Umowa kupna-sprzedaży samochodu – co powinna zawierać, jak napisać, wzór

sprzedaż auta

Sprzedajesz samochód? Rozglądasz się za używanym autem? Niezależnie od tego, czy występujesz w roli sprzedawcy, czy też nabywcy, przyda Ci się wiedza, jak prawidłowo skonstruować umowę kupna-sprzedaży samochodu. Z naszego poradnika dowiesz się, co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży auta. Możesz też pobrać aktualny wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu do druku.

W Polsce obowiązuje zasada swobody umów. Oznacza to, że strony zawierające umowę mają dużą dowolność w kształtowaniu swoich obowiązków i praw – limitem są wyłącznie granice zakreślone przez obowiązujące przepisy. Aby ułatwić zawieranie transakcji osobom zainteresowanym nabyciem lub sprzedażą auta, przygotowaliśmy wzór umowy kupna-sprzedaży pojazdu do pobrania.

Czym jest umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to umowa dwustronnie zobowiązująca, której przedmiotem – jak wskazuje nazwa – jest auto. Zawierając taką umowę:

 • sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i mu ją wydać, a zatem przekazać mu kluczyki do pojazdu,
 • kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz (samochód) i zapłacić za nią ustaloną wcześniej kwotę.

Definicja umowy kupna-sprzedaży samochodu znajduje się w kodeksie cywilnym (art. 535 – pojęcie umowy sprzedaży).

Jaką formę powinna mieć umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Obowiązujące przepisy nie wymagają, aby umowa kupna-sprzedaży samochodu miała formę pisemną – sprzedając czy kupując pojazd, możesz zawrzeć umowę ustną. Mimo że zawarcie takiej umowy nie jest traktowane jako błąd, to nie jest też szczególnie polecane. W razie ewentualnego sporu dokumenty mają większą moc dowodową niż zeznania świadków. Sprzedawcy czy kupującemu, który dysponuje egzemplarzem umowy, łatwiej będzie dochodzić swoich praw np. przed sądem.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego w formie pisemnej polecana jest też osobom, które chcą się uchronić przed zarzutem, że transakcja nie została przeprowadzona w sposób prawidłowy. W dobrze sporządzonej umowie kupna-sprzedaży samochodu znajdują się oświadczenia sprzedawcy, że jest on jego jedynym właścicielem i że przekazał on kupującemu wszystkie znane mu informacje o stanie technicznym auta.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu 2023?

Aby umowa kupna-sprzedaży okazała się przydatna do dochodzenia swoich praw (choćby na drodze sądowej), w jej treści powinny znaleźć się informacje identyfikujące strony i przedmiot transakcji. Jakie dane są potrzebne do umowy kupna-sprzedaży samochodu?

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu:

 • dane sprzedającego i kupującego samochód – imię, nazwisko, numer dowodu osobistego i PESEL (lub NIP), adres zamieszkania (i zameldowania, jeżeli jest inny niż zamieszkania),
 • dane przedmiotu sprzedaży, czyli pojazdu – rok produkcji, marka i model, numer nadwozia i silnika, aktualny stan licznika; jeżeli samochód ma wady, warto o nich wspomnieć,
 • lista dokumentów, jakie zostały przekazane kupującemu przez sprzedającego – dowód rejestracyjny, karta pojazdu, polisa OC,
 • oświadczenie o odbiorze umówionej kwoty pieniędzy – jeżeli płatność odbywa się w gotówce,
 • data i miejsce przygotowania umowy.

Pod umową powinny znaleźć się czytelne, odręczne podpisy każdej ze stron transakcji. Jeżeli pojazd jest sprzedawany przez dwóch lub więcej właścicieli lub nabywany przez więcej niż jedną osobę, umowę muszą podpisać wszyscy zainteresowani.

Jako ułatwienie dla osób nabywających lub sprzedających pojazd przygotowaliśmy wzór umowy sprzedaży, który można pobrać i edytować albo wydrukować i wypełnić wspólnie z drugą stroną transakcji.

Poniższy wzór umowy kupna-sprzedaży pojazdu jest aktualny na 2023 rok i uwzględnia wszystkie najważniejsze informacje.

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu .pdf

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu .docx

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu . odt

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Częste wątpliwości dotyczące umowy kupna-sprzedaży samochodu

Czy na umowie kupna-sprzedaży samochodu musi być przebieg?Jest to jedna z informacji, którą warto podać w umowie kupna-sprzedaży auta.
Umowa kupna-sprzedaży samochodu – czy potrzebny jest numer silnika?Numer silnika to jedna z danych identyfikujących pojazd i dlatego podanie go nie jest błędem.
Umowa kupna-sprzedaży samochodu – adres zamieszkania czy zameldowania?Jeżeli kupujący lub sprzedający nie mieszka pod adresem zameldowania, warto wskazać oba adresy.
Umowa kupna-sprzedaży samochodu – czy musi być PESEL?Tak, numer PESEL identyfikuje stronę transakcji.
Umowa kupna-sprzedaży samochodu – czy potrzebny jest numer dowodu?Numer dowodu osobistego jest mniej istotny niż numer PESEL, ale z pewnością nie zaszkodzi go wskazać w umowie.

Oblicz składkę OC/AC

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – co z zadatkiem lub zaliczką?

Zdarza się, że kupujący potrzebuje czasu, aby zgromadzić kwotę potrzebną na zakup upatrzonego samochodu. To jedna z najczęstszych sytuacji, gdy umowę kupna-sprzedaży auta poprzedza umowa przedwstępna. To właśnie z niej wynikać może zadatek lub zaliczka. Taka umowa może być korzystna dla sprzedającego lub kupującego. Aby zrozumieć dlaczego, trzeba znać różnicę między zadatkiem a zaliczką.

Jeżeli umowa kupna-sprzedaży samochodu dojdzie do skutku, to zadatek lub zaliczka zostają zaliczone na poczet ceny nabycia. Różnica między zadatkiem a zaliczką uwidacznia się w momencie, gdy jedna ze stron wycofa się z transakcji. Zaliczka podlega zwrotowi, podczas gdy:

 • zadatek nie jest zwracany (sprzedający go zatrzymuje) – jeśli umowa kupna-sprzedaży auta nie doszła do skutku z winy kupującego,
 • zadatek jest zwracany kupującemu w podwójnej wysokości – jeśli z transakcji zrezygnuje sprzedawca.

Sprzedający proponuje Ci podpisanie umowy przedwstępnej? Zwróć uwagę, czy jest w niej mowa o zadatku, czy też o zaliczce.

Zaliczka i zadatek mają zastosowanie w umowach przedwstępnych, nie umowach kupna-sprzedaży samochodu.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – o czym pamiętać?

Niedługo podpiszesz umowę kupna-sprzedaży auta? W Twoim interesie jest, aby była ona kompletna – nie powinno się zostawiać miejsca na domysły. Aby nie popełnić kosztownego błędu, musisz wiedzieć, jakie zapisy mogą okazać się kłopotliwe.

Umowa kupna-sprzedaży auta – o tym warto pamiętać:

 • cena pojazdu nie powinna być zaniżona – urząd skarbowy i tak sprawdzi wartość rynkową samochodu, a gdyby konieczne było odstąpienie od umowy, kłopotliwe może być odzyskanie pełnej kwoty od sprzedawcy,
 • warto uwzględnić informację o dacie i godzinie odbioru pojazdu przez kupującego – taki zapis jest niezbędny, bo w razie mandatu wystawionego tego samego dnia trudno będzie udowodnić, kto powinien go zapłacić,
 • należy jak najprecyzyjniej opisać stanu pojazdu – lakoniczny opis może być źródłem późniejszych konfliktów między nabywcą a sprzedawcą.

Jeżeli jesteś kupującym, sprawdź w dowodzie rejestracyjnym, ilu właścicieli ma samochód. Może okazać się, że jest ich np. dwóch, a Ty podpisujesz umowę z tylko jednym z nich.

Umowa kupna-sprzedaży – co dalej?

Podpisanie umowy kupna-sprzedaży samochodu rodzi pewne obowiązki zarówno po stronie sprzedającego, jak i nabywcy.

Planujesz sprzedać samochód? Pamiętaj, aby zgłosić zbycie pojazdu w wydziale komunikacji i firmie ubezpieczeniowej. Z tymi czynnościami nie warto zwlekać ze względu na obowiązujące terminy i kary finansowe:

 • na powiadomienie wydziału komunikacji dotychczasowy właściciel ma 30 dni – w przeciwnym razie musi spodziewać się kary w wysokości od 200 do 1000 zł,
 • na powiadomienie firmy ubezpieczeniowej sprzedawca ma 14 dni – brak zgłoszenia spowoduje, że ubezpieczyciel przedłuży polisę i wystawi wezwanie do zapłaty.

Więcej obowiązków w związku z zakupem używanego pojazdu ma nabywca. Powinien on uiścić umówioną ze sprzedawcą kwotę oraz:

 • zarejestrować pojazd we właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania wydziale komunikacji – w ten sposób też uchroni się od kary finansowej za brak poinformowania urzędu o nabyciu pojazdu (kara wynosi od 200 do 1000 zł),
 • uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek od umowy kupna-sprzedaży zawsze płaci kupujący, a jego aktualna stawka wynosi 2 proc. wartości pojazdu,
 • zadbać o ubezpieczenie pojazdu – nabywca ma dwie możliwości: może skorzystać z ubezpieczenia przejętego od zbywcy lub zakupić polisę we własnym zakresie.

Na zarejestrowanie pojazdu nowy właściciel ma 30 dni. Z kolei podatek powinien uiścić na konto właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni.

Umowa kupna i sprzedaży a rezygnacja z OC – jak to zrobić?

Prawem nabywcy pojazdu jest zrezygnowanie z ubezpieczenia OC zakupionego przez sprzedawcę i podpisanie umowy z wybraną przez siebie firmą ubezpieczeniową. Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z pracownikami firmy ubezpieczeniowej i poinformować ich o swojej decyzji (wypowiedzenie OC należy złożyć na piśmie). Jednocześnie należy zadbać o ciągłość polisy OC – kary finansowe są nakładane nawet na tych właścicieli pojazdów, którzy dopuścili do jednodniowej przerwy w ubezpieczeniu.

Po obliczeniu składki obowiązkowego ubezpieczenia OC za pomocą naszego kalkulatora OC AC uważasz, że korzystniej będzie pozostać przy polisie zakupionej przez poprzedniego właściciela? Pamiętaj, że umowa ubezpieczenia otrzymana wraz z pojazdem nie odnowi się automatycznie, ale wygaśnie na koniec okresu, na jaki została zawarta – musisz samodzielnie pilnować terminu, aby nie pozostać bez ubezpieczenia OC.

Oblicz składkę OC/AC

Podsumowanie

 • Umowa kupna i sprzedaży auta może zostać zawarta w formie ustnej, ale dla celów dowodowych najlepiej sporządzić ją na piśmie.
 • Aby nie zapomnieć o żadnym istotnym elemencie umowy kupna-sprzedaży pojazdu, warto skorzystać z aktualnego wzoru.
 • W umowie powinny znaleźć się dane, dzięki którym możliwe będzie szybkie zidentyfikowanie zarówno stron transakcji, jak i przedmiotu umowy. Z tego względu najlepiej posłużyć się wzorem umowy.
 • Podpisanie umowy kupna/sprzedaży auta oznacza dla stron obowiązki – sprzedawca musi powiadomić wydział komunikacji i ubezpieczyciela, a nabywca zarejestrować pojazd, uiścić podatek i zdecydować, czy będzie kontynuował polisę OC poprzedniego właściciela.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy umowa kupna-sprzedaży może być napisana odręcznie?

  Oczywiście, dla ważności umowy nie ma znaczenia, czy zostanie ona wydrukowana, czy też zostanie napisana odręcznie – spisana odręcznie umowa kupna-sprzedaży samochodu wywoła taki sam skutek jak umowa w formie wypełnionego formularza. Jeżeli nie masz czasu na przygotowanie umowy, skorzystaj z naszego wzoru.

 2. Umowa kupna-sprzedaży samochodu – ile egzemplarzy?

  Zasada jest następująca: umowę kupna-sprzedaży należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje sprzedający, drugi kupujący. Jeżeli kupujących lub sprzedających jest więcej, egzemplarzy powinno być odpowiednio więcej.

 3. Po jakim czasie od kupna samochodu można go sprzedać?

  Po zakupie samochodu możesz nim dowolnie rozporządzać – nie ma przeszkód, aby go od razu sprzedać. Zrodzi to jednak określone konsekwencje na gruncie podatkowym. Jeżeli nie chcesz płacić podatku PCC, musisz poczekać 6 miesięcy. Okres ten liczy się od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup pojazdu.

 4. Czy można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży samochodu?

  Tak, od zakupu samochodu można odstąpić. Kupujący może to zrobić, gdy pojazd jest obciążony wadą fizyczną lub prawną. Przykładem wady prawnej może być sytuacja, gdy sprzedający sprzedał samochód, który nie należał wyłącznie do niego (np. tylko jeden z dwóch właścicieli podpisał się pod umową).

 5. Co jest potrzebne do umowy kupna-sprzedaży samochodu?

  Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nie potrzeba wielu informacji. Dane te można podzielić na dwie grupy – dotyczące stron transakcji i samochodu. Kupujący i sprzedający muszą podać informacje z dowodów osobistych, z kolei większość wymaganych informacji o samochodzie można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym.

 6. Umowa kupna-sprzedaży samochodu czy darowizny – co opłaca się bardziej?

  Osoby niespokrewnione najczęściej podpisują umowę kupna-sprzedaży, podczas gdy darowizna opłaca się osobom spokrewnionym. Osoby spokrewnione mają możliwość uniknięcia podatku od darowizny. Po zmianach z końca 2022 r. wzrosła wartość darowizn, od których nie trzeba płacić podatku.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments