Axa Direct – najtańsze OC od 309 zł!

Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

15 października 2020 r. nowym właścicielem AXA w Polsce stała się UNIQA.

UNIQA to wiodąca marka ubezpieczeniowa w Austrii i jedna z największych grup ubezpieczeniowych, działająca w 18 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obsługuje aż 10,5 mln klientów. Dzięki połączeniu firm klienci w Polsce otrzymują pełną paletę produktów ubezpieczeniowych, emerytalnych czy inwestycyjnych.

Integracja nie nakłada żadnych dodatkowych obowiązków na klientów. Dotychczasowe umowy ubezpieczenia pozostają aktywne i nie wymagają żadnych zmian.

O firmie

Historia powstania Firmy Ubezpieczeniowej AXA sięga lat 70 i dotyczy powstania Ancienne Mutuel. W roku 1996 nastąpiło połączenie Ancienne Mutuel z Uniondes Assurances de Paris oraz przyjecie wspólnej nazwy AXA.
AXA należy do największych grup ubezpieczeniowych na świecie. Z usług Grupy skorzystało już ponad milion klientów w 58 krajach, zatrudnia ponad 216 000 pracowników i doradców na całym świecie.
Grupa na całym świecie prowadzi działalność ubezpieczeniową, w modelu direct działa w :

 • Belgii – Touring Assurances,
 • Francja – Direct Assurance,
 • Hiszpania – Direct Sequoros,
 • Japonia – AXA Direct Japan,
 • Korea – AXA Kyobo,
 • Portugalia – Suguro Directo,
 • Wielka Brytania – Swiftcover,
 • Włochy – Quita.

Działalność Axa w Polsce

Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA Direct działalność na polskim rynku ubezpieczeń rozpoczęło w 2006 roku. Działania dotyczyły ofert ubezpieczeń komunikacyjnych, których adresatami byli właściciele samochodów, obejmowały ubezpieczenia OC, AC, OC+AC, NNW i Assistance. Usługi oferowane są w systemie direct za pomocą telefonu i Internetu.

Dzięki zakupowi Grupy Winterthur, Axa Direct rozszerzyła zakres działań o ubezpieczenia na życie oraz fundusze emerytalne.
Grupa Axa Direct prowadzi działalność na polskim rynku ubezpieczeń poprzez spółki:

 • AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne,
 • AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
 • AXA Towarzystwo Ubezpieczeń Reasekuracji Spółka Akcyjna,
 • AXA Polska Spółka Akcyjna,
 • AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • Avanssur S.A Oddział w Polsce.

AXA Direct Ubezpieczenie OC

 • AXA Direct w cenie ubezpieczenia OC oferuje:
 • otrzymanie pomocy przez 24 godziny na dobę,
 • naprawa samochodu na miejscu zdarzenia tylko po wypadku,
 • holowanie samochodu limit 75 km,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • transport kierowcy,
 • otrzymanie pomocy informacyjnej,
 • przewóz, opieka i leczenie zwierzęcia domowego.

Ubezpieczenia dodatkowe

Do Ubezpieczenia OC możemy dokupić ubezpieczenie dodatkowe:

AXA Direct Ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie Auto Casco chroni pojazd od szkód spowodowanych przez ubezpieczonego lub przez nieznanego sprawcę.

Obejmuje zniszczenie spowodowane przez:

 • żywioły:grad, pożar, huragan,
 • uszkodzenia z własnej winy lub przez osoby trzecie akty wandalizmu,
 • kradzież,
 • zderzenie z innym pojazdem,
 • zdarzenie ze zwierzęciem,
 • uderzenie budynek lub drzewo.

W AXA w cenie pakietu OC+AC otrzymujemy Ubezpieczenie Assistnce MINI, które zapewnia:

 • otrzymanie pomocy przez 24 godziny na dobę,
 • naprawę samochodu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie samochodu,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • transport kierowcy,
 • otrzymanie pomocy informacyjnej,
 • przewóz, opieka i leczenie zwierzęcia domowego.

oraz Ubezpieczenie Szyb i Zieloną Kartę.
AC w AXA zapewnia możliwości wyboru wariantu naprawy samochodu po szkodzie:

 • wariant kosztorysowy,
 • wariant serwisowy.

Oraz:

 • możliwość obniżenia składki ubezpieczenia poprzez zastosowanie potraceń amortyzacyjnych,
 • możliwość obniżenia składki poprzez zastosowanie udziałów własnych,
 • możliwość ubezpieczenia wyposażenie dodatkowego samochodu,
 • możliwość ubezpieczenia samochodu prze kradzieżą.

AXA Direct Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistnce zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy na drodze.
Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia Assistance AXA Direct:

 • zapewnienie pomocy przez 24 godziny na dobę,
 • zakres działania ochrony Polska i Europa.

Warianty ubezpieczenia Assistance

Wariant MIDI – Polska – Europa zapewnia:

 • otrzymanie pomocy informacyjnej,
 • naprawę samochodu na miejscu zdarzenia po wypadku i awarii limit 300 zł / 200 Euro
 • holowanie samochodu limit 150 km,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • pomoc przy wymianie żarówki,
 • holowanie pojazdu do warsztatu, jeżeli naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa limit 300 zł / 200 Euro, holowanie do 150 km,
 • uruchomienie samochodu w przypadku rozładowania akumulatora limit 300 zł / 200 Euro
 • pomoc przy wymianie koła, dostarczenie paliwa, otwarcie samochodu w przypadku zagubienia kluczy, limit 300 zł, holowanie do 150 km,
 • możliwość wynajęcia samochodu zastępczego w przypadku kradzieży lub wypadku do 3 dni,
 • zapewnienie transportu kierowcy,
 • zapewnienie transportu pasażerów,
 • zapewnienie bazy noclegowej do 2 dób na terenie kraju do 7 dób za granicą
 • przewóz, opieka i leczenie zwierzęcia domowego.
 • sprowadzenie samochodu z zagranicy 800 Euro,
 • hospitalizację za granica do 400 Euro,
 • możliwość skorzystania z pomocy prawnej w przypadku wypadku za granicą – zaciągniecie pożyczki do 3000 euro,
 • zaciągniecie pożyczki do 500 euro
 • otrzymanie informacji medycznej.

Wariant MAXI – Polska – Europa zapewnia:

 • otrzymanie pomocy informacyjnej,
 • naprawę samochodu na miejscu zdarzenia po wypadku lub awarii limit 400 zł / 250 Euro,
 • holowanie samochodu limit 250 km,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • pomoc przy wymianie żarówki,
 • holowanie samochodu do warsztatu, jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa limit 400 zł / 250 Euro,
 • uruchomienie samochodu w przypadku rozładowania akumulatora 400zł / 250 Euro,
 • pomoc przy wymianie koła, dostarczenie paliwa, otwarcie samochodu w przypadku zagubienie kluczy, limit 400 zł, holowanie do 150 km,
 • możliwość wynajęcia samochodu zastępczego w przypadku kradzieży lub wypadku do 7 dni,
 • możliwość wynajęcia samochodu zastępczego w przypadku awarii dwa razy w ciągu roku, limit do 5 dni,
 • zapewnienie transportu kierowcy,
 • zapewnienie transportu pasażerów,
 • zapewnienie bazy noclegowej do 2 dób na terenie kraju do 7 dób za granicą
 • możliwość skorzystania z usług kierowcy zastępczego,
 • przewóz, opieka i leczenie zwierzęcia domowego,
 • zorganizowanie opieki nad dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi,
 • sprowadzenie samochodu z zagranicy 800 Euro,
 • hospitalizację za granicą do 400 Euro,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarza lub pielęgniarki po hospitalizacji,
 • możliwość skorzystania z pomocy prawnej w przypadku wypadku za granicą – zaciągniecie pożyczki do 3000 euro,
 • zaciągniecie pożyczki do 500 euro,
 • otrzymanie informacji medycznej.

Więcej o ubezpieczeniu assistance w Axa tutaj: https://www.axadirect.pl/ubezpieczenie-samochodu/assistance.html

AXA Direct ubezpieczenie NNW

Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia NNW AXA Direct:

 • możliwość zdecydowania, kogo będzie chroniło ubezpieczenie:
 • kierowcę ( Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków Kierującego Pojazdem – NNWK )
 • kierowce i pasażerów ( Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków Pasażerów – NNWP )

Wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków:

 • w przypadku śmierci AXA wypłaca z NNW 20% sumy ubezpieczenia,
 • w przypadku doznania urazów na zdrowiu wypłata następuje według % uszczerbku na zdrowiu ( OWU AXA)
 • Zagwarantowanie jednych z najwyższych sum ubezpieczenia na rynku:
 • możliwość ustalenia sumy ubezpieczenia NNWK limit 250 000 zł
 • możliwość ustalenia sumy ubezpieczenia NNWP limit 50 000 zł ( suma ubezpieczenia przypadająca na jednego Ubezpieczonego NNWP).

Oblicz składkę OC/AC

AXA Direct – Opinie

Towarzystwo AXA Direct weszło na polski rynek w 2007 roku i od tego czasu dynamicznie rozwija swoje oferty, dostosowując je do potrzeb i wymagań współczesnych kierowców. W swojej ofercie posiada zarówno ubezpieczenie obowiązkowe OC, jak i NNW, czy też autocasco oraz wiele różnych polis dodatkowych, które zwiększają ochronę pojazdu.

Korzystałeś z ubezpieczenia w towarzystwie AXA Direct? Podziel się z innymi kierowcami swoją opinią i zostaw komentarz poniżej.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)