Odmowa wypłaty odszkodowania – jak postępować?

Kobieta liczy podatek od kupna samochodu

Wykupienie polisy chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych przez niego szkód. Wciąż jednak można natknąć się na informacje o zaniżaniu przez ubezpieczycieli wysokości odszkodowania czy nawet odmowie jego wypłaty. Jeżeli dotknęła Cię taka sytuacja, sprawdź, co możesz zrobić.

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania lub je zaniża? Możesz odwołać od jego decyzji. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, skorzystaj z pomocy Rzecznika Finansowego. Możesz również pozwać towarzystwo ubezpieczeniowe. Wówczas to sąd rozstrzygnie, czy należy Ci się odszkodowanie i w jakiej wysokości.

Najważniejsze, aby się nie poddawać – możesz skutecznie walczyć o należne Ci odszkodowanie, korzystając z pomocy wielu instytucji działających w Polsce.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania OC lub AC?

W przypadku ubezpieczeń OC, ubezpieczyciele nie odpowiadają za szkody wymienione w art. 38.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Uzasadniona odmowa wypłaty odszkodowania będzie miała miejsce w przypadku szkód:

 • w mieniu właściciela samochodu, które zostały spowodowane przez kierowcę tego pojazdu ,
 • w bagażu i ładunkach, które były przewożone za opłatą,
 • w gotówce, biżuterii czy papierach wartościowych,
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska naturalnego.

Ubezpieczyciel ma też prawo dochodzić od kierowcy zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania np. wówczas, gdy ten wyrządził szkodę umyślnie lub pod wpływem alkoholu.

Nieco inaczej wygląda kwestia odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia dobrowolnego. Wówczas, w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) firmy ubezpieczeniowe zamieszczają zapisy o wyłączeniach, czyli sytuacjach, gdy nie będą odpowiadać za wyrządzone przez kierowcę szkody.

W przypadku ubezpieczeń AC towarzystwa ubezpieczeniowe nie likwidują z reguły szkód, które powstały w wyniku m.in.: rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, dzierżawy pojazdu osobie trzeciej, utraty kluczyków do samochodu i udziału w wyścigach samochodowych.

Również w przypadku szkód powstałych w wyniku użytkowania pojazdu jako środka do odpłatnego przewozu osób czy paczek, właściciela pojazdu spotka odmowa wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela.

Jak napisać odwołanie od odmowy wypłaty odszkodowania?

Jeżeli zakład ubezpieczeń odmówi Ci wypłaty odszkodowania, możesz się odwołać od jego decyzji, czyli złożyć reklamację. Najlepiej zrobić to w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Dopuszczalne jest także odwołanie w formie ustnej (choć nie zalecamy takiej metody – ubezpieczycielowi łatwiej wówczas uniknąć odpowiedzialności).

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nie rozpatrzy reklamacji pozytywnie, warto skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, z mediacji oraz sądu polubownego. Ostatecznie, można wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

Jak przygotować reklamację?

Możesz skorzystać z gotowego wzoru, dostępnego np. w Internecie lub samodzielnie przygotować odwołanie od odmowy wypłaty odszkodowania. W drugim przypadku w piśmie musisz:

 • podać swoje dane osobowe i adresowe,
 • podać dane firmy ubezpieczeniowej,
 • podać numer sprawy – znajdziesz go we wcześniejszej korespondencji z ubezpieczycielem,
 • określić swoje roszczenie – wskaż kwotę, jaką chcesz, aby ubezpieczyciel wypłacił tytułem odszkodowania,
 • przygotować uzasadnienie – podaj wszystkie okoliczności, które przemawiają za Twoim stanowiskiem,
 • podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelane odszkodowanie – w ten sposób nie będziesz musiał czekać na pieniądze.

Odmowa wypłaty odszkodowania jest często spotykana – nie zniechęcaj się. Solidnie uargumentowane odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może skutecznie przekonać firmę ubezpieczeniową do wypłaty świadczenia.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Gdy będziesz sporządzał odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, pamiętaj, aby powołać się na podstawę prawną (ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym). Możesz też dodać załączniki w postaci np. cennika z autoryzowanej stacji obsługi, jeżeli spór z ubezpieczycielem dotyczy zaniżenia cen części zamiennych.

Ile czasu jest na odwołanie od stanowiska ubezpieczyciela?

Na przygotowanie i wysłanie takiego pisma masz najczęściej trzy lata, licząc od dnia otrzymania decyzji ubezpieczyciela. Mimo że czasu jest sporo, to formalności nie warto odkładać na później. Dlaczego? Z czasem zdarzenie zatrze się w Twojej pamięci, trudniej też będzie Ci udowodnić swoje racje.

Zwlekając z napisaniem odwołania (reklamacji), będziesz też dłużej czekał na wypłatę odszkodowania. Jeżeli potrzebujesz pieniędzy na leczenie lub naprawę samochodu, liczy się każdy dzień. Im szybciej ubezpieczyciel otrzyma Twoją reklamację, tym szybciej ustosunkuje się do jej treści.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie reklamacji?

Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania (reklamacji), ale termin ten może zostać wydłużony do 60 dni, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dokładnej analizy. Wówczas ubezpieczyciel musi Cię poinformować, że korzysta z przysługującego mu prawa do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.

Co w sytuacji, w której nie otrzymałeś odpowiedzi na złożoną reklamację w podanym terminie?

Możesz przyjąć, że została ona rozpatrzona pozytywnie. Pamiętaj jednak, że na odszkodowaniu nie można się wzbogacić. Jeżeli żądasz więcej, niż będzie wynosić koszt naprawy pojazdu, ubezpieczyciel postąpi słusznie, wypłacając Ci tylko kwotę, jaką przeznaczyłeś na zakup części i opłacenie usługi w warsztacie.

Kiedy przy odmowie wypłaty odszkodowania pomoże Rzecznik Finansowy?

Mimo prawidłowo napisanej reklamacji i udokumentowania swojego stanowiska może się zdarzyć, że firma ubezpieczeniowa nie zmieni swojej decyzji. Co robić w takiej sytuacji?

Możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, który reprezentuje interesy klientów w sporach m.in. z towarzystwami ubezpieczeniowymi – wystarczy, że złożysz wniosek o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Z pomocą Rzecznika sprawa może zostać rozwiązana polubownie.

Interwencja Rzecznika Finansowego może skłonić ubezpieczyciela do zmiany zajmowanego dotychczas stanowiska. Rzecznik przeanalizuje Twoją dotychczasową korespondencję z firmą ubezpieczeniową, a następnie sprawdzi, czy decyzja ubezpieczyciela jest zgodna z prawem.

Uwaga! Aby Rzecznik mógł włączyć się w sprawę, musisz przejść pierwszy etap, czyli postępowanie reklamacyjne. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z pomocy Rzecznika, prześlij mu całą dotychczas zgromadzoną dokumentację.

Może się zdarzyć, że nawet interwencja Rzecznika Finansowego nie spowoduje zmiany stanowiska ubezpieczyciela. Co wówczas? W dalszym ciągu możesz skorzystać z jego pomocy, składając wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego. Jeżeli również ono nie spowoduje korzystnego dla Ciebie obrotu sprawy, Rzecznik Finansowy przygotuje oficjalną opinię z oceną prawną. Przyda Ci się ona, jeżeli zdecydujesz się dochodzić wypłaty odszkodowania przed sądem.

Kiedy iść do sądu, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Gdy nie ma szans na polubowne rozwiązanie sprawy z firmą ubezpieczeniową, pozostaje jeszcze ostateczność w postaci skierowania sprawy na drogą sądową. W przekonaniu sądu do Twoich racji może pomóc wspomniana opinia Rzecznika Finansowego, dlatego też ten środek odwoławczy warto pozostawić na sam koniec.

W czasie postępowania przed sądem każda ze stron będzie musiała przedstawić i uzasadnić swoje stanowisko. W skomplikowanych sprawach najczęściej powoływani są eksperci – biegli sądowi, których opinia często jest dla sądu kluczowa.

Chcesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ale nie możesz sobie na niego pozwolić? Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy – m.in. Federacji Konsumentów. Na terenie Polski działają też punkty darmowej pomocy prawnej. Szczegóły znajdziesz na rządowej stronie internetowej Strona główna – Nieodpłatna pomoc – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Podsumowanie

 • Poszkodowani często spotykają się z odmową wypłaty odszkodowania. Na taką decyzję można złożyć reklamację, czyli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.
 • Na przygotowanie reklamacji poszkodowany ma 3 lata. Z kolei ubezpieczyciel musi rozpatrzyć otrzymane odwołanie w ciągu 30 dni.
 • W dochodzeniu odszkodowania pomóc może Rzecznik Finansowy. Aby włączył się on do sprawy, należy mu udostępnić całą korespondencję z ubezpieczycielem.
 • Jeżeli reklamacja i interwencja Rzecznika Finansowego nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, można złożyć pozew do sądu i dochodzić swoich racji na drodze sądowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak kontaktować się z Rzecznikiem Finansowym w sprawie odwołania od decyzji ubezpieczyciela?

  Z Biurem Rzecznika Finansowego możesz skontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 (poniedziałek) oraz 9.00 – 14.00 (wtorek – piątek), dzwoniąc pod numer 22 333 73 28. Jeśli wysyłasz maila na adres porady@rf.gov.pl, pamiętaj, aby dodać w załączniku wszystkie niezbędne dokumenty, np. decyzję ubezpieczyciela, którą kwestionujesz.

 2. Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania z OC sprawcy – co zrobić?

  W pierwszej kolejności warto podjąć negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeśli ubezpieczyciel nadal odmawia wypłaty odszkodowania, radykalnym działaniem może być skierowanie sprawy do sądu. To jednak wiąże się zwykle z kosztami, które należy pokryć, zanim zapadnie wyrok. Warto więc najpierw skorzystać w tej sprawie z bezpłatnej porady Rzecznika Finansowego lub prawnika.

 3. Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z powodu niezapłaconej składki AC?

  Tak, chociaż będzie to zależało od warunków zawartej umowy. Zwykle zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy pierwsza rata składki nie została opłacona w ustalonym terminie i w tym czasie samochód uległ uszkodzeniu. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (w tym autocasco) nieuregulowanie pierwszej płatności składki może nawet spowodować rozwiązanie umowy.

 4. Czy warto odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela?

  Oczywiście! Jeśli uważasz, że zakład ubezpieczeń niesłusznie obniżył wysokość należnego odszkodowania lub nie chce brać odpowiedzialności za szkodę, nie czekaj – odwołaj się od jego decyzji jak najszybciej. Pamiętaj, że w tym przypadku czas jest bardzo istotny. Im dłużej zwlekasz, tym więcej dowodów może się zagubić (lub zatrzeć w pamięci) i trudniej będzie Ci udowodnić swoje racje przed towarzystwem. Im szybciej zgromadzisz niezbędne dokumenty i przedłożysz je ubezpieczycielowi, tym szybsza powinna być wypłata należnych Ci pieniędzy.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments