Ubezpieczenie OCP – polisa dedykowana przewoźnikom

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego

Firmy transportowe przewożą towary na zlecenie klientów. By zarówno samochód, jak i towar były bezpieczne, nabywają one ubezpieczenia. Jednym z nich jest OCP, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźników.

Ubezpieczenia dostępne na polskim rynku z reguły dzieli się na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Chociaż polisa OCP należy do tych drugich, to wiele firm transportowych nie wyobraża sobie bez nich funkcjonowania. Powodem jest fakt, że na czas transportu to właśnie przewoźnik odpowiada za powierzony mu towar. Dla klienta tylko współpraca z przewoźnikiem posiadającym ubezpieczenie OCP jest bezpieczna – gdyby doszło do uszkodzenia towaru, jego straty zostaną pokryte z tej polisy.

Ubezpieczenie OCP – co to jest?

OCP (odpowiedzialność cywilna przewoźnika) to dobrowolne ubezpieczenie, które jest przeznaczone dla firm transportowych zajmujących się przewozem towarów. Działa bardzo podobnie do obowiązkowego OC komunikacyjnego, czyli polisę OCP również kupuje się na 12 miesięcy. Przedsiębiorcy zajmujący się transportem ładunków nie mają obowiązku zakupić ubezpieczenia OCP, ale w praktyce jego brak oznacza utratę klientów poprzez zaprzestanie przez nich zlecenia transportu towarów. Towarzystwa ubezpieczeniowe branży transportowej następujący zakres ochrony:

 • OCP dla transportu krajowego,
 • OCP dla transportu międzynarodowego.

Polisa OCP jest ubezpieczeniem dobrowolnym, więc zakres ochrony jest negocjowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe indywidualnie z przewoźnikiem. Firmy transportowe muszą go dostosować do rodzaju przewożonych towarów oraz zakresu terytorialnego działalności. Posiadając ubezpieczenie OCP, przedsiębiorca nie naraża się na odpowiedzialność wynikającą ze szkód, jakie mogą powstać w razie niewykonania lub nierzetelnego wykonania zlecenia transportu przewożonego ładunku.

Należy pamiętać, że zakup dobrowolnego ubezpieczenia OCP nie zwalnia z obowiązku jednoczesnego posiadania OC komunikacyjnego, które zgodnie z ustawą musi mieć wykupione każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce. W 2022 r. za brak OC powyżej 14 dni właścicielom samochodów ciężarowych grozi kara w wysokości 9030 zł ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w porównywarce kalkulator-oc-ac.auto.pl.

OCP nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc strony (właściciel firmy przewozowej i przedstawiciel ubezpieczyciela) mogą negocjować zapisy, które znajdą się w umowie.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia OCP przewoźnika?

Ubezpieczenie OCP to produkt stworzony z myślą o wszystkich firmach transportowych, niezależnie od ich wielkości. Przewoźnikowi powierzany jest towar dużej wartości. Jego kradzież czy uszkodzenie w czasie transportu mogłoby spowodować, że firma znalazłaby się na skraju bankructwa. Aby uchronić się od odpowiedzialności finansowej za powierzony mu towar, przewoźnik może skorzystać z ubezpieczenia OCP.

Mimo że to przewoźnik jest stroną polisy OCP, to zyskuje również jego klient – może on mieć pewność, że w razie szkody otrzyma odszkodowanie. Możliwość bezzwłocznej wypłaty odszkodowania jest jednym z głównych powodów, dla których firmy zlecające transport towarów swoim kontrahentom wymagają od nich posiadania polis OCP.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia OCP?

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują dwa rodzaje ubezpieczeń OCP – w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Ubezpieczenie OCP w ruchu krajowym jest dedykowane firmom przewozowym, które swoją działalność ograniczają do transportowania towarów na terenie Polski. Wówczas ich odpowiedzialność wynika z ustawy Prawo przewozowe, a towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę świadczenia zgodnie z zawartą umową.

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych funkcjonuje również ubezpieczenie OCP w ruchu międzynarodowym. Korzystają z niego firmy oferujące transport międzynarodowy i odpowiadające z tego tytułu na zasadach określonych w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Co gwarantuje ubezpieczenie OCP?

Wykupując polisę OCP, przewoźnik przenosi odpowiedzialność finansową w razie niewykonania lub nierzetelnego wykonania transportu powierzonych mu towarów na towarzystwo ubezpieczeniowe. Inaczej mówiąc, ubezpieczenie to gwarantuje bezpieczeństwo zarówno firmie transportowej, jak i jej klientom. To główny powód, dla którego polisa OCP cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przewoźników, a klienci dopytują o nią przed podjęciem współpracy.

Zakres ochrony oferowany w ramach polisy OCP zależy od zapisów znajdujących się w umowie. Standardowo przewoźnik może liczyć na ochronę w razie kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia przewożonych towarów, o ile zachował zasady bezpieczeństwa ustalone z przedstawicielami towarzystwa ubezpieczeniowego.

Za dopłatą składki zakres ochrony ubezpieczenia OCP można rozszerzyć np. na wypadek awarii agregatu chłodniczego. Może to mieć bardzo duże znaczenie dla firm zajmujących się przewozem artykułów spożywczych. Jeżeli przewożony ładunek zostanie uszkodzony w wyniku zwarcia lub samoczynnego wyłączenia się chłodni, to towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje straty.

Ile kosztuje ubezpieczenie OCP?

Jak w przypadku wszystkich ubezpieczeń składka polisy OCP jest wyliczana indywidualnie dla każdego klienta. Dla ubezpieczycieli znaczenie ma wysokość rocznych obrotów netto firmy – kwota ta często jest bazą dla kalkulacji składki. Jak łatwo się domyślić, im większy obrót wykazuje przedsiębiorstwo przewozowe, tym większą składkę będzie musiało zapłacić.

Dla towarzystw znaczenie mają również inne czynniki, które wpływają na ryzyko. Należą do nich przede wszystkim:

 • rodzaj przewożonego towaru – sprzęt elektroniczny czy alkohol to towary w większym stopniu narażone zarówno na zniszczenie, jak i kradzież (tzw. towary podwyższonego ryzyka),
 • zakres terytorialny działalności – firma może oferować przewóz towarów nie tylko na rynku polskim, ale również za granicę; w drugim przypadku ubezpieczyciel zaproponuje OCP dostosowane do międzynarodowego przewozu drogowego towarów,
 • suma gwarancyjna – to klient określa wysokość sumy gwarancyjnej, a zasada jest prosta: im wyższa suma gwarancyjna, tym wyższa składka tytułem ubezpieczenia OCP.

Klient może dodatkowo wykupić rozszerzenia oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Do najpopularniejszych należą rozszerzenie o ryzyko rozboju czy uszkodzenia kontenera.

Co sprawdzić przed zakupem polisy OCP?

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego powinni być dostosowane do potrzeb firmy transportowej. W zależności od przewożonych towarów i najczęściej pokonywanych tras warto zwrócić uwagę na:

 • obszar działania polisy – szczególnie dotyczy to Białorusi, Ukrainy i Rosji, gdyż te państwa często znajdują się na liście wyłączeń,
 • czas trwania ubezpieczenia – z reguły ubezpieczyciele proponują, aby polisa OCP trwała 12 miesięcy, ale bywa, że wymagają podpisania umowy na dłuższy okres,
 • liczbę samochodów, które zostaną objęte ubezpieczeniem – towarzystwo ubezpieczeniowe może zamieścić w umowie niekorzystny dla przewoźnika zapis, zgodnie z którym niektóre towary (zwłaszcza podwyższonego ryzyka) będzie on mógł przewozić tylko wskazanym pojazdem.

Przed zakupem ubezpieczenia OC przewoźnik powinien również zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Szczególnie ważny jest punkt dotyczący wyłączeń – po zaistnieniu zdarzenia z tej listy ubezpieczyciel nie będzie miał obowiązku wypłaty odszkodowania.

Kiedy ubezpieczenie OCP może nie zadziałać?

Jak już wspomnieliśmy, ubezpieczyciele stosują w OWU wyłączenia ochrony. Do podstawowych może należeć przewóz pieniędzy, dzieł sztuki, materiałów niebezpiecznych lub dzikich zwierząt. Wówczas można rozszerzyć za dopłatą składki zakres ochrony ubezpieczenia OCP. Podobnie, jak na wypadek uszkodzenia przewożonego towaru w wyniku rozboju.

Ponadto towarzystwa ubezpieczeniowe mogą również odmówić pokrycia szkód z ubezpieczenia OCP, jeśli do uszkodzenia ładunku dojdzie w wyniku rażącego niedbalstwa przewoźnika lub zatrudnianego kierowcy. Do tego rodzaju wyłączeń ochrony ubezpieczyciele mogą zaliczyć:

 • nieprzestrzeganie norm czasu pracy kierowców,
 • nieodpowiednie zabezpieczenie przewożonego ładunku (np. za pomocą specjalnych pasów bezpieczeństwa, czy transport żywności w zbyt niskiej temperaturze),
 • postój na niestrzeżonym parkingu,
 • wjazd poza zakres terytorialny polisy OCP,
 • prowadzenie samochodu ciężarowego bez wymaganych uprawnień.

Podsumowanie

Co warto wiedzieć? – Ubezpieczenie OCP przewoźnika

 • Ubezpieczenie OCP to nieobowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dedykowane firmom transportowym.
 • W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych dostępne są ubezpieczenia OCP przeznaczone dla firm oferujących przewóz towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym.
 • Posiadanie polisy OCP przez przewoźnika jest też korzystne dla jego klienta – w razie szkody otrzyma on odszkodowanie.
 • Składka na ubezpieczenie przewoźnika drogowego jest wyliczana indywidualnie dla każdego przewoźnika i zależy m.in. od liczby posiadanych przez niego samochodów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OCP

 1. Czy ubezpieczenie OCP jest obowiązkowe dla firm transportowych?

  Zgodnie z przepisami przewoźnikowi zajmującemu się transportem towarów, wystarczy wykupić obowiązkowe OC komunikacyjne dla samochodu ciężarowego. Jednak klienci, którzy powierzają firmom transportowym cenne ładunki, najczęściej wymagają dodatkowego zabezpieczenia w postaci dobrowolnego ubezpieczenia OCP.

 2. Ile czasu obowiązuje umowa ubezpieczenia OCP?

  Zwykle umowa ubezpieczenia OCP jest zawierana na 12 miesięcy. Przewoźnicy muszą pamiętać, że nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres.

 3. Gdzie można kupić ubezpieczenie OCP?

  Nie jest to standardowe ubezpieczenie komunikacyjne, warto więc pomyśleć o zakupie polisy OCP przy pomocy brokera ubezpieczeniowego. Szczególnie jeśli chcemy ubezpieczyć flotę pojazdów. Wówczas pośrednik może pomóc firmie transportowej wynegocjować zakres ochrony dostosowany do rodzaju przewożonych towarów i zakresu terytorialnego działalności. Brokerzy są specjalistami w ubezpieczaniu firm z różnych ryzykownych branż, więc doskonale orientują się, ile kosztuje ubezpieczenie OCP.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments