Odszkodowanie z OC sprawcy – jak je uzyskać?


likwidacja szkody z oc

Mimo że jeździsz zgodnie z przepisami i ostrożnie, zostałeś poszkodowany w kolizji lub wypadku. Nie pozostaje Ci nic innego, jak dochodzić swoich praw, czyli zlikwidować szkodę z polisy OC sprawcy zdarzenia. Jeżeli chcesz zaoszczędzić sobie zbędnych nerwów, zapoznaj się z naszymi wskazówkami.

O wypłacie odszkodowań przez ubezpieczycieli krąży wiele legend. Poszkodowani kierowcy zazwyczaj skarżą się na przewlekłość postępowania i niskie odszkodowania. Jeżeli jednak przyjrzeć się bliżej poszczególnym sprawom, okazuje się, że opóźnienia w likwidacji szkody często są spowodowane nieprawidłowym postępowaniem poszkodowanego.

Przygotowaliśmy poradnik, z którego dowiesz się, co powinieneś zrobić, aby otrzymać odszkodowanie tak szybko, jak to możliwe.

Kolizja lub wypadek? Zadbaj o dokumentację

Jeżeli Twój samochód został uszkodzony w wyniku kolizji, wzywanie policji na miejsce zdarzenia nie jest koniecznością – wystarczy, że Ty i sprawca wypadku wspólnie spiszecie oświadczenie. Najlepiej, abyś wykazał się przezornością i woził w schowku samochodu wzór takiego dokumentu. To sposób, dzięki któremu nie zostaną przeoczone istotne informacje.

Oświadczenie o kolizji powinno zawierać:

  • dane uczestników kolizji – należy wskazać ich dane osobowe i kontaktowe,
  • dane o prawach jazdy każdego z kierowców – należy wskazać kategorię oraz podać numer i datę wydania dokumentu,
  • informacje o danych towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym sprawca kolizji zawarł ubezpieczenie OC oraz numer polisy,
  • informacje o miejscu i czasie zdarzenia – dla celów dowodowych przydadzą się zdjęcia; strony mogą też sporządzić mapkę sytuacyjną,
  • dane świadków zdarzenia, o ile tacy są,
  • dokładne wskazanie sprawcy kolizji.

Sporządzony dokument musi podpisać każdy kierowca, który wziął udział w kolizji. Najlepiej też, aby oświadczenie zostało sporządzone w dwóch brzmiących identycznie egzemplarzach, czyli po jednej dla każdej ze stron.

W sytuacji, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia albo kierowcy lub pasażerowie są ranni, niezbędne jest wezwanie policji. Z OC sprawcy wypadku dochodzić można też odszkodowania za szkody osobowe. W tym celu przyda się nie tylko dokumentacja medyczna, ale również wszelkie rachunki dokumentujące poniesione koszty.

Zgłoszenie szkody – terminy

Na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela czasu jest sporo – 3 lata, licząc od dnia dowiedzenia się o szkodzie i osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia, ale nie dłużej niż 10 lat od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę. Okres ten wydłuża się, jeżeli szkoda wynika z popełnienia przestępstwa i wówczas, gdy sprawca nie został zidentyfikowany. W takiej sytuacji poszkodowany ma aż 20 lat na zgłoszenie szkody.

Mimo że czasu na zgłoszenie szkody jest wiele, nie warto czekać. Z czasem szczegóły zdarzenia zacierają się w pamięci. Co więcej, ubezpieczyciel może też stwierdzić, że poszkodowany przyczynił się do zwiększenia rozmiaru szkody. Taka sytuacja ma miejsce np. wówczas, gdy użytkował on uszkodzony samochód.

O jakie odszkodowanie możesz się ubiegać?

Jeżeli w wyniku kolizji został uszkodzony Twój samochód, sprawa jest prosta – rozmiar szkody ustali rzeczoznawca, z którym współpracuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Szkoda może zostać zlikwidowana w wariancie:

  • kosztorysowym – wówczas na podstawie sporządzonego kosztorysu ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego,
  • warsztatowym, czyli bezgotówkowym – samochód zostanie naprawiony w wybranym przez Ciebie warsztacie na koszt ubezpieczyciela.

Uszkodzonym pojazdem dojeżdżałeś do pracy? Z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji możesz także ubiegać się o samochód zastępczy.

Gdy zostałeś ranny w wypadku, możesz wystąpić o wypłatę odszkodowania za doznane urazy (psychiczne lub fizyczne). Należy Ci się również odszkodowanie za utracony dochód, jeżeli np. z uwagi na konieczność podjęcia rehabilitacji, nie mogłeś pracować.

Ubezpieczyciel może mieć także obowiązek wypłaty renty alimentacyjnej lub odszkodowania za pogorszenie się sytuacji materialnej, gdy w wypadku zginęła bliska Ci osoba.

Ile wynoszą sumy gwarancyjne?

Od stycznia 2019 r. zmieniła się wysokość sum gwarancyjnych. Po nowelizacji przepisów i dostosowaniu polskich aktów prawnych do unijnej dyrektywy minimalne sumy gwarancyjne wynoszą:

  • 5,21 mln euro na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych,
  • 1,05 mln euro w przypadku szkód w mieniu na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych.

Procedura podczas likwidacji szkody

Szkodę możesz zgłosić na kilka sposobów, np. elektronicznie, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jeżeli jednak sprawa jest szczególnie skomplikowana, procedura wypłaty środków może potrwać 60 dni (powinieneś zostać o tym poinformowany pisemnie).

Gdy otrzymasz decyzję od ubezpieczyciela, nie musisz się z nią zgadzać. Jeżeli uznasz, że zaproponowana kwota jest za niska, możesz złożyć reklamację. Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, którzy dochodzą odszkodowania z OC sprawcy wypadku, pomaga m.in. Rzecznik Finansowy. Możesz się do niego zgłosić, jeżeli masz wątpliwości, potrzebujesz wsparcia merytorycznego lub chcesz się upewnić, że postępowanie przedstawicieli towarzystwa ubezpieczeniowego jest właściwe i zgodne z przepisami.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x