Przerejestrowanie samochodu 2023 i 2024 – wniosek, termin, ubezpieczenie

Rejestracja samochodu
 • Przerejestrowanie samochodu ma na celu ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz aktualizację danych w dowodzie rejestracyjnym.
 • W 2023 r. przerejestrowanie pojazdu nie jest obowiązkowe, ale po nowym roku wejdą w życie nowe przepisy, które wprowadzą taki wymóg.
 • Aby przerejestrować samochód, należy złożyć w wydziale komunikacji wniosek wraz z załącznikami. Wniosek można pobrać ze strony www.gov.pl lub w urzędzie.
 • Wniosek o przerejestrowanie samochodu można złożyć online – służy do tego strona internetowa https://www.esp.pwpw.pl/.
 • W 2023 r. koszt przerejestrowania auta może być niższy niż 100 zł. Najmniej zapłacą kierowcy, którzy zachowają dotychczasowe tablice rejestracyjne i zrezygnują z pozwolenia czasowego.

Po zakupie używanego samochodu dane osobowe w dowodzie rejestracyjnym nie są aktualizowane automatycznie – odbywa się to na wniosek aktualnego właściciela pojazdu. Czym jest przerejestrowanie, jaki jest koszt przerejestrowania samochodu i w jakim terminie trzeba zgłosić się do urzędu?

Przerejestrowanie pojazdu to jedno z zagadnień budzących spore wątpliwości wśród nabywców używanych aut. Sprawy nie ułatwiają też zmiany w przepisach, które miały miejsce w ostatnich latach. Jeszcze w 2023 r. lub z początkiem nowego roku planujesz zakup używanego pojazdu? Poniżej znajdziesz kompleksowy poradnik o przerejestrowaniu auta w 2023 i 2024 roku.

Na czym polega przerejestrowanie samochodu?

Przerejestrowanie samochodu to sformułowanie głównie potoczne – w ustawie Prawo o ruchu drogowym o wiele częściej pojawia się termin „rejestracja pojazdu”. Czym jest zatem przerejestrowanie samochodu? To procedura administracyjna mająca dwa cele – ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu i zaktualizowanie danych jego właściciela.

Po zmianach przepisów przerejestrowanie samochodu jest mniej uciążliwe i tańsze, gdyż:

 • właściciel może korzystać z dotychczasowych tablic rejestracyjnych – gdy samochód był już zarejestrowany w Polsce;
 • istnieje możliwość zarejestrowania (i przerejestrowania) auta w miejscu czasowego zamieszkania – zasada ta dotyczy też czasowej rejestracji.

Czy przerejestrowanie samochodu jest obowiązkowe w 2023 roku?

Jedno z częściej zadawanych pytań przez nabywców aut używanych zarejestrowanych w Polsce dotyczy tego, czy przerejestrowanie jest obowiązkowe. Co mówią przepisy? W 2023 r. obowiązkowe jest jedynie zgłoszenie staroście nabycia pojazdu. Nie jest to synonim przerejestrowania pojazdu – zgłoszenie nie skutkuje zmianą danych w dowodzie rejestracyjnym czy wydaniem nowego dowodu rejestracyjnego, a jedynie odnotowaniem przez urząd faktu, że pojazd zmienił właściciela.

Rozróżnienie rejestracji pojazdu od zgłoszenia jego nabycia potwierdził też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 7 maja 2020 r. (sygn. akt II SA/Sz 228/20), w którym można przeczytać: Nie ma przy tym przeszkody do wystąpienia przez stronę z wnioskiem o rejestrację pojazdu jednocześnie z zawiadomieniem o jego nabyciu. Skorzystanie z tej możliwości zależy jednak od inicjatywy i woli strony.

Odpowiedź na pytanie, czy przerejestrowanie samochodu w 2023 r. jest obowiązkowe, brzmi zatem: nie. Zmieni się to jednak w 2024 r.

Brzmienie art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: 1) nabyciu lub zbyciu pojazdu 2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Ile jest czasu na przerejestrowanie samochodu po jego zakupie?

Przyjęło się, że przerejestrowanie samochodu powinno nastąpić w ciągu 30 dni od jego nabycia. Nie jest to jednak ścisły termin – biorąc pod uwagę, że przerejestrowanie pojazdu nie jest obowiązkowe według stanu prawnego na 2023 rok. W 2024 r. przerejestrowanie samochodu będzie nie tylko obligatoryjne, ale na złożenie wniosku właściciel będzie miał 30 dni od dnia:

 • nabycia pojazdu w Polsce;
 • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu, który został sprowadzony z kraju spoza UE;
 • sprowadzenia pojazdu z kraju należącego do UE;
 • prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia – gdy pojazd został nabyty w drodze spadku.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Przerejestrowanie samochodu w 2023 i 2024 roku

Przerejestrowanie samochodu w 2023 rokuPrzerejestrowanie samochodu w 2024 roku
✓Przerejestrowanie jest nieobowiązkowe✓Przerejestrowanie będzie obowiązkowe
✓Nieoficjalnie przyjmuje się termin 30 dni✓Obowiązywać będzie termin 30 dni
✓Nie grożą kary za brak przerejestrowania – kara grozi za niezgłoszenie nabycia auta✓Kara za nieprzerejestrowanie w terminie będzie wynosić 500 zł – w przypadku pojazdów zarejestrowanych wcześniej w Polsce

Gdzie znaleźć i jak wypełnić wniosek o przerejestrowanie samochodu?

Nie ma osobnego wniosku o przerejestrowanie samochodu – obowiązuje wniosek o rejestrację pojazdu. Dokument ten można pobrać m.in. ze strony internetowej www.gov.pl. Jak prawidłowo go wypełnić? Nie jest to skomplikowane.

Jak wypełnić wniosek o przerejestrowanie samochodu krok po kroku:

 1. Podaj miejscowość i datę wypełnienia wniosku o przerejestrowanie samochodu.
 2. Wskaż swoje dane (imię, nazwisko), podaj też adres oraz numer PESEL.
 3. Podaj nazwę organu rejestrującego oraz miejscowość, w której się on znajduje.
 4. Skreśl niepotrzebne sformułowania – mowa o fragmencie „czasową rejestrację w celu… – wyrejestrowanie” oraz słowie „zbyciu”.
 5. Podaj wymagane dane pojazdu – zgodnie z instrukcją.
 6. Wymień dokumenty, które będą załącznikami do wniosku.
 7. Podaj wyróżnik – jeżeli chcesz otrzymać indywidualne tablice rejestracyjne.
 8. Wskaż, czy potrzebujesz zmniejszonych tablic rejestracyjnych.
 9. Skreśl słowo „nie”, jeżeli chcesz zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne – wówczas za przerejestrowanie samochodu zapłacisz mniej.
 10. Podpisz wniosek o przerejestrowanie samochodu.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przerejestrowanie samochodu? Lista załączników zależy od historii auta. Najmniej do urzędu będą musieli dostarczyć właściciele pojazdów, które były już wcześniej zarejestrowane przez jeden z polskich wydziałów komunikacji.

Przerejestrowanie samochodu – załączniki wymagane do wniosku

Auto zarejestrowane w PolsceAuto sprowadzone z kraju UEAuto sprowadzone z kraju spoza UE
Dowód własności – umowa zakupu lub faktura
Dotychczasowe tablice rejestracyjne✓*✓*
Dowód rejestracyjny z wpisem o pozytywnym wyniku badania technicznego
Dokument dotyczący akcyzy
Dowód odprawy celnej
Tłumaczenie dokumentów✓**✓**
Potwierdzenie opłat za przerejestrowanie
*Jeżeli tablic nie ma, wystarczy oświadczenie.
**Dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone, wyjątkiem jest dowód rejestracyjny wydany w kraju UE.

Czy możliwe jest przerejestrowanie samochodu online?

Kompletny wniosek o przerejestrowanie samochodu można złożyć nie tylko w urzędzie – można to zrobić również przez internet, chociaż ta opcja nie zawsze będzie dostępna. Uzależnione jest to od dwóch czynników – urząd musi posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą, a Ty z kolei profil zaufany, za pomocą którego potwierdzisz swoją tożsamość.

Aby złożyć wniosek o przerejestrowanie samochodu w formie elektronicznej, należy zalogować się na stronie https://www.esp.pwpw.pl/. Jeżeli urząd, do którego składasz wniosek, zapisał się do programu płatności, to dostępna będzie również możliwość uregulowania opłaty za ponowną rejestrację samochodu.

Chociaż przerejestrowanie samochodu online jest wygodne, to trzeba pamiętać też o pewnych ograniczeniach tego rozwiązania – mowa choćby o konieczności wysłania do urzędu pocztą (lub dostarczenia osobiście) tablic rejestracyjnych. Przerejestrowanie samochodu online wyklucza też natychmiastowe otrzymanie pozwolenia czasowego.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu w 2023 roku?

Zastanawiasz się ile kosztuje przerejestrowanie samochodu w 2023 r.? Jest ono tańsze niż w latach poprzednich. Przerejestrowanie auta osobowego w najtańszej opcji to koszt 66,50 zł – wówczas kierowca zachowuje dotychczasowe tablice rejestracyjne, a urzędnicy nie wydają mu pozwolenia czasowego. Inne dostępne możliwości wiążą się z następującymi opłatami:

 • 80 zł – gdy przerejestrowanie auta obejmuje pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych i pozwolenie czasowe;
 • 160 zł – gdy przerejestrowanie auta uwzględnia wydanie nowych standardowych tablic rejestracyjnych (np. przerejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy);
 • 1080 zł – gdy przerejestrowanie auta obejmuje wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych (są to tablice z wyróżnikiem).

Przerejestrowanie samochodu a OC – co trzeba wiedzieć?

Nie tylko wydział komunikacji powinien zostać poinformowany o zmianie danych właściciela pojazdu – taką informację należy też przekazać firmie ubezpieczeniowej, z którą poprzedni właściciel auta zawarł umowę OC. Dlaczego jest to w interesie aktualnego właściciela? Powód jest prosty – firma ubezpieczeniowa może zażądać dopłaty do już opłaconej składki. Ponieważ zmienił się kierowca, zmianie może ulec też ryzyko ubezpieczeniowe.

Niekiedy wysokość dopłaty może kierowcę zaskoczyć – kwota może być wyższa niż koszt OC na 12 miesięcy. Pułapek jest jednak więcej – trzeba pamiętać o wygaśnięciu ochrony z datą wskazaną w umowie. Inaczej mówiąc, polisa nie przedłuży się automatycznie. Właśnie dlatego osoby, które czeka przerejestrowanie pojazdu, powinny rozważyć wypowiedzenie przejętego ubezpieczenia i zakup własnego OC.

FAQ - Jak należy przerejestrować samochód?

 1. Czy obowiązek przerejestrowania samochodu dotyczy tylko nowego właściciela? 

  Tak, przerejestrowanie samochodu to procedura, którą przechodzi wyłącznie jego aktualny właściciel. Nie oznacza to jednak, że sprzedawca nie ma żadnych obowiązków – powinien on zawiadomić starostę o sprzedaży auta w ciągu 30 dni. W 2023 r. brak takiego oświadczenia może poskutkować karą od 200 do 1000 zł.

 2. Czy składając wniosek o przerejestrowanie, trzeba też zawiadomić o nabyciu auta? 

  Jeżeli do urzędu w ciągu 30 dni wpłynie wniosek o przerejestrowanie samochodu, to jego właściciel nie musi już składać dodatkowego pisma, w którym poinformuje o jego nabyciu. Warto zauważyć, że wzór wniosku o rejestrację auta przewiduje też zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu.

 3. Czy wniosek o przerejestrowanie samochodu może złożyć pełnomocnik?

  Owszem, istnieje taka możliwość. Jednak zaangażowanie pełnomocnika do sprawy wiąże się z dodatkową opłatą za pełnomocnictwo – wynosi ona 17 zł. Można jej uniknąć, o ile pełnomocnikiem zostanie osoba blisko spokrewniona z właścicielem samochodu – będzie to małżonek, siostra, brat czy rodzic. 

 4. Kiedy urząd starostwa powiatowego nie wymaga zmiany tablic rejestracyjnych?

  Numer rejestracyjny można zachować, jeżeli zostaną spełnione trzy warunki: samochód został już zarejestrowany na terytorium Polski, tablice są zgodne z przepisami (nie mogą być to np. czarne tablice, niedopuszczalne są też tablice ozdobione) oraz są one utrzymane w należytym stanie i czytelne.

 5. Gdzie kupić ubezpieczenie OC na 12 miesięcy dla używanego samochodu? 

  Polisy komunikacyjne są dość prostymi produktami ubezpieczeniowymi i stąd też są sprzedawane zarówno w punktach stacjonarnych, jak i online. Potrzebujesz OC „na już”? Użyj kalkulatora na naszej stronie – poznaj oferty, wybierz najtańszą i opłać składkę. Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas. 

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments