Ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczony – kim są i co należy o nich wiedzieć?

Kobieta sprawdza ceny OC

Kim jest Ubezpieczyciel i czy nie będąc Ubezpieczającym można być Ubezpieczonym? Te pojęcia różnią się zaledwie kilkoma literami, ale w świetle przepisów różnica potrafi być ogromna. Oto, co powinniśmy wiedzieć na temat podstawowych pojęć używanych w umowach ubezpieczeniowych.

Niestety, niewiele osób lubi czytać umowy i przykry (ich zdaniem) obowiązek analizowania dokumentów odkłada na później. A jeśli już się przekonamy do tego by jednak przewertować umowę, to zniechęcić może nas już pierwsze pojęcie, którego znaczenia nie do końca rozumiemy. Czasami podobnie jest w przypadku Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), gdzie podstawą jest zrozumienie pojęć: Ubezpieczyciel, Ubezpieczony, Ubezpieczający.

Kto to jest ubezpieczyciel?

Tu sprawa jest zdecydowanie najprostsza – Ubezpieczyciel to po prostu firma ubezpieczeniowa (czasem nazywana również TU, czyli Towarzystwo Ubezpieczeniowe), która sprzedaje klientom polisy ubezpieczeniowe. W Polsce każda firma ubezpieczeniowa, która chce prowadzić działalność, musi otrzymać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. I to właśnie na stronie internetowej KNF można znaleźć aktualną lista Ubezpieczycieli. W Polsce są to m.in. PZU, Aviva, Allianz, Link4, Uniqa, Generali, Proama, czy Ergo Hestia.

Oblicz składki OC/AC kilkunastu ubezpieczycieli

Relacje Ubezpieczyciela z klientem opierają się na tym, że klient wykupuje od towarzystwa ubezpieczeniowego polisę, a Ubezpieczyciel (towarzystwo ubezpieczeniowe) obejmuje go ochroną w postaci świadczenia różnych usług (np. w przypadku awarii pojazdu) lub wypłaca odszkodowanie.

Ubezpieczony i Ubezpieczający – czym się różnią?

W dużym skrócie – Ubezpieczający to ten, który podpisał umowę i zobowiązał się do płacenia określonych składek, z kolei Ubezpieczony to osoba, którą polisa chroni. Co oznacza, że Ubezpieczający może, ale nie musi być Ubezpieczonym. Może on jednak zawrzeć umowę na rzecz innej osoby i wówczas mówi się o zawarciu umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku różnych ubezpieczeń komunikacyjnych, różnie można rozumieć Ubezpieczonego i Ubezpieczającego.

Przykładowo,  AVIVA Ubezpieczonego i Ubezpieczającego definiuje w następujący sposób:

  • Ubezpieczający – osoba zawierająca umowę ubezpieczenia wymieniona w polisie lub wniosko-polisie i zobowiązana do zapłaty składki;
  • Ubezpieczony:

– w ubezpieczeniu autocasco oraz szyb jest to właściciel pojazdu wymieniony w dowodzie rejestracyjnym;

– w ubezpieczeniu assistance jest to kierujący pojazdem oraz pasażerowie pojazdu, przy czym w przypadku nagłego zachorowania ubezpieczonym jest ubezpieczający, jego małżonka lub osoby pozostającej z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, a także dzieci ubezpieczającego o ile nie ukończyły 18 lat, w tym dzieci przysposobione przez ubezpieczającego lub przyjęte na wychowanie przez ubezpieczającego oraz jego pasierbowie;

– w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (w wariancie podstawowym) jest to kierujący pojazdem oraz pasażerowie pojazdu;

– w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (w wariancie rozszerzonym) jest to ubezpieczający;

– w ubezpieczeniu ochrony prawnej jest to właściciel pojazdu lub osoba upoważniona przez ubezpieczonego do kierowania pojazdem.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
  • Ceny oc w 5 minut
  • Porównaj oferty 14 towarzystw
  • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Według powyższego nie ma raczej wątpliwości, kim jest Ubezpieczający, ale warto w OWU dokładnie sprawdzić kim – według wybranej polisy – są Ubezpieczeni. W przypadku Assistance decyduje to bowiem o tym, kto z podróżujących będzie mógł liczyć np. na nocleg w razie awarii pojazdu, a w przypadku ubezpieczeń NNW – komu będzie należało się odszkodowanie po wypadku.

Przykład: Pani Janina spowodowała wypadek, w której ucierpiała ona i jej przyjaciółka – pani Katarzyna, która była pasażerem. Dzięki temu, że NNW pani Janiny (czyli Ubezpieczającej) obejmowało również pasażerów, to pani Katarzyna także otrzymała odszkodowanie (ponieważ była Ubezpieczonym). Gdyby NNW obejmowała tylko kierowcę, pani Katarzyna nie mogłaby liczyć na takie wsparcie.

Sprawdź ceny OC, AC, ASS i NNW oraz warunki ochrony

Czy ubezpieczający może odstąpić od umowy?

Jeśli jesteś Ubezpieczającym, który kupuje obowiązkową polisę OC, wówczas możesz odstąpić od zawarcia umowy OC tylko w przypadku, jeśli polisę kupiłeś na odległość, czyli przez Internet lub telefon. Wówczas na odstąpienie od umowy masz 30 dni.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku dobrowolnych polis komunikacyjnych (np. AC, Assistance, NNW). W przypadku ich zakupu Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia, która została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. I ma na to:

  • 30 dni od zawarcia umowy, jeśli jest osobą fizyczną;
  • 7 dni od zawarcia umowy, gdy jest przedsiębiorcą.

Uwaga! Ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować Ubezpieczającego o prawie do odstąpienia od umowy. Jeśli tego nie zrobił, to termin 30 dni biegnie od dnia, w którym przekazał tę informację Ubezpieczającemu.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku odstąpienia od umowy, będziemy musieli zapłacić za okres, przez jaki ta umowa obowiązywała.

Ubezpieczony i Ubezpieczający – komu należy się odszkodowanie?

Z jednej strony, to Ubezpieczający opłaca składkę, ale z drugiej Ubezpieczony jest objęty polisą. Kto w takiej sytuacji otrzyma odszkodowanie, gdy dojdzie do kolizji lub wypadku?

W przypadku obowiązkowej polisy OC sprawa jest prosta, bo odszkodowanie otrzyma osoba lub osoby, które są poszkodowane z winy właściciela lub kierowcy ubezpieczonego pojazdu.

Z kolei w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego (AC, Assistance, NNW) odszkodowanie będzie wypłacone ubezpieczającemu (np. za kradzież samochodu) lub także ubezpieczonemu (np. pasażerowi, za poniesiony uszczerbek na zdrowiu z polisy NNW).

Jeśli natomiast wskutek wypadku dojdzie do śmierci Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, wówczas odszkodowanie otrzymają jego spadkobiercy.

Oblicz składkę OC/AC

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments