Darowizna samochodu - czy musisz płacić podatek?

Darowizna samochodu – czy musisz płacić podatek?


kara za brak oc
[Głosów: 3   Average: 3.7/5]

Jesteś właścicielem samochodu, który chciałbyś nieodpłatnie przekazać w użytkowanie bliskiej osobie? W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy o darowiźnie. Rozwiewamy wątpliwości dotyczące tej formy umowy i konieczności odprowadzenia podatku do fiskusa.

Na gruncie prawa cywilnego darowizna jest rodzajem umowy. Od sprzedaży różni się ona elementem nieodpłatności. Obdarowany nie uiszcza żadnej kwoty za otrzymany przedmiot (np. samochód), a to oznacza, że w jego majątku następuje nieodpłatne przysporzenie. Jeżeli planujesz przekazać należący do Ciebie pojazd bliskiej osobie, dowiedz się, jak prawidłowo sporządzić umowę.

Jak dokonać darowizny?

Darowizna została uregulowana w kodeksie cywilnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa darowizny powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Ponieważ sporządzenie aktu notarialnego wiąże się z uiszczeniem opłaty, dobrą wiadomością jest, że umowa bez zachowania tej formy również będzie ważna, o ile jednak doszło do przekazania rzeczy w niej wskazanej.

Jak sporządzić akt darowizny i co musi się w nim znaleźć?

Jeżeli chcesz podarować samochód wybranej osobie i jednocześnie nie chcesz korzystać z pomocy notariusza, pozostaje spisać umowę. Powinny się w niej znaleźć informacje o:

  • stronach umowy, czyli darczyńcy (Tobie) i obdarowanym (osobie, której zamierzasz podarować pojazd). Wymienienie imion i nazwisk nie wystarczy – podaj również dane adresowe, numery PESEL oraz serie i numery dowodów osobistych. Jeżeli stroną umowy jest firma, konieczne jest wskazanie jej nazwy, adresu oraz numerów NIP, REGON, KRS;
  • przedmiocie umowy darowizny – w przypadku pojazdu podaj markę i model, numer rejestracyjny, rok produkcji, aktualny przebieg i numer nadwozia. W tej części umowy warto także zawrzeć informacje o dokumentach dotyczących pojazdu (np. karcie pojazdu), które zostaną przekazane wraz z nim;
  • wartości pojazdu – podana kwota będzie podstawą do wyliczenia podatku. Jeżeli pracownicy urzędu skarbowego będą mieć wątpliwości co do podanej kwoty, zlecą wycenę biegłemu. Potwierdzenie zaniżenia wartości pojazdu będzie wiązało się dla obdarowanego z koniecznością wyrównania podatku.

W umowie należy także zawrzeć oświadczenia o przekazaniu przedmiotu przez darczyńcę i przyjęciu go przez obdarowanego.

Umowa musi być podpisana przez wszystkie strony. Jeżeli samochód należy do dwóch osób, konieczne są podpisy każdego ze współwłaścicieli.

Jak wyliczany jest podatek i kiedy trzeba go zapłacić?

Umowa darowizny wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku, co reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podlega darowizna o wartości przekraczającej:

  • 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie),
  • 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych),
  • 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (pozostali nabywcy).

Dla osób z najbliższej rodziny darczyńcy (małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha) mamy dobre wiadomości – jeżeli zgłoszą fakt otrzymania darowizny do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy (licząc od daty przekazania pojazdu) – zostaną zwolnieni od podatku, nawet gdy wartość auta przekroczy 9637 zł.

Osoby, które często otrzymują darowizny powinny pamiętać, że jeżeli dochodzi do nabycia własności rzeczy od tej samej osoby więcej niż raz, do wartości rzeczy ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy nabytych od tej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym miało miejsce ostatnie nabycie.

Obdarowana osoba powinna złożyć do fiskusa zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (formularz SD-3). Zeznania nie trzeba składać, gdy darowizna została przekazana aktem notarialnym oraz gdy wartość majątku nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku.

Po złożeniu zeznania pracownicy urzędu skarbowego wyliczają kwotę podatku i wysyłają decyzję – powinieneś otrzymać ją w ciągu miesiąca. Podatek należy uiścić w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania decyzji.

Darowizna samochodu a OC – o czym trzeba pamiętać?

Podarowanie samochodu dziecku czy siostrze wiąże się ze zmianą właściciela. O tym fakcie powinno zostać poinformowane towarzystwo ubezpieczeniowe, z którego oferty korzystał dotychczasowy właściciel. W tym przypadku zastosowanie mają rozwiązania analogiczne jak przy sprzedaży pojazdu – obdarowany może pozostać przy dotychczasowym ubezpieczeniu (wówczas ubezpieczyciel ma prawo przeliczyć składkę) lub wypowiedzieć zawarte ubezpieczenie i skorzystać z propozycji konkurencyjnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Stefania Stuglik
0 0 vote
Article Rating
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zdzisław
1 rok temu

Noszę się z zamiarem podarowania samochodu mojemu chrześniakowi, obywatelowi Niemiec.
Czy w ogóle, przez kogo i gdzie musi być zapłacony podatek od darowizny (samochód – wartość około 30.000 zł)?
Z. Bolanowski