Odszkodowanie z OC sprawcy – jak je uzyskać?

likwidacja szkody z oc

Mimo że jeździsz zgodnie z przepisami i ostrożnie, zostałeś poszkodowany w kolizji lub wypadku. Nie pozostaje Ci nic innego, jak dochodzić swoich praw, czyli zlikwidować szkodę z polisy OC sprawcy zdarzenia. Jeżeli chcesz zaoszczędzić sobie zbędnych nerwów i dostać odszkodowanie w jak najkrótszym terminie, zapoznaj się z naszymi wskazówkami.

O wypłacie odszkodowań przez ubezpieczycieli krąży w sieci wiele informacji. Poszkodowani kierowcy zazwyczaj skarżą się na przewlekłość postępowania i niskie odszkodowania. Jeżeli jednak przyjrzeć się bliżej poszczególnym sprawom, okazuje się, że opóźnienia w likwidacji szkody często są spowodowane nieprawidłowym postępowaniem poszkodowanego.

Wypowiedź eksperta

Wypłatę pełnego odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego można otrzymać nawet w ciągu miesiąca. Najważniejsze, aby przekazać ubezpieczycielowi wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do likwidacji szkody oraz jak najszybciej umówić się na wizytę rzeczoznawcy (jeśli ubezpieczyciel uznał, że jest to konieczne). W przypadku drobnej kolizji odszkodowanie wypłacane jest często także przez towarzystwo, które sprzedało nam polisę OC, dzięki usłudze bezpośredniej likwidacji szkody (BLS).
Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w kalkulator-oc-ac.auto.pl Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w kalkulator-oc-ac.auto.pl

Przygotowaliśmy poradnik, z którego dowiesz się, co powinieneś zrobić, aby otrzymać odszkodowanie tak szybko, jak to możliwe.

Jak sporządzić dokumentację po kolizji lub wypadku?

Jeżeli Twój samochód został uszkodzony w wyniku kolizji, wzywanie policji na miejsce zdarzenia nie jest koniecznością – wystarczy, że Ty i sprawca wypadku wspólnie spiszecie oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Najlepiej, abyś wykazał się przezornością i woził w schowku samochodu wzór takiego dokumentu. To sposób, dzięki któremu nie zostaną przeoczone istotne informacje.

Co powinno zawierać oświadczenie o kolizji drogowej?

Pamiętaj, że polubowne załatwienie sprawy, czyli rezygnacja z wezwania policji na miejsce zdarzenia i spisanie oświadczenia sprawcy kolizji o jego winie, może być nieco ryzykowne. Wystarczy, że pismo zostanie sporządzone niewłaściwie, zabraknie w nim ważnych informacji o okolicznościach kolizji, danych sprawcy, uczestników zdarzenia czy też dokładnego wskazania kto jest winny (przyznania się sprawcy do winy), aby proces likwidacji szkody znacznie się wydłużył.

Uzyskanie wysokiego odszkodowania po kolizji jest zależne m.in. od treści oświadczenia o kolizji drogowej. W piśmie powinny się znaleźć przynajmniej:

 • dane uczestników kolizji (dane sprawcy i poszkodowanego/poszkodowanych) – należy wskazać ich dane osobowe i kontaktowe,
 • dane o prawach jazdy każdego z kierowców – należy wskazać kategorię oraz podać numer i datę wydania dokumentu,
 • informacje o danych towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym sprawca kolizji zawarł ubezpieczenie OC oraz numer polisy,
 • informacje o miejscu i czasie zdarzenia – dla celów dowodowych przydadzą się zdjęcia; strony mogą też sporządzić mapkę sytuacyjną,
 • dane świadków zdarzenia, o ile tacy są,
 • dokładne wskazanie sprawcy kolizji.

Uwaga!

Po kolizji warto też sfotografować szkody. To dobry sposób na ich udokumentowanie. Dokumentację fotograficzną możesz wysłać ubezpieczycielowi np. e-mailem.

Sporządzony dokument musi podpisać każdy kierowca, który wziął udział w kolizji. Najlepiej też, aby oświadczenie zostało sporządzone w dwóch brzmiących identycznie egzemplarzach, czyli po jednej dla każdej ze stron.

Jak zachować się po wypadku komunikacyjnym lub ucieczce sprawcy z miejsca zdarzenia?

Jeżeli doszło do wypadku (kierowcy lub pasażerowie pojazdów są ranni) lub w sytuacji, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, niezbędne jest wezwanie policji. Policjanci zadbają o dokumentację, która później będzie niezbędna przy wypłacie odszkodowania z OC sprawcy.

Uwaga!

Jeżeli w zdarzeniu drogowym nie ucierpiała żadna osoba (doszło wyłącznie do szkód majątkowych), sprawca zbiegł i nie został ustalony przez policję, poszkodowany nie otrzyma odszkodowania z OC sprawcy od UFG. Straty poniesione podczas kolizji będzie on musiał pokryć z własnej kieszeni lub z polisy AC (o ile ją posiada).

W jakim terminie zgłosić szkodę z OC do ubezpieczyciela sprawcy?

Na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy czasu jest sporo – 3 lata, licząc od dnia dowiedzenia się o szkodzie i osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia, ale nie dłużej niż 10 lat od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę. Okres ten wydłuża się, jeżeli szkoda wynika z popełnienia przestępstwa i wówczas, gdy sprawca nie został zidentyfikowany. W takiej sytuacji poszkodowany ma aż 20 lat na zgłoszenie szkody.

Mimo że czasu na zgłoszenie szkody jest wiele, nie warto czekać. Z czasem szczegóły zdarzenia zacierają się w pamięci. Co więcej, ubezpieczyciel może też stwierdzić, że poszkodowany przyczynił się do zwiększenia rozmiaru szkody. Taka sytuacja ma miejsce np. wówczas, gdy użytkował on uszkodzony samochód do dnia złożenia zawiadomienia.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu z OC sprawcy?

Jeżeli w wyniku kolizji został uszkodzony Twój samochód, sprawa jest prosta – ustalenie wysokości odszkodowania zależy od rozmiaru szkody. Ustali ją rzeczoznawca, z którym współpracuje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń – szkody majątkowe

Jako poszkodowany, decydując o sposobie naprawienia szkody częściowej (czyli takiej, w której doprowadzenie pojazdu do stanu sprzed szkody jest możliwe), możesz wybrać:

 • Wariant kosztorysowy – wówczas na podstawie sporządzonego kosztorysu ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego,
 • Wariant warsztatowy, czyli bezgotówkowy – samochód zostanie naprawiony w wybranym przez Ciebie warsztacie na koszt ubezpieczyciela.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Uszkodzonym pojazdem dojeżdżałeś do np. pracy? Z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji możesz także ubiegać się o samochód zastępczy.

W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych znalazł się także zapis zobowiązujący towarzystwo ubezpieczeniowe do zwrotu innych wydatków poniesionych w związku z kolizją czy wypadkiem, np. zwrot utraconych korzyści, zwrot kosztów za holowanie samochodu. Ubezpieczyciel sprawcy powinien również wypłacić wyrównanie za utratę wartości rynkowej auta.

Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń – szkody osobowe

Gdy zostałeś ranny w wypadku, możesz wystąpić o wypłatę odszkodowania za doznane urazy (psychiczne i fizyczne). Należy Ci się również odszkodowanie za utracony dochód i pogorszenie sytuacji materialnej, jeżeli np. z uwagi na konieczność podjęcia rehabilitacji, nie mogłeś pracować. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek pokryć koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu ortopedycznego czy opieki na czas leczenia.

Ubezpieczyciel może mieć także obowiązek wypłaty renty alimentacyjnej lub odszkodowania za pogorszenie się sytuacji materialnej, gdy w wypadku zginęła bliska Ci osoba.

Przeczytaj również: Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku – co Ci się należy?

Jak wygląda procedura podczas likwidacji szkody?

Jako poszkodowany musisz zainicjować proces ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku czy kolizji. Zgłoszenia szkody możesz np.:

 • elektronicznie, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • telefonicznie, nawet z miejsca zdarzenia.

Jeżeli pracownicy firmy ubezpieczeniowej nie będą potrzebować dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, wypłata odszkodowania z umowy ubezpieczenia sprawcy odbędzie się szybko i sprawnie.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę świadczeń?

Termin wypłaty odszkodowania Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jeżeli jednak sprawa jest szczególnie skomplikowana, np. w związku z trwaniem postępowania karnego, procedura dochodzenia odszkodowania i wypłaty środków może potrwać kolejne 60 dni. Powinieneś jednak zostać poinformowany pisemnie o przyczynach niemożności zaspokojenia Twoich roszczeń. Zakład ubezpieczeń powinien również wypłacić bezsporną część odszkodowania.

Czy musisz zgadzać się z ubezpieczycielem sprawcy wypadku w kwestii wysokości odszkodowania za doznaną krzywdę?

Gdy otrzymasz decyzję od ubezpieczyciela, nie musisz się z nią zgadzać. Jeżeli uznasz, że odszkodowanie z OC sprawcy jest za niskie, możesz złożyć reklamację. Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, którzy dochodzą odszkodowania z OC sprawcy wypadku, pomaga m.in. Rzecznik Finansowy.

Możesz zgłosić się do Rzecznika Finansowego i poprosić go o interwencję w Twojej sprawie jeżeli wyczerpałeś już możliwości negocjacji z ubezpieczycielem i nadal masz wątpliwości co do wysokości odszkodowania z OC sprawcy wypadku, potrzebujesz wsparcia merytorycznego lub chcesz się upewnić, że postępowanie przedstawicieli towarzystwa ubezpieczeniowego jest właściwe i zgodne z przepisami.

Likwidacja szkody z OC – ile wynoszą sumy gwarancyjne?

Od stycznia 2019 r. zmieniła się wysokość sum gwarancyjnych. Po nowelizacji przepisów i dostosowaniu polskich aktów prawnych do unijnej dyrektywy minimalne sumy gwarancyjne wynoszą:

 • 5,21 mln euro w przypadku szkód na osobie na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych,
 • 1,05 mln euro w przypadku szkód w mieniu na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych.

Z uwagi na wysokość sum gwarancyjnych, jest mało prawdopodobne, aby doszło do ich wyczerpania.

Podsumowanie

 • Jeżeli dojdzie do kolizji, wystarczy przygotować wraz ze sprawcą wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Uprawnia ono do ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy.
 • Po wypadku na miejsce zdarzenia należy wezwać policję. Funkcjonariusze policji udokumentują szkody i przygotują dokumentację.
 • Proces wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku nie jest skomplikowany. Aby uzyskać odszkodowanie wystarczy złożyć do jego ubezpieczyciela wniosek wraz z załącznikami, np. oświadczeniem o kolizji drogowej, dokumentację medyczną czy fotograficzną.
 • Firma ubezpieczeniowa na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku lub kolizji ma 30 dni lub 90 dni, gdy sprawa jest skomplikowana. W drugim przypadku musi jednak wypłacić kwotę bezsporną w ciągu 30 dni.
 • Aktualnie sumy gwarancyjne są wysokie – wynoszą 5,21 mln euro przy szkodach na osobie i 1,05 mln euro przy szkodach w mieniu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy

 1. Kiedy można skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS)?

  BLS to szybki i wygodny sposób likwidacji szkody. Jednak nie każdy poszkodowany może z niego skorzystać. Jest kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby procedurą likwidacji szkody mogła zająć się firma ubezpieczeniowa, w której poszkodowany wykupił OC. Jednym z nich jest to, aby skutkiem zdarzenia była wyłącznie szkoda w mieniu i brały w niej udział nie więcej niż dwa pojazdy.

 2. Sprawca nie miał ubezpieczenia OC. Jak wygląda procedura wypłaty odszkodowania?

  Jeżeli sprawca kolizji w momencie jej spowodowania nie miał OC, to poszkodowany w dalszym ciągu ma prawo do odszkodowania. W tej sytuacji konieczne jest jednak wezwanie na miejsce zdarzenia policji. Dokumenty dotyczące likwidacji szkody można złożyć w dowolnej firmie ubezpieczeniowej, a odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 3. Czy odszkodowanie może zostać wypłacone w kwocie wyższej niż koszt likwidacji szkody?

  Na odszkodowaniu majątkowym z OC sprawcy nie można się wzbogacić, a zatem niemożliwe jest otrzymanie od ubezpieczyciela kwoty wyższej niż ta, która jest potrzebna na naprawę auta i pokrycie innych kosztów związanych ze szkodą. Możesz np. starać się o dodatkowe świadczenia, np. odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu.

 4. Czy formalności związane z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawcy trwają długo?

  W przypadku kolizji wystarczy wysłać do firmy ubezpieczeniowej sporządzone na miejscu zdarzenia oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną. Bardziej skomplikowane są sprawy, w których uczestnicy ucierpieli na skutek wypadku. Wówczas warto współpracować z firmą ubezpieczeniową i jak najszybciej przedstawić żądane przez nią dokumenty, np. medyczne.

 5. Komu przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy wypadku i kolizji?

  Dochodzić odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych mogą wszyscy poszkodowani w zdarzeniach, do których doszło z udziałem ubezpieczonego pojazdu. Dotyczy to nie tylko kierowcy innego auta (poszkodowanego właściciela pojazdu) czy pasażerów pokrzywdzonych przez sprawcę, ale również pieszych, którzy ucierpieli w wyniku wypadku i osób, które utraciły swój majątek (np. właściciela uszkodzonego przez pojazd budynku lub ogrodzenia posesji).

Źródła

 1. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments