HDI Asekuracja

Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

HDI Asekuracja – informacje o ubezpieczycielu

Towarzystwo ubezpieczeniowe HDI rozpoczęło swoją działalność na polskim rynku już w 2002 roku. W 2010 roku spółka HDI Asekuracja TU S.A. połączyła się z HDI-Gerling Polska TU S.A. Z kolei pod koniec roku 2012 HDI Asekuracja TU S.A. oraz TUiR „WARTA” S.A. połączyły swoje siły, tworząc drugie pod względem wielkości towarzystwo ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku.

Warta pod znakiem HDI sprzedaje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Obecnie HDI jest jedną z wiodących, silnych marek ubezpieczeniowych w ramach Grupy Warta.

Sprawdź Kalkulator OC AC HDI Asekuracja!

Firma oferuje swoje polisy w atrakcyjnej cenie. Do najpopularniejszych należą produkty komunikacyjne (np. OC i Autocasco) oraz rolne (obowiązkowe i dobrowolne). Zawarcie umowy z HDI Asekuracja jest możliwe  u Agenta lub za pośrednictwem strony internetowej (OC i AC).

HDI – ubezpieczenie OC

W swojej ofercie HDI posiada produkty skierowane m.in. do właścicieli samochodów. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce obowiązkowe, a za brak polisy można otrzymać karę finansową, którą nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Stanowi o tym ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni właściciela pojazdu przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez kierującego osobom trzecim, m.in. innym uczestnikom ruchu drogowego.

Osoby zainteresowane zakupem polisy OC w HDI mogą nabyć ten produkt jako podstawowe, tanie OC lub Pakiet OC Turbo. Wybierając rozszerzony pakiet z OC (Turbo) w HDI klienci mogą liczyć m.in. na:

 • atrakcyjne zniżki za kontynuację bezszkodowego ubezpieczenia OC,
 • gwarancję zachowania zniżek przy wyrządzeniu szkody do wysokości 2000 zł,
 • udzielenie informacji o tym, jak zachować się tuż po wypadku.

Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na 12 miesięcy.

HDI – ubezpieczenie AC

Autocasco należy do ubezpieczeń dobrowolnych. Jego zadaniem jest finansowe zabezpieczenie właściciela pojazdu na wypadek uszkodzenia lub utraty auta. HDI wypłaca odszkodowanie lub zwraca koszty za naprawę samochodu jeśli do zdarzenia doszło z winy kierowcy ubezpieczonego pojazdu, działania osób trzecich lub innych nieprzewidzianych okoliczności, np. podczas gradobicia czy huraganu.

Ubezpieczenie AC HDI jest dostępne w formule chroniącej od wszystkich ryzyk, tzw. all risks. Oznacza to, że  umowa obejmuje wszystkie ryzyka oprócz tych, które nie zostały wyraźnie wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W ramach Ubezpieczenia HDI Auto Casco można otrzymać wsparcie finansowe m.in. po:

 • kradzieży pojazdu,
 • zderzeniu z innym pojazdem,
 • zderzeniu ze zwierzęciem,
 • uderzeniu w budynek lub drzewo,
 • uszkodzeniu z własnej winy lub przez osoby trzecie (akty wandalizmu),
 • zniszczeniach spowodowanych żywiołami, takich np. jak burze, gradobicie czy pożar.

W HDI otrzymujemy możliwość naprawy pojazdu z AC:

 • Metodą serwisową (warsztatową) – właściciel pojazdu odstawia go do warsztatu, a HDI zwraca koszty naprawy na podstawie faktur przedstawionych przez ubezpieczonego;
 • Metodą kosztorysową – właściciel pojazdu otrzymuje pieniądze “do ręki”. Podstawą wypłaty odszkodowania jest ocena stopnia uszkodzenia i kosztów naprawy (cen części do wymiany plus robocizny) przeprowadzona przez rzeczoznawcę towarzystwa ubezpieczeniowego. Kosztorys może być sporządzony po oględzinach przedstawiciela HDI lub na podstawie zdjęć i dokładnego opisu zdarzenia.

HDI umożliwia również pomoc w sprzedaży pozostałości samochodu po szkodzie całkowitej. Oferta sprzedaży takiego pojazdu wystawiana jest na platformie internetowej Autoonline.

HDI – Assistance

Ubezpieczenie Assistance w HDI zapewnia całodobową pomoc dla kierowcy lub właściciela pojazdu oraz jego współpasażerów (w zależności od wybranego wariantu ochrony), w razie wystąpienia:

 • wypadku,
 • awarii,
 • kradzieży,
 • innych zdarzeń losowych.

HDI oferuje cztery warianty ubezpieczenia:

 • Standard,
 • Złoty,
 • Złoty+,
 • Podróżnik 15.

Wariant Standard – suma ubezpieczenia wynosi 5000 zł, ochrona działa na terenie całej Polski i obejmuje telefoniczną pomoc informacyjną po wypadku oraz holowanie po wypadku do 100 km.

Wariant Złoty – suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, a ochrona działa na terenie całej Polski oraz Europy. Polisa zapewnia holowanie do 200 km zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pomoc udzielana jest po wypadku, awarii czy nawet braku paliwa. Polisa ASS HDI w tym wariancie zapewnia m.in. naprawę na miejscu zdarzenia oraz wynajem samochodu zastępczego do 5 dni. Ubezpieczony może liczyć również na telefoniczną pomoc informacyjną oraz pomoc tłumacza.

Wariant Złoty + – suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł. Polisa zapewnia m.in. holowanie po wypadku lub awarii do 400 km, wynajem samochodu do 10 dni, zakwaterowanie do 2 dni, pomoc medyczną. Ubezpieczony może liczyć również na telefoniczną pomoc informacyjną oraz pomoc tłumacza przez telefon.

Podróżnik 15 – w przypadku tej polisy ochrona dotyczy tych samych zdarzeń co w pakiecie Złoty+. Oba warianty różnią się od siebie sumą ubezpieczenia. Pakiet Podróżnik 15 oferuje sumę ubezpieczenia w wysokości 10 000 zł, natomiast Złoty+ gwarantuje sumę 20 000 zł.

Umowa ASS HDI zawierana jest na 12 miesięcy, za wyjątkiem krótkoterminowego wariantu Podróżnik 15, gdzie okres ubezpieczenia wynosi 15 dni.

HDI NNW

Ubezpieczenie NNW w HDI skierowane jest głównie do osób, które chcą zapewnić sobie i swoim pasażerom wsparcie finansowe po wypadku komunikacyjnym. Polisa zapewnia uzyskanie odszkodowania w razie trwałego uszkodzenia ciała, złamań i innych uszczerbków na zdrowiu oraz w razie śmierci osób poszkodowanych.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w HDI jest dostępne w czterech wariantach. Różnią się one sumą ubezpieczenia przypadającą na każdą osobę podróżującą samochodem:

 • wariant I -5 000 zł,
 • wariant II – 10 000 zł,
 • wariant III – 15 000 zł,
 • wariant IV – 30 000 zł.

Właściciel pojazdu, który wybierze dodatkową opcję Bezpieczna Rodzina może zapewnić sobie znacznie wyższą sumę ubezpieczenia: 100 000 lub 150 000 zł.

Uwaga! Świadczenia z ubezpieczenia NNW wypłacane są na podstawie przedstawionej przez lekarza opinii o procentowym uszczerbku na zdrowiu. Warto pamiętać, że decydując się na wyższą sumę ubezpieczenia otrzymamy większy procent odszkodowania.

HDI ubezpieczenie Opony Assistance

Polisa zapewnia wsparcie dla kierowcy ubezpieczonego pojazdu, gdy dojdzie do uszkodzenia opon w pojeździe. Ubezpieczyciel zapewnia pomoc na drodze (wymianę opony na zapasową lub holowanie) oraz zwraca koszty związane z naprawą opony (tylko robocizny).

HDI przekazuje również informacje o zakładach wulkanizacyjnych, sklepach z oponami czy punktach przechowywania.

Uwaga! Pamiętaj, że ubezpieczenie Opon w HDI nie zapewnia zwrotu kosztów za zakup dętki opony czy zestawu naprawczego – te wydatki powinieneś pokryć z własnej kieszeni. Jeśli poniesiesz koszty bez porozumienia z Centrum Obsługi Klienta, HDI nie zwrócić Ci wydanych pieniędzy.

HDI – Zgłoszenie szkody

Szkodę najłatwiej zgłosić za pomocą e-formularza, który znajduje się na stronie internetowej ubezpieczyciela. Wystarczy wówczas uzupełnić wymagane dane i załączyć do zgłoszenia potrzebne dokumenty.

Właściciel pojazdu może również skontaktować się w sprawie szkody telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 801 801 181

Należy pamiętać, aby przed zgłoszeniem szkody przygotować niezbędne informacje. Ubezpieczyciel prosi m.in. o podanie numeru polisy, z której będzie zgłaszana szkoda, danych osobowych uczestników zdarzenia oraz informacji dotyczących przedmiotu szkody (np. o posiadanej dokumentacji medycznej).

HDI – Wypowiedzenie umowy

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, polisę OC można wypowiedzieć:

 • gdy chcemy zrezygnować z ubezpieczenia, które posiadał poprzedni właściciel kupionego przez nas samochodu,
 • gdy kończy się okres na jaki została zawarta poprzednia umowa i chcemy zrezygnować z jej kontynuacji,
 • jeżeli doszło do automatycznego zawarcia kolejnej umowy i posiadamy podwójne OC.

Polisę zakupioną w poprzednim roku na okres 12. miesięcy (przed końcem okresu ochrony) należy wypowiedzieć najpóźniej na dzień przed upływem jej ważności, natomiast OC przedłużone automatycznie lub OC otrzymane od zbywcy pojazdu możemy wypowiedzieć w dowolnym momencie.

HDI ułatwia procedurę wypowiedzenia polisy OC udostępniając swoim klientom gotowy formularz online, dostępny tutaj.

Właściciel pojazdu może również skorzystać z druku wypowiedzenia w formacie pdf . Wystarczy go wydrukować, podpisać i odesłać do firmy tradycyjną pocztą na adres:

rondo I. Daszyńskiego 1

00-843 Warszawa

HDI – Opinie

Klienci chwalą produkty ubezpieczeniowe HDI głównie za ich prostotę i stosunkowo tanią ofertę. Niestety, podobnie jak w przypadku innych towarzystw, również HDI nie udaje się uniknąć krytyki. Jak HDI wypada pod tym względem na tle innych marek ubezpieczeniowych?

Ocenę zakładu ubezpieczeń można przeprowadzić m.in. na podstawie raportu Rzecznika Finansowego w sprawie skarg napływających od klientów poszczególnych towarzystw. Niestety, w przypadku HDI nie znajdziemy w nim szczegółowych informacji. Właścicielem HDI jest Grupa Warta i to do niej wpływają skargi od niezadowolonych klientów.

W 2020 roku na działalność Warta skarżyło się 23903 klientów. Biorąc pod uwagę jej duży udział rynkowy (14,9%), na 1% udziału przypadały 1604 skargi. Z takim wynikiem firma zajęła bardzo dobre, bo 8. miejsce (na 20 towarzystw) w naszym rankingu firm przyjaznych klientowi. Możemy mieć nadzieję, że wśród niezadowolonych klientów tej firmy był tylko niewielki odsetek osób ubezpieczonych w HDI.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.6461,2538
TU Euler Hermes S.A.4500,8563
SALTUS TUW3630,5726
TUZ TUW6890,8861
Concordia Polska TU. S.A.9761,1887
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych114711147
PZU S.A.45601291572
TUiR WARTA S.A.2390314,91604
Generali TU S.A.71654,21706
TUiR Allianz Polska S.A.72814,21734
AVIVA TU Ogólnych S.A.22161,21847
WIENER TU S.A. VIG43212,12058
STU Ergo Hestia S.A.3383015,32211
TU INTERRISK S.A. VIG74203,32248
TU Compensa S.A. VIG103944,42362
TU Europa S.A.16870,62812
Link 4 TU S.A.100652,63871
TUW TUW56381,44027
UNIQA TU S.A.122922,84390
Pocztowe TUW22920,54598
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ (dział II) po III kwartale 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Poziom skarg na różne firmy ubezpieczeniowe jest bardzo zróżnicowany, a ocena klientów może być subiektywna. Liczymy na to, że nasi czytelnicy przekażą nam więcej informacji na temat HDI.

Byłeś ubezpieczony w tej firmie? Podziel się z innymi swoją opinią.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)