Odszkodowanie z OC sprawcy – jak je uzyskać?

likwidacja szkody z oc
 • Jeżeli dojdzie do kolizji, wystarczy przygotować wspólne oświadczenie wraz ze sprawcą. To oświadczenie uprawnia do ubiegania się o wypłatę odszkodowania.
 • W przypadku wypadku na miejsce zdarzenia należy wezwać policję. Funkcjonariusze policji udokumentują szkody i przygotują dokumentację.
 • Proces wypłaty odszkodowania z OC sprawcy nie jest skomplikowany – wystarczy złożyć wniosek wraz z dokumentacją fotograficzną czy medyczną.
 • Firma ubezpieczeniowa na wypłatę odszkodowania ma 30 dni lub 90 dni, gdy sprawa jest skomplikowana. W drugim przypadku musi jednak wypłacić kwotę bezsporną w ciągu 30 dni.
 • Aktualnie sumy gwarancyjne są wysokie – wynoszą 5,21 mln euro przy szkodach na osobie i 1,05 mln euro przy szkodach w mieniu.

Mimo że jeździsz zgodnie z przepisami i ostrożnie, zostałeś poszkodowany w kolizji lub wypadku. Nie pozostaje Ci nic innego, jak dochodzić swoich praw, czyli zlikwidować szkodę z polisy OC sprawcy zdarzenia. Jeżeli chcesz zaoszczędzić sobie zbędnych nerwów, zapoznaj się z naszymi wskazówkami.

O wypłacie odszkodowań przez ubezpieczycieli krąży wiele legend. Poszkodowani kierowcy zazwyczaj skarżą się na przewlekłość postępowania i niskie odszkodowania. Jeżeli jednak przyjrzeć się bliżej poszczególnym sprawom, okazuje się, że opóźnienia w likwidacji szkody często są spowodowane nieprawidłowym postępowaniem poszkodowanego.

Wypłatę pełnego odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego można otrzymać nawet w ciągu miesiąca. Najważniejsze, aby przekazać ubezpieczycielowi wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do likwidacji szkody oraz jak najszybciej umówić się na wizytę rzeczoznawcy (jeśli ubezpieczyciel uznał, że jest to konieczne). W przypadku drobnej kolizji odszkodowanie wypłacane jest często także przez towarzystwo, które sprzedało nam polisę OC, dzięki usłudze bezpośredniej likwidacji szkody (BLS).

Przygotowaliśmy poradnik, z którego dowiesz się, co powinieneś zrobić, aby otrzymać odszkodowanie tak szybko, jak to możliwe.

Jak sporządzić dokumentację po kolizji lub wypadku?

Jeżeli Twój samochód został uszkodzony w wyniku kolizji, wzywanie policji na miejsce zdarzenia nie jest koniecznością – wystarczy, że Ty i sprawca wypadku wspólnie spiszecie oświadczenie. Najlepiej, abyś wykazał się przezornością i woził w schowku samochodu wzór takiego dokumentu. To sposób, dzięki któremu nie zostaną przeoczone istotne informacje.

Oświadczenie o kolizji powinno zawierać:

 • Dane uczestników kolizji – należy wskazać ich dane osobowe i kontaktowe,
 • Dane o prawach jazdy każdego z kierowców – należy wskazać kategorię oraz podać numer i datę wydania dokumentu,
 • Informacje o danych towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym sprawca kolizji zawarł ubezpieczenie OC oraz numer polisy,
 • Informacje o miejscu i czasie zdarzenia – dla celów dowodowych przydadzą się zdjęcia; strony mogą też sporządzić mapkę sytuacyjną,
 • Dane świadków zdarzenia, o ile tacy są,
 • Dokładne wskazanie sprawcy kolizji.

Po kolizji warto też sfotografować szkody. To dobry sposób na ich udokumentowanie. Dokumentację fotograficzną można wysłać ubezpieczycielowi np. e-mailem.

Sporządzony dokument musi podpisać każdy kierowca, który wziął udział w kolizji. Najlepiej też, aby oświadczenie zostało sporządzone w dwóch brzmiących identycznie egzemplarzach, czyli po jednej dla każdej ze stron.

W sytuacji, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia albo kierowcy lub pasażerowie są ranni, niezbędne jest wezwanie policji. Policjanci zadbają o dokumentację, która później będzie niezbędna przy wypłacie odszkodowania z OC sprawcy.  

W jakim terminie zgłosić ubezpieczycielowi szkodę z OC sprawcy?

Na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela czasu jest sporo – 3 lata, licząc od dnia dowiedzenia się o szkodzie i osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia, ale nie dłużej niż 10 lat od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę. Okres ten wydłuża się, jeżeli szkoda wynika z popełnienia przestępstwa i wówczas, gdy sprawca nie został zidentyfikowany. W takiej sytuacji poszkodowany ma aż 20 lat na zgłoszenie szkody.

Mimo że czasu na zgłoszenie szkody jest wiele, nie warto czekać. Z czasem szczegóły zdarzenia zacierają się w pamięci. Co więcej, ubezpieczyciel może też stwierdzić, że poszkodowany przyczynił się do zwiększenia rozmiaru szkody. Taka sytuacja ma miejsce np. wówczas, gdy użytkował on uszkodzony samochód.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu z OC sprawcy?

Jeżeli w wyniku kolizji został uszkodzony Twój samochód, sprawa jest prosta – rozmiar szkody ustali rzeczoznawca, z którym współpracuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako poszkodowany, decydując o sposobie naprawienia szkody, możesz wybrać:

 • Wariant kosztorysowy – wówczas na podstawie sporządzonego kosztorysu ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego,
 • Wariant warsztatowy, czyli bezgotówkowy – samochód zostanie naprawiony w wybranym przez Ciebie warsztacie na koszt ubezpieczyciela.

Uszkodzonym pojazdem dojeżdżałeś do pracy? Z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji możesz także ubiegać się o samochód zastępczy.

Gdy zostałeś ranny w wypadku, możesz wystąpić o wypłatę odszkodowania za doznane urazy (psychiczne lub fizyczne). Należy Ci się również odszkodowanie za utracony dochód, jeżeli np. z uwagi na konieczność podjęcia rehabilitacji, nie mogłeś pracować. Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek pokryć koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu ortopedycznego czy opieki na czas leczenia.

Ubezpieczyciel może mieć także obowiązek wypłaty renty alimentacyjnej lub odszkodowania za pogorszenie się sytuacji materialnej, gdy w wypadku zginęła bliska Ci osoba.

Przeczytaj również: Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku – co Ci się należy?

Jak wygląda procedura podczas likwidacji szkody?

Jako poszkodowany musisz zainicjować proces wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Szkodę możesz zgłosić na kilka sposobów, np. elektronicznie, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli pracownicy firmy ubezpieczeniowej nie będą potrzebować dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, wypłata odszkodowania odbędzie się szybko i sprawnie.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę świadczeń? Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jeżeli jednak sprawa jest szczególnie skomplikowana, procedura wypłaty środków może potrwać kolejne 60 dni (powinieneś zostać o tym poinformowany pisemnie i otrzymać bezsporną część odszkodowania).

Gdy otrzymasz decyzję od ubezpieczyciela, nie musisz się z nią zgadzać. Jeżeli uznasz, że zaproponowana kwota jest za niska, możesz złożyć reklamację. Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, którzy dochodzą odszkodowania z OC sprawcy wypadku, pomaga m.in. Rzecznik Finansowy. Możesz się do niego zgłosić, jeżeli masz wątpliwości, potrzebujesz wsparcia merytorycznego lub chcesz się upewnić, że postępowanie przedstawicieli towarzystwa ubezpieczeniowego jest właściwe i zgodne z przepisami.

Ile wynoszą sumy gwarancyjne?

Od stycznia 2019 r. zmieniła się wysokość sum gwarancyjnych. Po nowelizacji przepisów i dostosowaniu polskich aktów prawnych do unijnej dyrektywy minimalne sumy gwarancyjne wynoszą:

 • 5,21 mln euro w przypadku szkód na osobie na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych,
 • 1,05 mln euro w przypadku szkód w mieniu na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych.

Z uwagi na wysokość sum gwarancyjnych, jest mało prawdopodobne, aby doszło do ich wyczerpania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Kiedy można skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS)?

  BLS to szybki i wygodny sposób likwidacji szkody. Jednak nie każdy poszkodowany może z niego skorzystać. Jest kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby procedurą likwidacji szkody mogła zająć się firma ubezpieczeniowa, w której poszkodowany wykupił OC. Jednym z nich jest to, aby skutkiem zdarzenia była wyłącznie szkoda w mieniu o wartości maksymalnie 30 tys. zł.

 2. Sprawca nie miał ubezpieczenia OC. Jak wygląda procedura wypłaty odszkodowania?

  Jeżeli sprawca kolizji w momencie jej spowodowania nie miał OC, to poszkodowany w dalszym ciągu ma prawo do odszkodowania. W tej sytuacji konieczne jest jednak wezwanie na miejsce zdarzenia policji. Dokumenty dotyczące likwidacji szkody można złożyć w dowolnej firmie ubezpieczeniowej, z kolei odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 3. Czy odszkodowanie może zostać wypłacone w kwocie wyższej, niż koszt likwidacji szkody?

  Na odszkodowaniu nie można się wzbogacić, a zatem niemożliwe jest otrzymanie od ubezpieczyciela kwoty wyższej niż ta, która jest potrzebna na naprawę auta. Możesz jednak starać się o dodatkowe świadczenia, np. odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu.

 4. Czy formalności związane z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawcy trwają długo?

  W przypadku kolizji wystarczy wysłać do firmy ubezpieczeniowej sporządzone na miejscu zdarzenia oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną. Bardziej skomplikowane są sprawy, w których uczestnicy zostali ranni. Wówczas warto współpracować z firmą ubezpieczeniową i jak najszybciej przedstawić żądane przez nią dokumenty.

 5. Jak upewnić się, że proces dokumentacji szkody po kolizji został przeprowadzony bez błędów?

  Kolizja może być źródłem stresu, zwłaszcza gdy przytrafiła się po raz pierwszy. Na taką sytuację warto się odpowiednio wcześniej przygotować, instalując na smartfonie aplikację „Na wypadek” przygotowaną przez ekspertów UFG. Aplikacja krok po kroku przeprowadza przez proces dokumentacji szkody.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments