Rejestracja samochodu – co trzeba zrobić?


mężczyzna prowadzi samochód

Kupiłeś samochód prosto z salonu? A może zdecydowałeś się na używany model sprowadzony z zagranicy? W każdym przypadku czeka Cię kilka formalności. Jeżeli wcześniej nie przechodziłeś procedury rejestracji pojazdu, zapoznaj się z naszym poradnikiem.

Z danych zgromadzonych przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK) wynika, że tylko w marcu 2019 r. zarejestrowano 132 198 samochodów osobowych. Procedura rejestracji pojazdu nie jest szczególnie skomplikowana, ale wiąże się z koniecznością zgromadzenia dokumentów i wniesienia opłat. Nie obejdzie się też bez wizyty w urzędzie.

Czym jest rejestracja pojazdów i kto jej dokonuje?

Rejestracja pojazdów to procedura administracyjna. Jej zakończenie oznacza, że pojazd zostaje dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Co do zasady, rejestracji pojazdów w Polsce dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. Jeżeli jednak mieszkasz w:

 • Warszawie – właściwy będzie urząd dzielnicy,
 • mieście na prawach powiatu – urząd miasta.

Procedura rejestracji pojazdu nie rozpoczyna się z urzędu, ale na wniosek właściciela samochodu. Aby wniosek nie został odrzucony, właściciel pojazdu musi uiścić opłatę i zgromadzić potrzebne dokumenty (będą one załącznikami do wniosku).

Rejestracja samochodu używanego i nowego – dokumenty

Aby zarejestrować samochód, konieczne jest dostarczenie do urzędu licznych dokumentów – wypełnionego wniosku o rejestrację pojazdu oraz:

 • dowodu własności pojazdu, np. umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT,
 • karty pojazdu – jeżeli została wydana,
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
 • potwierdzenia uiszczenia wymaganych opłat,
 • dowodu odprawy celnej przywozowej – jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy,
 • potwierdzenia zapłaty akcyzy – jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy,
 • świadectwa zgodności WE – w przypadku nowego pojazdu,
 • dowodu rejestracyjnego – w przypadku pojazdu używanego,
 • dotychczasowych tablic rejestracyjnych – w przypadku pojazdu używanego.

Rejestrując pojazd, zostaniesz poproszony również o okazanie dowodu tożsamości. Koniecznie zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Rejestracja pojazdu wiąże się z kosztami. Jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany na terenie Polski, to zapłacić trzeba będzie za:

 • dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę – 85 zł,
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł,
 • tablice rejestracyjne – 80 zł.

Do powyższych kosztów doliczyć trzeba jeszcze opłatę ewidencyjną (50 gr), którą urząd nalicza osobno za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej. Łącznie rachunek za przerejestrowanie pojazdu wyniesie 180,50 zł. Może on wzrosnąć do kwoty 1100,50 zł, jeżeli zdecydujesz się na indywidualne tablice rejestracyjne (należy to zaznaczyć we wniosku).

Kupiłeś pojazd, który jest zarejestrowany w tym samym powiecie, w którym mieszkasz? Zapłacisz mniej, bo obejdzie się bez konieczności zmiany tablic rejestracyjnych. Na rachunek bankowy właściwego urzędu będziesz musiał wpłacić 81 zł. Na tę kwotę składają się opłaty za:

 • dowód rejestracyjny – 54 zł,
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł,
 • nalepkę legalizacyjną (12,50 zł) i opłatę ewidencyjną (1zł) – 13,50 zł.

Jeszcze inaczej wygląda rachunek za rejestrację samochodu sprowadzonego z zagranicy. Jeżeli zdecydowałeś się sprowadzić pojazd z jednego z krajów należących do Unii Europejskiej, zapłacisz 256 zł. W rozbiciu rachunek wygląda następująco:

 • dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepka kontrolna na szybę – 85 zł,
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł,
 • tablice rejestracyjne – 80 zł,
 • karta pojazdu – 75 zł,
 • opłata ewidencyjna – 0,50 zł.

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy urzędu przed złożeniem w nim dokumentów. Potwierdzenie dokonania opłat jest jednym z załączników do wniosku o rejestrację pojazdu.

Rejestracja pojazdów – terminy

Termin rejestracji pojazdów reguluje ustawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nią właściciel pojazdu ma 30 dni na dopełnienie formalności.

Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu, urzędnik dokonuje jego rejestracji czasowo (na 30 dni). Ten czas jest potrzebny urzędnikom na dokładne sprawdzenie informacji o pojeździe, zarejestrowanie go na stałe i zamówienie dowodu rejestracyjnego. Właściciel zarejestrowanego pojazdu otrzymuje pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, dzięki czemu może z niego korzystać.

Co w sytuacji, gdy urzędnicy nie dokonają stałej rejestracji pojazdu w ciągu wspomnianych 30 dni? Właściciel pojazdu musi zgłosić się jeszcze raz do urzędu, aby wydłużyć rejestrację czasową o kolejne 14 dni.

Kto może zarejestrować pojazd?

Aby zarejestrować pojazd, konieczna jest osobista wizyta we właściwym urzędzie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestracji może dokonać:

 • właściciel pojazdu – jeżeli samochód jest własnością kilku osób, do urzędu muszą zgłosić się wszyscy współwłaściciele,
 • pełnomocnik właściciela pojazdu – z tej opcji często korzystają współwłaściciele pojazdu,
 • osoba upoważniona do reprezentacji firmy – jeżeli pojazd jest własnością przedsiębiorstwa.

Za pełnomocnictwo złożone w urzędzie trzeba zapłacić 17 zł. Uiszczenie opłaty nie będzie konieczne, jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone najbliższej rodzinie, np. małżonkowi, rodzicom czy dzieciom.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x