Ile kosztuje przegląd samochodu?

badania techniczne

Badanie techniczne pojazdu to stały wydatek dla każdego właściciela samochodu. Ile kosztuje coroczna, obowiązkowa diagnostyka? Co grozi właścicielom pojazdów, którzy o niej zapomną? Z artykułu dowiesz się też, jakie dokumenty zabrać ze sobą, jadąc do stacji kontroli pojazdów.

W regularnie kontrolowanym przez fachowców pojeździe można szybko wykryć i usunąć usterki. Jest to o tyle ważne, że każdy nieprawidłowo działający podzespół może doprowadzić do utraty kontroli nad samochodem przez kierowcę, w efekcie czego może dojść do kolizji drogowej. Inaczej mówiąc, wymóg przeglądów jest podyktowany głównie kwestią bezpieczeństwa – ma spowodować, że niesprawne pojazdy nie będą poruszać się po drogach.

Rodzaje badań technicznych

Przepisy o badaniach technicznych dotyczą nie tylko właścicieli pojazdów osobowych, ale również właścicieli ciągników rolniczych, motorowerów czy przyczep. Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym badania techniczne dzieli się na:

  • okresowe badania techniczne – są przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu w Polsce, a następnie powtarzane co roku,
  • dodatkowe badania techniczne – na takie badanie pojazd może zostać skierowany przez organ kontroli drogowej w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża on bezpieczeństwu ruchu drogowego,
  • badania co do zgodności z warunkami technicznymi – takiemu badaniu podlega pojazd zabytkowy przed pierwszą rejestracją na terytorium Polski.

Jak często należy zgłaszać się na badania techniczne?

Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się co roku, ale od tej zasady jest kilka wyjątków. Przykładowo właściciele nowych pojazdów osobowych muszą zgłosić się na przegląd przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, a następnie po upływie kolejnych 2 lat. Dopiero później obowiązuje ich badanie techniczne co roku.

Odstępstwa od powyższej reguły dotyczą również właścicieli nowych przyczep rolniczych, ciągników rolniczych czy motorowerów. Właściciele pojazdów zabytkowych nie muszą w ogóle zgłaszać się na okresowe badania techniczne, chyba że wykorzystują posiadany samochód w celach zarobkowych – wówczas obowiązuje ich przegląd wykonywany co roku.

Auta z instalacjami gazowymi oraz wszystkie te, które są dostosowane do przewozu osób (np. taksówki) muszą przechodzić przegląd co roku.

Ile kosztuje przegląd samochodu?

Stawki za badania techniczne pojazdów są ustalane odgórnie przez Ministra Infrastruktury. Cennik znajduje się w załączniku do Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Ile kosztuje przegląd samochodu? Cena zależy od rodzaju pojazdu.

Właściciele pojazdów osobowych zapłacą za okresowe badanie techniczne 98 zł (+1 zł za ewidencję badania). W przypadku pojazdów przystosowanych do zasilania gazem naliczana jest także opłata za badanie specjalistyczne w wysokości 63 zł (łącznie 162 zł).

Jak dokumenty będą potrzebne podczas przeglądu?

Jeżeli wybierasz się do podstawowej lub okręgowej stacji kontroli pojazdów na przegląd, pamiętaj, aby zabrać ze sobą:

  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • pokwitowanie wydane przez policję – w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego,
  • świadectwo legalizacji montażu instalacji gazowej i świadectwo legalizacji zbiornika gazowego – dotyczy właścicieli samochodów z instalacją LPG.

Jak przebiega okresowe badanie techniczne pojazdu?

Aby wyeliminować sytuacje, w których niesprawny samochód przechodzi okresowe badania techniczne, zostały wprowadzone następujące zasady:

  • opłatę za przegląd uiszcza się przed badaniem,
  • wszelkie stwierdzone usterki wprowadzane są do specjalnej bazy, dzięki czemu są widoczne dla pracowników innych stacji kontroli,
  • jeżeli fachowcy stwierdzą, że samochód nie jest sprawny, jego właściciel ma 14 dni na usunięcie usterki.

Ostatni punkt dotyczy istotnych usterek, które jednak nie zagrażają bezpieczeństwu na drodze. Jeżeli pojazd stwarza zagrożenie, to właściciel musi liczyć się z dodatkową opłatą za przetransportowanie go lawetą ze stacji kontroli pojazdów pod wskazany adres. Obowiązkiem pracowników stacji kontroli pojazdów jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i odesłanie go do właściwego wydziału komunikacji (tego, który wydał ten dokument).

Po usunięciu usterek warto wrócić na tę samą stację diagnostyki, a to ze względu na koszty – pracownik stacji naliczy jedynie opłatę częściową, a nie opłatę za cały przegląd. Jeżeli problem w pojeździe dotyczył hamulców, to rachunek za ich ponowne sprawdzenie wyniesie 20 zł.

Przegląd po terminie – jakie konsekwencje?

O terminie okresowego badania technicznego pojazdu łatwo zapomnieć. Co w sytuacji, gdy zdarzy się to Tobie? Jeżeli opóźnienie wynosi więcej niż 30 dni, pracownicy stacji naliczą podwójną opłatę.

Mimo że finansowy wymiar kary nie jest wysoki, to nie można zapomnieć o  konsekwencjach wynikających z poruszania się niesprawnym pojazdem po drogach. Kierowca, który spowoduje kolizję lub wypadek samochodem bez aktualnych badań, musi spodziewać się, że jego ubezpieczyciel nie pokryje szkód. W przypadku szkód osobowych odszkodowanie może wynieść nawet kilka milionów złotych i będzie w całości obciążać sprawcę.

Stefania Stuglik

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments