Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – jak załatwić wszystkie formalności?

samochód ciężarowy

Kierowcy, którzy nie korzystają z posiadanego pojazdu przez cały rok, często zastanawiają się, jak obniżyć koszty jego utrzymania. Rozwiązaniem wydaje się czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Sprawdź, kiedy jest to możliwe i jak wygląda procedura.

Eksploatacja samochodu sporo kosztuje. Jednym ze stałych kosztów ponoszonych przez właścicieli pojazdów jest ubezpieczenie OC. Aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, ale nie dotyczy to pojazdów osobowych i motocykli. Być może już wkrótce sytuacja ulegnie zmianie – w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad projektem zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Jakie pojazdy mogą być czasowo wycofane z ruchu?

Informacje o pojazdach, które można czasowo wycofać z ruchu drogowego, znajdują się w art. 78a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Są to:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne,
 • autobusy.

Powyższy katalog nie przewiduje czasowego wycofania samochodów osobowych i motocykli. Właściciele takich pojazdów nie mają zatem żadnej furtki, aby obniżyć koszty ich utrzymania choćby w sytuacji rozległej awarii.

Wycofanie pojazdu z ruchu możliwe tylko na wniosek

Właściciele pojazdów zainteresowani ich czasowym wycofaniem z ruchu muszą złożyć wniosek w wydziale komunikacji, w którym zarejestrowali pojazd. Formularze są dostępne m.in. na oficjalnych portalach internetowych poszczególnych miast.

Do wniosku należy dodać załączniki. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym urzędnicy wymagają przedstawienia przez właściciela wycofywanego samochodu:

 • dowodu rejestracyjnego,
 • karty pojazdu – jeżeli taka została właścicielowi wydana,
 • tablic rejestracyjnych,
 • dowodu osobistego lub paszportu – w przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej konieczny jest paszport wraz z aktualną wizą lub kartą pobytu.

Jeżeli pojazd jest własnością spółki, konieczne jest też dostarczenie odpisu z KRS, np. w formie wydruku ze strony internetowej.

Ciągnik samochodowy czy pojazd ciężarowy może mieć więcej niż jednego właściciela. W takiej sytuacji w urzędzie powinni stawić się wszyscy współwłaściciele. Alternatywą jest udzielenie pełnomocnictwa osobie, która będzie reprezentowała pozostałych współwłaścicieli podczas załatwiania sprawy w urzędzie.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – koszty

Aby wniosek o wycofanie pojazdu z ruchu został rozpatrzony pozytywnie, konieczne jest jego opłacenie. Za okres 2 miesięcy opłata wynosi 80 zł. Jeżeli właściciel pojazdu chce go wycofać na dłużej, musi liczyć się z dodatkowymi kosztami – powyższa opłata zostaje powiększona o:

 • 4 zł – jeżeli pojazd ma zostać wycofany na okres od 3 do 12 miesięcy,
 • 2 zł – jeżeli pojazd ma zostać wycofany na okres od 13 do 24 miesięcy,
 • 0,25 zł – jeżeli pojazd ma zostać wycofany na okres od 25 do 48 miesięcy.

Jeżeli pojazd należy do kilku osób, ale czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego będzie załatwiać w urzędzie tylko jedna z nich, to koszty wzrosną o opłatę za pełnomocnictwo. Koszt pełnomocnictwa wynosi 17 zł od każdego współwłaściciela. Z opłaty za pełnomocnictwo są zwolnione osoby reprezentujące członków najbliższej rodziny, np. męża/żonę, dziecko czy rodzeństwo.

Na ile można wycofać pojazd z ruchu drogowego?

Przepisy dokładnie regulują też czas, na jaki pojazd może zostać wycofany z ruchu drogowego – jest to od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może zostać wydłużony, ale łącznie nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu (art. 78a ust. 4 Prawo o ruchu drogowym).

Z czym wiąże się czasowe wycofanie pojazdu z ruchu?

Możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu drogowego to przywilej, z którego mogą skorzystać właściciele niektórych pojazdów. Każda osoba odbierając pozytywną decyzję z urzędu komunikacji, musi też pamiętać o swoich obowiązkach, czyli:

 • zapewnieniu wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu,
 • nie korzystaniu z pojazdu,
 • opłacaniu w dalszym ciągu składki OC.

Konieczność dalszego opłacania składki OC wynika z faktu, że pojazd – mimo że czasowo wycofany z ruchu drogowego – w dalszym ciągu jest zarejestrowany. Właściciele, którzy nie opłacą składki OC, muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi. W Polsce działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który ma prawo naliczać kary za brak aktywnego ubezpieczenia OC.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a niższa składka OC

Mimo że właściciele pojazdów czasowo wycofanych z ruchu drogowego muszą w dalszym ciągu opłacać składkę OC, to mogą liczyć na sporą zniżkę. Z uwagi na zmniejszenie prawdopodobieństwa wypadku w okresie, gdy pojazd nie jest używany, składka ubezpieczeniowa ulega obniżeniu o nie mniej niż 95 proc. (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – czy czekają nas zmiany?

W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jednym z założeń jest modyfikacja przepisów dotyczących właśnie czasowego wycofania pojazdów z ruchu. Ministerstwo rozważa rozszerzenie katalogu pojazdów, które mogą być wycofywane z ruchu drogowego m.in. o samochody osobowe.

Jeżeli proponowane rozwiązania wejdą w życie, właściciele samochodów osobowych również będą mogli skorzystać z możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Jednocześnie w stosunku do nich wprowadzone zostaną ograniczenia – samochód będzie mógł zostać wycofany, ale wyłącznie w określonych sytuacjach, np. gdy uszkodzeniu ulegną elementy nośne konstrukcji. Przepisy w tym kształcie mają zapobiegać nadużyciom i wykorzystywaniu możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu jako sposobu na uniknięcie płacenia składki OC.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments