Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

W kwietniu 2021 roku Uniqa połączyła się z firmą AXA, dzięki czemu powstała piąta co do wielkości grupa ubezpieczeniowa w Polsce.

Towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA jest austriacką firmą, która na polskim rynku ubezpieczeniowym oferuje produkty od 20 lat. W liczbach firma prezentuje się imponująco – działa w 18 państwach, ubezpiecza 15 milionów klientów na całym świecie i dotychczas wypłaciła 3,7 mld euro odszkodowań. W kwietniu 2021 roku UNIQA połączyła się z firmą AXA, dzięki czemu powstała piąta pod względem wielkości grupa ubezpieczeniowa w Polsce.

Za swoją działalność firma UNIQA była wielokrotnie wyróżniana. Przykładowe nagrody to: Superbrands Polska 2020, Gwiazda Jakości Obsługi 2019 i Pantera Kantara 2019.

Ubezpieczenia w UNIQA

UNIQA to firma, która stawia na bogatą, zróżnicowaną ofertę produktów ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciel obsługuje zarówno klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych. Konsumenci mogą nabyć:

 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • ubezpieczenia podróżne,
 • ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • ubezpieczenia komunikacyjne.

W ofercie UNIQA dostępne są też produkty emerytalne i inwestycyjne, które służą do budowy poduszki finansowej.

OC w UNIQA

W Polsce polisa OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jest obowiązkowa. Wymóg zakupu tego ubezpieczenia na każdego właściciela samochodu nakłada ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Właściciel pojazdu, który nie dopełni tego obowiązku, może zapłacić karę finansową, którą nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA w swojej ofercie posiada polisę OC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę w sytuacji, gdy dojdzie do uszkodzenia mienia lub szkód osobowych. Wówczas ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z likwidacją szkody.

Czas trwania umowy z ubezpieczycielem w przypadku polisy OC wynosi 12 miesięcy. Polisę na krótszy okres mogą kupić jedynie niektóre grupy kierowców.

Oblicz składkę OC/AC

AC w UNIQA

Ubezpieczenie AC (autocasco) w przeciwieństwie do polisy OC jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym. Zadaniem tego produktu jest wsparcie finansowe kierowcy w sytuacji uszkodzenia lub zniszczenia samochodu. UNIQA proponuje posiadaczom aut pakiet polis – OC+AC

Autocasco zapewnia ochronę samochodu m.in. w przypadku wystąpienia:

 • drobnych uszkodzeń, które powstaną w wyniku stłuczki czy wandalizmu,
 • szkody całkowitej, której przyczyny mogą być różne – np. pożar, kradzież czy działanie sił natury.

Klient ma duży wpływ na ostateczny kształt polisy OC+AC dostępnej w ofercie UNIQA. Może zdecydować nie tylko o sumie ubezpieczenia, ale również o:

 • zakresie ochrony – czy ubezpieczenie będzie działać wyłącznie na terenie Polski, czy również poza jej granicami,
 • sposobie, w jaki będzie likwidowana szkoda,
 • dodatkowej ochronie – polisa OC+AC może obejmować ochroną również wyposażenie dodatkowe pojazdu,
 • wysokości odszkodowania – może ono zostać pomniejszone o kwotę amortyzacji części,
 • udziale własnym w szkodzie – a precyzując, o wysokości udziału własnego.

Umowa ubezpieczenia OC+AC jest zawierana na okres 12 miesięcy.

Assistance w UNIQA

Zadaniem ubezpieczenia assistance jest pomoc w kryzysowych sytuacjach na drodze. UNIQA sprzedaje ten produkt pod nazwą handlową Assistance w Podróży. Polisa jest dostępna w trzech różnych wariantach: Premium, Standard i Ekonomiczny. Okres ochrony wynosi 7, 15, 30 lub 365 dni (assistance krótkoterminowe bądź całoroczne). Pomoc ubezpieczyciela jest dostępna 24 godziny na dobę. UNIQA zapewnia kierowcom pomoc w zakresie:

 • naprawy uszkodzonego samochodu na miejscu awarii lub wypadku, zmiany koła,
 • holowania samochodu po wypadku lub awarii,
 • transportu pasażerów i kierowcy,
 • zorganizowania i opłacenia noclegu dla pasażerów i kierowcy,
 • udzielenia informacji, jak postępować w razie wypadku, awarii, kradzieży itp.,
 • wynajmu samochodu zastępczego,
 • opieki medycznej.

Pakiet Ekonomiczny to następujące świadczenia:

 • naprawa na miejscu wypadku lub awarii,
 • holowanie samochodu po wypadku – do 150 km,
 • holowanie samochodu po awarii – do 150 km,
 • pomoc przy wymianie koła,
 • organizacja noclegu dla kierowcy i pasażerów po wypadku, kradzieży lub awarii samochodu – do 2 dni,
 • transport kierowcy i pasażerów po wypadku do miejsca, które wskaże kierowca – nie dalej niż do 100 km,
 • dostarczenie paliwa.

Pakiet Standard to następujące świadczenia:

 • naprawa na miejscu wypadku lub awarii,
 • holowanie samochodu po wypadku – do 250 km,
 • holowanie samochodu po awarii do – 250 km,
 • pomoc przy wymianie koła,
 • organizacja noclegu dla kierowcy i pasażerów po wypadku, kradzieży lub awarii samochodu – do 3 dni,
 • transport kierowcy i pasażerów po wypadku do miejsca, które wskaże kierowca – nie dalej niż do 100 km,
 • dostarczenie paliwa,
 • samochód zastępczy – do 2 dni,
 • parkowanie pojazdu – do 3 dni,
 • złomowanie pojazdu,
 • transport zwłok – za granicą i na terenie Polski,
 • serwis tłumacza przez telefon,
 • pomoc medyczna na terenie Polski,
 • pomoc medyczna za granicą,
 • pomoc informacyjna, w tym telefoniczna pomoc prawna.

Pakiet Premium to następujące świadczenia:

 • naprawa na miejscu wypadku lub awarii,
 • holowanie samochodu po wypadku – bez limitu kilometrów,
 • holowanie samochodu po awarii – do 500 km,
 • pomoc przy wymianie koła,
 • organizacja noclegu dla kierowcy i pasażerów po wypadku, kradzieży lub awarii samochodu – do 3 dni,
 • transport kierowcy i pasażerów po wypadku do miejsca, które wskaże kierowca,
 • dostarczenie paliwa,
 • samochód zastępczy – do 3 dni,
 • parkowanie pojazdu – do 3 dni,
 • złomowanie pojazdu,
 • transport zwłok – za granicą i na terenie Polski,
 • serwis tłumacza przez telefon,
 • pomoc medyczna na terenie Polski,
 • pomoc medyczna za granicą,
 • pomoc informacyjna, w tym telefoniczna pomoc prawna.

NNW w UNIQA

Towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA posiada w swojej ofercie ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Takie ubezpieczenie zapewnia kierowcy poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym środki na leczenie.

Ubezpieczenie NNW jest polisą dobrowolną. Ochrona obejmuje nie tylko przemieszczanie się pojazdem, ale również czas wsiadania lub wysiadania z auta.

Ubezpieczenie NNW w UNIQA zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom. Jeżeli osoba ubezpieczona poniesie śmierć w wypadku komunikacyjnym, świadczenie zostanie wypłacone jej rodzinie. Za dopłatą zakres ochrony NNW można rozszerzyć o Europę.

Suma ubezpieczenia NNW w UNIQA jest ustalana indywidualnie.

Inne ubezpieczenia w UNIQA

W ofercie UNIQA dostępne są też inne ubezpieczenia skierowane do właścicieli pojazdów mechanicznych. Klienci mogą kupić:

 • Ubezpieczenie opon,
 • Ubezpieczenie bagażu,
 • Ubezpieczenie szyb,
 • Ubezpieczenie od pożaru i kradzieży,
 • Ubezpieczenie samochód zastępczy.

Ubezpieczenie opon

Produkt ten zabezpiecza właściciela pojazdu na wypadek uszkodzenia koła na drodze. W takim przypadku ubezpieczony może liczyć na:

 • wymianę koła na drodze,
 • holowanie do najbliższego warsztatu w sytuacji, gdy wymiana koła nie jest możliwa,
 • zachowanie zniżek za bezszkodową jazdę.

Ubezpieczenie bagażu

Kolejnym rozszerzeniem do polisy OC jest ubezpieczenie bagażu. Właściciel pojazdu, który zdecyduje się na tę polisę, może liczyć na wsparcie finansowe w sytuacji, gdy dojdzie do:

 • kradzieży bagażu – np. telefonu czy portfela,
 • uszkodzenia bagażu – np. laptopa.

Ochroną objęte są też foteliki dziecięce. Ubezpieczenie działa na terenie Polski oraz Europy – oprócz Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Ubezpieczenie szyb

Ten produkt ubezpieczeniowy ma na celu zabezpieczyć finansowo właściciela pojazdu na wypadek uszkodzenia lub utraty szyby. Suma ubezpieczenia w tej polisie wynosi 3000 zł. Ubezpieczyciel gwarantuje szybką pomoc – w ciągu maksymalnie dwóch dni od zgłoszenia szkody szybowej.

Ubezpieczenie od pożaru i kradzieży

Jak wskazuje nazwa produktu, polisa zapewni odszkodowanie, gdyby doszło do kradzieży lub pożaru pojazdu. Jest to rozwiązanie dedykowane m.in. właścicielom starszych samochodów, którzy chcą zabezpieczyć się na wypadek szkody całkowitej. Ubezpieczyciel przekonuje do zakupu polisy m.in. atrakcyjną ceną – możliwe jest zastosowanie 15 lub 25 proc. udziału w odszkodowaniu.

Ubezpieczenie samochód zastępczy

Kradzież samochodu często oznacza, że kierowca musi skorzystać z oferty wypożyczalni samochodów lub taksówki. Przed takim scenariuszem ma uchronić dostępne w ofercie UNIQA ubezpieczenie samochód zastępczy. Ubezpieczyciel zapewni auto zastępcze w przypadku unieruchomienia lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu.

Oblicz składkę OC/AC

Zgłoszenie szkody w UNIQA

Zaistniałą szkodę należy jak najszybciej zgłosić ubezpieczycielowi. Osoby, które zdecydowały się na zakup polisy w towarzystwie ubezpieczeniowym UNIQA, mogą zrobić to:

 • telefonicznie pod numerem 22 599 95 22,
 • za pomocą e-formularza zamieszczonego na stronie internetowej UNIQA.

Do zgłoszenia szkody potrzebne będą:

 • dokładne dane osobowe,
 • dane kontaktowe,
 • numer posiadanej polisy,
 • zdjęcie lub skan dowodu rejestracyjnego,
 • numer prawa jazdy,
 • dokumenty potwierdzające przebieg zdarzenia, np. protokół policji,
 • oświadczenie sprawcy.

Wypowiedzenie umowy OC w UNIQA

Kupiłeś samochód, który został ubezpieczony w UNIQA? To jedna z sytuacji, gdy możesz wypowiedzieć umowę OC. Jak to zrobić?

W UNIQA klient ma wybór – może złożyć wypowiedzenie umowy OC za pośrednictwem:

 • formularza online dostępnego na stronie internetowej UNIQA,
 • agenta, u którego kupił polisę OC lub w placówce UNIQA,
 • poczty – wystarczy, że wyśle wypowiedzenie na adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

UNIQA – Opinie

Produkty oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA cieszą się dużą popularnością. Czy dotychczasowi klienci są zadowoleni ze swojego wyboru? W odpowiedzi na to pytanie pomóc może nasz ranking. Sprawdziliśmy, ile skarg na największe na polskim rynku firmy ubezpieczeniowe wpłynęło w 2020 r. do Rzecznika Finansowego. UNIQA z wynikiem 14 823 skarg (5294 skarg na 1 proc. udziału rynkowego) znalazła się na 18. miejscu.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.8621,2718
TU Euler Hermes S.A.5990,8749
SALTUS TUW4010,5802
TUZ TUW8940,81118
Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych157111571
PZU S.A.59920292066
TUiR WARTA S.A.3204214,92150
TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
Generali TU S.A.98314,22341
AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
WIENER TU S.A. VIG58332,12778
STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
TU Compensa S.A. VIG137114,43116
TU Europa S.A.20870,63478
Link4 TU S.A.131952,65075
UNIQA TU S.A.148232,85294
TUW TUW75621,45401
Pocztowe TUW29510,55902
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Mimo że przygotowane przez nas zestawienie może być wskazówką przy wyborze ubezpieczyciela, to warto uwzględnić też inne czynniki. Atrakcyjność oferty może wynikać z przystępnych cen. Dodatkowo warto sprawdzić opinie, jakie UNIQA zbiera wśród klientów.

Korzystałeś z oferty UNIQA? Podziel się swoją opinią – zostaw komentarz i pomóż innym kierowcom wybrać ubezpieczyciela.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)