Termin wypłaty odszkodowania OC


Rzeczoznawca sprawdza dokumenty pojazdu pod zgłoszeniu szkody

Zgłosiłeś szkodę do ubezpieczyciela i zastanawiasz się, kiedy otrzymasz pieniądze? Sprawdź, ile dni na wypłatę odszkodowania OC ma towarzystwo i w jakich sytuacjach może przesunąć termin wypłaty pieniędzy.


Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. W razie szkody, która powstała w wyniku kolizji lub wypadku, poszkodowany ma prawo do otrzymania odszkodowania z OC sprawcy. Termin, w jakim ubezpieczyciel powinien dokonać wypłaty odszkodowania, został określony w ustawie – ubezpieczyciele nie mają w tym zakresie dowolności. Ponieważ jednak towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo przesunąć termin wypłaty środków, każdy kierowca powinien znać swoje prawa, aby umiejętnie je egzekwować.

baner Kalkulator-oc-ac.auto.pl

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
  • Ceny oc w 5 minut
  • Porównaj oferty 14 towarzystw
  • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Wypłata odszkodowania z OC w przepisach

Ile dni ma ubezpieczyciel na wypłacenie odszkodowania? 30 dni – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Termin ten liczy się od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

W ciągu wspomnianych 30 dni pracownicy towarzystwa ubezpieczeniowego powinni przeanalizować otrzymaną dokumentację i jeśli uznają, że istnieją podstawy do wypłaty środków, zlecić przelew na wskazany przez poszkodowanego rachunek bankowy lub wysłać pieniądze przekazem pocztowym. Proces ten nie zawsze jednak przebiega bezproblemowo. Trzeba pamiętać, że sprawy o wypłatę odszkodowania należą do skomplikowanych i dlatego ustawodawca dopuszcza możliwość przedłużenia przez ubezpieczyciela terminu rozstrzygnięcia sprawy.

Wydłużenie terminu wypłaty – kiedy jest możliwe?

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe potrzebuje więcej czasu na ustalenie swojej odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania, może wydłużyć termin wypłaty środków. W tej sytuacji ubezpieczyciel jest w dalszym ciągu związany ustawą – musi wypłacić odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia, w którym (przy zachowaniu należytej staranności) wyjaśnił wszystkie okoliczności zdarzenia. Maksymalny termin, w jakim ubezpieczyciel powinien wypłacić pieniądze, wynosi 90 dni od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie.

Ubezpieczyciela nie będą obowiązywać powyższe terminy, jeżeli jego odpowiedzialność jest uzależniona od rozstrzygnięcia toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W takiej sytuacji dopiero wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia pozwoli poszkodowanemu żądać wypłaty odszkodowania.

Przedłużenie terminu wypłaty odszkodowania z OC – o czym trzeba pamiętać?

Sytuacje, gdy towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają z możliwości wydłużenia terminu wypłaty odszkodowania, nie należą do rzadkości. Wówczas poszkodowany ma prawo do informacji – powinien zostać pisemnie zawiadomiony, że procedura wypłaty świadczenia została przedłużona.

Może też dojść do sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi poszkodowanemu wypłaty odszkodowania lub przyzna je, ale w niższej kwocie. Poszkodowany powinien otrzymać stosowne wyjaśnienie oraz zostać pouczony o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

Ile wynoszą odsetki za nieuzasadnione wydłużenie wypłaty odszkodowania?

Nie otrzymałeś odszkodowania w terminie? Masz prawo dochodzić wypłaty przyznanego Ci świadczenia powiększonego o odsetki ustawowe. Aby je wyegzekwować, nie obejdzie się bez skierowania pisma do towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy w nim wskazać, że termin wypłaty świadczenia minął oraz zażądać naliczenia i wypłaty odsetek. Co ważne, odsetki można naliczać już od pierwszego dnia opóźnienia (co również warto zaznaczyć w przygotowanym piśmie).

Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno niezwłocznie zareagować na otrzymane wezwanie, czyli wypłacić odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami. Jeżeli tego nie zrobi i pozostawi pismo bez odpowiedzi, ubezpieczony może skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, który może pośredniczyć w rozmowach z ubezpieczycielem.

Stefania Stuglik

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments