Dane firmy
Infolinia
Poczta
[Głosów:0    Średnia:0/5]

O firmie

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA działalność na polskim rynku ubezpieczeń rozpoczęło w 2002 roku, należy do Grupy Ergo Hestia, obok STU Ergo Hestia Pozycja MTU umacnia się z z roku na rok, dziś zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji towarzystw ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia OC.

Historia powstania MTU

Datą rozpoczynającą historię powstania Towarzystwa Ubezpieczeniowego MTU był 21 kwiecień 1995 roku, kiedy to TU PBK otrzymało od ministerstwa Finansów zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. W kolejnym roku rozpoczęto sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Rok 2000 przyniósł zasadnicze zmiany STU Ergo Hestia kupiło STU PBK.

Od 13 lutego 2002 roku spółka zaczyna działalność na rynku ubezpieczeń pod nazwa MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń. W tym samym czasie została sprzedana pierwsza polisa majątkowa MTU, oraz zostało zawarte porozumienie z Pocztową Agencją Usług Finansowych. Kolejne lata MTU wykorzystało na budowanie sieci sprzedaży, utworzenie infolinii i systemów wsparcia obejmujących zarówno klientów, jak i agentów. W 2006 roku nastąpiło wprowadzenie do Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego oraz zasady Etyki obowiązujących w towarzystwach wchodzących w skład Grupy Ergo Hestia.

W roku 2007 MTU rozpoczęło sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych za pomocą internetu. Rok 2010 MTU zdobyło pierwsze miejsce w rankingu Gazety Finansowej przyznawanej dla najbardziej stabilnego towarzystwa ubezpieczeń. Rok później zajęło 3 miejsce na rynku w ryzyku komunikacyjnym OC. Rok 2012 przyniósł MTU nagrodę Godło Teraz Polska za usługę ubezpieczeń komunikacyjnych MÓJ SAMOCHÓD.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe MTU proponuje szereg produktów ubezpieczeniowych:

 • Mój Samochód,
 • ubezpieczenie OC,
 • ubezpieczenie AC
 • Zielona Karta,
 • ubezpieczenie od utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczeni,
 • NNW kierowcy i pasażerów,
 • NNW w ruchu komunikacyjnym,
 • ubezpieczenie szyb, bagażu, wyposażenia dodatkowego.

Mój Dom:

 • ubezpieczenie mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego lub stałych elementów mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Moje Gospodarstwo:

 • OC rolnika,
 • ubezpieczenie budynków,
 • ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym, – ubezpieczenie mienie w domu,
 • agrocasco,
 • NNW.

Mój Pojazd:

 • ubezpieczenie OC,
 • ubezpieczenie Casco,
 • Agrocasco,
 • Ubezpieczenie Zielona Karta,
 • Ubezpieczenie Assistance Moja Pomoc Drogowa,
 • Ubezpieczenie NNW.

MTU Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się, po to by w razie wyrządzenia szkody innym osobom w związku z ruchem pojazdu ubezpieczonego szkoda została naprawiona przez ubezpieczyciela.
Do zawarcia umowy OC zobowiązani są właściciele pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w naszym kraju. Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych.
Z ważna polisą OC możemy jeździć w Krajach Unii Europejskiej, Chorwacji, Norwegi, Szwajcarii, Serbii.

Ubezpieczenie Zielona Karta

Z ważna polisą OC możemy jeździć w Krajach Unii Europejskiej, Chorwacji, Norwegi, Szwajcarii, Serbii. Wyjeżdżając do Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry Iranu, Izraela, Macedonii,Maroko, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy musimy posiadać Zieloną Kartę.

Atuty Ubezpieczenia OC w MTU:

 • proste procedury zawarcia ubezpieczenia,
 • niska składka,
 • zawarcie umowy ubezpieczenia w kilka minut poprzez rozmowę telefoniczna lub stronę internetowa,
 • możliwość wykupienia opcji ochrony zniżek za bezszkodowa jazdę,
 • zniżka do 10 % za równoczesne zawarcie Ubezpieczenia domu lub mieszkania.

MTU ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie Auto Casco chroni pojazd od szkód spowodowanych przez ubezpieczonego lub przez nieznanego sprawcę. Obejmuje szkody powstałe na terenie Polski i pozostałych krajów europejskich.
Ochrona ubezpieczeniowa chroni ubezpieczony pojazd przed zdarzeniami spowodowanymi żywiołami np.: gradobicie, burze wichury, pożar, a także przed:

 • zderzeniem ubezpieczonego pojazdu ze zwierzętami,
 • zderzeniem ubezpieczonego pojazdu z innymi pojazdami poruszającymi się na drogach,
 • uderzeniem ubezpieczonego pojazdu w budynek lub drzewo,
 • uszkodzeniem powstałym z własnej winy lub przez osoby trzecie np. zarysowanie lakieru.

Atuty Ubezpieczenia Auto Casco w MTU:

 • możliwość obniżenie składki ubezpieczenia Auto Casco poprzez wprowadzenie udziału własnego,
 • wybór wariantu naprawy pojazdu po szkodzie:
 • wariant serwisowy ( ustalenie wysokości odszkodowania następuje po przedstawieniu faktur – rozliczenie bezgotówkowe)
 • wariant kosztorysowy ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie wyceny MTU. Wycena następuje na podstawie Audatexu (brana jest pod uwagę amortyzacja części i udział własny)
 • utrzymanie sumy ubezpieczenia dla nowych pojazdów.

Możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia:

MAXICASCO

 • obejmuje szkody częściowe i całkowite pojazdu,
 • zakres terytorialny obejmuje Polskę oraz państwa europejskie z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

MINICASCO

 • obejmuje szkodę całkowitą,
 • zakres terytorialny obejmuje Polskę.

MTU Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance zapewnia organizacje i pokrycie kosztów pomocy na drodze.
Atuty Ubezpieczenia Assistance w MTU to możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia:

Wariant Standard:

 • jest w OC i pakiecie Mini Casco,
 • zapewnia naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia w razie kolizji,
 • jeżeli naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, samochód jest holowany do warsztatu limit 100 km,
 • otrzymanie telefonicznej pomocy informacyjnej,
 • suma ubezpieczania 5 000 zł

Wariant Komfort:

 • można kupić razem z OC lub pakietem,
 • zakres terytorialny w przypadku ubezpieczenia OC dotyczy Polski,
 • zakres terytorialny w przypadku pakietu dotyczy zakresu Ubezpieczenia Auto Casco,

Ochrona ubezpieczenia działa w przypadku:

 • kolizji,
 • wybuchu,
 • działania sił przyrody,
 • pożaru,
 • awarii,
 • kradzieży,
 • unieruchomienia silnika

Ochrona ubezpieczenia zapewnia:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • jeżeli naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, samochód jest holowany do warsztatu limit 150 km,
 • dowóz paliwa.

Otrzymanie telefonicznej pomocy informacyjnej o:

 • lokalnej bazie noclegowej, na wniosek Ubezpieczonego dokonanie rezerwacji,
 • lokalnej sieci warsztatów naprawczych,
 • połączeniach kolejowych, autobusowych, lotniczych,
 • przekazanie najbliższej osobie wiadomości dotyczących wypadku,
 • otrzymanie pomocy tłumacza języka angielskiego w przypadku kontaktu z policją, służbami medycznym poza granicami kraju. W przypadku innych języków niemiecki, francuzki, włoski w zależności od dostępnych możliwości Centrum alarmowego.
 • suma ubezpieczenia 15 000 zł.

Wariant Premium (najszerszy wariant)

Ochrona ubezpieczenia działa w przypadku:

 • kolizji,
 • wybuchu,
 • działania sił przyrody,
 • pożaru,
 • awarii,
 • kradzieży,
 • unieruchomienia silnika.

Ochrona ubezpieczenia zapewniania:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • jeżeli naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, samochód jest holowany do warsztatu limit 150 km,
 • dowóz paliwa ,
 • otrzymanie telefonicznej pomocy informacyjnej o:
 • lokalnej bazie noclegowej, na wniosek Ubezpieczonego dokonanie rezerwacji,
 • lokalnej sieci warsztatów naprawczych,
 • połączeniach kolejowych, autobusowych, lotniczych,
 • przekazanie najbliższej osobie wiadomości dotyczących wypadku,
 • otrzymanie pomocy tłumacza języka angielskiego w przypadku kontaktu z policją, służbami medycznym poza granicami kraju. W przypadku innych języków niemiecki, francuz ki, włoski w zależności od dostępnych możliwości Centrum alarmowego.
 • możliwość wynajęcia samochodu zastępczego max do 3 dni lub na rzeczywisty okres naprawy samochodu,
 • zakwaterowanie podróżujących samochodem w hotelu dwu lub trzygwiazdkowym na max 3 dni lu na rzeczywisty okres naprawy samochodu. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest miejsce wystąpienia awarii min 100 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego,
 • suma ubezpieczenia 15 000 zł.

MTU Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie ubezpieczonego samochodu.

Atuty zawarcia Ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów:

 • zwrot poniesionych kosztów leczenia,
 • wypłata świadczeń:
 • 100 % sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
 • 100 % sumy ubezpieczenia w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • procent sumy ubezpieczania zgodny z tabelą trwałego uszczerbku na zdrowiu (OWU MTU).

MTU Ubezpieczenie NNW w ruchu komunikacyjnym

Ubezpieczenie obejmuje wypłatę odszkodowania 100 tyś w przypadku:

 • śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego doznanego w ruchu:
 • drogowym,
 • wodnym,
 • powietrznym.

Atuty zawarcia Ubezpieczenia NNW w ruchu komunikacyjnym:

 • wypłata wysokich świadczeń

Możliwość zawarcia ubezpieczenia w dwóch wariantach:

Komfort – obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów :

 • śmierć kierowcy i pasażerów ubezpieczonego samochodu,
 • doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • poniesienie kosztów leczenia,
 • poniesienie kosztów nabycia protez.

Maxi Ochrona – obejmuje śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym, wodnym, powietrznym.

Ubezpieczenia dodatkowe

MTU Ubezpieczenie szyb, bagażu, wyposażenia dodatkowego.

Atuty zawarcia Ubezpieczenia szyb, bagażu, wyposażenia dodatkowego:

 • Ubezpieczenie szyb
 • ochrona ubezpieczenia obejmuje szyby: przednią, boczne, tylną ubezpieczonego samochodu,
 • ochrona ubezpieczenia działa na terenie kraju,
 • możliwość zwarcia wraz z ubezpieczeniem OC lub AC

Ubezpieczenie bagażu

Ochrona ubezpieczenia chroni bagaż przed szkodami, które powstały w wyniku wypadku Ubezpieczonego samochodu lub kradzieży.

Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego

Ochrona ubezpieczenia dotyczy wyposażenia dodatkowego ubezpieczanego samochodu tj.

 • sprzęt audiowizualny,
 • sprzęt audio foniczny,
 • sprzęt łączności telefonicznej (z głośnikami i antenami).

Oblicz składkę OC/AC

MTU Ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia

Atuty zawarcia Ubezpieczenia utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia:

 • ochrona zniżek za bezszkodowa jazdę 60%,
 • w przypadku szkody z Ubezpieczenia OC lub AC Ubezpieczający nie traci zniżek z OC lub AC.

MTU – Opinie

Moje Towarzystwo Ubezpieczeń to ubezpieczyciel, który swoją ofertę kieruje przede wszystkim do doświadczonych kierowców z niewielkich miejscowości. Jednak ciekawe propozycje polis znajdą również inni właściciele pojazdów. Począwszy od ochrony obowiązkowej, a na pełnym AC kończąc – każdy znajdzie dla siebie ciekawą ofertę.

Byłeś lub jesteś ubezpieczony w MTU? A może to towarzystwo zajmowało się wypłatą odszkodowania dla ciebie? Podziel się z innymi swoją opinią i zostaw komentarz.

Stefania Stuglik

Dodaj komentarz

© 2017 Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.