Ubezpieczenie OCP – czym jest i co obejmuje?

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego

Firmy transportowe, które przewożą towary na zlecenie klientów, muszą zadbać, aby zarówno samochód, jak i towar były bezpieczne. W tym celu nabywają one ubezpieczenia komunikacyjne. Jednym z nich jest ubezpieczenie OCP, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

Ubezpieczenia komunikacyjne dostępne na polskim rynku można podzielić na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Chociaż polisa OCP należy do tych drugich, to wiele firm transportowych nie wyobraża sobie bez niej funkcjonować. Powodem jest fakt, że na czas transportu to właśnie przewoźnik odpowiada za powierzony mu towar. Dla klienta tylko współpraca z przewoźnikiem posiadającym ubezpieczenie OCP jest bezpieczna – gdyby doszło do uszkodzenia towaru, straty klienta zostaną pokryte z tej polisy.

Czym jest polisa OCP, którą kupują przewoźnicy?

Ubezpieczenie OCP (odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) to ubezpieczenie przeznaczone dla firm transportowych zajmujących się przewozem towarów. OC przewoźnika chroni zarówno przewoźnika, jak i jego klientów przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu, które są wynikiem np. zdarzeń losowych. Polisę OCP – podobnie jak inne ubezpieczenia komunikacyjne – kupuje się na 12 miesięcy.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia OCP?

Firmy ubezpieczeniowe proponują dwa rodzaje ubezpieczeń OCP – w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Ubezpieczenie OCP w ruchu krajowym jest dedykowane firmom przewozowym, które swoją działalność ograniczają do transportowania towarów na terenie Polski. Wówczas ich odpowiedzialność wynika z ustawy Prawo przewozowe, a towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę świadczenia zgodnie z zawartą umową.

W ofercie firm ubezpieczeniowych funkcjonuje również ubezpieczenie OCP w ruchu międzynarodowym. Korzystają z niego firmy oferujące transport międzynarodowy i odpowiadające z tego tytułu na zasadach określonych w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Czy OC przewoźnika drogowego jest obowiązkowe?

Chociaż przedsiębiorcy zajmujący się transportem ładunków nie mają obowiązku zakupu ubezpieczenia OCP, to jego brak wyklucza z rynku – klienci komercyjni nie są skłonni współpracować z przewoźnikami, którzy nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego. Powód jest prosty – istnieje obawa, że nie otrzymają odszkodowania w razie uszkodzenia ładunku. To powoduje, że w branży ubezpieczenie OC przewoźnika jest traktowane na równi z OC.

Skoro ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest ubezpieczeniem dobrowolnym, to zakres ochrony jest negocjowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe indywidualnie z przewoźnikiem. Firmy transportowe muszą go dostosować do rodzaju przewożonych towarów oraz zakresu terytorialnego działalności.

Wypowiedź eksperta

Należy pamiętać, że zakup dobrowolnego ubezpieczenia OCP nie zwalnia z obowiązku posiadania OC komunikacyjnego. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczenie OC musi posiadać każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce. W okresie od lipca do grudnia 2024 r. za brak OC powyżej 14 dni właścicielom samochodów ciężarowych grozi kara w wysokości 12 900 zł ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w kalkulator-oc-ac.auto.pl Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w kalkulator-oc-ac.auto.pl

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia OCP?

Zakres ochrony ubezpieczenia OCP może zostać doprecyzowany przez strony umowy – firmę ubezpieczeniową i przewoźnika. Jednocześnie standardowa polisa OCP może zapewniać ochronę m.in. przed rozmaitymi zdarzeniami losowymi, o ile przewoźnik stosował się do zasad bezpieczeństwa ustalonych z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. Przykładowe takie zdarzenia to:

 • uszkodzenie lub zniszczenie towaru podczas transportu;
 • kradzież towaru;
 • opóźnienie dostawy towaru pod wskazany adres.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Niektórzy przewoźnicy specjalizują się w przewozie niestandardowych ładunków, np. żywych zwierząt czy towarów niebezpiecznych. Na rynku działają też firmy, które przewożą towary w kontrolowanej temperaturze – mogą to być choćby mrożonki. Ubezpieczyciele są na tyle elastyczni, że mogą zaproponować różne rozszerzenia do podstawowej oferty. W konsekwencji przedsiębiorca uchroni się przed wysokimi kosztami, gdyby w trakcie transportu doszło do szkody.

Uwaga!

Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia OCP wiąże się z dopłatą do składki ubezpieczeniowej. Jej wysokość zawsze jest wyliczana indywidualnie – podobnie jak składka. Z perspektywy firmy ubezpieczeniowej kluczowe jest to, co przewozi klient i jak duże istnieje ryzyko, że ładunek może zostać utracony lub zniszczony w trakcie transportu.

Co sprawdzić przed zakupem polisy OCP?

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego powinno być dostosowane do potrzeb firmy transportowej. Co to oznacza w praktyce? Aby znaleźć polisę OCP, która będzie spełniać wszelkie potrzeby, uwagę należy zwrócić na następujące kwestie:

 • towary wyłączone spod ochrony – w sekcji wskazującej na wyłączenia mogą zostać wymienione konkretne towary;
 • gwarantowana suma ubezpieczenia – to maksymalna kwota, jaką wypłaci firma ubezpieczeniowa, gdy zostanie zgłoszona szkoda;
 • najlepiej upewnić się, że suma ta pokrywa wartość najdroższych wykonywanych transportów;
 • zakres terytorialny ubezpieczenia OCP – jeżeli firma wykonuje przewozy międzynarodowe, powinna zapewnić sobie stosowną ochronę (szczególnie dotyczy to Białorusi, Ukrainy i Rosji, gdyż te państwa często znajdują się na liście wyłączeń);
 • liczba samochodów, które zostaną objęte ubezpieczeniem – firma ubezpieczeniowa może zamieścić w umowie niekorzystny dla przewoźnika zapis, zgodnie z którym niektóre towary (zwłaszcza podwyższonego ryzyka) będzie on mógł przewozić tylko wskazanym pojazdem.

Kiedy ubezpieczenie OCP może nie zadziałać?

Standardem jest, że firmy ubezpieczeniowe wskazują w OWU wyłączenia ochrony. Ubezpieczyciel może zastrzec, że nie odpowiada za szkody, jeżeli ładunkiem są np. pieniądze, dzieła sztuki, materiały niebezpieczne lub dzikie zwierzęta. Jeżeli przewoźnik realizuje właśnie takie zlecenia, powinien rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia OCP. Podobnie, gdy obawia się uszkodzenia przewożonego towaru w wyniku rozboju.

Firma ubezpieczeniowa może też odmówić pokrycia szkód z ubezpieczenia OCP, gdy do uszkodzenia ładunku dojdzie w wyniku rażącego niedbalstwa przewoźnika lub zatrudnianego kierowcy. Do tego rodzaju wyłączeń ochrony ubezpieczyciele mogą zaliczyć:

 • nieprzestrzeganie norm czasu pracy kierowców;
 • nieodpowiednie zabezpieczenie przewożonego ładunku (np. transport bez użycia specjalnych pasów bezpieczeństwa, czy transport żywności w nieodpowiedniej temperaturze);
 • postój na niestrzeżonym parkingu;
 • wyjazd do kraju, którego nie obejmuje zakres terytorialny polisy OCP;
 • prowadzenie samochodu ciężarowego bez wymaganych uprawnień.

Ile kosztuje ubezpieczenie OCP?

Jak w przypadku wszystkich ubezpieczeń składka polisy OCP jest wyliczana indywidualnie dla każdego klienta. Dla ubezpieczycieli znaczenie ma wysokość rocznych obrotów netto firmy – kwota ta często jest bazą dla kalkulacji składki. Jak łatwo się domyślić, im większy obrót wykazuje przedsiębiorstwo przewozowe, tym większą składkę będzie musiało zapłacić.

Dla firm ubezpieczeniowych znaczenie mają również inne czynniki, które wpływają na ryzyko. Należą do nich przede wszystkim:

 • rodzaj przewożonego towaru – sprzęt elektroniczny czy alkohol to towary w większym stopniu narażone zarówno na zniszczenie, jak i kradzież (tzw. towary podwyższonego ryzyka);
 • zakres terytorialny działalności – firma może oferować przewóz towarów nie tylko na rynku polskim, ale również za granicę; w drugim przypadku ubezpieczyciel zaproponuje OCP dostosowane do międzynarodowego przewozu drogowego towarów;
 • suma gwarancyjna – to klient określa wysokość sumy gwarancyjnej, a zasada jest prosta: im wyższa suma gwarancyjna, tym wyższa składka tytułem ubezpieczenia OCP.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC przewoźnika? Aby uzyskać odpowiedź, firma zainteresowana zakupem OC przewoźnika drogowego powinna skontaktować się z wybranym ubezpieczycielem. Ubezpieczenie OC przewoźnika jest dużo bardziej skomplikowanym produktem ubezpieczeniowym niż OC – nie można go kupić za pośrednictwem internetu.

Czy warto kupić ubezpieczenie OCP?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika to nieobowiązkowy produkt ubezpieczeniowy, który chroni przed rozmaitymi ryzykami związanymi z przewozem towarów. I właśnie dlatego warto go kupić – ubezpieczenie OCP pozwala zadbać o finansową stronę przedsięwzięcia, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli przewoźnik specjalizuje się w transporcie nabiału, owoców czy mrożonek, musi zapewnić towarom optymalne warunki na czas ich transportu. Tymczasem łatwo wyobrazić sobie sytuację, gdy dochodzi do awarii agregatu, przez co towar przestaje nadawać się do sprzedaży. Gdyby przewoźnik nie wykupił wcześniej OCP, za szkody musiałby zapłacić z własnej kieszeni.

Innym przykładem może być korek na drodze, w rezultacie którego ładunek dotrze pod wskazany adres z opóźnieniem. Wówczas klient może wystąpić o rekompensatę. Jednak nie wypłaci jej przewoźnik – jeżeli w umowie znajdzie się odpowiedni zapis, to zostanie ona wypłacona z ubezpieczenia.

Podsumowanie

Co warto wiedzieć? – Ubezpieczenie OCP przewoźnika

 • Ubezpieczenie OCP to nieobowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dedykowane firmom transportowym.
 • W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych dostępne są ubezpieczenia OCP przeznaczone dla firm oferujących przewóz towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym.
 • Posiadanie polisy OCP przez przewoźnika jest też korzystne dla jego klienta – w razie szkody otrzyma on odszkodowanie.
 • Składka na ubezpieczenie przewoźnika drogowego jest wyliczana indywidualnie dla każdego przewoźnika i zależy m.in. od liczby posiadanych przez niego samochodów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OCP

 1. Kto może skorzystać z ubezpieczenia OCP przewoźnika?

  Ubezpieczenie OCP to produkt stworzony z myślą o wszystkich firmach transportowych, niezależnie od ich wielkości. Przewoźnikowi powierzany jest towar dużej wartości. Jego kradzież czy uszkodzenie w czasie transportu mogłyby spowodować, że firma znalazłaby się w trudnej sytuacji finansowej. Aby uchronić się od odpowiedzialności finansowej za powierzony mu towar, przewoźnik może skorzystać z ubezpieczenia OCP.

 2. Co zyskuje przewoźnik, który wykupi polisę OCP?

  Nabywając polisę OCP, przewoźnik przenosi odpowiedzialność finansową w razie niewykonania lub nierzetelnego wykonania transportu powierzonych mu towarów na towarzystwo ubezpieczeniowe. Inaczej mówiąc, ubezpieczenie to gwarantuje bezpieczeństwo zarówno firmie transportowej, jak i jej klientom. To główny powód, dla którego polisa OCP cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przewoźników, a klienci dopytują o nią przed podjęciem współpracy.

 3. Gdzie można kupić ubezpieczenie OCP?

  Ponieważ OC przewoźnika nie jest standardowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, to o pomoc w jego zakupie warto zwrócić się do brokera ubezpieczeniowego. Pośrednik pomoże wynegocjować zakres ochrony dostosowany do rodzaju przewożonych towarów i zakresu terytorialnego działalności. Brokerzy są specjalistami w ubezpieczaniu firm z różnych ryzykownych branż, więc doskonale orientują się, gdzie szukać ubezpieczenia OCP.

 4. Ile czasu obowiązuje umowa ubezpieczenia OCP?

  Zwykle umowa ubezpieczenia OCP jest zawierana na 12 miesięcy. Przewoźnicy muszą pamiętać, że nie przedłuża się ona automatycznie na kolejny okres. Aby zapewnić sobie ciągłość ochrony, należy odpowiednio wcześniej skontaktować się z firmą ubezpieczeniową lub brokerem ubezpieczeniowym – gdy przewoźnik dopuszcza możliwość skorzystania z oferty innego ubezpieczyciela niż dotychczas.

 5. Czy można zmniejszyć lub zwiększyć zakres ochrony podczas trwania umowy OCP?

  Nie powinno być z tym problemu – większość firm ubezpieczeniowych podchodzi do potrzeb klientów w sposób elastyczny. Jednocześnie z ubezpieczycielem warto skontaktować się nie tylko wówczas, gdy istnieje konieczność zmniejszenia lub zwiększenia zakresu ochrony, ale również po zwiększeniu lub zmniejszeniu floty pojazdów.

Źródła

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments