Jak ubezpieczyć przyczepkę samochodową?


Transport na przyczepce samochodowej

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej czy indywidualne potrzeby, wielu właścicieli pojazdów nabywa przyczepkę samochodową. Taki zakup oznacza również konieczność zakupu ubezpieczenia. Sprawdzamy, ile kosztuje polisa OC dla przyczepki i gdzie można ją kupić.

Chociaż przyczepa samochodowa nie ma silnika, to zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest uznawana za pojazd mechaniczny. To z kolei powoduje, że musi ona posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie właściciel przyczepki samochodowej naraża się na poważne konsekwencje, w tym karę za brak OC, którą ma prawo nałożyć na niego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Dlaczego dla przyczepy samochodowej trzeba wykupić OC?

Zakwalifikowanie przyczepki samochodowej do pojazdów mechanicznych wcale nie rozwiewa wątpliwości dotyczących konieczności zakupu ubezpieczenia OC. Dlaczego? W art. 37 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych można przeczytać, że gdy szkoda została wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych (np. auta z przyczepką), to ubezpieczeniem OC pojazdu ciągnącego jest objęta szkoda spowodowana przyczepą, która:

 • jest złączona z pojazdem silnikowym albo
 • odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.

Jeżeli szkoda została wywołana przez przyczepę, która nie była złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym lub też odłączyła się od niego i przestała się toczyć, to nie będzie można jej pokryć z ubezpieczenia OC samochodu. To właśnie dlatego przyczepki muszą posiadać odrębne ubezpieczenie – wystarczy wyobrazić sobie sytuację, gdy nieprawidłowo ustawiona na parkingu przyczepka stoczy się i uszkodzi inny pojazd. Taka szkoda może zostać zlikwidowana wyłącznie z OC posiadacza przyczepy.

Jak zarejestrować przyczepkę samochodową?

Jeżeli przyczepka samochodowa nie była wcześniej zarejestrowana, jej właściciel przed zakupem polisy OC musi udać się do wydziału komunikacji (właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania). Jak zarejestrować przyczepkę? Analogicznie jak w przypadku rejestracji auta konieczne będzie złożenie wniosku i odpowiednich załączników. Są nimi:

 • dowód zakupu – może to być faktura VAT lub umowa kupna-sprzedaży,
 • karta pojazdu – tylko wówczas, gdy została ona wydana do przyczepki,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji – w przypadku nowych przyczep, które posiadają świadectwo homologacji, badanie techniczne nie jest konieczne.

Ile kosztuje rejestracja przyczepki samochodowej? Koszt wynosi 121,50 zł. Składają się na niego opłaty cząstkowe, czyli:

 • 54 zł za dowód rejestracyjny,
 • 40 zł za tablice rejestracyjne,
 • 13,50 zł za pozwolenie czasowe,
 • 12,50 zł za nalepkę legalizacyjną,
 • 1,50 zł za opłatę ewidencyjną.

Najpóźniej w dniu rejestracji przyczepki należy ją ubezpieczyć. Jeżeli właściciel nie dopilnuje tego obowiązku, musi spodziewać się kary. Kara za brak ochrony ubezpieczeniowej do 3 dni wynosi 170 zł.

Dodatkowe formalności i wydatki czekają właściciela samochodu, jeżeli należące do niego auto nie jest wyposażone w hak. Montaż haka holowniczego wiąże się z koniecznością jego zalegalizowania na stacji kontroli pojazdów i uzyskania dodatkowego wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Gdzie kupić ubezpieczenie OC i dodatkowe polisy dla przyczepki samochodowej?

Właściciele przyczepek samochodowych nie mogą skorzystać z kalkulatora OC AC (wyjątkiem jest kalkulator OC AC udostępniany przez Generali) – powinni skontaktować się bezpośrednio z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Tylko w ten sposób mogą oni zakupić ubezpieczenie OC lub pakiet ubezpieczeń dodatkowych. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia samochodu, właściciele przyczepek mogą zakupić dodatkowe ubezpieczenie AC, Assistance czy NNW i w ten sposób zagwarantować sobie pomoc w razie kłopotów na drodze czy odszkodowanie w razie szkody.

Jakie dane trzeba podać, aby firma ubezpieczeniowa mogła wyliczyć składkę OC dla przyczepki samochodowej? Właściciel będzie musiał udzielić odpowiedzi na pytania o markę i typ przyczepy, jej rok produkcji i datę pierwszej rejestracji. Większość firm ubezpieczeniowych bierze też pod uwagę informacje o kierowcy, w tym jego historię ubezpieczeniową.

W przypadku zakupu dodatkowych ubezpieczeń może pojawić się kłopot z ich dostępnością – nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe proponują klientom tego typu polisy dla przyczepek. Aby nie tracić czasu, warto w pierwszej kolejności skontaktować się z przedstawicielami wiodących na polskim rynku ubezpieczycieli. Należą do nich m.in. PZU, Warta i Ergo Hestia.

Ile kosztuje ubezpieczenie przyczepki samochodowej?

Zakup całorocznego ubezpieczenia OC dla przyczepki nie jest szczególnie kosztowny – ceny zawierają się w granicach od 40 do 150 zł. Co więcej, nie wszyscy ubezpieczyciele mający w ofercie ubezpieczenie przyczepki biorą pod uwagę wiek kierowcy czy jego miejsce zamieszkania. Może się zatem okazać, że kierowca, który dopiero co odebrał prawo jazdy, otrzyma taką samą propozycję cenową jak doświadczony właściciel auta, który pojazdy prowadzi od wielu lat.

Biorąc pod uwagę wysokość opłat karnych (choćby wspomniane 170 zł za brak ubezpieczenia OC do 3 dni i 870 zł, gdy przyczepka nie będzie ubezpieczona powyżej 14 dni w roku), trzeba stwierdzić, że nie warto ryzykować. Finansowo brak OC właściciel pojazdu odczuje jeszcze dotkliwiej, gdy przyczepa spowoduje szkody osobowe czy majątkowe. Wówczas będzie on musiał wypłacić odszkodowanie z własnej kieszeni.

Podsumowanie

 1. W świetle obowiązującego prawa przyczepki samochodowe są traktowane jak pojazdy mechaniczne i dlatego ich właściciele muszą zakupić dla nich ubezpieczenie OC.
 2. Niektóre szkody spowodowane przez przyczepkę mogą zostać zlikwidowane z ubezpieczenia OC ciągnącego pojazdu, inne zaś tylko z ubezpieczenia OC przyczepy.
 3. Przed zakupem ubezpieczenia OC dla przyczepki trzeba ją zarejestrować. Koszt rejestracji przyczepy wynosi 121,50 zł i wiąże się z koniecznością złożenia wniosku.
 4. Zarówno ubezpieczenie OC, jak i ubezpieczenia dodatkowe (AC, NNW, Assistance) właściciele przyczepek muszą wykupić bezpośrednio u ubezpieczyciela. Koszt OC dla przyczepki wynosi od 40 do 150 zł.
 5. Brak obowiązkowego OC skutkuje nałożeniem na właściciela przyczepki opłaty karnej, której wysokość jest uzależniona od liczby dni pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.
Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x