Regres ubezpieczeniowy – czym jest i jak działa?

Kierowca otrzymał wezwanie do zapłaty regresu

W określonych sytuacjach zarówno firmy ubezpieczeniowe, jak i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mają prawo do regresu ubezpieczeniowego. Czym jest regres ubezpieczeniowy i jak możesz go uniknąć?

Regres ubezpieczeniowy to termin, z którym możesz spotkać się nawet wówczas, gdy pilnujesz ciągłości OC. Warto pamiętać, że ubezpieczyciele i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) mogą powołać się na regres wyłącznie w niektórych sytuacjach. O jakich scenariuszach mowa? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Regres ubezpieczeniowy to roszczenie przysługujące firmom ubezpieczeniowym i UFG. Instytucja, która wypłaciła odszkodowanie, ma prawo żądać jego zwrotu od sprawcy kolizji lub wypadku. Aby jednak firma ubezpieczeniowa czy UFG mogły powołać się na regres ubezpieczeniowy, muszą ku temu zaistnieć przesłanki.

Regres ubezpieczeniowy przysługuje zatem wyłącznie dwóm podmiotom – są to:

 • firma ubezpieczeniowa – gdy to ona wypłaciła odszkodowanie;
 • UFG – gdy odszkodowanie zostało wypłacone przez Fundusz.

Kiedy odszkodowanie wypłaca UFG? Gdy sprawca wypadku jest nieznany, bo zbiegł z miejsca zdarzenia. Wówczas Fundusz wypłaca odszkodowanie za szkody na osobie oraz materialne, jeżeli spełniony został dodatkowy warunek.

Jakie są rodzaje regresu ubezpieczeniowego?

Regres ubezpieczeniowy dzieli się na regres typowy i regres nietypowy. Czym różnią się te dwa rodzaje regresu?

Regres typowy najczęściej ma miejsce w przypadku ubezpieczeń innych niż komunikacyjne. Na czym on polega? Ubezpieczyciel żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania od osoby trzeciej – nie jest to jego klient (jak ma to miejsce w regresie nietypowym). Regres typowy jest uregulowany przez kodeks cywilny.

Przykład: Pan Antoni zgłosił ubezpieczycielowi, że jego mieszkanie zostało zalane przez sąsiada. Ubezpieczyciel wypłacił swojemu klientowi (panu Antoniemu) odszkodowanie w wysokości 6000 zł i następnie wystąpił do sprawcy szkody, aby ten zwrócił wypłaconą kwotę.

Regres nietypowy ma zastosowanie głównie w przypadku obowiązkowego OC. Sprowadza się on do tego, że ubezpieczyciel występuje przeciwko swojemu klientowi – żąda od niego zwrotu odszkodowania wypłaconego osobie poszkodowanej. Stąd też nazwa – regres jest nietypowy, bo zazwyczaj ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie klientowi.

Przykład: Pani Aneta spowodowała wypadek i uciekła z miejsca zdarzenia. Ubezpieczyciel wypłacił osobom poszkodowanym odszkodowanie w wysokości 32 000 zł, a następnie zwrócił się do swojej klientki z żądaniem zwrotu tej kwoty.

Regres typowy i regres nietypowy – porównanie

Regres typowyRegres nietypowy
✓Ubezpieczyciel dochodzi zwrotu wypłaconego odszkodowania od osoby, która nie jest jego klientem✓Ubezpieczyciel dochodzi zwrotu wypłaconego odszkodowania od swojego klienta – sprawcy szkody
✓Ma zastosowanie głównie w ubezpieczeniach innych niż OC✓Ma zastosowanie w ubezpieczeniu OC
✓Podstawa prawna – art. 828 Kodeksu cywilnego✓Podstawa prawna – art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Kiedy możliwy jest regres ubezpieczeniowy?

Kwestię tego, kiedy możliwy jest regres ubezpieczeniowy, reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Instytucja, która wypłaciła odszkodowanie, może żądać od sprawcy wypadku zwrotu kwoty wypłaconej poszkodowanemu jedynie w sytuacjach wskazanych w art. 43.

5 sytuacji, kiedy możliwy jest regres ubezpieczeniowy:

 1. Kierowca działał z premedytacją – doprowadził do wypadku umyślnie, np. chcąc się zemścić na innym kierowcy.
 2. Kierowca był w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciu środków odurzających czy substancji psychoaktywnych.
 3. Kierowca nie posiadał prawa jazdy – wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaszła konieczność ratowania życia lub mienia albo miał miejsce pościg za osobą, który został podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa.
 4. Kierowca poruszał się pojazdem pozyskanym w wyniku popełnienia przestępstwa.
 5. Kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Katalog zdarzeń pozwalających firmie ubezpieczeniowej na dochodzenie zwrotu wypłaconego odszkodowania jest zamknięty. Jednocześnie do powyższych przesłanek trzeba jeszcze dodać sytuację, gdy kierowca spowodował kolizję lub wypadek samochodem, który nie był ubezpieczony.

Przykład: Pan Mateusz to młody kierowca – prawo jazdy ma od 2 miesięcy. Parkując na uczelnianym parkingu, nie tylko urwał lusterko i zarysował samochód innego studenta, ale też potrącił studentkę. Mężczyzna spanikował i postanowił odjechać z miejsca zdarzenia. To, że jest on sprawcą, poszkodowani ustalili dzięki monitoringowi. W rezultacie młody kierowca otrzymał wezwanie do zwrotu wypłaconego poszkodowanym świadczenia.

Jaki jest zakres roszczenia regresowego?

Szkoda – zwłaszcza po wypadku – może być bardzo rozległa. Obok uszkodzenia mienia (np. samochodu) może dojść też do szkód osobowych (np. poszkodowany dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu i nie będzie mógł wrócić do aktywności zawodowej). Z tego względu zakres roszczenia regresowego nie zawsze sprowadza się jedynie do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu.

Zakres roszczenia regresowego – przykłady:

 • pokrycie kosztów holowania uszkodzonego pojazdu oraz zwrot środków przeznaczonych na wypożyczenie samochodu zastępczego,
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem, np. kosztów poniesionych na odzyskanie zdrowia (leczenie, rehabilitację),
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – celem tego świadczenia jest złagodzenie doznanych cierpień fizycznych i psychicznych,
 • renta uzupełniająca lub na zwiększone potrzeby – gdy konieczne jest wyrównanie różnicy w dochodach lub zapewnienie poszkodowanemu dodatkowych środków np. na leczenie, jakie on przechodzi,
 • zwrot utraconych zarobków – gdy poszkodowany nie może wrócić do aktywności zawodowej,
 • renta alimentacyjna – gdy poszkodowany zmarł, a przed śmiercią płacił alimenty (dzieciom, byłemu małżonkowi),
 • zwrot kosztów związanych z organizacją pogrzebu – gdy poszkodowany zmarł, takie świadczenie należy się członkom jego rodziny.

Jak bronić się przed regresem ubezpieczeniowym?

Nie każdy kierowca, który otrzymał wezwanie do zwrotu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania, zgadza się z taką decyzją. Szczególnie kłopotliwe są sprawy, w których kierowcy zarzucono ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Przykład: Pan Janusz spowodował szkodę parkingową – wyjeżdżając z miejsca postojowego, uszkodził stojące obok auto. Ponieważ spieszył się, by odebrać córkę z przedszkola, pozostawił swój numer telefonu za wycieraczką uszkodzonego auta. Niestety, poszkodowany kierowca nie skontaktował się z nim – mężczyzna kilka tygodni później odebrał wezwanie do zwrotu wypłaconego odszkodowania. Na monitoringu zabezpieczonym przez policję wyraźnie jednak widać, że sprawca pozostawił dane do kontaktu i nie zamierzał zbiec z miejsca zdarzenia.

W wyżej opisanej sytuacji istnieje duża szansa, że sprawca nie będzie musiał zwracać odszkodowania – wystarczy, że powoła się na fakt pozostawienia poszkodowanemu kartki ze swoimi danymi kontaktowymi. Inaczej byłoby, gdyby – po obejrzeniu uszkodzeń – po prostu się oddalił.

Według specjalistów odjechanie z parkingu, na którym doszło do stłuczki i pozostawienie danych kontaktowych za szybą uszkodzonego pojazdu, nie zawsze rozwiązuje problem. Jeżeli jest to możliwe, najlepiej poczekać na kierowcę uszkodzonego auta.

Odwołanie od regresu – jakie są możliwości?

Jeżeli firma ubezpieczeniowa żąda od Ciebie zwrotu wypłaconego odszkodowania, to możesz zastanawiać się, co dalej. Masz kilka możliwości – możesz m.in. próbować rozłożyć należność na raty. Niestety, nie jest to takie proste do zrealizowania. Przede wszystkim musisz złożyć wniosek i wskazać w nim, że posiadasz środki na regularną spłatę.

Czy rozłożenie na raty kwoty regresu to jedyne rozwiązanie? Nie – możesz też złożyć wniosek o:

 • całkowite umorzenie zobowiązania – masz na to szansę, jeżeli Twoja sytuacja materialna lub życiowa jest bardzo zła, np. zdiagnozowano u Ciebie ciężką chorobę;
 • zmniejszenie kwoty do zapłaty – skutkiem będzie częściowe umorzenie zobowiązania;
 • przesunięcie terminu spłaty – możliwe jest również odroczenie płatności.

Na reakcję masz 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Surowe konsekwencje czekają na kierowców, którzy zignorują wezwanie. W tej sytuacji UFG ma prawo skierować sprawę do sądu, a następnie do kancelarii komorniczej. W praktyce oznacza to dla kierowcy wyższe koszty – kwota zobowiązania zostanie zwiększona o koszty sądowe i odsetki.

Jak napisać odwołanie od regresu?

UFG skorzystał z prawa do regresu? Masz prawo się odwołać. Takiego pisma nie musisz tworzyć samodzielnie – możesz skorzystać ze wzoru wniosku udostępnionego przez UFG (znajdziesz go na stronie https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009130).

Jak napisać odwołanie od regresu? W pierwszej kolejności zastanów się, czy masz argumenty mogące świadczyć na Twoją korzyść. UFG nie udziela ulgi w spłacie i nie umarza należności, gdy sprawca nie jest w stanie wykazać, że znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Z tego względu do wniosku warto dołączyć szereg załączników – choćby:

 • zaświadczenie o dochodach – zaświadczenie z zakładu pracy lub potwierdzenie rejestracji w urzędzie pracy;
 • dokumenty obrazujące sytuację materialną – dotyczy to zwłaszcza osób w trudnej sytuacji, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;
 • dokumentację medyczną – gdy przyczyną problemów ze spłatą są kłopoty ze zdrowiem, które np. uniemożliwiają podjęcie pracy zarobkowej.

W odwołaniu warto też szczegółowo opisać swoją sytuację. Im więcej informacji (faktów, danych potwierdzonych dokumentami) znajdzie się w piśmie, tym lepiej.

Odwołanie od regresu można złożyć na kilka sposobów, w tym wysłać je pocztą na adres korespondencyjny UFG czy elektronicznie na adres e-mail Funduszu.

Wniosek o cofnięcie regresu ubezpieczeniowego możesz:

 • wysłać na adres siedziby UFG – ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa
 • przesłać na adres e-mail: regresy@ufg.pl

Czy regres ubezpieczeniowy się przedawnia?

Tak. To dobra wiadomość dla tych wszystkich kierowców, którzy np. spowodowali kolizję nieubezpieczonym samochodem. Regres ubezpieczeniowy przedawnia się po upływie 3 lat. Okres ten liczy się od dnia wypłacenia odszkodowania poszkodowanemu.

Uwaga! Poszkodowany nie musi od razu po kolizji czy wypadku ubiegać się o odszkodowanie – ma na to 3 lata. Kierowca, który spodziewa się regresu ubezpieczeniowego z firmy ubezpieczeniowej lub UFG, nie powinien się zatem przedwcześnie cieszyć. Zdarza się, że wezwanie do zwrotu wypłaconego odszkodowania przychodzi po upływie np. 5 lat od zdarzenia.

Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

Najprostszym sposobem jest przestrzeganie zasad. Lista reguł, o których warto pamiętać, nie jest długa. Pamiętaj, aby:

 1. Nie działać z premedytacją – nie możesz doprowadzić do wypadku umyślnie.
 2. Nie prowadzić samochodu po spożyciu alkoholu – to automatycznie spowoduje, że stracisz ochronę, jaką gwarantuje Ci ubezpieczenie OC.
 3. Nie prowadzić auta bez uprawnień – prawo jazdy to podstawa.
 4. Nie korzystać z pojazdów pochodzących z przestępstwa – wówczas regres ubezpieczeniowy jest niemal pewny.
 5. Nie uciekać z miejsca zdarzenia – kolizja czy wypadek to sytuacje, które powodują duży stres, ale ucieczka z miejsca zdarzenia będzie dla Ciebie źródłem większych problemów.
 6. Zawsze sprawdzić, czy samochód, który pożyczasz, jest ubezpieczony – w przeciwnym razie możesz narazić się na poważne problemy finansowe, jeżeli spowodujesz wypadek.

Ile wynosi regres ubezpieczeniowy?

Trudno podać konkretną kwotę, bo każda sprawa jest inna. Jeżeli kierowca, który ma zwrócić wypłacone odszkodowanie, spowodował:

 • szkodę parkingową lub kolizję – kwota nie powinna być duża; z reguły będzie to kilkaset, a w gorszym przypadku kilka tysięcy złotych;
 • wypadek – wezwanie do zapłaty może opiewać na kwotę kilkuset tysięcy czy nawet miliony złotych.

W przypadku szkód osobowych kwoty są tak duże, ponieważ – poza odszkodowaniem za uszkodzone mienie – z polisy OC poszkodowanemu przysługuje też szereg innych świadczeń. To m.in. zwrot utraconych korzyści czy zadośćuczynienie za ból i cierpienie.

Przykład: Pani Anna, która nie ma prawa jazdy, postanowiła przeparkować samochód. Niestety, w trakcie tego manewru spowodowała kolizję. W rezultacie kobieta musi oddać niemal 10 tys. zł – na tyle szkoda została wyceniona przez rzeczoznawcę i tyle firma ubezpieczeniowa wypłaciła poszkodowanemu.

Podsumowanie

 • Regres ubezpieczeniowy to prawo firm ubezpieczeniowych i UFG do dochodzenia od sprawcy kolizji lub wypadku zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu.
 • Jeżeli ubezpieczyciel dochodzi zwrotu wypłaconego odszkodowania od swojego klienta (sprawcy), to mówi się o regresie nietypowym.
 • Sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa lub UFG może powołać się na regres, wynikają z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
 • Jeżeli z regresem występuje UFG, to sprawca wypadku może złożyć wniosek o umorzenie należności lub rozłożenie jej na raty.
 • Regres ubezpieczeniowy może wynosić od kilkuset do nawet kilku milionów złotych – w zależności od rodzaju zdarzenia.
 • Regres ubezpieczeniowy przedawnia się po 3 latach. Okres ten liczy się od momentu wypłaty odszkodowania poszkodowanemu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można odziedziczyć regres ubezpieczeniowy?

  Regres ubezpieczeniowy wchodzi do masy spadkowej, gdy odszkodowanie zostało wypłacone za życia sprawcy kolizji czy wypadku. Jeżeli wypłata miała miejsce po jego śmierci, to odziedziczenie regresu ubezpieczeniowego nie jest możliwe.

 2. Czy w regresie nalicza się odsetki?

  Firma ubezpieczeniowa ma prawo naliczać odsetki. Jednocześnie nie muszą one być jedynym kosztem – ubezpieczyciel może też żądać zwrotu wydatków, jakie poniósł, kierując sprawę na drogę sądową lub do kancelarii komorniczej. Analogiczne możliwości ma UFG.

 3. Czy regres ubezpieczeniowy ma wpływ na zdolność kredytową?

  Regres ubezpieczeniowy nie pozostaje bez wpływu na zdolność kredytową. Jeżeli zobowiązanie to nie będzie spłacane, to zostanie ujawnione w bazach gromadzących informacje o zadłużeniu (np. KRD). W rezultacie posiadanie takiego długu może skutecznie uniemożliwić uzyskanie kredytu.

 4. Kiedy regres ubezpieczeniowy nie ma zastosowania?

  Regres nie ma zastosowania, gdy zarówno sprawca, jak i poszkodowany prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Drugi warunek, jaki musi zostać spełniony razem z powyższym, dotyczy tego, że sprawca nie może wyrządzić szkody z premedytacją.

 5. Czy regres ubezpieczeniowy spowoduje utratę zniżek?

  Każda wypłata odszkodowania oznacza, że kierowca straci część zniżki. Nie oznacza to jednak, że musi on płacić za OC dużo więcej – zamiast kurczowo trzymać się oferty dotychczasowego ubezpieczyciela, warto skorzystać z kalkulatora OC/AC i sprawdzić, która firma przygotowała najkorzystniejszą propozycję.

 6. Kto zwraca odszkodowanie z OC: kierowca czy właściciel auta?

  Firma ubezpieczeniowa albo UFG mogą żądać zwrotu odszkodowania OC zarówno od kierowcy, który spowodował wypadek, jak i właściciela, który udostępnił sprawcy pojazd. Wystarczy jednak, że zapłaci tylko jedna osoba – druga nie będzie musiała już zwracać wypłaconego odszkodowania.

 7. Jak dowiedzieć się czegoś więcej, gdy UFG żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania?

  Skontaktuj się z Funduszem – możesz to zrobić telefonicznie. Infolinia działa pod numerem +48 22 53 96 100. Informacje są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie UFG.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments