Czym jest i jak działa regres ubezpieczeniowy?


Kierowca otrzymał wezwanie do zapłaty regresu
 • Regres ubezpieczeniowy to prawo firm ubezpieczeniowych i UFG do dochodzenia od sprawcy kolizji lub wypadku zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu.
 • Sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa lub UFG może powołać się na regres, wynikają z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
 • Jeżeli z regresem występuje UFG, to sprawca wypadku może złożyć wniosek o umorzenie należności lub rozłożenie jej na raty.
 • Regres ubezpieczeniowy może wynosić od kilkuset do nawet kilku milionów złotych – w zależności od rodzaju zdarzenia.
 • Regres ubezpieczeniowy przedawnia się po 3 latach. Okres ten liczy się od momentu wypłaty odszkodowania poszkodowanemu.

W określonych sytuacjach zarówno firmy ubezpieczeniowe, jak i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mają prawo do regresu ubezpieczeniowego. Czym jest regres ubezpieczeniowy i jak możesz go uniknąć?

Regres ubezpieczeniowy to termin, z którym możesz spotkać się nawet wówczas, gdy pilnujesz ciągłości OC. Warto pamiętać, że ubezpieczyciele i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) mogą powołać się na regres wyłącznie w niektórych sytuacjach.

Czym jest i kto ma prawo do regresu ubezpieczeniowego?

Regres ubezpieczeniowy to roszczenie przysługujące firmom ubezpieczeniowym i UFG. Instytucja, która wypłaciła odszkodowanie, ma prawo żądać jego zwrotu od sprawcy kolizji lub wypadku. Aby jednak firma ubezpieczeniowa czy UFG mogły powołać się na regres ubezpieczeniowy, muszą ku temu zaistnieć przesłanki.

Kiedy odszkodowanie wypłaca UFG? Gdy sprawca wypadku:

 • jest nieznany, bo zbiegł z miejsca zdarzenia – Fundusz wypłaca odszkodowanie za szkody na osobie oraz materialne, jeżeli spełniony został dodatkowy warunek,
 • w momencie zdarzenia nie miał OC – UFG wypłaca odszkodowanie za szkody zarówno na osobie, jak i materialne.

W pozostałych sytuacjach odszkodowanie wypłaca firma ubezpieczeniowa i wówczas to ona ma prawo wystąpić z regresem ubezpieczeniowym.

Kiedy możliwy jest regres ubezpieczeniowy?

Kwestie regresu ubezpieczeniowego zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Instytucja, która wypłaciła odszkodowanie, może żądać zwrotu wypłaconej poszkodowanemu (poszkodowanym) kwoty od sprawcy wypadku, gdy wyrządził on szkodę:

 • umyślnie, np. chcąc się zemścić na innym kierowcy,
 • po spożyciu alkoholu, zażyciu środków odurzających czy substancji psychoaktywnych,
 • nie posiadając prawa jazdy – wyjątkiem jest sytuacja, gdy chodziło o ratowanie życia lub mienia albo o pościg za osobą, który został podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
 • pojazdem pozyskanym w wyniku popełnienia przestępstwa,
 • a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia.

Katalog zdarzeń pozwalających firmie ubezpieczeniowej na dochodzenie zwrotu wypłaconego odszkodowania jest zamknięty. Jednocześnie do powyższych przesłanek trzeba jeszcze dodać sytuację, gdy kierowca spowodował kolizję lub wypadek samochodem, który nie był ubezpieczony.

Przykład: Pan Mateusz to młody kierowca – prawo jazdy ma od 2 miesięcy. Parkując na uczelnianym parkingu, nie tylko urwał lusterko i zarysował samochód innego studenta, ale też potrącił studentkę. Spanikował i postanowił odjechać z miejsca zdarzenia. To, że jest on sprawcą, poszkodowani ustalili dzięki monitoringowi. W rezultacie młody kierowca otrzymał wezwanie do zwrotu wypłaconego poszkodowanym świadczenia.

Jak bronić się przed regresem ubezpieczeniowym?

Nie każdy kierowca, który otrzymał wezwanie do zwrotu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania, zgadza się z taką decyzją. Szczególnie kłopotliwe są sprawy, w których kierowcy zarzucono ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Przykład: Pan Janusz spowodował szkodę parkingową – wyjeżdżając z miejsca parkingowego, uszkodził stojące obok auto. Ponieważ spieszył się, by odebrać córkę z przedszkola, pozostawił swój numer telefonu za wycieraczką uszkodzonego auta. Niestety, poszkodowany kierowca nie skontaktował się z nim – mężczyzna kilka tygodni później odebrał wezwanie do zwrotu wypłaconego odszkodowania. Na monitoringu zabezpieczonym przez policję wyraźnie jednak widać, że mężczyzna nie ucieka po spowodowaniu szkody.

W wyżej opisanej sytuacji istnieje duża szansa, że mężczyzna nie będzie musiał zwracać odszkodowania – wystarczy, że powoła się na fakt, że pozostawił poszkodowanemu kartkę ze swoimi danymi kontaktowymi. Inaczej byłoby, gdyby – po obejrzeniu uszkodzeń – po prostu odjechał.

Jeżeli firma ubezpieczeniowa żąda od Ciebie zwrotu wypłaconego odszkodowania, to w pierwszej kolejności ustal okoliczności zdarzenia.

Ile wynosi regres ubezpieczeniowy?

Trudno podać konkretną kwotę, bo każda sprawa jest inna. Jeżeli kierowca, który ma zwrócić wypłacone odszkodowanie, spowodował:

 • szkodę parkingową lub kolizję – kwota nie powinna być duża; z reguły będzie to kilkaset złotych, w gorszym przypadku kilka tysięcy złotych,
 • wypadek – to wezwanie do zapłaty może opiewać na kwotę kilkuset tysięcy czy nawet miliony złotych.

W przypadku szkód osobowych kwoty są tak duże, ponieważ – poza odszkodowaniem za uszkodzone mienie – z polisy OC poszkodowanemu przysługuje też szereg innych świadczeń. To m.in. zwrot utraconych korzyści czy zadośćuczynienie za ból i cierpienie.

Przykład: Pani Anna, która nie ma prawa jazdy, postanowiła przeparkować samochód. Niestety, w trakcie tego manewru spowodowała kolizję. W rezultacie kobieta musi oddać niemal 10 tys. zł – na tyle szkoda została wyceniona przez rzeczoznawcę i tyle firma ubezpieczeniowa wypłaciła poszkodowanemu.

Uwaga! Pożyczasz samochód od znajomego lub sąsiada? Upewnij się, że auto jest ubezpieczone. W przeciwnym razie również Ty – jako kierowca – będziesz odpowiadał za brak OC, gdyby doszło do wypadku.

Wezwanie do zapłaty z UFG – co warto wiedzieć?

Kierowca, który otrzymał wezwanie do zapłaty z UFG, może zastanawiać się, co dalej. Czy kwotę widniejącą na wezwaniu można umorzyć lub chociaż rozłożyć na raty? Jest to możliwe, ale wcale nie takie proste do zrealizowania. Aby UFG:

 • odstąpił od dochodzenia całości lub części wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania – kierowca musi udowodnić, że znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; wiąże się to z koniecznością złożenia wniosku,
 • rozłożył kwotę widniejącą w wezwaniu na raty – również niezbędne jest złożenie wniosku.

Surowe konsekwencje czekają na kierowców, którzy nie zareagują na wezwanie. W tej sytuacji UFG ma prawo skierować sprawę do sądu, a następnie do kancelarii komorniczej. W praktyce oznacza to dla kierowcy wyższe koszty – kwota wypłaconego odszkodowania zostanie zwiększona o koszty sądowe i odsetki.

Czy regres ubezpieczeniowy się przedawnia?

Tak. To dobra wiadomość dla tych wszystkich kierowców, którzy np. spowodowali kolizję nieubezpieczonym samochodem. Regres ubezpieczeniowy przedawnia się po upływie 3 lat. Okres ten liczy się od dnia wypłacenia odszkodowania poszkodowanemu.

Uwaga! Poszkodowany nie musi od razu po kolizji czy wypadku ubiegać się o odszkodowanie – ma na to 3 lata. Kierowca, który spodziewa się regresu ubezpieczeniowego z firmy ubezpieczeniowej lub UFG, nie powinien się zatem przedwcześnie cieszyć. Zdarza się, że wezwanie do zwrotu wypłaconego odszkodowania przychodzi po upływie np. 5 lat od zdarzenia.

Czy można uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

Najprostszym sposobem jest przestrzeganie zasad. Lista reguł, o których warto pamiętać, nie jest długa. Pamiętaj nie tylko o ciągłości ubezpieczenia OC, ale również o tym, aby m.in.:

 • nigdy nie prowadzić samochodu po spożyciu alkoholu – to automatycznie spowoduje, że stracisz ochronę, jaką gwarantuje Ci ubezpieczenie OC,
 • nie uciekać z miejsca zdarzenia – kolizja czy wypadek to sytuacje, które powodują duży stres, ale ucieczka z miejsca zdarzenia będzie dla Ciebie źródłem większych problemów,
 • zawsze sprawdzić, czy samochód, który pożyczasz, jest ubezpieczony – w przeciwnym razie możesz narazić się na poważne problemy finansowe, jeżeli spowodujesz nim wypadek.

Przestrzegając przepisów o ruchu drogowym (a w szczególności tych, które dotyczą pierwszeństwa i prędkości) oraz dbając o ciągłość ubezpieczenia samochodu, możesz skutecznie uchronić się przed regresem ubezpieczeniowym.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x