Przegląd motocykla w 2024 roku – ile kosztuje i jak przebiega?

Motocykliści na drodze

Przegląd rejestracyjny, określany przez kierowców również jako badanie techniczne, jest obowiązkowy nie tylko dla samochodów – na stację kontroli okresowo zgłaszać muszą się też właściciele motocykli. Na jakich zasadach odbywa się przegląd motocykla w 2024 roku?

Przepisy dotyczące przeglądu samochodu i przeglądu motocykla w wielu punktach są identyczne. Występują jednak też pewne różnice, które sprawiają, że przed udaniem się jednośladem na stację kontroli pojazdów warto odświeżyć sobie informacje. Sprawdź, czego należy się spodziewać. Z poniższego artykułu dowiesz się też, ile kosztuje przegląd motocykla w 2024 roku.

Kiedy motocykl powinien przejść przegląd techniczny?

Terminy przeglądów są identyczne jak w przypadku samochodów osobowych. Jednocześnie stwierdzenie, że motocykl musi przejść przegląd techniczny co roku, jest mało precyzyjne – od tej ogólnej zasady zostały przewidziane wyjątki.

Przyjęło się, że określenia „badanie techniczne” i „przegląd” stosuje się zamiennie. W rzeczywistości są to jednak różne procedury. Badanie techniczne – w odróżnieniu od przeglądu – jest obowiązkowe. Od regularności zgłaszania się na przegląd może natomiast zależeć utrzymanie gwarancji.

Jak często trzeba zgłaszać się na badanie techniczne motocykla?

Po zakupie nowego motocykla jesteś w komfortowej sytuacji – na pierwszy techniczny przegląd motocykla musisz udać się przed upływem 3 lat od zarejestrowania pojazdu. Zgodnie z harmonogramem następny obowiązkowy przegląd motocykla powinien odbyć się przed upływem 2 lat. W kolejnych latach stację kontroli pojazdów będziesz odwiedzać częściej, bo co 12 miesięcy.

Powyższe terminy przeglądu motocykla nie dotyczą motocykli zabytkowych. Właściciele jednośladów uznanych za zabytek korzystają z pewnego przywileju – mowa tu o jednorazowym badaniu technicznym motocykla, które wykonuje się przed jego rejestracją. Należy jednak pamiętać, że gdy motocykl jest wykorzystywany zarobkowo, przegląd odbywa się co 12 miesięcy.

Przegląd motocykla – terminy

Standardowy termin przegląduWyjątki
Nowy motocyklPierwszy przed upływem 3 lat od rejestracji; drugi przed upływem kolejnych 2 lat.-
Motocykl starszy niż 5 latCo 12 miesięcy.-
Zabytkowy motocyklTylko przed rejestracją.Jeżeli pojazd jest używany zarobkowo, przegląd odbywa się co roku.

Na czym polega przegląd techniczny motocykla?

Jeżeli nie wybierasz się na przegląd motocykla po raz pierwszy, to z pewnością wiesz, że badanie techniczne składa się z kilku etapów. Poszczególne czynności wykonywane przez diagnostę można podzielić na trzy kategorie: identyfikacja pojazdu, wprowadzenie zmian do systemu CEPiK i fizyczne sprawdzenie układów pojazdu.

Pierwszy etap, czyli identyfikacja pojazdu, obejmuje:

 • sprawdzenie cech identyfikacyjnych – diagnosta porównuje też dane pojazdu z tymi, które widnieją w dokumentach (np. sprawdza numer VIN),
 • sprawdzenie oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych – tablice muszą być czytelne, nie mogą też być ozdobione.

Co sprawdza diagnosta podczas przeglądu motocykla?

Najwięcej pytań co do przeglądu motocykla dotyczy kwestii fizycznego sprawdzenia układów tego pojazdu. Co diagnosta musi wziąć pod uwagę, dokonując oceny stanu technicznego motocykla?

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Elementy sprawdzane przez diagnostę:

 • układ hamulcowy – diagnosta ocenia kondycję klocków hamulcowych i tarcz;
 • układ kierowniczy – badanie obejmuje m.in. sprawdzenie, czy układ kierowniczy działa w sposób prawidłowy;
 • widoczność – podczas kontroli diagnosta sprawdza lusterka wsteczne;
 • światła – stan i działanie świateł oraz kierunkowskazów to kolejny etap przeglądu motocykla;
 • opony – czynności obejmują m.in. pomiar i regulację ciśnienia w oponach;
 • zawieszenie – diagnosta musi sprawdzić m.in. czy nie występują luzy;
 • wyposażenie – ta część badania obejmuje m.in. sprawdzenie sygnału dźwiękowego;
 • uciążliwość – poziom hałasu nie może przekraczać dozwolonych wartości;
 • emisja spalin – diagnosta sprawdza, czy emisja zanieczyszczeń nie przekracza określonych przepisami wartości.

Ile kosztuje badanie techniczne motocykla w 2024 roku?

62 zł – tyle w 2024 r. trzeba zapłacić za przegląd motocykla. Opłata jest pobierana przed badaniem, a nie po jego zakończeniu. Stawka ta obowiązuje na każdej stacji kontroli pojazdów, a z uwagi na brak rejonizacji możesz wybrać dowolną stację.

Od 1 lipca 2023 r. diagności nie pobierają już opłaty ewidencyjnej za wpis do bazy CEPiK. To rezultat zmian, jakie znalazły się w podpisanej przez prezydenta ustawie o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W rezultacie od 1 lipca 2023 r. opłata za badanie techniczne motocykla wynosi 62 zł, a nie tak jak wcześniej 63 zł.

Czy można uzyskać negatywny wynik przeglądu motocykla?

Oczywiście – motocykl, podobnie jak samochód, może być w złym stanie technicznym. Jakie usterki uniemożliwią przejście przeglądu? Do problemów technicznych stwarzających zagrożenie, czyli kończących się negatywnym wynikiem przeglądu motocykla, należą m.in.: wyciek płynu hamulcowego czy mocno zużyte opony (głębokość bieżnika niezgodna z wymaganiami).

Co zrobić, gdy motocykl nie przejdzie przeglądu?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów diagnosta może stwierdzić: usterki drobne, usterki istotne i usterki stwarzające zagrożenie. Tylko usterki istotne i usterki stwarzające zagrożenie kończą się negatywnym wynikiem badania. W drugim przypadku diagnosta zatrzymuje też dowód rejestracyjny motocykla – przetransportowanie pojazdu do warsztatu odbywa się na lawecie.

Jak postępować, gdy przegląd motocykla zakończył się wynikiem negatywnym? W takiej sytuacji właściciel motocykla:

 • w ciągu 14 dni powinien usunąć usterkę,
 • po usunięciu usterki powinien wrócić na stację kontroli pojazdów, aby diagnosta mógł dokonać ponownego sprawdzenia części (układu), w którym został stwierdzony problem.

Mimo że ponowny przegląd motocykla można wykonać na dowolnej stacji, to warto wrócić pod ten sam adres. Dlaczego? Bo wówczas trzeba zapłacić jedynie za ponowne sprawdzenie problematycznego elementu, a nie za cały przegląd.

Co grozi za jazdę motocyklem bez przeglądu?

Celem przeglądu motocykla jest dopuszczenie go do ruchu po drogach publicznych – to potwierdzenie, że stan techniczny pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Jednak nie tylko to powinno zmobilizować do regularnych odwiedzin stacji kontroli pojazdów – argumentem jest również szereg innych konsekwencji braku przeglądu, które odbiją się na zawartości portfela właściciela motocykla.

Co grozi za jazdę motocyklem bez przeglądu:

 • mandat karny – minimalnie 1500 zł, maksymalnie 5000 zł;
 • zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – gdy motocykl stwarza realne zagrożenie, co z kolei wiąże się z koniecznością odholowania pojazdu i dodatkowym kosztem;
 • odmowa wypłaty z AC lub jej obniżenie – gdy właściciel motocykla wykupił takie ubezpieczenie.

Podsumowanie

 • Przegląd motocykla w 2024 r. kosztuje 62 zł.
 • Po zniesieniu opłaty ewidencyjnej, od 1 lipca 2023 r. przegląd jest tańszy o 1 zł.
 • Motocykle – podobnie jak samochody – przechodzą przegląd co 12 miesięcy.
 • Od powyższej zasady są wyjątki – nowy motocykl przechodzi przegląd rzadziej.
 • Przegląd motocykla zabytkowego odbywa się tylko przed rejestracją pojazdu, chyba że jest on wykorzystywany zarobkowo.
 • Jeżeli motocykl nie przejdzie przeglądu, właściciel ma 14 dni, aby usunąć usterkę i powrócić na stację kontroli pojazdów.
 • Po zmianie przepisów brak przeglądu motocykla oznacza karę od 1500 do 5000 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy przegląd motocykla przebiega inaczej niż przegląd samochodu?

  Etapy przeglądu motocykla są identyczne jak w przypadku przeglądu samochodu. Różnica sprowadza się do poddawanych oględzinom układów i elementów. Z uwagi na budowę motocykla diagnosta nie będzie sprawdzał m.in. pasów bezpieczeństwa. Pominięty zostanie też etap sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia pojazdu.

 2. Co grozi za spóźniony przegląd techniczny?

  Podwójna opłata za przegląd motocykla po przekroczeniu terminu o 30 dni – taka propozycja pojawiła się już pewien czas temu, jednak do dziś nie weszła w życie. Mimo to nie warto zwlekać z przeglądem motocykla. Jeżeli nie śledzisz zmian w przepisach, może Cię spotkać przykra niespodzianka po przyjeździe na stację kontroli pojazdów.

 3. Czy każdy przegląd techniczny motocykla jest obowiązkowy?

  Rejestracyjny przegląd motocykla jest obowiązkowy, gdy mowa o badaniu technicznym wykonywanym na stacji kontroli pojazdów. Właściciele nowych motocykli dodatkowo przechodzą okresowe przeglądy w ASO. Nie są one obowiązkowe, chociaż ich zlekceważenie może skutkować utratą gwarancji udzielonej przez producenta.

 4. Czy motocykl może stać w garażu bez przeglądu?

  Brak przeglądu motocykla to kłopot. Jeżeli nie korzystasz z jednośladu, nie musisz obawiać się kary. Wystarczy jednak wyjechać takim motocyklem na ulicę, zostać zatrzymanym do kontroli drogowej i… gotowe – Twój portfel uszczupli się o co najmniej 1500 zł. Właśnie dlatego nie warto ryzykować – najlepiej pilnować kolejnego terminu przeglądu motocykla.

 5. Co grozi za jazdę motocyklem bez ważnego przeglądu?

  W 2024 r. kara za użytkowanie motocykla bez przeglądu wynosi od 1500 do 5000 zł. Jeżeli takim pojazdem spowodujesz szkodę, musisz liczyć się z tym, że nie otrzymasz odszkodowania z AC lub zostanie ono obniżone – w zależności od zapisów umowy z ubezpieczycielem. Lepiej zatem nie ryzykować.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments