Jak wyrejestrować samochód w 2022 roku?


młoda para kupuje ubezpieczenie krótkoterminowe
 1. Wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe tylko w sytuacjach wskazanych w przepisach, np. po kradzieży auta, jego kasacji czy wywozie za granicę.
 2. Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie auta, różni się w zależności od powodu, dla którego pojazd ma zostać wyrejestrowany.
 3. Pojazd należy wyrejestrować we właściwym wydziale komunikacji. Można to zrobić na trzy sposoby: osobiście, drogą elektroniczną lub korespondencyjnie.
 4. Wyrejestrowanie auta kosztuje 10 zł, a decyzja jest wydawana właścicielowi auta z reguły w ciągu 30 dni. Dokument ten należy przesłać ubezpieczycielowi.

Przekazałeś samochód do stacji demontażu lub zgłosiłeś jego kradzież? Trzeba go jeszcze wyrejestrować. To formalność, której nie warto odkładać na później. Nawet nieużytkowany pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie otrzymasz wezwanie do zapłaty z UFG.

Wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Jeżeli zastanawiasz się, jak wygląda procedura wyrejestrowania samochodu, poniżej krok po kroku tłumaczymy, jak należy postępować. Jeżeli sprzedałeś pojazd, jego wyrejestrowanie nie jest konieczne. W takiej sytuacji musisz jedynie złożyć oświadczenie o zbyciu pojazdu ubezpieczycielowi (w ciągu 14 dni) i w wydziale komunikacji (w ciągu 30 dni). Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku darowizny pojazdu.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Kiedy można wyrejestrować samochód

Sytuacje, gdy możliwe jest wyrejestrowanie pojazdu, precyzuje art. 79 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Samochód możesz wyrejestrować, gdy doszło do jego:

 • przekazania do stacji demontażu lub do punktu zbierania pojazdów,
 • kradzieży,
 • wywozu z kraju,
 • zniszczenia (kasacji) za granicą,
 • trwałej i zupełnej utraty (np. w wyniku pożaru),
 • wycofania z obrotu.

Chciałbyś wyrejestrować pojazd, bo nie zamierzasz go już użytkować, ale jednocześnie chciałbyś go trzymać we własnym garażu? A może myślisz o wyrejestrowaniu pojazdu i następnie sprzedaży jego części? Takie działania są nielegalne.

Gdzie wyrejestrować pojazd?

Wyrejestrowanie pojazdów odbywa się w wydziałach komunikacji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. W zależności od miejsca zamieszkania komplet dokumentów złożysz w:

 • urzędzie starostwa powiatowego,
 • urzędzie miasta – gdy mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urzędzie dzielnicy – gdy mieszkasz w Warszawie.

Dokumenty możesz, ale nie musisz złożyć osobiście w urzędzie – możesz je też wysłać pocztą. Niektóre urzędy dopuszczają również złożenie wniosku wraz z załącznikami drogą elektroniczną.

Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem pojazdu i zdecydowałeś się na osobistą wizytę w urzędzie, będziesz musiał przyjść wraz ze współwłaścicielami. Alternatywą jest uzyskanie od pozostałych współwłaścicieli samochodu pełnomocnictwa do wyrejestrowania pojazdu. Możesz też skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ale wówczas poniesiesz dodatkową opłatę za udzielenie pełnomocnictwa (w wysokości 17 zł).

Ile kosztuje wyrejestrowanie pojazdu?

Wyrejestrowanie pojazdu jest odpłatne – opłata wynosi 10 zł. Możesz ją uregulować na dwa sposoby: w kasie urzędu lub przelewem na jego konto. Potwierdzenie wniesienia opłaty będziesz musiał dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Jak krok po kroku wyrejestrować auto?

Procedura wyrejestrowania pojazdu nie jest skomplikowana – konieczne jest wykonanie jedynie kilku czynności:

 • wypełnij wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
 • zgromadź niezbędne załączniki,
 • złóż wniosek w wydziale komunikacji,
 • poinformuj ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu auta.

Uwaga! Po zmianie przepisów na wyrejestrowanie pojazdu masz 30 dni. Jeżeli nie powiadomisz urzędu w tym terminie, może na Ciebie zostać nałożona kara finansowa w wysokości od 200 do 1000 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania pojazdu?

Aby wyrejestrować samochód, będziesz musiał złożyć wniosek wraz z załącznikami. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu jest identyczny jak wniosek o zarejestrowanie pojazdu – wystarczy, że skreślisz niepotrzebny zwrot. Do wniosku musisz dołączyć wspomniane potwierdzenie uiszczenia opłaty oraz dodatkowe dokumenty. Ich lista zależy od powodu, dla którego dokonujesz wyrejestrowania pojazdu. Precyzuje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Jak wyrejestrować pojazd po złomowaniu?

Jeżeli przekazałeś pojazd do stacji demontażu lub do punktu zbierania pojazdów, musisz złożyć:

 • zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do składnicy złomu,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu – jeżeli została wydana,
 • tablice rejestracyjne.

Samochód, który przekazałeś do stacji demontażu, kupiłeś zaledwie kilka dni temu i nie zdążyłeś go zarejestrować? W takiej sytuacji potrzebny będzie Ci jeszcze dowód własności, np. umowa kupna pojazdu.

Jak wyrejestrować pojazd po kradzieży?

Jeżeli powodem wyrejestrowania samochodu jest jego kradzież, dołącz do wniosku:

 • zaświadczenie wydane przez policję, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu – jeżeli została wydana.

Jak wyrejestrować pojazd po jego wywozie za granicę?

Jeżeli wywiozłeś lub zbyłeś (sprzedałeś lub przekazałeś w darowiźnie) samochód za granicę, potrzebne będą:

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub dokument potwierdzający zarejestrowanie samochodu za granicą.

Jak wyrejestrować pojazd po kasacji?

Jeżeli powodem wyrejestrowania samochodu jest jego kasacja za granicą, potrzebne będą:

 • dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu za granicą,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu – jeżeli została wydana,
 • tablice rejestracyjne.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego – do wniosku należy dołączyć oryginał wraz z tłumaczeniem.

Jak wyrejestrować pojazd po jego trwałej utracie?

Jeżeli utraciłeś pojazd, będziesz musiał złożyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu – jeżeli została wydana,
 • tablice rejestracyjne.

Wyrejestrowanie pojazdu z tego powodu wiąże się z dodatkową opłatą na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku. Opłata nie jest w stałej wysokości – zależy m.in. od rodzaju pojazdu.

Jak wyrejestrować pojazd po jego wycofaniu z obiegu?

Jeżeli wyrejestrowanie samochodu ma związek z jego wycofaniem z obiegu, wystarczy złożyć jeden z następujących dokumentów:

 • oświadczenie producenta samochodu o wycofaniu pojazdu z obiegu,
 • dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obiegu przez producenta,
 • decyzję administracyjną o wycofaniu pojazdu z obiegu.

Wyrejestrowanie samochodu – terminy

Wniosek o wyrejestrowanie samochodu należy złożyć w ciągu 30 dni. Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu powinna zostać wydana w ciągu 30 dni, ale w przypadku skomplikowanych spraw urząd ma na to więcej czasu – do 2 miesięcy.

Decyzję o wyrejestrowaniu pojazdów możesz odebrać osobiście w urzędzie lub zgłosić chęć otrzymania jej pocztą.

Wyrejestrowanie pojazdu a jego ponowna rejestracja

Co do zasady nie ma możliwości zarejestrowania pojazdu, który został wyrejestrowany. Wyjątki zostały wymienione w art. 79 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mowa o pojazdach:

 • odzyskanych z kradzieży,
 • zabytkowych,
 • mających co najmniej 25 lat i uznanych przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 • wywiezionych lub sprzedanych za granicą.

Ponownie zarejestrowane mogą zostać również ciągniki i przyczepy rolnicze.

Czy wyrejestrowanie pojazdu zwalnia z obowiązku posiadania OC?

Tak. Po wyrejestrowaniu samochodu musisz jedynie przedstawić firmie ubezpieczeniowej dokument z urzędu. Wówczas nie będziesz potrzebował już obowiązkowego OC. Jeżeli Twój samochód został skradziony lub po wypadku nadaje się wyłącznie do kasacji, nie zwlekaj z formalnościami. Dzięki wyrejestrowaniu auta unikniesz dalszych wydatków eksploatacyjnych, w tym konieczności opłacania ubezpieczenia OC.

Pamiętaj, że w Twoim interesie jest jak najszybsze zgłoszenie wyrejestrowania pojazdu ubezpieczycielowi, gdyż za niewykorzystany okres ubezpieczenia otrzymasz zwrot pieniędzy (część składki OC). Jeżeli nie poinformujesz firmy ubezpieczeniowej o wyrejestrowaniu auta, możesz otrzymać wezwanie do uregulowania składki na kolejny okres.

Michalina Miotk

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments