Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym – co zrobić?

Zaświadczenie od diagnosty - brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym

Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym to zagadnienie, które wiąże się głównie z przeprowadzaniem przeglądu technicznego. Wie to każdy właściciel samochodu – na badanie techniczne co do zasady trzeba zgłaszać się co roku. Jak postępować, gdy w dowodzie rejestracyjnym nie ma już miejsca na pieczątki od diagnosty? Poznaj odpowiedź, zanim stracisz niepotrzebnie pieniądze.

6 rubryk, czyli 6 pieczątek – właśnie tyle miejsca przewidziano w dowodzie rejestracyjnym na pieczątki poświadczające przegląd. W praktyce oznacza to, że już po kilku latach w dokumencie nie starcza przestrzeni na potwierdzenie, że pojazd ma aktualne badanie techniczne. Stąd też brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym to powszechny problem – dotyczy on wielu kierowców.

Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym – jak było kiedyś?

Zdecydowanie drożej i mniej wygodnie. A wszystko dlatego, że brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym oznaczał konieczność jego wymiany. Wcześniej obowiązujące przepisy były bardziej rygorystyczne. Diagnosta nie mógł wydać kierowcy zaświadczenia potwierdzającego, że pojazd uzyskał pozytywny wynik badania technicznego – musiał wbić w dotychczasowy dowód rejestracyjny pieczątkę.

Niestety, wspomniane 6 pól przewidzianych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na pieczątki wystarczało na zaledwie kilka lat. Dla kierowców takie przepisy były mało korzystne.

Do 4 grudnia 2020 r., gdy kierowca zauważył brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym, musiał on:

 • Udać się do wydziału komunikacji
 • Złożyć wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego
 • Zapłacić 54,50 zł za wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego
 • Poczekać do 14 dni na nowy dokument

Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym – jak jest w 2024 r.?

Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie rozpoczęły prace nad tzw. pakietem deregulacyjnym. Jego kluczowym celem było wprowadzenie korzystnych (pozwalających zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze) zmian.

Od 4 grudnia 2020 r. brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym na pieczątki nie jest już problemem – właściciel pojazdu nie musi wymieniać dokumentu, a diagnosta może wydać zaświadczenie na osobnej kartce. Pracownik stacji kontroli pojazdów przekazuje też stosowną informację do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Podsumowując: co zrobić, gdy brakuje miejsca w dowodzie rejestracyjnym? Zgłosić się na coroczne badanie techniczne z zapełnionym pieczątkami dokumentem. Gdy samochód przejdzie przegląd, diagnosta wyda zaświadczenie, które będzie miało taką samą wartość jak pieczątka w dowodzie.

W Twoim dowodzie rejestracyjnym brakuje miejsca na pieczątki i nie możesz znaleźć ostatniego zaświadczenia od diagnosty? Datę kolejnego badania technicznego możesz sprawdzić w usłudze HistoriaPojazdu.gov.pl.

Jak wygląda zaświadczenie od diagnosty, gdy brakuje miejsca w dowodzie rejestracyjnym?

Diagności wystawiają zaświadczenia, korzystając ze wzoru, który znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przewiduje podanie następujących danych: 

 • numer zaświadczenia;
 • data i miejsce przeprowadzenia badania technicznego;
 • dane pojazdu – marka, typ, model, kategoria, numer rejestracyjny i kraj rejestracji, numer VIN lub numer nadwozia, podwozia, ramy, data pierwszej rejestracji za granicą (tylko w przypadku aut sprowadzonych z zagranicy) i data pierwszej rejestracji w kraju;
 • wynik badania pojazdu – diagnosta zaznacza, czy wynik badania jest pozytywny, czy też negatywny (skreśla pole, które nie ma zastosowania);
 • rodzaj badania, czynności;
 • odczyt licznika przebiegu w momencie badania;
 • następny termin badania;
 • dane identyfikacyjne stacji kontroli pojazdów wraz z czytelnym podpisem uprawnionego diagnosty i numerem jego uprawnienia;
 • stwierdzone usterki i ich kategorie;
 • uwagi.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym a wyjazd za granicę – co robić?

Planujesz samochodową wycieczkę za granicę? Możesz się zastanawiać, czy z uwagi na brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym, wystarczy zaświadczenie wydane przez diagnostę. Tak, jeżeli wybierasz się do innego kraju należącego do Unii Europejskiej. Nie, gdy chcesz odwiedzić (lub przejechać) kraj, który nie należy do Wspólnoty. Dlaczego?

Opisany wyżej wzór zaświadczenia, jakim posługują się diagności na stacjach kontroli pojazdów, jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Oznacza to tyle, że jest on akceptowany w każdym kraju należącym do Unii Europejskiej. Co więcej, zagraniczne służby mogą na stronie internetowej Komisji Europejskiej sprawdzić, jak prezentuje się prawidłowo wypełnione zaświadczenie.

W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE można przeczytać: „Do celów swobodnego obrotu każde państwo członkowskie uznaje poświadczenie wydane przez stację kontroli pojazdów lub właściwy organ innego państwa członkowskiego” (art. 10 pkt 3).

Kraje, które nie należą do Unii Europejskiej, mogą – ale nie muszą – honorować zaświadczenia od diagnosty. Często przepisy nie regulują tej kwestii, a zatem zależy to od decyzji funkcjonariuszy służby uprawnionej do kontroli drogowej. Aby nie narobić sobie zbędnych problemów, kierowca planujący podróż autem m.in. do Mołdawii, Norwegii czy Czarnogóry powinien zadbać o to, aby informacja o badaniu technicznym została zamieszczona w dowodzie rejestracyjnym.

Kiedy i jak wymienić dowód rejestracyjny?

Mimo, że na wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na pieczątki potwierdzające badania techniczne nie trzeba się decydować, to są też sytuacje, gdy wymiana dokumentu będzie konieczna. Kiedy trzeba udać się do wydziału komunikacji? Choćby po zmianie miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, danych osobowych (np. nazwiska) i przeznaczenia pojazdu. Również dopisanie czy wykreślenie współwłaściciela pociąga za sobą konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego.

Aby wymienić dowód rejestracyjny pojazdu, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Na liście załączników znajdują się następujące dokumenty: 

 • aktualny dowód rejestracyjny;  dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego;
 • pełnomocnictwo – jeżeli sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika;
 • umowa OC – do wglądu;
 • dokument tożsamości (np. dowód osobisty czy paszport) – do wglądu.

Procedura wymiany dowodu rejestracyjnego jest następująca: po złożeniu wniosku należy poczekać do miesiąca na wydanie nowego dokumentu. Aby sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru, wystarczy przejść na stronę internetową www.info-car.pl.

Chcesz korzystać z samochodu w czasie wyrabiania nowego dowodu rejestracyjnego? Możesz wystąpić o wydanie pozwolenia czasowego. Zostanie ono wydane od ręki, jednak będzie trzeba za nie zapłacić.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego?

Wydanie dowodu rejestracyjnego wiąże się z wniesieniem opłaty. Ile trzeba zapłacić? To zależy od indywidualnej sytuacji kierowcy – najmniej jednak będzie to jednak 54 zł. Opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego kształtują się następująco: 

 • 54 zł – opłata za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego;
 • 18,50 zł – to koszt pozwolenia czasowego uprawniającego do korzystania z pojazdu podczas oczekiwania na nowy dowód rejestracyjny;
 • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo.

Czy brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym uniemożliwia sprzedaż auta?

Planujesz wystawić samochód na sprzedaż, ale brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym jest powodem niepewności – obawiasz się, że na takie auto nie znajdziesz kupca? Niesłusznie. Brak miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym nie jest dziś problemem – sprzedaż samochodu w takiej sytuacji jest jak najbardziej możliwa. Potencjalny nabywca nie powinien zrezygnować z zakupu, powołując się na brak rubryk przeznaczonych na pieczątki od diagnosty.

Osoba, które chce kupić samochód, upiera się, że należy wymienić dowód rejestracyjny? Jeżeli kupiec jest pewny, to formalnie nie ma przeszkód, aby to zrobić – we wniosku wystarczy jedynie podać powód, tj. wypełnienie rubryk przeznaczonych na pieczątkę od diagnosty.

Podsumowanie

Podsumowanie – co z wymianą dowodu rejestracyjnego przy braku miejsca na pieczątki

 • Od 4 grudnia brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym na pieczątkę nie jest już problemem – diagnosta po badaniu wystawia zaświadczenie.
 • Wzór zaświadczenia, jakim posługuje się diagnosta, jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
 • Zaświadczenie wystawione przez diagnostę jest honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 • Dowód rejestracyjny warto wymienić w razie podróży do krajów, które nie są w UE – wówczas zaświadczenie może okazać się niewystarczające.
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego wymaga złożenia wniosku i wpłacenia na rachunek bankowy urzędu minimum 54 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy trzeba obawiać się kary za brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym?

  Brak miejsca w dokumencie pojazdu nie jest powodem do wystawienia mandatu – karany jest brak ważnego badania technicznego. W 2024 r. kara za brak obowiązkowego przeglądu wynosi od 1500 do 5000 zł. 

 2. Czy za granicę trzeba wziąć dowód rejestracyjny w przypadku posiadania zaświadczenia od diagnosty? 

  Tak. Podobnie rzecz ma się z potwierdzeniem zakupu ubezpieczenia OC. W Polsce tych dokumentów kierowcy nie muszą już wozić, bo każdy funkcjonariusz policji ma dostęp do CEPiK. Jednak zagraniczne służby takiego dostępu nie mają – dane właściciela pojazdu (np. tylko PESEL) nie wystarczą. Policjanci bazują na okazanych im dokumentach. 

 3. Czy kierowca, który chce zbierać pieczątki potwierdzające badania techniczne, może wymienić dowód rejestracyjny? 

  Owszem. Formalnie nie ma przeszkód, aby wyrobić nowy dokument. Wiąże się to jednak z pewnymi kosztami (trzeba zapłacić za wydanie dokumentu) i formalnościami (konieczne jest złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w wydziale komunikacji). 

 4. Skąd wziąć wzór wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego? 

  Wzór wniosku można otrzymać w urzędzie. Ale nie jest to jedyna możliwość – wzory wniosków są też zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych wydziałów komunikacji. Przykładem może być Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Poznania. 

 5. Jak sprawdzić, czy diagnosta przekazał informację o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu do CEPiK? 

  Służy do tego znana wielu kierowcom e-usługa HistoriaPojazdu.gov.pl. Wystarczy przejść na tę stronę internetową i podać wymagane dane. Jeżeli informacja o przeglądzie została wprowadzona, na osi czasu pojawi się stosowna informacja. 

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments