Jak wypowiedzieć OC w Warta i zgłosić sprzedaż pojazdu?

wyrejestrowanie auta

Chcesz zmienić ubezpieczyciela? Posiadasz podwójne OC? A może sprzedałeś samochód? Jeżeli Twoja polisa została kupiona w towarzystwie Warta, podpowiemy Ci, jak poprawnie wypowiedzieć umowę lub zgłosić do ubezpieczyciela transakcję sprzedaży.

Wypowiedzenie umowy OC w Warta możesz złożyć tylko w określonych ustawowo sytuacjach. Pamiętaj również, że po sprzedaży auta nie możesz zrezygnować z polisy OC. Takie prawo przysługuje wyłącznie nabywcy pojazdu. Do Twoich obowiązków należy przekazanie do ubezpieczyciela informacji o sprzedaży samochodu.

 

Jak złożyć wypowiedzenie OC w Warcie?

Polisę OC w towarzystwie Warta możesz wypowiedzieć w trzech przypadkach:

 • gdy chcesz zmienić ubezpieczyciela na koniec obowiązywania obecnej polisy,
 • gdy po zakupie samochodu używanego nie chcesz kontynuować OC zbywcy pojazdu,
 • po automatycznym przedłużeniu umowy na kolejny rok – jeśli równocześnie kupiłeś polisę w innym towarzystwie.

Wypowiedzenie OC w Warta z powodu zmiany ubezpieczyciela

Pobierz wzór wniosku ze strony towarzystwa https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/wypowiedzenie-umowy-oc/.

Możesz również przygotować dokument samodzielnie, zamieszczając w nim następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • adres zamieszkania,
 • PESEL/REGON,
 • model, markę, nr rejestracyjny pojazdu,
 • numer polisy OC,
 • informację o wypowiedzeniu umowy w związku ze zmianą ubezpieczyciela:

wypowiedzenie polisy całorocznej na podstawie art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
lub
wypowiedzenie polisy zbywcy na podstawie art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Na dokumencie koniecznie złóż własnoręczny podpis.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Jeżeli wypowiadasz umowę OC zawartą przez Ciebie na cały rok, wypowiedzenie OC powinno dotrzeć do Warta nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu ochrony. Jeśli dokument wyślesz Pocztą Polską (listem poleconym), za datę wpływu uznaje się dzień nadania listu. W przypadku wypowiedzenia polisy otrzymanej od poprzedniego właściciela pojazdu (nie chcesz korzystać z OC zawartego przez zbywcę auta), umowę OC możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie. Zostanie ona rozwiązana z dniem wskazanym przez Ciebie lub z dniem złożenia dokumentu.

Dokumenty rozwiązujące umowę OC przyjmują również agenci ubezpieczeniowi Warta.

Jeżeli chcesz skorzystać z innej formy złożenia wniosku o rozwiązanie umowy OC, skontaktuj się z Infolinią Warty pod numerem +48 502 308 308 lub +48 801 308 308.

Jak wypowiedzieć umowę OC w Warta przedłużoną automatycznie?

 1. Przygotuj dokument tak, jak w przypadku wypowiedzenia polisy całorocznej. Zamieść na nim/wybierz podczas wypełniania formularza inną informację o wypowiedzeniu umowy (wypowiedzenie polisy automatycznie odnowionej na podstawie art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych / wypowiedzenie podwójnego ubezpieczenia OC).
 2. Dokument dodaj jako załącznik do formularza na stronie https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/formularz-wypowiedzenie-umowy-oc/.

Umowę OC odnowioną automatycznie możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że będzie to możliwe tylko wówczas, gdy posiadasz polisę OC zakupioną w innej firmie na ten sam okres. Uwaga! Za czas pozostawania pod ochroną, towarzystwo Warta może wymagać zapłaty składki.

Co zrobić po sprzedaży auta z polisą OC Warty?

Polisę OC powinieneś przekazać nabywcy pojazdu. Do towarzystwa Warta wysyłasz informację o sprzedaży samochodu. W tym celu wypełnij druk zawiadomienia o sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia na stronie https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/formularz-zmiana-wlasnosci/.

Do zgłoszenia dołącz umowę kupna sprzedaży, fakturę lub wypełnione oświadczenie (wzór oświadczenia znajdziesz na ww. stronie).

O zmianie właściciela pojazdu możesz także poinformować Agenta Warta (w jego biurze złożyć zawiadomienie i przekazać skan umowy sprzedaży).

Pamiętaj, że na przekazanie wiadomości masz 14 dni. Jeśli towarzystwo nie będzie wiedzieć o zmianie właściciela pojazdu, od Ciebie będzie domagać się np. opłaty kolejnej raty składki.Porównaj ceny OC/AC

Podsumowanie

 • Wypowiedzenie OC w Warta możesz złożyć na koniec 12-miesięcznej ochrony (jeśli zawarłeś umowę OC osobiście) lub w dowolnym momencie (jeśli otrzymałeś OC od zbywcy pojazdu lub Twoja umowa przedłużyła się automatycznie).
 • Na wypowiedzeniu OC koniecznie złóż własnoręczny podpis. Jeśli samochód ma kilku właścicieli, na dokumencie powinien podpisać się każdy z nich.
 • Jeśli Twoja polisa OC przedłuży się automatycznie, Warta może wymagać zapłaty składki za okres jej obowiązywania (od dnia wznowienia OC do dnia złożenia wypowiedzenia).
 • Warta preferuje wypowiedzenie OC dostarczone przez Internet, za pomocą specjalnie dedykowanego formularza, dostępnego na stronie https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/wypowiedzenie-umowy-oc/).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy mogę rozwiązać całoroczną umowę OC w Warta przed jej końcem?

  Tak, ale tylko wtedy, gdy korzystasz z polisy otrzymanej od zbywcy pojazdu lub posiadasz umowę przedłużoną automatycznie i równocześnie wykupiłeś OC w innej firmie na ten sam okres.
  Jeżeli w ubiegłym roku wykupiłeś obowiązkowe ubezpieczenie osobiście, rozwiązanie umowy przed jej zakończeniem nie jest możliwe. Wprawdzie, przed upływem 12 miesięcy możesz wysłać do Warty wypowiedzenie OC, ale będzie to oznaczało jedynie brak kontynuacji OC w kolejnym roku.

 2. Do kiedy dostarczyć wypowiedzenie OC do Warta?

  Termin dostarczenia wypowiedzenia OC do towarzystwa został określony w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jeżeli kupiłeś OC na rok i chcesz zrezygnować z kontynuacji umowy, wypowiedzenie OC dostarcz do Warta najpóźniej na dzień przed końcem okresu ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku Twoja polisa przedłuży się automatycznie. Natomiast jeśli otrzymałeś OC od zbywcy pojazdu lub chcesz wypowiedzieć polisę automatycznie przedłużoną, wypowiedzenie OC możesz przekazać do Warty w każdym momencie. Umowa będzie wówczas obowiązywała do dnia złożenia w Warta dokumentu, dnia nadania listu poleconego (Pocztą Polską) lub wskazanego na wypowiedzeniu OC.

 3. Co jest potrzebne do wypowiedzenia umowy OC Warta?

  Wystarczy dostarczyć do towarzystwa własnoręcznie podpisany dokument wypowiedzenia umowy OC (przez wszystkich właścicieli pojazdu!), w którym znajdą się następujące informacje: miejscowość i data, nazwa i adres towarzystwa, numer polisy OC, podstawowe dane ubezpieczającego i/lub ubezpieczonego, marka pojazdu, model oraz numer rejestracyjny, powód złożenia wypowiedzenia umowy OC.

 4. Czy krótkoterminowe OC Warta przedłuża się automatycznie?

  Nie. Ubezpieczenie krótkoterminowe działa tylko do dnia określonego w umowie. Pamiętaj, że taką polisę można nabyć tylko jeden raz. Jeżeli korzystasz z OC na miesiąc, bo np. kupiłeś samochód za granicą, wykup OC na rok przed końcem krótkoterminowej ochrony. Dopilnuj, aby pomiędzy kolejnymi umowami nie było ani jednego dnia przerwy. W przeciwnym wypadku narazisz się na wysoką karę za brak OC od UFG oraz konieczność zapłaty za szkodę, jeśli w tym okresie będziesz jej sprawcą.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments