Ubezpieczenie OCP – polisa dedykowana przewoźnikom


ciężarówki na autostradzie

Firmy transportowe przewożą towary na zlecenie klientów. By zarówno samochód, jak i towar były bezpieczne, nabywają one ubezpieczenia. Jednym z nich jest OCP, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźników.

Ubezpieczenia dostępne na polskim rynku z reguły dzieli się na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Chociaż OCP należy do tych drugich, to wiele firm transportowych nie wyobraża sobie bez nich funkcjonowania. Powodem jest fakt, że na czas transportu to właśnie przewoźnik odpowiada za powierzony mu towar. Dla klienta tylko współpraca z przewoźnikiem posiadającym ubezpieczenie OCP jest bezpieczna – gdyby doszło do uszkodzenia towaru, jego straty zostaną pokryte z tej polisy.

Co to jest ubezpieczenie OCP?

Pod skrótem „OCP” kryje się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. To produkt, z którego korzystają firmy oferujące odpłatny przewóz towarów. Posiadając ubezpieczenie OCP, firma nie naraża się na odpowiedzialność wynikającą ze szkód, jakie mogą powstać w razie niewykonania lub nierzetelnego wykonania zlecenia transportu towarów. Dodatkowo jest bardziej konkurencyjna – wiele firm korzystających z usług przewoźników zwraca uwagę na to, czy dysponują oni polisą OCP.

Ponieważ ubezpieczenie OCP nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, strony (właściciel firmy przewozowej i przedstawiciel ubezpieczyciela) mogą negocjować zapisy, które znajdą się w umowie.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia OCP?

Ubezpieczenie OCP to produkt stworzony z myślą o wszystkich firmach transportowych, niezależnie od ich wielkości. Przewoźnikowi powierzany jest towar dużej wartości. Jego kradzież czy uszkodzenie w czasie transportu mogłoby spowodować, że firma znalazłaby się na skraju bankructwa. Aby uchronić się od odpowiedzialności finansowej za powierzony mu towar, przewoźnik może skorzystać z ubezpieczenia OCP.

Mimo że to przewoźnik jest stroną polisy OCP, to zyskuje również jego klient – może on mieć pewność, że w razie szkody otrzyma odszkodowanie. Możliwość bezzwłocznej wypłaty odszkodowania jest jednym z głównych powodów, dla których firmy zlecające transport towarów swoim kontrahentom wymagają od nich posiadania polis OCP.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia OCP?

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują dwa rodzaje ubezpieczeń OCP – w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Ubezpieczenie OCP w ruchu krajowym jest dedykowane firmom przewozowym, które swoją działalność ograniczają do transportowania towarów na terenie Polski. Wówczas ich odpowiedzialność wynika z ustawy Prawo przewozowe, a towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę świadczenia zgodnie z zawartą umową.

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych funkcjonuje również ubezpieczenie OCP w ruchu międzynarodowym. Korzystają z niego firmy oferujące transport międzynarodowy i odpowiadające z tego tytułu na zasadach określonych w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Co gwarantuje polisa OCP?

Wykupując polisę OCP, przewoźnik przenosi odpowiedzialność finansową w razie niewykonania lub nierzetelnego wykonania transportu powierzonych mu towarów na towarzystwo ubezpieczeniowe. Inaczej mówiąc, ubezpieczenie to gwarantuje bezpieczeństwo zarówno firmie transportowej, jak i jej klientom. To główny powód, dla którego polisa OCP cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przewoźników, a klienci dopytują o nią przed podjęciem współpracy.

Zakres ochrony oferowany w ramach polisy OCP zależy od zapisów znajdujących się w umowie. Standardowo przewoźnik może liczyć na ochronę w razie kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia przewożonych towarów, o ile zachował zasady bezpieczeństwa ustalone z przedstawicielami towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ile kosztuje ubezpieczenie OCP?

Jak w przypadku wszystkich ubezpieczeń składka polisy OCP jest wyliczana indywidualnie dla każdego klienta. Dla ubezpieczycieli znaczenie ma wysokość rocznych obrotów netto firmy – kwota ta często jest bazą dla kalkulacji składki. Jak łatwo się domyślić, im większy obrót wykazuje przedsiębiorstwo przewozowe, tym większą składkę będzie musiało zapłacić.

Dla towarzystw znaczenie mają również inne czynniki, które wpływają na ryzyko. Należą do nich przede wszystkim:

  • rodzaj przewożonego towaru – sprzęt elektroniczny czy alkohol to towary w większym stopniu narażone zarówno na zniszczenie, jak i kradzież (tzw. towary podwyższonego ryzyka),
  • zakres terytorialny działalności – firma może oferować przewóz towarów nie tylko na rynku polskim, ale również za granicę; w drugim przypadku ubezpieczyciel zaproponuje OCP międzynarodowe,
  • suma gwarancyjna – to klient określa wysokość sumy gwarancyjnej, a zasada jest prosta: im wyższa suma gwarancyjna, tym wyższa składka tytułem ubezpieczenia OCP.

Klient może dodatkowo wykupić rozszerzenia oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Do najpopularniejszych należą rozszerzenie o ryzyko rozboju czy uszkodzenia kontenera.

Co sprawdzić przed zakupem polisy OCP?

Ubezpieczenie OCP może być dostosowane do potrzeb przewoźnika. W zależności od przewożonych towarów i najczęściej pokonywanych tras powinien on zwrócić uwagę na:

  • obszar działania polisy – szczególnie dotyczy to Białorusi, Ukrainy i Rosji, gdyż te państwa często znajdują się na liście wyłączeń,
  • czas trwania ubezpieczenia – z reguły ubezpieczyciele proponują polisy na 12 miesięcy, ale bywa, że wymagają podpisania umowy na dłuższy okres,
  • liczbę samochodów, które zostaną objęte ubezpieczeniem – towarzystwo ubezpieczeniowe może zamieścić w umowie niekorzystny dla przewoźnika zapis, zgodnie z którym niektóre towary (zwłaszcza podwyższonego ryzyka) będzie on mógł przewozić tylko wskazanym pojazdem.

Przed zakupem ubezpieczenia OC przewoźnik powinien również zapoznać się z OWU. Szczególnie ważny jest punkt dotyczący wyłączeń – po zaistnieniu zdarzenia z tej listy ubezpieczyciel nie będzie miał obowiązku wypłaty odszkodowania.

Podsumowanie:

  • Ubezpieczenie OCP to nieobowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dedykowane firmom transportowym.
  • W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych dostępne są ubezpieczenia OCP przeznaczone dla firm oferujących przewóz towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym.
  • Posiadanie polisy OCP przez przewoźnika jest też korzystne dla jego klienta – w razie szkody otrzyma on odszkodowanie.
  • Składka ubezpieczenia OCP jest wyliczana indywidualnie dla każdego przewoźnika i zależy m.in. od liczby posiadanych przez niego samochodów.
Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x