Umowa kupna-sprzedaży samochodu – co warto wiedzieć?

sprzedaż auta

Sprzedajesz swój samochód? A może właśnie rozglądasz się za używanym autem, które stanęłoby w Twoim garażu? Niezależnie od tego, czy występujesz w roli sprzedawcy, czy też nabywcy, przyda Ci się wiedza, jak prawidłowo skonstruować umowę kupna-sprzedaży samochodu. Z naszego poradnika poznasz zobowiązania stron umowy i pobierzesz wzór umowy sprzedaży do druku.

W Polsce obowiązuje zasada swobody umów. Oznacza to, że strony zawierające umowę mają dużą dowolność w kształtowaniu swoich obowiązków i praw – ograniczeniem są wyłącznie granice zakreślone przez obowiązujące przepisy. Aby ułatwić sfinalizowanie transakcji osobom zainteresowanym nabyciem lub sprzedażą auta, przygotowaliśmy wzór umowy kupna-sprzedaży pojazdu do pobrania.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu .pdf

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu .docx

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu . odt

Jaką formę powinna mieć umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Obowiązujące aktualnie przepisy nie wymagają, aby umowa kupna-sprzedaży miała formę pisemną – sprzedając czy kupując pojazd, możesz zawrzeć umowę ustną. Mimo że zawarcie takiej umowy nie jest traktowane jako błąd, to nie jest też szczególnie polecane. W razie ewentualnego sporu dokumenty mają większą moc dowodową niż zeznania świadków. Sprzedawcy czy kupującemu, który dysponuje egzemplarzem umowy, łatwiej będzie dochodzić swoich praw np. przed sądem.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego w formie pisemnej polecana jest też osobom, które chcą się uchronić przed zarzutem, że transakcja nie została przeprowadzona w sposób prawidłowy. W dobrze sporządzonej umowie kupna-sprzedaży znajdują się oświadczenia sprzedawcy, że jest on jedynym właścicielem pojazdu i że przekazał on kupującemu wszystkie znane mu informacje o stanie technicznym auta.

Jakie informacje powinna zawierać umowa sprzedaży?

Aby umowa kupna-sprzedaży okazała się przydatna przy dochodzeniu swoich praw (choćby na drodze sądowej), w jej treści powinny znaleźć się następujące informacje:

 • dane sprzedającego i kupującego samochód – imię, nazwisko, numer dowodu osobistego i PESEL (lub NIP), adres zamieszkania (i zameldowania, jeżeli jest inny niż zamieszkania),
 • dane przedmiotu sprzedaży, czyli pojazdu – rok produkcji, marka i model, numer nadwozia i silnika, aktualny stan licznika,
 • lista dokumentów, jakie zostały przekazane kupującemu przez sprzedającego,
 • oświadczenie o odbiorze umówionej kwoty pieniędzy – jeżeli płatność odbywa się w gotówce,
 • data i miejsce przygotowania umowy.

Pod umową powinny znaleźć się czytelne, odręczne podpisy każdej ze stron. Jeżeli pojazd sprzedaje dwóch lub więcej właścicieli lub nabywa go więcej niż jedna osoba, na umowie powinny znaleźć się podpisy wszystkich zainteresowanych.

Aby ułatwić osobom nabywającym pojazd wybór, przygotowaliśmy wzór umowy sprzedaży, który można pobrać i edytować lub wydrukować i wypełnić wspólnie z drugą stroną transakcji.

Poniższy wzór umowy kupna-sprzedaży pojazdu jest aktualny na 2020 rok i zawiera wszystkie najważniejsze informacje.

Jakie obowiązki mają strony umowy kupna-sprzedaży pojazdu?

W związku z zawarciem umowy kupna i sprzedaży sprzedawca powinien wydać kupującemu przedmiot umowy oraz wręczyć mu dokumenty dotyczące pojazdu. Są to przede wszystkim:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • polisa OC,
 • karta pojazdu – o ile została wydana.

W przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy dokumentów będzie więcej – kupującemu należy też wręczyć potwierdzenie uiszczenia opłat, w tym przede wszystkim akcyzy.

Sprzedawca powinien też zgłosić zbycie pojazdu w wydziale komunikacji urzędu właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania, jak i w firmie ubezpieczeniowej. Z tymi czynnościami nie warto zwlekać. Na powiadomienie:

 • wydziału komunikacji dotychczasowy właściciel ma 30 dni – w przeciwnym razie musi spodziewać się kary w wysokości od 200 do 1000 zł,
 • firmy ubezpieczeniowej ma 14 dni – brak zgłoszenia spowoduje, że ubezpieczyciel dokona automatycznego przedłużenia polisy i wystawi wezwanie do zapłaty.

Więcej obowiązków w związku z zakupem używanego pojazdu ma nabywca. Powinien uiścić on umówioną kwotę pieniędzy sprzedawcy oraz:

 • zarejestrować pojazd we właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania wydziale komunikacji – brak spełnienia tego obowiązku również jest zagrożony karą finansową w wysokości od 200 do 1000 zł,
 • uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek od umowy kupna-sprzedaży zawsze płaci kupujący, a jego aktualna stawka wynosi 2 proc. wartości pojazdu,
 • zadbać o ubezpieczenie pojazdu – nabywca ma dwie możliwości: może skorzystać z przejętego od zbywcy ubezpieczenia lub zakupić polisę we własnym zakresie.

Na zarejestrowanie pojazdu nowy właściciel ma 30 dni. Z kolei podatek powinien uiścić na konto właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni.

Umowa kupna i sprzedaży a rezygnacja z OC – jak to zrobić?

Prawem nabywcy pojazdu jest zrezygnowanie z ubezpieczenia OC zakupionego przez sprzedawcę i podpisanie umowy z wybraną przez siebie firmą ubezpieczeniową. Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z pracownikami firmy ubezpieczeniowej i poinformować ich o swojej decyzji (uwaga! wypowiedzenie OC składamy na piśmie). Jednocześnie koniecznie należy zadbać o ciągłość polisy OC – kary finansowe są nakładane nawet na tych właścicieli pojazdów, którzy dopuścili do jednodniowej przerwy w ubezpieczeniu.

Obliczyłeś składkę obowiązkowego ubezpieczenia OC, korzystając z naszego kalkulatora OC AC i uznałeś, że korzystniej dla Ciebie będzie pozostać przy polisie zakupionej przez poprzedniego właściciela? Pamiętaj, że umowa ubezpieczenia otrzymana wraz z pojazdem nie odnowi się automatycznie, ale wygaśnie na koniec okresu, na jaki została zawarta – musisz samodzielnie pilnować terminu, aby nie pozostać bez ubezpieczenia OC.

Podsumowanie

 1. Umowa kupna i sprzedaży auta może zostać zawarta w formie ustnej, ale dla celów dowodowych najlepiej sporządzić ją na piśmie.
 2. Aby nie zapomnieć o żadnym istotnym elemencie umowy kupna-sprzedaży pojazdu, warto skorzystać z aktualnego wzoru.
 3. W umowie powinny znaleźć się dane, dzięki którym możliwe będzie szybkie zidentyfikowanie zarówno stron transakcji, jak i przedmiotu umowy. Z tego względu najlepiej posłużyć się wzorem umowy.
 4. Podpisanie umowy kupna/sprzedaży auta oznacza dla stron obowiązki – sprzedawca musi powiadomić wydział komunikacji i ubezpieczyciela, a nabywca zarejestrować pojazd, uiścić podatek i zdecydować, czy będzie kontynuował polisę OC poprzedniego właściciela.
Michalina Miotk

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments