Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku – co Ci się należy?


odszkodowanie z oc za wypadek

Ostrożna jazda nie zawsze chroni przed kolizją czy wypadkiem drogowym. Do jakich świadczeń mają prawo poszkodowani? Okazuje się, że lista nie kończy się na odszkodowaniu za zniszczony pojazd i zwrocie kosztów leczenia. Przygotowaliśmy kompleksowy poradnik dla poszkodowanych – dowiedz się, jakie świadczenia należą Ci się z ubezpieczenia OC sprawcy.

Sprawca wypadku ma obowiązek naprawić wszystkie szkody. Jeżeli w momencie zdarzenia posiadał on aktualną polisę OC, obowiązek wypłaty świadczeń przechodzi na towarzystwo ubezpieczeniowe. To właśnie do ubezpieczyciela należy zgłosić swoje roszczenia. Niestety, nieznajomość prawa powoduje, że wielu poszkodowanych ogranicza swoje żądania do odszkodowania za zniszczony pojazd. Tymczasem z OC sprawcy wypadku mogą zostać zrekompensowane również inne szkody.

Świadczenia z OC sprawcy wypadku – lista

Wynikiem wypadku komunikacyjnego mogą być szkody majątkowe i niemajątkowe. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, z OC sprawcy wypadku możesz starać się o:

1. Odszkodowanie za zniszczony pojazd

To najpopularniejsze świadczenie, o jakie ubiegają się osoby poszkodowane w wyniku kolizji lub wypadku drogowego. Szkoda może zostać zlikwidowana na dwa sposoby – gotówkowo (metoda kosztorysowa – ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie wyceny rzeczoznawcy) lub bezgotówkowo (metoda warsztatowa – samochód jest naprawiany w warsztacie, z którym towarzystwo ubezpieczeniowe podpisało umowę).

Jeżeli pojazd ma mniej niż 6 lat (lub więcej – samochód zabytkowy), odszkodowanie powinno zostać powiększone o ubytek jego wartości handlowej. Dodatkowo z OC sprawcy pokrywa się inne straty materialne, np. zniszczony fotelik samochodowy czy przewożone rzeczy osobiste.

2. Holowanie samochodu po wypadku

Uszkodzenia samochodu po kolizji mogą być na tyle rozległe, że konieczne będzie skorzystanie z pomocy drogowej. Poszkodowany nie musi pokrywać z własnej kieszeni kosztów holowania pojazdu – za to również zapłaci ubezpieczyciel. Jeżeli towarzystwo ubezpieczające sprawcę nie współpracuje z pomocą drogową, rozliczenie odbędzie się na podstawie rachunku za usługę.

3. Samochód zastępczy

Jeszcze kilka lat temu wielu poszkodowanych miało problem z otrzymaniem samochodu zastępczego od ubezpieczyciela. Wydana przez Sąd Najwyższy uchwała (sygn. akt. CZP 5/11) ułatwia uzyskanie samochodu zastępczego z OC sprawcy, jeżeli poszkodowany korzystał z niego, aby np. dojeżdżać do pracy. Aby ubezpieczyciel w całości pokrył koszt wynajmu pojazdu zastępczego, nie może on być wyższej klasy niż uszkodzony pojazd.

4. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

W wyniku wypadku kierowca lub pasażerowie mogą zostać ranni. Koszty leczenia i rehabilitacji również zostaną pokryte z odszkodowania OC sprawcy. Co więcej, poszkodowani mają prawo do wyboru placówki medycznej (publicznej lub prywatnej), w której odbędą rekonwalescencję. Jeżeli ubezpieczyciel zakwestionuje leczenie w prywatnej placówce medycznej, będzie musiał udowodnić, że było ono niecelowe.

5. Zwrot utraconych korzyści lub renta

Konieczność podjęcia leczenia może spowodować, że poszkodowany przez kilka kolejnych tygodni czy nawet miesięcy nie będzie mógł wrócić do pracy. Wówczas z OC sprawcy należy mu się zwrot utraconych korzyści, czyli tych korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby wypadek nie miał miejsca.

Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany utracił zdolność do wykonywania pracy, uzyska również prawo do renty (tymczasowej lub stałej). Renta stała może być wypłacana co miesiąc lub jednorazowo (tzw. kapitalizacja świadczenia).

6. Zadośćuczynienie za ból, cierpienie

W odróżnieniu od wyżej wymienionych świadczeń, o zadośćuczynienie z OC sprawcy za krzywdę oraz cierpienie psychiczne mogą starać się zarówno osoby poszkodowane w wypadku drogowym, jak i ich bliscy (gdy np. poszkodowani zmarli). Kłopotem może być jednak oszacowanie kwoty tytułem zadośćuczynienia – wycena nie odbywa się tu na podstawie dokumentów.

Ile wynoszą sumy gwarancyjne?

Sumy gwarancyjne to kwoty, do których towarzystwa ubezpieczeniowe ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z zapisów znajdujących się w umowie. Minimalne wysokości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 36 ust. 1 wynoszą one:

  • 5 120 000 euro – w przypadku szkód osobowych w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • 1 050 000 euro – w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ile dni na wypłatę świadczenia ma ubezpieczyciel?

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają 30 dni na wypłatę środków, licząc od momentu zgłoszenia szkody. Nie wszystkie sprawy są jednak oczywiste. Czasem na zapoznanie się z materiałem pracownicy towarzystwa ubezpieczeniowego potrzebują więcej czasu. Z tego względu ten termin może ulec wydłużeniu do 90 dni. Wówczas jednak ubezpieczyciel ma obowiązek zawiadomić poszkodowanego o przyczynach niemożności wypłaty całego świadczenia i wypłacić bezsporną część odszkodowania.

Co robić, gdy ubezpieczyciel zaniżył lub odmawia wypłaty odszkodowania?

Zaniżenie czy nawet odmowa wypłaty odszkodowania nie są niestety sytuacjami rzadkimi. Poszkodowani, którzy nie otrzymali świadczenia w terminie lub nie zgadzają się z wyceną ubezpieczyciela, mogą:

  • odwołać się do towarzystwa ubezpieczeniowego – często zmianę stanowiska ubezpieczyciela można uzyskać poprzez złożenie reklamacji i powołanie się w jej treści na uchwały Sądu Najwyższego,
  • skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego – Rzecznik Finansowy działa jako mediator, ale do sprawy może włączyć się dopiero po uzyskaniu przez poszkodowanego negatywnej odpowiedzi na reklamację,
  • zainicjować postępowanie sądowe – poszkodowanemu przed sądem pomoże m.in. Federacja Konsumentów.

Z dochodzenia odszkodowania nie należy rezygnować. Negatywna odpowiedź uzyskana od ubezpieczyciela nie przesądza jeszcze sprawy.

Stefania Stuglik
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Józef
2 lat temu

Często jednak odszkodowania takie sa zaniżane, z czym warto udać się do prawnika, albo ją odsprzedać. Ja np, zrobiłem tak z Funduszem Odszkodowań Komunikacyjnych, którzy wycenili szkode na sprawiedliwą kwotę, odsetek wzieli niewielki, a ja nie musiałem nic specjalnego robić. Zero stresu, dlatego też uważam, że warto walczyć o swoje 😉

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x