Jak ubezpieczyć przyczepkę samochodową?

Transport na przyczepce samochodowej

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej czy indywidualne potrzeby, wielu właścicieli pojazdów nabywa przyczepkę samochodową. Taki zakup oznacza również konieczność zakupu ubezpieczenia. Sprawdzamy, ile kosztuje polisa OC dla przyczepki i gdzie można ją kupić.

Chociaż przyczepa samochodowa nie ma silnika, to zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest uznawana za pojazd mechaniczny. To z kolei powoduje, że musi ona posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie właściciel przyczepki samochodowej naraża się na poważne konsekwencje, w tym karę za brak OC, którą ma prawo nałożyć na niego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Dlaczego dla przyczepy samochodowej trzeba wykupić OC?

Zakwalifikowanie przyczepki samochodowej do pojazdów mechanicznych wcale nie rozwiewa wątpliwości dotyczących konieczności zakupu ubezpieczenia OC. Dlaczego? W art. 37 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych można przeczytać, że gdy szkoda została wyrządzona ruchem zespołu pojazdów mechanicznych (np. auta z przyczepką), to ubezpieczeniem OC pojazdu ciągnącego jest objęta szkoda spowodowana przyczepą, która:

 • Jest złączona z pojazdem silnikowym albo
 • Odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła.

Jeżeli szkoda została wywołana przez przyczepę, która nie była złączona z pojazdem silnikowym ciągnącym lub też odłączyła się od niego i przestała się toczyć, to nie będzie można jej pokryć z ubezpieczenia OC samochodu. To właśnie dlatego przyczepki muszą posiadać odrębne ubezpieczenie – wystarczy wyobrazić sobie sytuację, gdy nieprawidłowo ustawiona na parkingu przyczepka stoczy się i uszkodzi inny pojazd. Taka szkoda może zostać zlikwidowana wyłącznie z OC posiadacza przyczepy.

Przykład: Pan Tomasz jest właścicielem przyczepy samochodowej. Po przewiezieniu rzeczy dla znajomego mężczyzna odstawił przyczepę na płatny parking. Niestety, wybrał złe miejsce – w nocy przyczepa stoczyła się i uszkodziła jeden z zaparkowanych pojazdów. Ponieważ właściciel przyczepy wykupił dla niej OC, szkodę zlikwiduje ubezpieczyciel.

Jak zarejestrować przyczepkę samochodową?

Przyczepka samochodowa – podobnie jak samochód – musi posiadać tablice rejestracyjne. W praktyce oznacza to, że właściciel musi zarejestrować ją w wydziale komunikacji właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Jak zarejestrować przyczepkę? Analogicznie jak w przypadku rejestracji auta konieczne będzie złożenie wniosku i odpowiednich załączników. Są nimi:

 • Dowód zakupu – może to być faktura VAT lub umowa kupna-sprzedaży,
 • Karta pojazdu – tylko wówczas, gdy została ona wydana do przyczepki,
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji – w przypadku nowych przyczep, które posiadają świadectwo homologacji, badanie techniczne nie jest konieczne.

Ile kosztuje rejestracja przyczepki samochodowej? Koszt wynosi 121,50 zł. Składają się na niego opłaty cząstkowe, czyli:

 • 54 zł za dowód rejestracyjny,
 • 40 zł za tablice rejestracyjne,
 • 13,50 zł za pozwolenie czasowe,
 • 12,50 zł za nalepkę legalizacyjną,
 • 1,50 zł za opłatę ewidencyjną.

Najpóźniej w dniu rejestracji przyczepki należy ją ubezpieczyć. Jeżeli właściciel nie dopilnuje tego obowiązku, musi spodziewać się kary. Kara za brak ochrony ubezpieczeniowej do 3 dni wynosi 170 zł.

Dodatkowe formalności i wydatki czekają właściciela samochodu, jeżeli należące do niego auto nie jest wyposażone w hak. Montaż haka holowniczego wiąże się z koniecznością jego zalegalizowania go na stacji kontroli pojazdów i uzyskania dodatkowego wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Z uwagę na pandemię COVID-19 większość wydziałów komunikacji obsługuje wyłącznie umówione wcześniej osoby. Warto mieć to na uwadze, aby nie tracić czasu bez potrzeby.

Co grozi za brak rejestracji przyczepki samochodowej?

Jak widać, opłata za rejestrację przyczepki nie jest wysoka. Nie warto więc oszczędzać na rejestracji i unikać tego obowiązku. Poruszanie się po drodze niezarejestrowaną przyczepką jest bowiem znacznie kosztowniejsze.  

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Jak kara grozi za brak rejestracji przyczepki? Przede wszystkim mandat w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. Jeśli dojdzie do wypadku drogowego, koszty mogą być jeszcze wyższe, bo za wszystkie straty materialne oraz osobowe wyrządzone przyczepką sprawca zdarzenia będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, w której odszkodowanie zostaje wypłacone z OC pojazdu ciągnącego (o tym powyżej).

Gdzie kupić ubezpieczenie OC i dodatkowe polisy dla przyczepki samochodowej?

Właściciele przyczepek samochodowych nie mogą skorzystać z kalkulatora OC AC – muszą skontaktować się z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Podobnie jednak jak w przypadku ubezpieczenia samochodu, mogą oni zdecydować się na dodatkowe ubezpieczenia (AC, Assistance czy NNW) i w ten sposób zagwarantować sobie pomoc w razie kłopotów na drodze czy odszkodowanie, gdy dojdzie do szkody.

Jakie dane trzeba podać, aby firma ubezpieczeniowa mogła wyliczyć składkę OC dla przyczepki samochodowej? Informacje potrzebne ubezpieczycielowi to:

 • Marka i model przyczepy
 • Rok produkcji przyczepy
 • Masa przyczepy

Większość firm ubezpieczeniowych bierze też pod uwagę informacje o kierowcy, w tym jego historię ubezpieczeniową.

W przypadku zakupu dodatkowych ubezpieczeń może pojawić się kłopot z ich dostępnością – nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe proponują klientom tego typu polisy dla przyczepek. Aby nie tracić czasu, warto w pierwszej kolejności skontaktować się z przedstawicielami wiodących na polskim rynku ubezpieczycieli. Należą do nich m.in. PZU, Warta i Ergo Hestia.

Ile kosztuje ubezpieczenie przyczepki samochodowej?

Zakup całorocznego ubezpieczenia OC dla przyczepki nie jest szczególnie kosztowny – ceny zawierają się w granicach od 40 do 150 zł. Co więcej, nie wszyscy ubezpieczyciele mający w ofercie ubezpieczenie przyczepki biorą pod uwagę wiek kierowcy czy jego miejsce zamieszkania. W rezultacie kierowca, który dopiero co odebrał prawo jazdy, otrzyma taką samą propozycję składki jak doświadczony właściciel auta, który pojazdy prowadzi od wielu lat.
To dobra wiadomość dla właścicieli przyczep samochodowych. W tym przypadku nie trzeba porównywać cen – nie ma obawy, że wysokość składki będzie różna nawet o kilkaset złotych.

Jaka kara grozi za brak OC dla przyczepki samochodowej?

Szkody spowodowane ruchem przyczepy samochodowej mogą zostać zlikwidowane albo z OC samochodu, albo z OC przyczepy. Mimo że przyczepa może być wykorzystywana jedynie sporadycznie, to warto zadbać o jej ubezpieczenie. Powodem są konsekwencje finansowe, na jakie naraża się właściciel nieubezpieczonej przyczepy, czyli:

 • Kara finansowa nakładana przez UFG (w zależności od tego, przez ile dni przyczepa samochodowa pozostawała bez ubezpieczenia). W 2022 roku oplata za brak OC przyczepki wynosi:

– kara za brak ubezpieczenia OC do 3 dni (20% stawki) – 200 zł

– kara za brak ubezpieczenia OC od 4 do 14 dni (50% stawki) – 500 zł

– kara za brak ubezpieczenia OC powyżej 14 dni (100% stawki) – 1000 zł

 • Konieczność naprawienia szkód spowodowanych przez przyczepę z własnych środków – kwoty mogą dochodzić nawet do kilkuset tysięcy złotych

Biorąc pod uwagę wysokość składki OC dla przyczepy, nie warto ryzykować – ubezpieczenie OC przyczepy chroni majątek jej właściciela.

Podsumowanie

 • W świetle obowiązującego prawa przyczepki samochodowe są traktowane jak pojazdy mechaniczne, a ich właściciele muszą zakupić dla nich ubezpieczenie OC.
 • Niektóre szkody spowodowane przez przyczepkę mogą zostać zlikwidowane z ubezpieczenia OC ciągnącego pojazdu, inne zaś tylko z ubezpieczenia OC przyczepy.
 • Przyczepę samochodową trzeba zarejestrować. Rejestracja przyczepy kosztuje 121,50 zł i wiąże się z koniecznością złożenia wniosku.
 • Ubezpieczenie OC i ubezpieczenia dodatkowe właściciele przyczepek kupują bezpośrednio u ubezpieczyciela – nie ma możliwości zakupu polisy przez internet. Koszt OC dla przyczepki wynosi od 40 do 150 zł.
 • Brak obowiązkowego OC skutkuje nałożeniem na właściciela przyczepki opłaty karnej, której wysokość jest uzależniona od liczby dni bez ochrony ubezpieczeniowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czym różni się przyczepa lekka od przyczepy ciężkiej?

  Podziału przyczep można dokonać, opierając się o różne kryteria, a jednym z nich jest masa przyczepy. Za przyczepę lekką uważa się przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Taką przyczepą można przetransportować m.in., meble ogrodowe czy sprzęt AGD. DMC przyczep ciężkich przekracza 750 kg i najczęściej są one wykorzystywane przez firmy – np. budowlane.

 2. Przez jaki okres ważne jest ubezpieczenie OC przyczepy?

  Ubezpieczenie OC dla przyczepy samochodowej kupuje się na 12 miesięcy. Jeżeli właściciel przyczepy nie chce zmieniać firmy ubezpieczeniowej, nie musi pilnować terminów, bo ochrona ubezpieczeniowa przedłuży się automatycznie.

 3. Dlaczego dla przyczepy samochodowej potrzebne są dwa ubezpieczenia OC?

  Przyczepa może spowodować szkodę zarówno wówczas, gdy jest w ruchu (np. gdy kierowca źle oceni odległość przy parkowaniu i uszkodzi przyczepą inny pojazd), jak i wówczas, gdy np. stoczy się po zaparkowaniu. W pierwszym przypadku szkoda jest likwidowana z OC pojazdu, a w drugim z OC przyczepy.

 4. Co zapewnia ubezpieczenie AC przyczepy samochodowej?

  Zakres ochrony klient ustala z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej. AC może zapewnić m.in. odszkodowanie w razie kradzieży przyczepy, jej uszkodzenia czy zniszczenia przez działanie sił natury lub wandali.

 5. Czy ubezpieczenie assistance dla przyczepy można kupić na okres krótszy niż rok?

  To zależy od polityki przyjętej przez firmę ubezpieczeniową. Niektórzy ubezpieczyciele mogą mieć ofertę dla właścicieli przyczep, którzy potrzebują ochrony ubezpieczeniowej tylko na krótki okres, np. 7 dni.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments