Jak wypowiedzieć OC?

Jak wypowiedzieć OC?


[Głosów:3    Średnia:5/5]

Różnica cen OC w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych może być bardzo duża. Znalazłeś atrakcyjną ofertę, z której chciałbyś skorzystać? Wyjaśniamy, kiedy i jak skutecznie wypowiedzieć dotychczasową umowę OC.


Posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe, a zakres ochrony, który musi zapewniać ubezpieczyciel regulowany jest ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W praktyce nie ma przeszkód, aby przy wyborze oferty OC, kierować się wyłącznie ceną.

baner Kalkulator-oc-ac.auto.pl

W jakich sytuacjach możesz wypowiedzieć OC?

Czy podpisaną umowę ubezpieczenia OC możesz wypowiedzieć? Owszem, ale tylko w kilku ściśle określonych przypadkach. I choć od strony formalnej wypowiedzenie umowy nie jest skomplikowane, to musisz pamiętać o kilku kwestiach. Umowę OC możesz wypowiedzieć w następujących sytuacjach:

  • wraz z końcem okresu, na jaki została zawarta

Jeżeli kupiłeś polisę OC, to z pewnością wiesz, że po upływie 12 miesięcy nie wygasa ona, ale jest przedłużana na kolejne 12 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wypowiesz towarzystwu ubezpieczeniowemu zawartą umowę. Taką możliwość ustawodawca przewidział w art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Informację o terminie, w jakim powinieneś złożyć wypowiedzenie, znajdziesz w piśmie, które otrzymasz od towarzystwa ubezpieczeniowego – wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej na dzień przed końcem trwania ochrony. Zakład powinien wysłać do Ciebie takie pismo nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na które umowa została zawarta.

  • gdy w tym samym czasie masz ubezpieczenie w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń

Może zdarzyć się, że nie zdążysz wypowiedzieć umowy OC i zostanie ona automatycznie przedłużona. Z takiej sytuacji wciąż jest wyjście – wystarczy, że wykupisz drugie, wybrane przez Ciebie ubezpieczenie na ten sam okres. Wówczas możesz wypowiedzieć umowę OC, powołując się na art. 28a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wypowiadając wcześniejszą umowę OC, musisz liczyć się z tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe będzie żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność, czyli za czas, kiedy Twój pojazd był ubezpieczony (art. 28a ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

  • po zakupie używanego pojazdu

Z momentem, gdy nabywasz pojazd, przechodzą na Ciebie również prawa i obowiązki wynikające z umowy OC zawartej przez poprzedniego właściciela samochodu. Masz dwie możliwości, które wynikają z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych: możesz kontynuować ubezpieczenie, możesz również je wypowiedzieć.

W pierwszym przypadku umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Pamiętaj, że umowa nie przedłuży się automatycznie – będziesz musiał sam dopilnować kwestii zakupu polisy OC. W przeciwnym razie pozostaniesz bez ubezpieczenia i będziesz musiał uregulować opłatę za brak ciągłości OC.

Jeżeli uznasz, że umowa jest dla Ciebie niekorzystna i ją wypowiesz, ulegnie ona rozwiązaniu z dniem wypowiedzenia. Umowę możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie.

OC przez telefon lub internet – jak z niego zrezygnować?

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują kierowcom nabycie ubezpieczenia na odległość, czyli np. przez internet. Jeżeli zakupisz w ten sposób polisę OC i uznasz, że nie jest ona dla Ciebie korzystna, masz prawo odstąpić od zawartej umowy w ciągu 30 dni.

Odstępując od umowy, nie musisz podawać przyczyny swojej decyzji. Prawo do odstąpienia od umowy wynika z art. 16c ust. 1 w związku z art. 16a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W jakiej formie należy złożyć wypowiedzenie?

Jeżeli chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, musisz to zrobić w formie pisemnej. Pismo możesz dostarczyć do siedziby ubezpieczyciela lub przekazać przedstawicielowi ubezpieczyciela (agentowi ubezpieczeniowemu). Możesz również skorzystać z usług poczty. Pamiętaj tylko, że za moment złożenia pisma uważa się datę nadania oświadczenia w placówce Poczty Polskiej (art. 18 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Ponieważ coraz więcej spraw załatwiamy przez Internet, pojawia się pytanie, czy również drogą elektroniczną możesz skutecznie wypowiedzieć umowę. O tym decyduje towarzystwo ubezpieczeniowe. Zanim więc wyślesz wypowiedzenie polisy OC na znaleziony na stronie ubezpieczyciela adres mailowy, upewnij się, że akceptuje on taką formę złożenia oświadczenia woli.

Co powinno znaleźć się w wypowiedzeniu?

W prawidłowo skonstruowanym wypowiedzeniu musisz zawrzeć informacje, które pozwolą ubezpieczycielowi na zidentyfikowanie Ciebie, czyli podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania i do korespondencji oraz numer PESEL). Aby ułatwić zadanie pracownikom towarzystwa ubezpieczeniowego, wskaż również numer wypowiadanej polisy OC i dane pojazdu, którego ona dotyczy.

W treści wypowiedzenia podaj również podstawę prawną wypowiedzenia polisy, powołując się na konkretny artykuł. Przykładowo, gdy chcesz zrezygnować z polisy, którą przejąłeś wraz z zakupionym pojazdem, wskaż art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Stefania Stuglik

Dodaj komentarz