Odwołanie od decyzji PZU


wyrejestrowanie auta

Zostałeś poszkodowany w wypadku lub kolizji i nie zgadzasz się z wysokością odszkodowania zaproponowaną przez PZU? Wcale nie musisz jej akceptować – możesz się odwołać, wysyłając stosowne pismo. Dowiedz się, jak je przygotować.


Towarzystwom ubezpieczeniowym, niestety, zdarza się czasami zaniżać wysokość odszkodowania. Świadczyć mogą o tym choćby wnioski płynące z raportu przygotowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Wynika z niego, że w ponad 90 proc. sporów z ubezpieczycielami, które znalazły swój finał w sądzie, roszczenia klientów zostały uwzględnione w części lub całości*. Jeżeli uważasz, że towarzystwo PZU wypłaciło Ci zbyt niską kwotę, działaj – odwołaj się od otrzymanej decyzji. Jak widać z praktyki, warto.

Ile mam czasu na złożenia odwołania w PZU?

Na odwołanie się od decyzji wydanej przez PZU i każdego innego towarzystwa ubezpieczeniowego masz 3 lata. Nie warto jednak zwlekać. Z czasem istotne informacje o zdarzeniu zacierają się w pamięci. Im dłuższy minie okres od wypadku, tym trudniej będzie Ci się też zmobilizować do napisania odwołania. Inaczej mówiąc, w tej sprawie czas nie stoi po Twojej stronie.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Jak napisać odwołanie do PZU?

Odwołanie od decyzji PZU możesz napisać samodzielnie, możesz również skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacji, który jest dostępny na stronie: www.pzu.pl/_fileserver/item/1513133.
Jeżeli zdecydowałeś, że samodzielnie przygotujesz pismo, musisz w nim zawrzeć:

 • datę reklamacji,
 • swoje dane osobowe i adresowe (wraz z numerem PESEL),
 • numer umowy zawartej z PZU lub sprawy,
 • opis przedmiotu reklamacji.

Uzasadniając swoje stanowisko, najlepiej podeprzeć się dokumentami. Załóżmy, że w efekcie kolizji, której nie spowodowałeś, doznałeś szkody na mieniu – Twój samochód wymagał naprawy. Zapłaciłeś za nią 700 zł, przy czym same części sprowadzone z hurtowni kosztowały 600 zł. W takiej sytuacji załącznikiem do odwołania powinna być otrzymana z warsztatu faktura.

W jakiej formie złożyć odwołanie do PZU?

Przygotowane odwołanie od decyzji wydanej przez PZU możesz złożyć na kilka sposobów. PZU dopuszcza złożenie reklamacji:

 • drogą elektroniczną – możesz wypełnić zarówno formularz zamieszczony na stronie www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/skargi-reklamacje/zglos-skarge-reklamacje lub wysłać e-mail na adres reklamacje@pzu.pl;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa;
 • w oddziale PZU – jeżeli nie wiesz, gdzie znajduje się najbliższy oddział, to wystarczy, że na tej stronie www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/znajdz-oddzial-lub-agenta wpiszesz swoją lokalizację,
 • telefonicznie w rozmowie z konsultantem – wystarczy, że zadzwonisz pod numer 801 102 102.

Jeżeli składasz reklamację telefonicznie, pamiętaj, aby poprosić o potwierdzenie jej przyjęcia.

Ile czasu PZU ma na rozpoznanie odwołania?

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe obowiązuje 30-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji. Oznacza to, że odpowiedź powinieneś otrzymać w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania przez PZU odwołania.

Niektóre sprawy są skomplikowane, wobec czego ubezpieczyciel potrzebuje więcej czasu na zapoznanie się z okolicznościami sprawy. W takiej sytuacji termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni. Jeżeli PZU uzna, że potrzebuje więcej czasu, zostaniesz poinformowany zarówno o przyczynach takiej decyzji, jak i nowym terminie rozpatrzenia odwołania.

PZU nie uwzględniło mojego odwołania – co dalej?

Twoje odwołanie nie musi zostać rozpatrzone pozytywnie. Może zdarzyć się, że PZU nie przychyli się do Twojej argumentacji i uzna, że Twoje roszczenia są bezpodstawne. Otrzymasz wówczas pismo wraz z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej. Jeżeli nie będziesz zgadzał się z odpowiedzią, możesz dochodzić swoich roszczeń:

 • składając pozew do właściwego sądu,
 • składając odwołanie do Sądu Polubownego, który działa przy Komisji Nadzoru Finansowego,
 • zwracając się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, możesz także złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu.

Jeżeli umowę z PZU zawarłeś na odległość (przez internet lub telefonicznie), możesz skorzystać również z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Polega on na złożeniu skargi przez konsumenta za pośrednictwem platformy ODR (www.ec.europa.eu/consumers/odr), którą zarządza Komisja Europejska.

Aby Twoja sprawa mogła być rozpoznana przez osobę pomagającą konsumentom i handlowcom, musisz spełnić kilka warunków:

 • być mieszkańcem Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, a sprzedawca (ubezpieczyciel) musi mieć siedzibę w jednym z tych krajów,
 • próbować w przeszłości rozwiązać sprawę ze sprzedawcą (ubezpieczycielem),
 • być przed złożeniem pozwu do sądu przeciwko sprzedawcy (ubezpieczycielowi),
 • po raz pierwszy próbować rozstrzygnąć sprawę pozasądowo.

Skorzystanie z pomocy specjalistów, np. Rzecznika Finansowego, może spowodować, że sprawa zostanie dla Ciebie rozstrzygnięta pomyślnie. Dzięki temu zaoszczędzisz zarówno czas, jak i pieniądze.

* źródło: Rzecznik Finansowy, https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Analiza_Instytutu_Wymiaru_Sprawiedliwosci___Nowe_argumenty_za_wprowadzeniem_niezaleznego_rzeczoznawcy__22741 (dostęp 8.02.2018)

Stefania Stuglik

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments