączyć dowód wpłaty oraz odpowiednie dokumenty, w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu. Zabierz ze sobą także dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport albo – jeśli jesteś cudzoziemcem – kartę pobytu).

Listę załączników precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Jak wyrejestrować pojazd po złomowaniu?

Jeżeli przekazałeś pojazd do stacji demontażu lub do punktu zbierania pojazdów, musisz złożyć:

 • zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do składnicy złomu,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne.

Samochód, który przekazałeś do stacji demontażu, kupiłeś zaledwie kilka dni temu i nie zdążyłeś go zarejestrować? W takiej sytuacji potrzebny będzie Ci jeszcze dowód własności, np. umowa kupna pojazdu.

Jak wyrejestrować pojazd po kradzieży?

Jeżeli powodem wyrejestrowania samochodu jest jego kradzież, dołącz do wniosku:

 • zaświadczenie wydane przez policję, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • dowód rejestracyjny.

Jak wyrejestrować pojazd po jego wywozie za granicę?

Jeżeli wywiozłeś lub zbyłeś (sprzedałeś lub przekazałeś w darowiźnie) samochód za granicę, potrzebne będą:

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub dokument potwierdzający zarejestrowanie samochodu za granicą.

Jak wyrejestrować pojazd po kasacji?

Jeżeli powodem wyrejestrowania samochodu jest jego kasacja za granicą, potrzebne będą:

 • dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu za granicą,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego – do wniosku należy dołączyć oryginał wraz z tłumaczeniem.

Jak wyrejestrować pojazd po jego trwałej utracie?

Jeżeli utraciłeś pojazd, będziesz musiał złożyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne.

Wyrejestrowanie pojazdu z tego powodu wiąże się z dodatkową opłatą na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku. Opłata nie jest w stałej wysokości – zależy m.in. od rodzaju pojazdu.

Jak wyrejestrować pojazd po jego wycofaniu z obiegu?

Jeżeli wyrejestrowanie samochodu ma związek z jego wycofaniem z obiegu, wystarczy złożyć jeden z następujących dokumentów:

 • oświadczenie producenta samochodu o wycofaniu pojazdu z obiegu,
 • dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obiegu przez producenta,
 • decyzję administracyjną o wycofaniu pojazdu z obiegu.

Wyrejestrowanie samochodu – terminy

Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu powinna zostać wydana w ciągu 30 dni, ale w przypadku skomplikowanych spraw urząd ma na to więcej czasu – do 2 miesięcyMożesz ją odebrać osobiście w urzędzie lub zgłosić chęć otrzymania jej pocztą.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym zbycie samochodu należy zgłosić do urzędu w ciągu 30 dni.

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł (Art. 140mb. 6).

Wyrejestrowanie pojazdu a jego ponowna rejestracja

Co do zasady nie ma możliwości zarejestrowania pojazdu, który został wyrejestrowany. Wyjątki zostały wymienione w art. 79 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mowa o pojazdach:

 • odzyskanych z kradzieży,
 • zabytkowych,
 • mających co najmniej 25 lat i uznanych przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 • wywiezionych lub sprzedanych za granicą.

Ponownie zarejestrowane mogą zostać również ciągniki i przyczepy rolnicze.

Czym jest czasowe wyrejestrowanie pojazdu i kto może z niego skorzystać?

W 2024 r. niektórzy właściciele samochodów mogą skorzystać z czasowego wyrejestrowania pojazdu. Czym jest czasowe wyrejestrowanie pojazdu? To procedura administracyjna, która dotyczy tylko właścicieli niektórych pojazdów – mowa o następujących pojazdach:

 • ciężarowe,
 • autobusy,
 • ciągniki samochodowe,
 • specjalne,
 • osobowe.

Jeśli chodzi o auta osobowe, to czasowe wyrejestrowanie samochodu osobowego w 2024 roku jest możliwe na okres od 3 do 12 miesięcy, przy czym nie ma możliwości jego przedłużenia. Dopuszczalne jest ono wyłącznie w przypadku poważnych uszkodzeń auta (zniszczenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji), gdzie czas tymczasowego wyrejestrowania jest przeznaczony na wykonanie niezbędnych napraw.

Powtórzenie czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu jest możliwe dopiero po 3 latach od dnia, w którym upłynął okres wskazany w ostatniej decyzji.

Ile kosztuje wycofanie z ruchu auta osobowego?

Czasowe wyrejestrowanie samochodu bez złomowania jest realizowane na wniosek właściciela pojazdu (złożony w urzędzie, w którym auto zostało zarejestrowane). Ile kosztuje taka formalność?

 • 80 zł – za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy;
 • za każdy kolejny miesiąc trzeba dopłacić:

4 zł – od 3 do 12 miesiąca

2 zł – od 13 do 24 miesiąca

0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.

Uwaga! Czasowe wycofanie samochodu osobowego z ruchu nie zwalnia Cię z konieczności zapłaty składki OC i zachowania ciągłości ubezpieczenia. Opłatę można jednak zminimalizować. 

Zgodnie z art. 8 ust 4 oraz 5 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, na Twój wniosek zakład ubezpieczeń zobowiązany jest obniżyć wysokość składki OC o nie mniej niż 95%.

Czy wyrejestrowanie pojazdu zwalnia z obowiązku posiadania OC?

Tak. Po wyrejestrowaniu samochodu musisz jedynie przedstawić firmie ubezpieczeniowej dokument z urzędu. Wówczas nie będziesz potrzebował już obowiązkowego OC. Jeżeli Twój samochód został skradziony lub po wypadku nadaje się wyłącznie do kasacji, nie zwlekaj z formalnościami. Dzięki wyrejestrowaniu auta unikniesz dalszych wydatków eksploatacyjnych, w tym konieczności opłacania ubezpieczenia OC.

Pamiętaj, że w Twoim interesie jest jak najszybsze zgłoszenie wyrejestrowania pojazdu ubezpieczycielowi, gdyż za niewykorzystany okres ubezpieczenia otrzymasz zwrot pieniędzy (część składki OC). Jeżeli nie poinformujesz firmy ubezpieczeniowej o wyrejestrowaniu auta, możesz otrzymać wezwanie do uregulowania składki na kolejny okres.

Kupiłeś nowy samochód po wyrejestrowaniu poprzedniego auta lub zamierzasz wkrótce to zrobić? Sprawdź, jaką składkę za obowiązkowe ubezpieczenie OC zaproponuje Ci kilkanaście firm ubezpieczeniowych i wybierz najtańszą.

Podsumowanie

 • Wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe tylko w sytuacjach wskazanych w przepisach, np. po kradzieży auta, jego kasacji czy wywozie za granicę.
 • Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie auta, różni się w zależności od powodu, dla którego pojazd ma zostać wyrejestrowany.
 • Pojazd należy wyrejestrować we właściwym wydziale komunikacji. Można to zrobić na trzy sposoby: osobiście, drogą elektroniczną lub korespondencyjnie.
 • Wyrejestrowanie auta kosztuje 10 zł, a decyzja jest wydawana właścicielowi auta z reguły w ciągu 30 dni. Dokument ten należy przesłać ubezpieczycielowi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Ile wynosi kara za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

  Jednym z powodów, dla których nie warto zwlekać z formalnościami po sprzedaży auta, jest kara za brak zgłoszenia zbycia pojazdu. Została ona wprowadzona, aby zmobilizować kierowców do załatwienia formalności. Jeżeli zbycie samochodu nie zostanie zgłoszone w ustawowym terminie (30 dni), to od 1 stycznia 2024 r. dla właściciela pojazdu przewidziano karę w wysokości 250 zł. Uwaga! Do końca 2023 r. opłata karna wynosiła od 200 do 1000 zł.

 2. Jak długo trwa procedura wyrejestrowania pojazdu?

  Najczęściej urzędnicy potrzebują od kilku do kilkunastu dni, aby zamknąć sprawę i wydać decyzję. Urzędowy termin wynosi miesiąc. W szczególnie skomplikowanych sprawach na decyzję o wyrejestrowaniu samochodu trzeba poczekać maksymalnie 2 miesiące.

 3. Czy decyzję o wyrejestrowaniu samochodu trzeba odebrać osobiście w urzędzie?

  Niekoniecznie – decyzja może zostać dostarczona za pośrednictwem poczty na wskazany przez Ciebie adres zamieszkania. To wygodne rozwiązanie, gdy nie chcesz umawiać się na ponowną wizytę w urzędzie. Z tej możliwości mogą też skorzystać osoby, które złożyły wniosek przez internet.

 4. Czy podczas wyrejestrowania pojazdu w urzędzie powinni być obecni wszyscy jego współwłaściciele?

  Taki obowiązek wynika z przepisów. Ponieważ jest to rozwiązanie mało praktyczne, to istnieje możliwość jego obejścia. Wystarczy, że do urzędu stawi się jeden współwłaściciel, który będzie jednocześnie reprezentował pozostałych (będzie posiadał udzielone przez nich pełnomocnictwa).

 5. Czy firma ubezpieczeniowa może odmówić zwrotu niewykorzystanej składki po wyrejestrowaniu auta?

  Firma ubezpieczeniowa nie może pobierać opłaty za ochronę, której nie udzielała. Stąd też ma ona obowiązek rozliczyć się z właścicielem mającym potwierdzenie (decyzję) wyrejestrowania samochodu. Nie ma przy tym znaczenia, czy do końca umowy zostało kilka miesięcy, tydzień czy 1 dzień.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments