OC na pół roku – dla kogo jest dostępne i co trzeba o nim wiedzieć?


Sprawdzanie polisy OC
 • OC na pół roku mogą wykupić tylko wskazani w ustawie posiadacze pojazdów mechanicznych.
 • Po zakończeniu oOC krótkoterminowego polisa nie przedłuży się automatycznie. Należy więc zadbać o ciągłość ochrony i wykupić polisę całoroczną.
 • Tylko właściciele pojazdów historycznych nie muszą ubezpieczać auta przez cały czas, w którym jest on zarejestrowany.
 • Przedsiębiorcy, którzy zajmują się handlem samochodami używanymi, mogą wykupić OC krótkoterminowe lub całoroczne, ale z tzw. składką zryczałtowaną.
 • Maksymalna kara za brak OC dla właścicieli samochodów osobowych w 2021 roku wynosi 5600 złotych.

Potrzebujesz OC na 6 miesięcy? Ustawodawca stwarza taką możliwość, ale nakłada również liczne ograniczenia. Warto je znać, nim zaczniemy starać się o objęcie naszego pojazdu krótszym niż roczne ubezpieczeniem.

OC na 6 miesięcy jest jedną z opcji zawarcia polisy krótkoterminowej. W celu zredukowania nadużywania polis krótkoterminowych ustawa bardzo jasno określa możliwości ich nabycia. Wyjaśniamy, kto i kiedy może kupić krótkoterminową polisę.

Czym różni się ubezpieczenie krótkoterminowe od standardowej polisy OC?

Standardowa umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy, ubezpieczenie krótkoterminowe zaś zawierane jest na czas krótszy – najczęściej 30 dni, 3 miesiące lub pół roku.

W związku z krótszym okresem ubezpieczenia różna jest również cena polisy. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe stosują uproszczone wzory do wyliczania składek, a jeszcze inne ustalają stałe kwoty miesięczne (np.: 75 zł dla samochodu osobowego i 100 zł dla samochodu dostawczego).

Kolejna różnica polega na sposobie rozwiązania umowy. Polisa krótkoterminowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu, w przeciwieństwie do OC na 12-miesięcy. Całoroczna umowa OC (uwaga! nie dotyczy to polis otrzymanych od zbywcy pojazdu), zgodnie z ustawą podlega procesowi automatycznego przedłużenia, a towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wysłania właścicielowi pojazdu stosownej informacji w terminie nie później niż na 14 dni przed końcem umowy. Jeśli ze strony klienta nie nastąpi wypowiedzenie, to umowa zostaje przedłużona na kolejne 12 miesięcy.

Mechanizm automatycznego przedłużenia polisy nie ma zastosowania w ubezpieczeniach krótkoterminowych i to na właścicielu samochodu spoczywa obowiązek odnowienia polisy OC. Należy pamiętać, że jeśli właściciel nie przedłuży polisy samodzielnie, to będzie podlegał karze, która w tym roku wynosi maksymalnie 5600 zł dla samochodów osobowych.

Dla kogo jest ubezpieczenie OC na 6 miesięcy?

Ustawodawca bardzo jasno określił, jakie pojazdy mogą podlegać ubezpieczeniu krótkoterminowemu (w art. 27 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Zgodnie z zapisami ustawy, krótkoterminową ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej mogą zostać objęte pojazdy:

 • zarejestrowane na stałe (minimalny czas trwania OC to 30 dni), gdy właściciel ma zarejestrowaną działalność zajmującą się obrotem pojazdami – dla pojazdu, który chce kupić lub sprzedać,
 • zarejestrowane czasowo (minimalny czas trwania 30 dni),
 • zarejestrowane za granicą (minimalny czas trwania 30 dni, jeżeli państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska,
 • wolnobieżne (minimalny czas trwania 3 miesiące),
 • historyczne (minimalny czas trwania 30 dni),
 • do jazd testowych (minimalny czas trwania 30 dni), jeśli właścicielem jest podmiot uprawnionym do prowadzenia takiej działalności.

Po ustaniu ubezpieczenia krótkoterminowego na właściciela pojazdu spada obowiązek wykupienia standardowej polisy na 12 miesięcy. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. W przypadku pojazdów historycznych dopuszcza się przerwę w ubezpieczeniu OC. Pojazdy historyczne muszą posiadać ubezpieczenie OC wówczas, gdy pozostają w użyciu (zostaną wprowadzone do ruchu).

Gdzie wykupić ubezpieczenie na pół roku?

Wykorzystując zapisy ustawy można nabyć ubezpieczenie półroczne lub trzymiesięczne, np.: dla pojazdu historycznego lub wolnobieżnego. Jeżeli chcemy nabyć takie ubezpieczenie, nie możemy skorzystać z porównywarki internetowej. W takim wypadku powinniśmy skontaktować się bezpośrednio z agentem ubezpieczeniowym.

Przykład: Pan Adrian jest właścicielem pojazdu historycznego. Auto jest użytkowane tylko w okresie wakacyjnym, a pozostały czas pan Adrian poświęca na poprawki wizualne samochodu i niezbędne naprawy mechaniczne. W tym roku jednak pan Adrian sprzedał używany zwykle samochód i zanim kupi nowe auto, będzie musiał częściej wyjeżdżać swoim zabytkowym autem na ulice. Zaakceptował on propozycję cenową przygotowaną przez jednego z agentów ubezpieczeniowych i zamiast nabywać OC na dwa miesiące, podpisał umowę na pół roku.

Czy komisy samochodowe zawsze korzystają z OC krótkoterminowego?

Właściciele komisów, którzy muszą obowiązkowo ubezpieczyć wszystkie pojazdy, które nie mają OC (pamiętajmy, że niektóre samochody są oddawane w komis z ubezpieczeniem OC właściciela), znajdujące się w ich ofercie nie muszą korzystać z OC krótkoterminowego. Specjalnie dla nich wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe stworzyły możliwość zakupienia ubezpieczenia na 12 miesięcy z jednodniowym systemem naliczania składki.

W takim przypadku cena ubezpieczenia jest adekwatna do czasu, gdy pojazd znajdował się w ofercie komisu.

Przykład: Pan Edward prowadzi komis samochodowy pod Łodzią. W celu redukcji kosztów utrzymania pojazdów wystawianych na sprzedaż, podpisuje umowy OC na rok, ale z opłatą tylko za okres korzystania z umowy. Dzięki temu nie musi pamiętać o odnowieniu OC, np. co miesiąc, a przy okazji oszczędza. W momencie, gdy sprzeda pojazd obowiązek opłacenia polisy przechodzi na nabywcę.

Kiedy opłaca się kupić OC na raty/na pół roku?

Zakupione przez właściciela pojazdu (osobę fizyczną) ubezpieczenie OC przechodzi na nabywcę samochodu. Jest to korzystne dla kupującego, ale nie dla zbywcy pojazdu. Nie może on wypowiedzieć polisy, a co za tym idzie, otrzymać zwrotu składki – nawet gdy sprzedał samochód tuż po zawarciu umowy OC (z wyjątkiem sytuacji, gdy nabywca zrezygnuje z wykorzystania polisy).

Okazją do oszczędności może być jednak zakup ubezpieczenia w systemie ratalnym. Ubezpieczenie OC można zakupić np. 2 raty płatne co pół roku i potraktować to jako pewnego rodzaju polisę krótkoterminową.

Jeśli do sprzedaży samochodu dojdzie przed terminem zapłaty kolejnej raty, związane z nią zobowiązania finansowe przejdą na nabywcę auta.

W poszukiwaniu OC na raty warto wykorzystać porównywarki internetowe, które nie tylko umożliwiają ratalny zakup ubezpieczenia, ale i pomagają znaleźć najkorzystniejszą finansowo ofertę. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczyciel w systemie sprzedaży ratalnej zwykle podnosi cenę ubezpieczenia.

Przykład: Pan Albert 37 letni mieszkaniec Częstochowy, z zawodu nauczyciel, z bezszkodową historią ubezpieczenia, chciałby kupić ubezpieczenie OC dla swojego Peugeota 308 z silnikiem benzynowym 1598 cm3 z 2017 roku. Nie wiąże jednak swojej przyszłości z tym samochodem i dlatego interesuje go zakup polisy w systemie ratalnym – zamierza sprzedać auto przez terminem zapłaty drugiej raty. Sprawdziliśmy, z jakim kosztem powinien się liczyć.

UbezpieczycielSkładka OC jednorazowaOpłaty w ratachCałkowita cena polisy płatnej w ratach
BeeSafe588,12 zł323 zł - 1 rata, 324 zł - 2 rata647 zł
mtu24.pl777,00 zł446 zł - 1 rata, 447 zł - 2 rata893 zł
Benefia823,00 zł453 zł - 1 rata, 452 zł - 2 rata905 zł
TUZ Ubezpieczenia880,00 zł (OC, ASS, NNW)521 zł - 1 rata, 439 zł - 2 rata960 zł
Wyniki kalkulacji z marca 2021 r.

Jakie kary grożą za brak obowiązkowego ubezpieczenia?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo do nakładania na właściciela pojazdu kary za brak OC oraz egzekwowania wniesienia przez niego opłaty karnej. Warto odnotować, że UFG od 1 marca do 31 lipca 2020 roku zidentyfikował ponad 81 tys. osób bez ubezpieczenia OC.

Należy pamiętać, że ustawodawca powiązał wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia z wysokością ustalanej corocznie płacy minimalnej. Płaca minimalna od 1 stycznia 2021 roku wzrosła o 200 zł brutto i aktualnie wynosi 2800 zł brutto. W związku z tym, aktualne maksymalne kary za brak ubezpieczenia OC (gdy pojazd jest nieubezpieczony ponad 14 dni) wynoszą:

 • 5600 zł – dla samochodów osobowych
 • 8400 zł – dla samochodów ciężarowych
 • 930 zł – dla pozostałych pojazdów

Właściciele pojazdów, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni zapłacą odpowiednio:

 • 20% pełnej opłaty karnej – do 3 dni bez OC,
 • 50% pełnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni bez OC.

Gdzie znaleźć najlepszą ofertę, gdy skończy nam się OC krótkoterminowe?

Gdy termin polisy krótkoterminowej dobiega końca należy zakupić standardową polisę OC (na 12 miesięcy). Najlepsze oferty można znaleźć korzystając z naszego kalkulatora. Dzięki porównywarce właściciel pojazdu, po wprowadzeniu podstawowych danych niezbędnych dla kalkulacji, otrzymuje wgląd do ofert kilkunastu towarzystw. To bardzo istotne, ponieważ ceny oferowane przez poszczególnych ubezpieczycieli mogą się różnić nawet o kilkaset złotych.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x