Nieubezpieczony sprawca wypadku. Co zrobić?


kolizja

Pomimo zwiększenia wykrywalności pojazdów bez OC, wciąż zdarzają się kolizje z winy nieubezpieczonych. W ubiegłym roku UFG wypłacił świadczenia za ponad 5 tysięcy szkód. 80 procent z nich dotyczyło wypadków z udziałem kierowców bez ważnego OC. Jak wygląda procedura likwidacji takiej szkody?

Pomimo wysokich kar od UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) i ryzyka ponoszenia kosztów wypadku, niektórzy właściciele aut nie kupują polisy OC. Przy okazji narażają na spory stres nie tylko siebie, ale także wszystkie osoby uczestniczące w wypadku. Poszkodowani w kolizji nie mogą skorzystać z najprostszej ścieżki likwidacji szkody. Spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym i zgłoszenie się do ubezpieczyciela sprawcy nie wchodzi w grę. Co zatem powinni zrobić?

baner Kalkulator-oc-ac.auto.pl

Gdzie zgłaszamy szkodę z nieubezpieczonym kierowcą?

Jeżeli sprawca zdarzenia nie posiada ważnego OC, należy wezwać policję. Notatka z miejsca wypadku będzie głównym dowodem w naszej sprawie. Odszkodowanie za zniszczone mienie otrzymamy od UFG. Jednak nie zgłaszamy się do Funduszu bezpośrednio. Powinniśmy skorzystać z pomocy jednego z zakładów ubezpieczeń, który prowadzi działalność w ramach OC. Wybrane towarzystwo przeprowadzi postępowanie likwidacyjne i dopiero wówczas przekaże akta sprawy do UFG. W aktach powinny znaleźć się wszystkie niezbędne dokumenty. np.: z sądu, policji, kosztorys szkody czy też badania lekarskie.

Fundusz ma 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie i wypłatę odszkodowania. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia (i odpowiedzialności Funduszu) nie będzie możliwe, świadczenie powinno zostać wypłacone maksymalnie 14 dni po ich ustaleniu. Przepisy mówią jednak o bezspornej kwocie, która musi trafić w ręce poszkodowanego w terminie 30 dni.

Kiedy UFG nie wypłaca pełnego świadczenia za kolizję z pojazdem bez OC?

Musimy pamiętać, że Fundusz nie zawsze odpowiada w pełnym wymiarze za szkodę spowodowaną przez nieubezpieczonego kierowcę. Jeżeli właściciel uszkodzonego pojazdu (poszkodowany w kolizji) posiada ważną polisę autocasco (AC), zniszczony samochód zostanie naprawiony w ramach tej ochrony. UFG pokryje koszty tylko w takiej części, w jakiej nie mogły być zaspokojone z dobrowolnego ubezpieczenia. Fundusz powinien pokryć również koszty utraconych z tego tytułu zniżek.

Czy nieubezpieczony kierowca pozostanie bezkarny?

Oczywiście, że nie! Oprócz mandatu i nałożenia kary za brak OC, UFG wystąpi do niego o zwrot wszystkich poniesionych kosztów związanych z kolizją lub wypadkiem. W drugim przypadku konsekwencje braku polisy mogą być szczególnie „bolesne”, gdy np. przyjdzie mu opłacać leczenie, rehabilitację i nawet wieloletnią rentę dla wszystkich ofiar zdarzenia.

Porównaj ceny OC/AC

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x