Jak i kiedy złożyć wypowiedzenie OC w PZU

wypowiedzenie oc

Chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC zawartego w PZU? Dowiedz się, w jakich przypadkach jest to możliwe i jak sporządzić takie pismo. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rezygnacji z umowy OC PZU oraz też adresy, pod które należy wysłać przygotowane wypowiedzenie.


Zakres ubezpieczenia OC w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym jest taki sam. Z tego względu ubezpieczyciele konkurują głównie ceną. Jeżeli znalazłeś atrakcyjniejszą dla siebie ofertę i zastanawiasz się, jak wypowiedzieć OC w PZU, nie zwlekaj – zapoznaj się z poniższym artykułem. Krok po kroku tłumaczymy, kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy OC w PZU i jak to zrobić.

Kiedy możesz wypowiedzieć umowę OC w PZU?

Standardowo kierowca nabywa polisę OC na rok i może ją wypowiedzieć dopiero przed końcem okresu ochrony (w ten sposób unika automatycznego przedłużenia OC na kolejny rok). Tylko w kilku sytuacjach (przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych), istnieje możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy OC. Możesz to zrobić, gdy:

 • W tym samym czasie masz aktywne ubezpieczenie w dwóch lub więcej towarzystwach ubezpieczeniowych

Może zdarzyć się, że zawarłeś nową umowę OC i zapomniałeś o wypowiedzeniu polisy wcześniej wykupionej w PZU. W takiej sytuacji masz prawo wypowiedzieć umowę, która przedłużyła się automatycznie (podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Warto zrobić to jak najszybciej, bo ubezpieczyciel będzie miał prawo żądać uiszczenia składki za ten okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

 • Polisę OC otrzymałeś wraz z zakupionym pojazdem

Zasadą jest, że umowa OC „przechodzi” wraz z samochodem na nowego właściciela. Jeżeli nie chcesz korzystać z otrzymanej polisy, bo znalazłeś atrakcyjniejszą ofertę, możesz wypowiedzieć umowę OC zawartą przez poprzedniego posiadacza pojazdu. Wystarczy, że w piśmie do PZU powołasz się na art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 • Umowę OC zawarłeś na odległość (telefonicznie, przez Internet)

Ubezpieczenie OC w PZU możesz kupić nie tylko u Agenta, ale również przez Internet lub telefon. Jeżeli znajdziesz lepszą ofertę, również możesz odstąpić od zawartej umowy. Taką możliwość daje konsumentom art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Odstępując od zawartej umowy, nie musisz podawać przyczyny, ale konieczne jest dochowanie terminu – czas na odstąpienie od umowy OC samochodu to 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia.

Czy musisz wypowiedzieć OC, gdy dobiega końca okres, na jaki zawarłeś umowę całoroczną?

Jeśli wykupiłeś OC na cały rok w PZU i niedługo upływa termin obowiązywania polisy, masz dwie możliwości: możesz zmienić ubezpieczyciela lub pozostać w tej samej firmie na następne 12 miesięcy.

Chcesz ponownie ubezpieczyć auto w PZU? OC zakupionego przez Ciebie w tym towarzystwie nie musisz wypowiadać – umowa przedłuży się automatycznie. Pamiętaj jednak, że PZU nie jest zobowiązane do utrzymania tej samej ceny polisy, a jedynie do przedłużenia umowy. Upewnij się więc odpowiednio wcześniej, czy skorzystanie z odnowienia OC będzie dla Ciebie korzystne.

Porównaj ofertę przedłużenia umowy z PZU ze składkami OC proponowanymi przez kilkunastu innych ubezpieczycieli

Oblicz składkę OC/AC

Oferta PZU na kolejny rok nie jest atrakcyjna cenowo? Zwróć uwagę, że zakres ochrony z ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu jest taki sam w każdej firmie. Możesz więc bez obaw o jakość produktu wypowiedzieć dotychczasową umowę i skorzystać z oferty tańszej firmy.

Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, powinieneś wypowiedzieć umowę OC w PZU nie później niż na jeden dzień przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia. W piśmie powołaj się na następującą podstawę prawną: art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Uwaga! Pamiętaj, że każdy zarejestrowany w Polsce samochód musi posiadać ważną polisę OC. Jeśli wypowiadasz OC zbywcy pojazdu, całoroczne (na koniec okresu ubezpieczenia) lub kupione na odległość, zadbaj o zawarcie następnej umowy z taką datą, aby pomiędzy poprzednim i kolejnym okresem ochrony nie było ani jednego dnia przerwy.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Jak należy wypowiedzieć umowę OC w PZU?

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę OC w PZU, musisz przygotować pismo. Należy w nim zawrzeć następujące informacje:

 • dane osobowe i adresowe właściciela pojazdu (jeżeli pojazd ma kilku właścicieli, należy wymienić wszystkich),
 • numer polisy OC,
 • dane dotyczące samochodu – marka, numer rejestracyjny,
 • o podstawie prawnej – przykładowo, gdy wypowiadasz kupioną w PZU polisę OC, która została automatycznie wznowiona, wystarczy, że napiszesz: „Wnoszę o rozwiązanie umowy na podstawie art. art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”.

Pismo musi zostać opatrzone własnoręcznym podpisem właściciela (podpisami właścicieli) pojazdu.

Jeżeli wypowiadasz umowę ubezpieczenia OC, którą z PZU zawarł poprzedni właściciel pojazdu, dołącz do wniosku kopię umowy kupna-sprzedaży lub darowizny.

Gdzie złożyć wypowiedzenie OC PZU?

Po przygotowaniu wypowiedzenia pozostaje tylko je złożyć. Wypowiedzenie umowy OC w PZU możesz:

 • wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa,
 • wysłać e-mailem na adres: kontakt@pzu.pl,
 • złożyć w jednym z oddziałów – lista oddziałów jest dostępna tutaj: https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/znajdz-oddzial-lub-agenta.

Masz pytania dotyczące wypowiedzenia Twojej umowy OC? Możesz skontaktować się telefonicznie z PZU pod numerem 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Uwaga! Jeżeli wypowiedzenie OC składasz w oddziale PZU, pamiętaj, aby poprosić pracownika o potwierdzenie jego przyjęcia. Taki dokument może przydać Ci się w przypadku ewentualnych sporów z ubezpieczycielem (np. gdyby okazało się, że Twoje wypowiedzenie zaginęło lub nie zostało zarejestrowane w odpowiednim terminie).

Jak odstąpić od umowy OC PZU zawartej na odległość?

Jeśli zawarłeś z PZU umowę OC komunikacyjnego na odległość, czyli przez Internet lub telefon i chcesz od niej odstąpić, przygotuj pisemne oświadczenie i prześlij do PZU w formie e-mail na adres: kontakt@pzu.pl. Dokument możesz także dostarczyć w inny dogodny dla Ciebie sposób:

 • pocztą na adres: PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa,
 • osobiście w oddziale PZU.

Co należy uwzględnić w odstąpieniu od umowy OC?

 • Dane właściciela pojazdu (Ubezpieczającego) – imię, nazwisko i adres
 • Numer polisy ubezpieczeniowej
 • Numer rachunku bankowego, na który PZU przekaże składkę za niewykorzystany okres ochrony (o ile taką składkę otrzymało)
 • Podstawę prawną
 • Czytelny podpis właściciela/ właścicieli auta

Odstąpienia od umowy OC PZU nie musisz pisać samodzielnie. PZU przygotowało na taka okoliczność odpowiedni formularz. Pobierzesz go ze strony https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/produkty-i-ich-kontynuacja/jak-odstapic-od-ubezpieczenia – wydrukuj go, wypełnij i podpisz, a następnie przekaż do PZU w dogodny dla Ciebie sposób.

Masz dodatkowe pytania do PZU?

Zadzwoń na nr. tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfą operatora). Możesz także odwiedzić najbliższy oddział PZU lub umówić się na spotkanie z agentem PZU.

Poznaj oferty OC i AC kilkunastu ubezpieczycieli

Podsumowanie

 • Wypowiedzenie OC w PZU możesz złożyć przed końcem całorocznej ochrony (jeśli wykupiłeś polisę osobiście) lub w dowolnym momencie (jeśli korzystasz z OC zbywcy auta lub automatycznie przedłużonej polisy).
 • Pamiętaj o złożeniu na dokumencie własnoręcznego podpisu (a także współwłaścicieli auta – jeśli tacy są).
 • Po automatycznym przedłużeniu OC ubezpieczyciel może wymagać od Ciebie zapłaty składki za okres obowiązywania polisy (od dnia wznowienia umowy do dnia jej wypowiedzenia).
 • PZU honoruje wypowiedzenie OC wysłane pocztą, mailem lub złożone osobiście u Agenta.
 • Jeżeli zawarłeś z PZU umowę OC na odległość (przez Internet lub telefon), możesz od niej odstąpić w ciągu 30 dni, bez podania przyczyny.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy przed końcem OC na rok mogę rozwiązać umowę w PZU?

  Zależy z jakiej polisy OC korzystasz. Możesz zakończyć umowę OC wcześniej, jeśli otrzymałeś polisę od zbywcy pojazdu lub posiadasz dwie umowy zawarte na ten sam okres, z czego jedna przedłużyła się automatycznie – taką polisę możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie.
  Jeśli w ubiegłym roku osobiście wykupiłeś obowiązkowe ubezpieczenie samochodu na 12 miesięcy, wcześniejsze rozwiązanie umowy nie jest możliwe. W takim przypadku możesz jedynie zrezygnować z kontynuacji OC (przedłużenia umowy na kolejny rok). Jeżeli planujesz zakup polisy w innej firmie, złóż wypowiedzenie OC w PZU najpóźniej na dzień przed końcem okresu ochrony. Pamiętaj, że nawet gdy złożysz dokument wcześniej, polisa i tak będzie obowiązywała do ostatniego dnia zapisanego w umowie.

 2. Do kiedy wysłać wypowiedzenie OC do PZU?

  Jeśli osobiście kupiłeś OC na rok, wypowiedzenie OC powinno trafić do PZU najpóźniej na dzień przed końcem umowy. W przeciwnym wypadku polisa przedłuży się automatycznie.
  Korzystasz z OC zbywcy pojazdu lub chcesz wypowiedzieć automatycznie przedłużoną polisę w PZU? Wypowiedzenie OC jest możliwe w każdym momencie – umowa będzie obowiązywała do dnia złożenia dokumentu w PZU lub nadania listu poleconego Pocztą Polską.
  Posiadasz OC krótkoterminowe? Nie musisz go wypowiadać – polisa wygaśnie automatycznie po ustalonym w umowie okresie ubezpieczenia.

 3. Dlaczego otrzymałem wezwanie do zapłaty OC w PZU skoro wykupiłem polisę na kolejny rok w innej firmie?

  Najprawdopodobniej PZU nie otrzymało od Ciebie pisemnego wypowiedzenia polisy OC i umowa przedłużyła się automatycznie. Takie działanie towarzystwa jest zgodne z prawem (ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych). Jeżeli posiadasz dwie umowy OC zawarte na ten sam okres, wyślij do PZU wypowiedzenie polisy odnowionej. Zapłacisz wówczas składkę tylko za okres od dnia, w którym doszło do przedłużenia poprzedniej umowy, do dnia dostarczenia wypowiedzenia do ubezpieczyciela.

 4. Czy krótkoterminowe OC PZU przedłuży się automatycznie?

  Nie. Takie polisy działają tylko do dnia wyznaczonego w umowie krótkoterminowej. Jeśli korzystasz z OC np. na miesiąc, przed końcem ochrony wykup polisę na cały rok. Pamiętaj, że pomiędzy kolejnymi okresami obowiązkowego ubezpieczenia samochodu nie może być ani jednego dnia przerwy. Bez polisy narażasz się nie tylko na wysoką karę za brak OC od UFG, ale również na pokrycie wszystkich kosztów wyrządzonych przez Ciebie szkód.

Stefania Stuglik
6 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Magdalena
4 lat temu

Jeśli zawarłam umowe OC z PZU telefonicznie ale nie jest zapłacona czy można ja wypowiedziec

Henryk
1 rok temu
Reply to  Magdalena

Można do 30 dni od zawarcia telefonicznie

Robert
2 lat temu

Jeśli chodzi o drugi przypadek dotyczący wypowiedzenia umowy OC tj. : „w tym samym czasie masz aktywne ubezpieczenie w dwóch lub więcej towarzystwach ubezpieczeniowych” to należy powoływać się na art. 28a ustawy

Tomasz
8 miesięcy temu

Wypowiedziałem umowę OC na pojazd w PZU, Wypowiedzenie wysłałem 3 dni przed końcem upływu ubezpieczenia. PZU nie uznało wypowiedzenia gdyż jak mi napisali za wcześnie wypowiedziałem im umowę powinienem 1 dzień przed końcem upływu okresu umowy, a tak to oni nie uznają tego wypowiedzenia i każą mi zapłacić za nową polisę mimo, że pisałem im iż ubezpieczyłem auto w innym Towarzystwie,. Czy to nie jest przypadkiem przestępstwo wyłudzenia nienależnego świadczenia przez PZU. oraz Podżegania do popełnienia przestępstwa zawarcia podwójnej umowy ubezpieczenia OC na pojazd,