Kara za brak OC w 2024 – ile wynosi i jak uniknąć?

W Polsce każdy zarejestrowany pojazd powinien mieć wykupioną polisę OC. Właściciele samochodów, którzy zapomnieli o obowiązku posiadania ubezpieczenia OC lub świadomie nie zawarli umowy, powinni liczyć się z wezwaniem do zapłaty kary za brak OC z UFG oraz poniesieniem kosztów po spowodowaniu szkody.

Pamiętajmy, że wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu to nie administracyjny kaprys, ale konieczność. Kara za brak ubezpieczenia OC jest nakładana nawet za jeden dzień przerwy pomiędzy kolejnymi umowami, przy czym w grę wchodzą nawet tysiące złotych. Stawka rośnie z każdym dniem bez ochrony ubezpieczeniowej, nie należy więc zwlekać z zawarciem umowy i zapłatą składki. W 2024 roku opłata karna za brak OC wzrośnie w styczniu i w lipcu. Od 1 stycznia płaca minimalna będzie wynosić 4242 zł brutto, a od 1 lipca – 4300 zł brutto. W przypadku nieposiadania aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia powyżej 14 dni posiadacze samochodów osobowych zapłacą więc karę odpowiednio w wysokości 8480 zł i 8600 zł, czyli do 1400 zł więcej niż w roku 2023!

Kary finansowe za brak OC – ile wynoszą w 2024 roku?

Im dłuższy jest brak ciągłości ubezpieczenia OC, tym bardziej odczuwalne finansowo są opłaty. Wystarczą ponad dwa tygodnie bez ważnego OC pojazdu, aby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny upomniał się o równowartość nawet kilku tysięcy złotych.

Kary za brak OC 2024 – od 1 stycznia (styczeń – czerwiec)

Dla samochodów osobowych:

 • do 3 dni: 1700 zł,
 • od 4 do 14 dni: 4240 zł,
 • powyżej 14 dni: 8480 zł.

Kary za brak OC 2024 – od 1 lipca (lipiec – grudzień)

Dla samochodów osobowych:

 • do 3 dni: 1720 zł,
 • od 4 do 14 dni: 4300 zł,
 • powyżej 14 dni: 8600 zł.

Największa kara za brak OC jest naliczana w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów. Warto pamiętać, że do pierwszego rodzaju zaliczają się także pojazdy, które są w nadwoziu osobowego, ale mają np. kratkę, a w dowodzie wpisany jest samochód ciężarowy.

Pojazd osobowyPojazd ciężarowyPozostałe pojazdy
Kary za brak OC w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
Do 3 dni1700 zł2550 zł280 zł
Od 4 do 14 dni4240 zł6360 zł710 zł
Powyżej 14 dni8480 zł12730 zł1410 zł
Kary za brak OC w okresie od 1 lipca do 31 grudnia
Do 3 dni1720 zł2580 zł290 zł
Od 4 do 14 dni4300 zł6450 zł720 zł
Powyżej 14 dni8600 zł12900 zł1430 zł

W jaki sposób ustalana jest kara za brak OC lub brak ciągłości w przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego?

Podstawą do wyliczania kary za brak OC jest minimalne wynagrodzenie w danym roku. Wysokość kary zależy także od rodzaju pojazdu oraz długości przerwy w ubezpieczeniu. Jak to wygląda w poszczególnych przypadkach? Zasady naliczania pełnej opłaty ze względu na rodzaj pojazdu:

 • samochody osobowe – równowartość dwukrotności płacy minimalnej,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia,
 • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 płacy minimalnej.

Zasady naliczania opłaty ze względu na długość przerwy w ochronie ubezpieczeniowej:

 • brak ubezpieczenia OC do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
 • brak ubezpieczenia OC od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
 • przerwa w OC powyżej 14 dni – 100% pełnej opłaty karnej.

Zgodnie z przepisami (ustawą) wyliczone kary za brak OC zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Kary za brak OC dotychczas – ile wyniosły w 2023 roku?

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 3490 zł brutto, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. już 4300 zł brutto. Właśnie od tych kwot były naliczane kary za brak OC. Poniższa tabela przedstawia wysokość opłat, które obowiązywały do 31.12.2023 roku. Kary za brak OC w 2023 roku Uwaga! Na początku 2024 roku UFG może wezwać właściciela samochodu do zapłaty kary w podanej wyżej wysokości, jeśli kontrola spełnienia obowiązku ubezpieczenia pojazdu została przeprowadzona w 2023 roku (nie ma znaczenia np. data nadania listu z wezwaniem do zapłaty).

Co jest powodem podwyższenia kar za brak OC w styczniu i w lipcu 2024 r.?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wyznacznikiem wysokości kary za brak OC jest minimalne wynagrodzenie brutto. Gdy wzrasta ono z nastaniem nowego roku, rosną także stawki kar za brak ubezpieczenia OC. W 2024 r. mamy taką samą sytuację jak w 2023 r. – pensja minimalna zostanie dodatkowo podniesiona w lipcu.  Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto i to od tej kwoty liczone są poszczególne stawki kar. Natomiast od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 4300 zł brutto. Tym samym, kary za brak OC będą wyższe.

Od 1 stycznia 2024 r. maksymalna kara za brak OC dla właścicieli samochodów osobowych wzrasta z 6980 zł do 8480 zł. Jeszcze większa podwyżka dotyczy posiadaczy aut ciężarowych (z 10470 zł do 12730 zł). Dla pozostałych pojazdów, jak np. motocykle, opłata wzrasta natomiast z 1160 zł do 1410 zł.

Dlaczego pojawiają się przerwy w ubezpieczeniu OC?

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, polisa OC odnawia się automatycznie na kolejny rok ochrony. Dlaczego więc pojawiają się przerwy w ubezpieczeniach obowiązkowych? Otóż, są sytuacje, w których polisa się nie wznowi. Oto one:

 • Ubezpieczenie OC po zbywcy – kupujesz samochód i jeździsz na polisie poprzedniego właściciela. Gdy zakończy się okres ochrony, musisz sam zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Przykład: Pan Rafał kupił używany samochód i korzystał z polisy ubezpieczeniowej poprzedniego właściciela auta do 20 listopada 2023 roku. Dopiero po upływie 7 dni od zakończenia umowy zorientował się, że takie ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Tego samego dnia wykupił kolejną polisę, jednak pomiędzy poprzednim OC a aktualnym powstało kilka dni przerwy. Za brak ciągłości w OC grozi kierowcy kara w wysokości 3600 zł.

 • Nieopłacona składka – wykupujesz polisę na raty i zapominasz opłacić drugiej składki. Polisa się nie wznowi – musisz opłacić zaległość i zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC.
 • Wygaśnięcie polisy OC krótkoterminowej – kupujesz samochód z zagranicy z OC na miesiąc lub na kilka dni i zapominasz, że taka umowa nie przedłuża się automatycznie.

Wiele osób uważa, że samochody, które nie są używane (np. stoją zepsute w garażu lub pozostawione wraki powypadkowe), nie muszą być ubezpieczone. Tymczasem, dopiero sprzedaż lub wyrejestrowanie (np. po złomowaniu auta) zwalnia posiadacza takiego pojazdu z opłaty obowiązkowej składki OC. Wyjątek stanowią pojazdy historyczne.

Kto może skontrolować ważność Twojej polisy OC?

Brak ubezpieczenia OC mogą stwierdzić nie tylko urzędy zajmujące się rejestracją pojazdów, inspekcja transportu drogowego czy patrole policji podczas kontroli ruchu drogowego. W Polsce działa także system wykrywania nieubezpieczonych pojazdów, prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który jest w stanie wykryć brak ciągłości OC nawet w przypadku jednodniowej przerwy. Systemy UFG wykorzystują algorytmy, dzięki którym mogą wyłapać również niewielkie opóźnienia w ubezpieczeniach obowiązkowych pojazdów. Przykładowo, po pierwszej rejestracji nowego samochodu osobowego wyprodukowanego w Polsce lub sprowadzonego z zagranicy samochód powinien być ubezpieczony najpóźniej tego samego dnia, w którym następuje rejestracja w Polsce, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu. Uzyskane informacje UFG weryfikuje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Metody Funduszu są coraz bardziej wyszukane i precyzyjne. Coraz trudniej więc im umknąć. 

Jak uniknąć kary za brak OC – odwołanie do UFG

Jeżeli właściciel pojazdu faktycznie nie zadbał o ciągłość ochrony, najprawdopodobniej nie będzie mógł uniknąć kary za brak OC z UFG. W momencie, gdy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożył karę za brak OC, nie ma możliwości odwołania się od niej. Jedyna możliwość to udowodnienie, że dany pojazd w konkretnym okresie posiadał ważne OC, a towarzystwo ubezpieczeniowe nie dopełniło obowiązku zgłoszenia. W dzisiejszych czasach w dobie komputeryzacji jest to praktycznie niemożliwe. Informacje o zawartej polisie OC są przesyłane przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe do UFG w regularnych okresach rozliczeniowych. Tylko w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty lub umorzenia kary za brak OC. Na stronie UFG można znaleźć specjalny wniosek, który należy wypełnić oraz dołączyć do niego odpowiednie załączniki. UFG może przychylić się do prośby właściciela nieubezpieczonego pojazdu, jeśli na podstawie dostarczonych dokumentów stwierdzi, że ma/miał on trudną sytuację materialną lub życiową.

W przypadku wątpliwości związanych z ubezpieczeniem, Fundusz Gwarancyjny wysyła kontrolne wezwanie do właściciela pojazdu. Ten ma – po odebraniu pisma – 30 dni na odpowiedź i wyjaśnienie. Jeżeli podejrzenie UFG jest bezpodstawne – wystarczy wysłać odpowiedź zwrotną i dołączyć do niej dokument potwierdzający ciągłość w opłacaniu składki OC.

Co się stanie, jeśli ukarany za brak OC nie odpowie na wezwanie UFG?

Czasami zdarza się, że właściciel pojazdu nie tylko uchyla się od ustawowego obowiązku, ale też nie ma zamiaru płacić kary za brak OC wskazanej przez UFG. Kara za brak OC zostanie wtedy objęta administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym – do jej odzyskania zaangażowany zostanie urząd skarbowy właściwy dla zameldowania kierowcy. Egzekucja obejmuje również wizyty komornika oraz wszystkie powstałe koszty czynności administracyjnych. Opór i ignorowanie decyzji urzędowych – np. poprzez nie odbierane pisma – nie przyniesie więc oczekiwanego skutku. Te nabierają mocy prawnej nawet w takiej sytuacji. Za dostarczone uznaje się te listy, w przypadku których mija 14 dni od pozostawienia pierwszego awiza. Ciekawostka: Antydatowanie polis (zawieranie umowy OC z datą wsteczną) było powszechną praktyką jeszcze kilkanaście lat temu w przypadku polis pisanych ręcznie. Zdarzały się także próby wyłudzenia odszkodowania. Ubezpieczony „dogadywał się” z agentem ubezpieczeniowym i następował podział wypłaconego świadczenia. Wykrycie procederu skutkowało jednak drastycznymi karami z więzieniem włącznie. Dzisiaj, z uwagi na formularze online i programy komputerowe do wystawiania polis, antydatowanie jest niewykonalne.

O czym pamiętać, aby nie płacić kary za brak ważnej polisy OC?

Jedynym sposobem, aby nie płacić żadnych kar i nie mieć poważnych problemów finansowych po spowodowaniu kolizji czy wypadku, jest posiadanie ważnego ubezpieczenia OC. Warto też znać podstawowe zasady dotyczące polis OC:

 • Krótkoterminowe OC nigdy się nie przedłuża. Jeżeli nie chcesz, aby doszło do braku ciągłości OC, najlepiej kup polisę z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Polisa OC kupiona przez Ciebie na 12 miesięcy odnowi się automatycznie – będziesz musiał tylko opłacić składkę (otrzymasz wezwanie od ubezpieczyciela). Finansowo jednak nie musi być to najkorzystniejsze rozwiązanie.
 • Automatyczne odnowienie OC nie dotyczy polis otrzymanych od zbywcy pojazdu – jeśli kupiłeś używany samochód, to z OC poprzedniego właściciela możesz korzystać tylko do czasu zakończenia umowy. Później polisa wygasa samoistnie.
 • Niezapłacone raty są częstą przyczyną przerwy w OC – płać raty za ubezpieczenie OC w terminie.

Uwaga! Wezwania do zapłaty raty przychodzą na adres podany w ubezpieczeniu, a Twój agent ubezpieczeniowy zadzwoni na podany podczas zawierania umowy numer – dbaj o aktualność danych adresowych. Tłumaczenie, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie poinformowało o terminie płatności nie przekona UFG i zastaniesz wezwany do zapłaty za brak ważnego ubezpieczenia OC.

Czy opłaca się unikać zapłaty za OC?

Świadome i celowe zaniedbanie obowiązku wykupienia OC jest niestety możliwe. Wystarczy kupić samochód i nie ubezpieczyć go na siebie lub wziąć OC na raty i nie zapłacić jednej z nich. Brak ważnej polisy OC nie jest jednak dobrym pomysłem w obliczu konsekwencji, jakie może przynieść ta decyzja. Szczególnie jeśli faktycznie zamierzasz jeździć danym pojazdem.

 • Po pierwsze, maksymalna kara za brak OC za osobówkę od stycznia do czerwca 2024 roku to 8480 zł, a w przypadku samochodów ciężarowych aż 12730 zł. Ubezpieczenie OC samochodów jest zdecydowanie tańsze niż opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu, nawet dla młodych czy szkodowych kierowców. W 2023 roku średnia składka OC wyniosła zaledwie 520 zł.
 • Po drugie, jeżeli spowodujesz wypadek nieubezpieczonym pojazdem, będziesz musiał pokryć koszty naprawy uszkodzonego przez Ciebie mienia oraz zadośćuczynienia dla poszkodowanych z własnej kieszeni. 

Jakie są skutki wypadku samochodem bez ubezpieczenia?

Jeśli spowodujesz kolizję lub wypadek samochodowy bez ważnego OC, za wszelkie szkody będziesz musiał zapłacić sam. Najpierw UFG wypłaci odszkodowanie poszkodowanym, ale potem zwróci się do Ciebie z roszczeniem regresowym. Pamiętaj, że jako sprawca zdarzenia odpowiadasz nie tylko za szkody majątkowe, choć i one mogą być bardzo wysokie – np. szkoda całkowita pojazdu wartego 200 000 zł. Będziesz musiał wypłacić także zadośćuczynienie za utratę zdrowia lub życia wszystkich pokrzywdzonych. Gdyby poszkodowana osoba uległa trwałemu uszczerbkowi na zdrowiu, który nie pozwoliłby jej wrócić do formy sprzed zdarzenia, możesz mieć na utrzymaniu osobę trwale niepełnosprawną. Ważne! Suma gwarancyjna w OC za szkodę na osobie to ponad 5 milionów € za jedno zdarzenie. Odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub trwały uszczerbek na zdrowiu bardzo często sięgają milionów złotych.

Czy osoby nieubezpieczone powodują więcej wypadków?

Raport UFG wskazuje, że statystycznie nieubezpieczeni kierowcy powodują wypadki cztery razy częściej niż kierowcy posiadający aktualną polisę (dane UFG za 2018 r.). Zdaniem UFG, istnieje także większe prawdopodobieństwo, że nieubezpieczony kierowca spowoduje wypadek, w którym będą osoby ranne. W grupie podwyższonego ryzyka znajduje się najwięcej niedoświadczonych kierowców. Nic więc dziwnego, że składka OC dla młodych jest z reguły wyższa niż dla osób ze starszych grup wiekowych. Jednak i tak (zazwyczaj) nie przewyższa ona kary za brak polisy OC, a tym bardziej finansowych skutków roszczenia regresowego. Jeżeli koszt składki jest wysoki, są sposoby na jej obniżenie. Można np. kupić samochód z niższą pojemnością silnika czy dopisać do dowodu rejestracyjnego doświadczonego, bezszkodowego kierowcę, aby skorzystać z jego zniżek. Zawsze warto także użyć porównywarki internetowej, aby sprawdzić oferty wielu towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać najtańszą składkę. Rezygnacja z zakupu polisy jest więc najgorszym z możliwych rozwiązań.

Jaka jest kara za brak ważnej polisy OC w innych krajach?

W Polsce kara za brak OC ma wymiar finansowy. Inne kraje bardziej rygorystycznie podchodzą do nieubezpieczonych pojazdów. Na przykład w Belgii kierowca może stracić prawo jazdy na trzy miesiące za powtórny brak ubezpieczenia OC. W Irlandii ten czas może potrwać nawet dwa lata. W Niemczech oprócz kary finansowej, kierowca może trafić do więzienia, a samochód  zostanie zatrzymany.

Podsumowanie

 • Każdy zarejestrowany samochód musi mieć ważne ubezpieczenie OC, nawet ten który nie jest użytkowany.
 • Należy pamiętać o zawarciu nowej umowy OC w terminie i regularnych spłatach rat (nieopłacona w całości polisa nie przedłuży się na kolejny rok).
 • Przed zakupem pojazdu warto upewnić się, czy ma on aktualną polisę OC. Można to sprawdzić na stronie ufg.pl.
 • Brak ciągłości OC powstaje wówczas, gdy właściciel samochodu nie wykupił w terminie polisy OC na kolejny okres i równocześnie nie nastąpiło automatyczne odnowienie umowy.
 • Brak OC oznacza poważne problemy dla kierowcy – musi on liczyć się z karą finansową z UFG, zapłaceniem za spowodowane szkody z własnej kieszeni i utratą części wypracowanych zniżek.
 • W 2024 r. wysokość kary za brak OC dla właścicieli samochodów osobowych wynosi: w okresie styczeń – czerwiec od 1700 zł do 8480 zł oraz lipiec – grudzień od 1720 zł do 8600 zł.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o brak polisy OC

 1. Co to jest brak ciągłości OC?

  Brak ciągłości w ubezpieczeniu OC to nic innego jak przerwa, która powstała pomiędzy kolejnymi okresami obowiązkowej ochrony pojazdu (umowami OC). Kiedy najczęściej dochodzi do braku OC? Czasami właściciele pojazdów celowo nie opłacają wykupionej nowej polisy (niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe unieważniają takie umowy), inni z kolei nieświadomie dopuszczają do wygaśnięcia umowy. Zazwyczaj zapominają oni o zakończeniu okresu ochrony, co w przypadku kontynuacji polisy OC zbywcy pojazdu lub też korzystania z OC krótkoterminowego oznacza wygaśnięcie dotychczasowej umowy i powoduje powstanie przerwy w ubezpieczeniu lub brak OC przez dłuższy okres.

 2. Co z OC nieużywanego samochodu – czy można uniknąć kary?

  Właściciele nieużywanych samochodów osobowych mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłacania OC dopiero po ich wyrejestrowaniu. Po zmianie przepisów istnieje jednak możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Nie daje to jednak prawa do rezygnacji z opłacania OC, a jedynie do uzyskania sporej zniżki.

  Od 31 stycznia 2022 r. na podstawie art. 78a ust. 2 można czasowo (od 3 do 12 miesięcy) wycofać z ruchu poważnie uszkodzony samochód osobowy, przy czym kolejne tymczasowe wyrejestrowanie auta będzie możliwe dopiero po upływie 3 lat. W okresie czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu towarzystwo (na wniosek właściciela) powinno obniżyć wysokość składki OC o co najmniej 95%. Jednak wyrównanie nastąpi najprawdopodobniej dopiero na koniec zawartej umowy OC.

 3. Kogo nie dotyczy brak ciągłości ubezpieczenia OC?

  Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nawet jeden dzień przerwy w ochronie OC jest niedopuszczalny. Nie ma tu w większości przypadków odstępstw – te same obowiązki dotyczą właścicieli pojazdów mechanicznych używanych codziennie, jak i samochodów użytkowanych sporadycznie. Zasada jest prosta: jeśli samochód jest zarejestrowany, to musi mieć ciągłość obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wyjątki obejmują pojazdy o charakterze zabytkowym, ale uwaga! Nie uda się zakwalifikować do tej grupy każdego pojazdu, jeśli nie zostanie on przekwalifikowany (zarejestrowany) na samochód historyczny.

 4. Czy grozi mi utrata części zniżek po przerwie w ubezpieczeniu OC?

  Z reguły przerwy w OC nie pozostają bez wpływu na zniżki w OC. Im dłuższa jest przerwa, tym mniejsze kierowca ma szanse, aby zachować pełną, dotychczas wypracowaną zniżkę. To jednak, ile kierowca straci w przypadku braku ubezpieczenia OC, zależy wyłącznie od polityki firmy ubezpieczeniowej – każda ma własny system naliczania zniżek.

 5. Jaki samochód można zarejestrować jako historyczny?

  Z obowiązku zachowania ciągłości polisy OC zwolnione są tylko zarejestrowane pojazdy historyczne, czyli:
  – będące pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
  – mające co najmniej 40 lat,
  – mające co najmniej 25 lat, które zostały uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

 6. Jak sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony i uniknąć braku ciągłości w OC?

  Jeśli przed lub po zakupie samochodu używanego masz wątpliwości, czy samochód jest ubezpieczony, możesz sprawdzić to na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (w zakładce „identyfikacja umowy na dzień”). Wystarczy w tym celu wypełnić odpowiedni formularz. Informacja w UFG zawiera wyłącznie dane dotyczące ważności umowy ubezpieczenia OC oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta. Fundusz nie ujawnia natomiast danych osobowych posiadacza pojazdu.

 7. Dlaczego potrzebne jest mi OC?

  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) stanowi jeden z podstawowych elementów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, wynikających z wypadków i kolizji drogowych. Uruchamiane jest, gdy dochodzi do zdarzenia z winy osoby prowadzącej pojazd. Polisa zabezpiecza finansowo sprawcę zdarzenia – osoby poszkodowane zgłaszają roszczenia nie do niego, ale do ubezpieczyciela, który sprzedał mu polisę.

 8. Ile wynosi kara za brak OC przez 10 lat?

  Jeśli przez kilka lat posiadłeś samochód i w tym czasie nie kupowałeś OC, maksymalna kara za samochód osobowy w 2024 r. wyniesie 8480 zł (styczeń – czerwiec) lub 8600 zł (lipiec – grudzień) – o ile UFG wykryje przerwę w bieżącym roku. Fundusz nie może nałożyć kary za brak OC wstecz, a tylko za rok kontroli. Trzeba mieć jednak wiele szczęścia, aby tak długi brak ciągłości w OC nie został wcześniej wykryty. Szkody spowodowane przez nieubezpieczonych kierowców to poważny problem. Dlatego UFG wciąż doskonali system ich wykrywania.

 9. Po jakim czasie przychodzi kara z UFG?

  Właściciel nieubezpieczonego samochodu może zapłacić karę za brak ciągłości w OC za dwa kolejne lata, jeśli do przerwy w ubezpieczeniu dojdzie na przełomie roku. Przykładowo, kierowca nie płacił za OC od listopada 2023 r. do 5 stycznia 2024 r. UFG przeprowadziło kontrolę w grudniu 2023 roku, a następnie na początku stycznia 2024 r. Właściciel samochodu osobowego został więc wezwany do zapłaty kary za brak OC w 2023 roku (maksymalnej 7200 zł) oraz za brak OC przez 5 dni w 2024 roku (4240 zł).

 10. Kiedy UFG odstąpi od kary za brak OC?

  Fundusz może odstąpić od wymierzenia kary za brak OC tylko wówczas, gdy we wskazanym terminie ubezpieczenie OC było ważne lub właściciel pojazdu nie podlegał takiemu obowiązkowi. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może także zgodzić się na umorzenie kary i zawieszenie postępowania egzekucyjnego, jeśli ukarany kierowca znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Odbywa się to na jego pisemny wniosek. Wzór dokumentu oraz potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 11. Czy UFG umorzył komuś karę za przerwę w OC?

  Tak. UFG nie ujawnia wprawdzie, jak często do tego dochodzi, ale na pewno warto złożyć stosowny wniosek o możliwość odstąpienia od zapłaty kary za brak OC, jeśli znajdujemy się w trudnej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że umorzenie kary za brak ważnego OC nie będzie możliwy np. z powodu okresowo niskich zarobków. Fundusz jest skłonny do ustępstw np. wtedy, gdy właściciel pojazdu poważnie zachorował, przebywał w szpitalu i rzeczywiście nie miał możliwości dopełnienia obowiązku ubezpieczenia. Inną skuteczną argumentacją jest śmierć bliskiej osoby czy bardzo poważny problem finansowy. Oczywiście, każdy przypadek należy udokumentować.

 12. Kto płaci karę za brak OC – kierowca czy właściciel?

  Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC odpowiada właściciel /posiadacz pojazdu, a w niektórych przypadkach również jego kierowca (który nie jest posiadaczem auta). Jeżeli dojdzie do kontroli drogowej, to funkcjonariusze policji przekażą do UFG informację o braku OC. Do zapłaty kary za brak ubezpieczenia OC zostanie wezwany właściciel auta.
  Jednak po spowodowaniu kolizji lub wypadku na drodze, UFG zażąda spłaty poniesionych kosztów zarówno od właściciela pojazdu jak i sprawcy. Art. 110. 1. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówi, że: “Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania (…) sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (…) są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów”. Dodatkowo, właściciel pojazdu będzie obciążony karą za brak obowiązkowej polisy OC.

 13. Czy polskie OC obowiązuje za granicą?

  Tak, ale nie w każdym państwie. OC pojazdu ubezpieczonego w Polsce jest ważne w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a także na terenie Andory, Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Z polską polisą możemy także odwiedzić Lichtenstein, San Marino, Monako, Wyspy Normandzkie, Wyspę Man, Wyspy Owcze i Gibraltar. Z kolei w takich krajach jak: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Iran, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina, obowiązuje Zielona Karta lub wyłącznie ubezpieczenie graniczne.

Stefania Stuglik
4 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Maria
4 lat temu

Witam,
Chciałabym się poradzić, co mogę najlepszego zrobić w swojej sytuacji:
Mianowicie: postąpiłam bezmyślnie, a i również wyniknęło to z nieświadomości i pozwoliłam swojemu obecnie już ex partnerowi , by auto które chciał sobie kupić, zostało zakupione na mnie (prosił mnie o to, gdyż ma komornika). Zgodziłam się. Zostałam na papierze właścicielką auta, za które on zapłacił i które jest w jego użytkowaniu. Nie dopilnował na początku wykupienia OC na czas (nie miał od razu pieniędzy) i nastąpiła przerwa w OC – pomiędzy OC poprzedniego właściciela, a nowym OC na mnie. W tej chwili nie jestem w stanie dokładnie sprawdzić jak długa przerwa (gdyż stara polisa jest gdzieś u niego), ale było to ok.2 tygodnie.
Obecnie zastanawiam się co jeżeli nagle przyjdzie do mnie kara za przerwę w OC i chciałabym również się dowiedzieć, aby z ex partnerem o tym porozmawiać i jemu przedstawić informacje w temacie oraz znaleźć rozsądne rozwiązanie na zabezpieczenie siebie w tej sytuacji:
Przez ile czasu jest możliwe, że kara przyjdzie od zaistniałej przerwy? Czy jeżeli np. nie przyjdzie żadne pismo przez rok, to znaczy, że już nigdy taka kara nie przyjdzie i szczęśliwie po prostu system jej nie wyłapał, czy może jest tak, że i może za 5-10 lat przyjść taka kara nagle (i czy wówczas jeśli po dłuższym czasie przyjdzie pismo, to czy jakieś odsetki są dodatkowo jeszcze naliczane, mimo że potem już auto ma OC i nie ma przerw w OC)?
Zastanawiam się nad zażądaniem od ex partnera, by po prostu wpłacił mi może kaucję na poczet ewentualnej kary i byśmy spisali między sobą papier, że wpłaca mi kwotę…..na poczet ewentualnej kary za przerwę w OC i ja mu oddam, jeżeli taka kara nie przyjdzie po…….latach (no właśnie po ilu latach (czy jakim czasie) mam pewność że kara już nie przyjdzie?), aby nie było sytuacji, że np. za kilka lat, gdy już w ogóle nie będę miała z nim kontaktu zostanę postawiona przed faktem mandatu. Jednak potrzbuje tu informacji jaka kwota mnie zabezpiecza i na jaki czas i jemu to uzasadnić.

Kolejna kwestia, że oczywiście będę starała się jak najszybciej „wypisać” z bycia właścicielką jego auta, którym on jeździ i nad tym tematem również się zastanawiać, jak najlepiej i najszybciej to zrobić (może i w tej kwestii uzyskam jakąś radę/pomoc? Obecnie właściwie to on nawet nie jeździ tym autem, gdyż wyjechał za granicę, a auto szybko po zakupie się zepsuło i stoi zepsute na parkingu, ale za 2 tygodnie ex partner wraca. Chciałabym się przygotować do rzeczowej rozmowy w temacie z nim.

Byłabym bardzo wdzięczna za poradę i pomoc! Pozdrawiam!

Mateusz
2 lat temu
Reply to  Maria

Kara jest naliczana tylko za bieżący rok. Nie wysyłają mandatów wstecznie

Maciejk
1 rok temu
Reply to  Maria

Taka historia! Ciekawe jak się kończy,