Komu i kiedy przysługuje zwrot ubezpieczenia OC?

kobieta oblicza zwrot składki OC

Masz samochód, więc płacisz OC. Auto możesz jednak sprzedać lub oddać do stacji demontażu, a wówczas przysługuje Ci zwrot ubezpieczenia OC. Jak się o niego starać? Kiedy jeszcze otrzymasz zwrot ubezpieczenia OC?

Obowiązujące przepisy w kwestii zwrotu ubezpieczenia OC są proste i prokonsumenckie. Ubezpieczyciel ma prawo do wynagrodzenia wyłącznie za dni, gdy udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Jednocześnie nie oznacza to, że zwrot ubezpieczenia OC jest możliwy na życzenie klienta – umowę OC można rozwiązać tylko w niektórych sytuacjach.

Kiedy przysługuje zwrot ubezpieczenia OC?

Najprościej mówiąc, zwrot ubezpieczenia OC ma miejsce, gdy dochodzi do rozwiązania umowy ubezpieczenia OC. Wówczas ubezpieczyciel musi rozliczyć się z pobranej od klienta składki. Nie dzieje się to automatycznie – musisz poinformować firmę ubezpieczeniową o okolicznościach i przedstawić dokumenty. Co więcej, do rozwiązania umowy może dojść tylko w sytuacjach wskazanych w przepisach – nie ma tu miejsca na dowolność.

Kwestię zwrotu ubezpieczenia OC precyzują dwie ustawy:

 • ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (ustawa o OC);
 • ustawa o prawach konsumenta.

Zwrot ubezpieczenia OC jest możliwy w 8 ściśle określonych sytuacjach. Przykłady okoliczności, z którymi kierowcy będą mieli najczęściej do czynienia, to: wyrejestrowanie samochodu, odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość, wypowiedzenie umowy automatycznie wznowionej (gdy zachodzi podwójne ubezpieczenie) i sprzedaż samochodu (gdy nabywca kupuje własne OC).

8 sytuacji, gdy kierowca otrzyma zwrot ubezpieczenia OC

Opis sytuacjiPodstawa prawna
Wyrejestrowanie auta lub udokumentowanie jego trwałej utraty w okolicznościach, które nie powodują zmiany posiadaczaArt. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o OC
Przekazanie pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdówArt. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy o OC
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość (przez internet, telefon)Art. 40 ustawy o prawach konsumenta
Wypowiedzenie umowy OC, która wznowiła się automatycznie (podwójne OC)Art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy o OC
Sprzedaż auta – gdy nowy właściciel złoży wypowiedzenie umowy OC zbywcyArt. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o OC
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia, które zostało kupione przed rejestracją pojazdu, gdy nie został on zarejestrowany w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowyArt. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o OC
Wypowiedzenie umowy OC przez właściciela pojazdu, gdy umowa została zawarta przez posiadacza pojazdu – zwrot ubezpieczenia OC należy się posiadaczowiArt. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy o OC
Odstąpienie od umowy z powodu niezarejestrowania pojazdu przeznaczonego do jazd testowychArt. 41 ust. 1 pkt 8 ustawy o OC

Jak uzyskać zwrot ubezpieczenia OC po wyrejestrowaniu pojazdu?

O zwrot ubezpieczenia OC możesz ubiegać się po wyrejestrowaniu samochodu. Aby jednak wyrejestrować samochód, trzeba mieć ku temu podstawę. Tu również nie ma miejsca na dowolność – katalog możliwych powodów wyrejestrowania pojazdu został wymieniony w przepisach.

Wyrejestrowanie pojazdu (a zatem i zwrot ubezpieczenia OC) jest możliwe po:

 • kradzieży samochodu,
 • wywozie lub sprzedaży auta za granicę,
 • kasacji samochodu lub jego trwałym zniszczeniu (np. w pożarze),
 • przekazaniu auta do stacji demontażu pojazdów,
 • wycofaniu auta z obiegu.

Aby otrzymać zwrot ubezpieczenia OC, wystarczy poinformować ubezpieczyciela o utracie/sprzedaży auta i potwierdzić to odpowiednim dokumentem (np. zaświadczeniem o złomowaniu). Po wyrejestrowaniu samochodu możesz starać się o zwrot niewykorzystanej części składki. Ubezpieczyciel zwróci Ci pieniądze za okres od dnia wyrejestrowania auta do zakończenia umowy.

Jak odstąpić od umowy OC zawartej na odległość i otrzymać zwrot ubezpieczenia OC?

Dziś ubezpieczenie OC oraz dodatkowe polisy komunikacyjne możesz kupić bez wychodzenia z domu. Ubezpieczenie możesz nabyć podczas rozmowy z konsultantem lub poprzez kalkulator OC/AC. Zawarcie umowy na odległość wiąże się dla klienta z dodatkowymi prawami. Mowa tu o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia.

Chcesz skorzystać ze swojego prawa? Aby otrzymać zwrot ubezpieczenia OC, złóż pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W jego treści wskaż numer rachunku bankowego, na który ubezpieczyciel ma wykonać przelew.

Po odstąpieniu od umowy OC zawartej na odległość ubezpieczyciel:

 • dokonuje zwrotu ubezpieczenia OC,
 • ma prawo pomniejszyć zwrot o składkę za każdy dzień, przez który zapewniał ochronę ubezpieczeniową.

Co to oznacza w praktyce? Zwrot ubezpieczenia OC nie zawsze będzie równy opłaconej składce – może być niższy np. o kilkanaście złotych.

Przykład: Pani Anna kupiła ubezpieczenie OC przez telefon. Po kilku dniach uznała, że dokonała zakupu pod wpływem emocji – w tym czasie na rynku były korzystniejsze oferty. Jednak z braku czasu od umowy OC zawartej na odległość odstąpiła dopiero po 25 dniach. W rezultacie ubezpieczyciel za okres, w którym udzielał ochrony, pobrał opłatę – zwrot był niższy niż kwota, którą kobieta zapłaciła w momencie zakupu polisy.

Czy można otrzymać zwrot ubezpieczenia OC po wypowiedzeniu umowy OC automatycznie przedłużonej?

Zwrot ubezpieczenia OC otrzymasz też po wypowiedzeniu umowy OC automatycznie wznowionej, o ile oczywiście została opłacona składka. To bardzo popularna sytuacja, co ma związek z zapisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje mechanizm chroniący kierowcę przed utratą ochrony ubezpieczeniowej. To tzw. automatyczne przedłużenie OC. Ma ono miejsce, gdy poprzednia umowa OC została zawarta na okres 12 miesięcy (uwaga! nie dotyczy to polisy zbywcy pojazdu). Czasami jednak wznowienie ochrony na kolejny rok działa na niekorzyść kierowcy. Kiedy? Na przykład, gdy ubezpieczysz samochód w innym towarzystwie i zapomnisz wypowiedzieć poprzednią umowę.

Zwrot ubezpieczenia OC w związku z wypowiedzeniem automatycznie wznowionej umowy OC:

 • może zostać pomniejszony o składkę za okres, przez który ubezpieczyciel udzielał ochrony – działa tu mechanizm analogiczny jak w przypadku umowy zawartej na odległość;
 • nie musi ulec pomniejszeniu – informację o warunkach przedłużenia OC otrzymasz na 14 dni przed wznowieniem umowy, na co możesz od razu zareagować.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Przykład: Pan Adam znalazł tańsze OC, ale zapomniał wypowiedzieć obecną umowę. Po kilku dniach od zakupu OC otrzymał wezwanie do zapłaty składki wznowionej automatycznie polisy. Po drugim monicie opłacił składkę. Tymczasem wyjściem z sytuacji było wypowiedzenie automatycznie wznowionej umowy. Co więcej, pan Adam nie stoi na straconej pozycji – wciąż może wypowiedzieć OC. Ponieważ wypowiedzenie trafi do ubezpieczyciela już po tym, jak polisa zacznie obowiązywać, będzie miał on prawo do potrącenia części składki za okres, w którym udzielał ochrony.

Co ze zwrotem składki OC po sprzedaży auta?

Sprzedajesz samochód? Najpewniej zdajesz sobie sprawę z faktu, że ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu, a nie do konkretnego kierowcy. To z kolei powoduje, że w momencie sprzedaży pojazdu zostaje ono automatycznie przekazane jego nowemu właścicielowi. Co z taką polisą może zrobić nowy właściciel?

Nabywca pojazdu może:

 • korzystać z przejętego ubezpieczenia do końca umowy – taka umowa nie przedłuży się automatycznie;
 • wypowiedzieć umowę – wówczas należy zakupić nowe ubezpieczenie OC.

Drugi scenariusz jest dla Ciebie zdecydowanie korzystniejszy. Jeżeli nabywca pojazdu zrezygnuje z kupionego przez Ciebie OC, otrzymasz zwrot niewykorzystanej składki. W przeciwnym razie zwrot składki OC nie będzie możliwy.

Przykład 1: Pani Alicja sprzedała samochód i przekazała polisę OC nowemu właścicielowi auta. W ciągu 14 dni od transakcji poinformowała towarzystwo o zmianie posiadacza pojazdu. Dwa miesiące później otrzymała zwrot niewykorzystanej składki za okres od dnia wypowiedzenia umowy przez nabywcę auta do dnia zakończenia okresu ochrony wynikającego z umowy.

Przykład 2: Pan Ireneusz sprzedał samochód i – podobnie jak pani Alicja – przekazał towarzystwu ubezpieczeniowemu stosowną informację o transakcji. Nabywca auta postanowił kontynuować umowę OC zawartą przez pana Ireneusza. Mężczyzna nie otrzyma więc zwrotu składki OC.

Pamiętaj, że inne zasady zwrotu ubezpieczenia OC obowiązują gdy dojdzie do rekalkulacji składki. Rekalkulacja to ponowne wyliczenie składki OC przez ubezpieczyciela, z uwzględnieniem czynników, które uległy zmianie (np. zmiana właściciela auta z powodu jego sprzedaży). Nie zawsze rekalkulacja składki oznacza dopłatę – czasem klient może liczyć na zwrot środków. W przypadku rekalkulacji zwrot składki przypadnie nowemu właścicielowi pojazdu.

Przykład: Pan Mariusz ma 20 lat i po roku postanowił sprzedać otrzymany w darowiźnie samochód, aby kupić nowy pojazd. Wystawione przez niego na sprzedaż auto kupiła 62-letnia pani Anna. Kobieta zwróciła się do ubezpieczyciela z wnioskiem o rekalkulację składki, w efekcie czego otrzymała zwrot w wysokości 882 zł.

Sprzedałeś samochód i zamierzasz kupić inny pojazd? Sprawdź niezobowiązująco w naszym kalkulatorze, ile będzie kosztowało jego obowiązkowe ubezpieczenie OC i dobrowolne AC.

Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia OC?

Podziel wysokość składki ubezpieczeniowej przez liczbę dni w roku i następnie uzyskany wynik pomnóż przez liczbę dni, przez które ubezpieczyciel nie zapewniał ochrony – to wzór na wyliczenie wysokości zwrotu ubezpieczenia OC. Proste, prawda?

Przykład: Pan Adam za ubezpieczenie OC na rok zapłacił 1095 zł. Prawie pół roku później sprzedał samochód, a nowy nabywca nie zdecydował się kontynuować ubezpieczenia. Mężczyzna obliczył, że ubezpieczyciel zapewniał mu ochronę ubezpieczeniową przez 172 dni. Oznacza to, że otrzyma 579 zł tytułem zwrotu ubezpieczenia OC.

Jak wnioskować o zwrot ubezpieczenia OC?

Aby otrzymać zwrot ubezpieczenia OC, musisz skontaktować się z firmą ubezpieczeniową. Większość ubezpieczycieli umożliwia złożenie wniosku o zwrot ubezpieczenia OC przez swoją stronę internetową. Pismo możesz też przesłać ubezpieczycielowi pocztą.

Do wniosku o zwrot ubezpieczenia OC dołącz odpowiedni dokument. W zależności od powodu ubiegania się o zwrot ubezpieczenia OC będzie to:

 • zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu;
 • umowa kupna-sprzedaży auta;
 • zaświadczenie ze stacji demontażu pojazdów.

Pamiętaj, aby w piśmie skierowanym do firmy ubezpieczeniowej podać numer rachunku bankowego, na który firma ma przelać środki. Dzięki temu szybciej uzyskasz zwrot.

Jak szybko ubezpieczyciel wypłaci zwrot składki OC?

Kwestię terminu zwrotu ubezpieczenia OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek zwrócić składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia:

 • wypowiedzenia umowy,
 • złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 • powzięcia przez ubezpieczyciela informacji o rozwiązaniu umowy – w przypadkach innych niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Mimo że zwrot składki OC powinien nastąpić tak szybko, jak to możliwe, to ubezpieczyciele czasami z nim zwlekają. Może się zdarzyć, że środki na Twoim rachunku bankowym zostaną zaksięgowane np. po 7, 10 czy 12 dniach od przekazania informacji ubezpieczycielowi. Najlepiej zatem założyć, że ubezpieczyciel wykorzysta maksymalny termin.

Podsumowanie

 • Zwrot składki OC przysługuje tylko w ściśle określonych przepisami przypadkach.
 • Kwotę zwrotu składki OC wylicza się następująco: należy podzielić wysokość składki przez liczbę dni w roku i pomnożyć wynik przez liczbę dni, w których ubezpieczyciel nie będzie już zapewniał ochrony.
 • Firmy ubezpieczeniowe zwracają niewykorzystaną część składki ubezpieczeniowej po otrzymaniu odpowiedniej informacji od właściciela pojazdu (np. o zezłomowaniu auta, jego kradzieży czy sprzedaży). Do pisma należy dołączyć stosowne dokumenty.
 • Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić środki niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od klienta.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie dokumenty są potrzebne do zwrotu OC?

  To zależy od sytuacji. Przykładowo gdy zwrot ubezpieczenia OC ma związek z kradzieżą lub zniszczeniem pojazdu, ubezpieczyciel będzie wymagał potwierdzenia wyrejestrowania auta. W razie sprzedaży pojazdu kluczowe będzie z kolei oświadczenie nabywcy.

 2. Czy przysługuje mi zwrot OC, gdy wystąpiła szkoda?

  Zwrot ubezpieczenia OC jest niezależny od tego, czy i ile szkód zlikwidował ubezpieczyciel w czasie trwania umowy. Jeżeli doszło do wyrejestrowania samochodu czy podwójnego ubezpieczenia z powodzeniem możesz starać się o zwrot ubezpieczenia OC.

 3. Ile się czeka na zwrot ubezpieczenia OC?

  14 dni, czyli 2 tygodnie – tyle czasu na zwrot ubezpieczenia OC ma ubezpieczyciel. Jest to maksymalny termin, w jakim musi nastąpić zwrot środków. Nie jest zatem wykluczone, że zwrot ubezpieczenia OC otrzymasz szybciej.

 4. Czy po sprzedaży auta dostanę zwrot z OC?

  To wcale nie jest oczywiste – decyduje o tym nabywca pojazdu. Może on dalej korzystać z przejętego ubezpieczenia albo kupić własne OC na 12 miesięcy. Zwrot ubezpieczenia OC otrzymasz tylko w drugim przypadku.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments