Jak wyrejestrować samochód?

Jak wyrejestrować samochód?


młoda para kupuje ubezpieczenie krótkoterminowe
[Głosów: 2   Average: 5/5]

Przekazałeś samochód do stacji demontażu lub zgłosiłeś jego kradzież? Trzeba go jeszcze wyrejestrować. To formalność, której nie warto odkładać na później. Nawet nieużytkowany pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie otrzymasz wezwanie do zapłaty z UFG.

Wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Jeżeli zastanawiasz się, jak wygląda procedura wyrejestrowania samochodu, poniżej krok po kroku tłumaczymy, jak należy postępować. Jeżeli sprzedałeś pojazd, jego wyrejestrowanie nie jest konieczne. W takiej sytuacji musisz jedynie złożyć oświadczenie o zbyciu pojazdu ubezpieczycielowi (w ciągu 14 dni) i w wydziale komunikacji (w ciągu 30 dni). Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku darowizny pojazdu.

Kiedy można wyrejestrować samochód?

Sytuacje, gdy możliwe jest wyrejestrowanie pojazdu, precyzuje art. 79 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Samochód możesz wyrejestrować, gdy doszło do jego:

 • przekazania do stacji demontażu lub do punktu zbierania pojazdów,
 • kradzieży,
 • wywozu z kraju,
 • zniszczenia (kasacji) za granicą,
 • trwałej i zupełnej utraty (np. w wyniku pożaru),
 • wycofania z obrotu.

Chciałbyś wyrejestrować pojazd, bo nie zamierzasz go już użytkować, ale jednocześnie chciałbyś go trzymać we własnym garażu? A może myślisz o wyrejestrowaniu pojazdu i następnie sprzedaży jego części? Takie działania są nielegalne.

Gdzie wyrejestrować pojazd?

Wyrejestrowanie pojazdów odbywa się w wydziałach komunikacji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. W zależności od miejsca zamieszkania komplet dokumentów złożysz w:

 • urzędzie starostwa powiatowego,
 • urzędzie miasta – gdy mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urzędzie dzielnicy – gdy mieszkasz w Warszawie.

Dokumenty możesz, ale nie musisz złożyć osobiście w urzędzie – możesz je też wysłać pocztą. Niektóre urzędy dopuszczają również złożenie wniosku wraz z załącznikami drogą elektroniczną.

Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem pojazdu i zdecydowałeś się na osobistą wizytę w urzędzie, będziesz musiał przyjść wraz ze współwłaścicielami. Alternatywą jest uzyskanie od pozostałych współwłaścicieli samochodu pełnomocnictwa do wyrejestrowania pojazdu. Możesz też skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ale wówczas poniesiesz dodatkową opłatę za udzielenie pełnomocnictwa (w wysokości 17 zł).

Ile kosztuje wyrejestrowanie pojazdu?

Wyrejestrowanie pojazdu jest odpłatne – opłata wynosi 10 zł. Możesz ją uregulować na dwa sposoby: w kasie urzędu lub przelewem na jego konto. Potwierdzenie wniesienia opłaty będziesz musiał dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania pojazdu?

Aby wyrejestrować samochód, będziesz musiał złożyć wniosek wraz z załącznikami. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu jest identyczny jak wniosek o zarejestrowanie pojazdu – wystarczy, że skreślisz niepotrzebny zwrot. Do wniosku musisz dołączyć wspomniane potwierdzenie uiszczenia opłaty oraz dodatkowe dokumenty. Ich lista zależy od powodu, dla którego dokonujesz wyrejestrowania pojazdu. Precyzuje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Jeżeli przekazałeś pojazd do stacji demontażu lub do punktu zbierania pojazdów, musisz złożyć:

 • zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do składnicy złomu,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu – jeżeli została wydana,
 • tablice rejestracyjne.

Samochód, który przekazałeś do stacji demontażu, kupiłeś zaledwie kilka dni temu i nie zdążyłeś go zarejestrować? W takiej sytuacji potrzebny będzie Ci jeszcze dowód własności, np. umowa kupna pojazdu.

Jeżeli powodem wyrejestrowania samochodu jest jego kradzież, dołącz do wniosku:

 • zaświadczenie wydane przez policję, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu – jeżeli została wydana.

Jeżeli wywiozłeś samochód za granicę, potrzebne będą:

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub dokument potwierdzający zarejestrowanie samochodu za granicą.

Jeżeli powodem wyrejestrowania samochodu jest jego kasacja za granicą, potrzebne będą:

 • dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu za granicą,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu – jeżeli została wydana,
 • tablice rejestracyjne.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego – do wniosku należy dołączyć oryginał wraz z tłumaczeniem.

Jeżeli utraciłeś pojazd, będziesz musiał złożyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu – jeżeli została wydana,
 • tablice rejestracyjne.

Wyrejestrowanie pojazdu z tego powodu wiąże się z dodatkową opłatą na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku. Opłata nie jest w stałej wysokości – zależy m.in. od rodzaju pojazdu.

Jeżeli wyrejestrowanie samochodu ma związek z jego wycofaniem z obiegu, wystarczy złożyć jeden z następujących dokumentów:

 • oświadczenie producenta samochodu o wycofaniu pojazdu z obiegu,
 • dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obiegu przez producenta,
 • decyzję administracyjną o wycofaniu pojazdu z obiegu.

Wyrejestrowanie samochodu – terminy

Wniosek o wyrejestrowanie samochodu należy złożyć w ciągu 30 dni. Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu powinna zostać wydana w ciągu 30 dni, ale w przypadku skomplikowanych spraw urząd ma na to więcej czasu – do 2 miesięcy.

Decyzję o wyrejestrowaniu pojazdów możesz odebrać osobiście w urzędzie lub zgłosić chęć otrzymania jej pocztą.

Wyrejestrowanie pojazdu a jego ponowna rejestracja

Co do zasady nie ma możliwości zarejestrowania pojazdu, który został wyrejestrowany. Wyjątki zostały wymienione w art. 79 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mowa o pojazdach:

 • odzyskanych z kradzieży,
 • zabytkowych,
 • mających co najmniej 25 lat i uznanych przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 • wywiezionych lub sprzedanych za granicą.

Ponownie zarejestrowane mogą zostać również ciągniki i przyczepy rolnicze.

Stefania Stuglik
0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments