Rejestracja samochodu – co trzeba zrobić?

rejestracja samochodu

Rejestracja samochodu – co warto wiedzieć?

 • Nowo zakupiony samochód należy ubezpieczyć i zarejestrować. Obowiązki te spoczywają na właścicielu.
 • Rejestracji dokonasz w wydziale komunikacji przypisanym do miejsca zamieszkania, a w niektórych przypadkach także online.
 • Koszt rejestracji samochodu osobowego wynosi obecnie 100,5 zł (od 31.01.2022 r. bez wymiany tablic rejestracyjnych).
 • Na zarejestrowanie samochodu masz 30 dni od zakupu.
 • Przekraczając ustalony termin na rejestrację auta, narażasz się na karę finansową w wysokości od 200 do 1000 zł.

Jednym z obowiązków ciążących na właścicielu świeżo kupionego samochodu jest jego zarejestrowanie w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Oto wskazówki, dzięki którym nie przysporzy Ci to trudności.

Od 31 stycznia 2022 roku obowiązuje zmiana w dotychczasowych zasadach dotyczących rejestracji pojazdów. Kolejna wejdzie w życie we wrześniu tego samego roku. Na czym dokładnie polegają zmiany i w jaki sposób wpłyną na formalności, których musisz dopełnić po zakupie auta? Wyjaśniamy.

Jak przebiega procedura rejestracji samochodu – krok po kroku?

Procedura rejestracji samochodu nie jest skomplikowana. Aby zarejestrować pojazd w wydziale komunikacji, najpierw:

 1. Najpóźniej w dniu rejestracji samochodu kup polisę OC. Pamiętaj, że pojazd mechanicznych bez ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC nie może poruszać się po drogach.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty, czyli:
 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazd (np. umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT),
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu,
 • kartę pojazdu, jeśli została wydana,
 • dowód rejestracyjny, w którym znajduje się potwierdzenie ważności badań technicznych pojazdu. Jeśli jego termin minął, najpierw musisz przeprowadzić przegląd samochodu.
 1. Wnieś wszystkie opłaty, czyli:
 • 85 zł – opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, kompletu znaków legalizacyjnych i nalepki kontrolnej na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł – opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych: 80 zł – standardowe, 1 000 zł – indywidualne.

Jeśli pojazd jest zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym chcesz go zarejestrować, to nie musisz zmieniać i płacić za wydanie nowych tablic rejestracyjnych.

 • 50 gr – opłata ewidencyjna za wydanie następujących dokumentów: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Opłaty możesz wnieść:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz samochód,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz samochód.

Wszystkie opłaty wnieś przed złożeniem dokumentów w wydziale komunikacji. Zachowaj potwierdzenie opłat i złóż je wraz z innymi dokumentami w urzędzie.

 1. Złóż dokumenty w wydziale komunikacji. Możesz to zrobić w następujący sposób:
  • bezpośrednio w urzędzie,
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez internet – jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Wystarczy sprawdzić na stronie internetowej wydziału komunikacji, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie co trzeba zrobić, aby złożyć wniosek o rejestrację pojazdu przez internet.

W dalszej części artykułu wyjaśniamy krok po kroku, jak dokładnie przebiega każdy z etapów rejestracji samochodu.

W jakim wydziale komunikacji powinien zostać zarejestrowany pojazd?

Sytuacje, w których dana osoba jest zameldowana w jednym miejscu chociaż mieszka w zupełnie innym, są w Polsce na porządku dziennym. Dotyczy to chociażby wszystkich osób, które wynajmują mieszkania, zatem nie zawsze mogą się w nich zameldować – bo nieruchomości te nie stanowią ich własności.

Co zrobić, jeśli wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania i zameldowania to dwa zupełnie inne urzędy? W takiej sytuacji właściwym jest udanie się do tego pierwszego, gdyż to w tym miejscu przebywasz przez większość roku. Urzędnik może jednak poprosić Cię o jakiś dowód, który potwierdzi, że tak to wygląda w rzeczywistości. Możesz wtedy pokazać umowę najmu mieszkania lub umowę o pracę, w której znajduje się Twój aktualny adres zamieszkania.

Kto może zarejestrować samochód?

Obowiązek zarejestrowania auta spoczywa na jego nowym właścicielu. To właśnie on powinien pojawić się w wydziale komunikacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania wraz z kompletem dokumentów i dopełnić wszystkich formalności.

Prawo dopuszcza jednak sytuacje, w których właściciel pojazdu może zostać zastąpiony przez kogoś innego. Jeśli samochód stanowi własność firmową, rejestracji może dokonać osoba upoważniona do reprezentowania interesów przedsiębiorstwa. Właściciel będący osobą fizyczną również może wysłać w swoim imieniu inną osobę w roli pełnomocnika. Jest to opcja przydatna, jeśli nie jesteś w stanie wyjść wcześniej z pracy albo znajdujesz się akurat daleko od domu, a termin na rejestrację upływa niebawem.

W obu przypadkach potrzebne będzie upoważnieniekoniecznie w formie pisemnej i zawierające następujące informacje:

 • dokładne dane osobowe właściciela pojazdu i pełnomocnika (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego),
 • data i miejsce spisania pełnomocnictwa,
 • zakres i przedmiot pełnomocnictwa (dokładne czynności, które ma wykonać pełnomocnik, i szczegółowe dane pojazdu),
 • czytelne podpisy obu stron.

Jeśli skorzystasz ze wsparcia pełnomocnika, będziesz musiał dopłacić do rejestracji 17 zł. Opłata ta nie obowiązuje, jeśli Twój pełnomocnik należy do 1pierwszej linii pokrewieństwa (małżonek, rodzic, dziecko).

Ile masz czasu na zarejestrowanie auta po zakupie?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na zarejestrowanie samochodu masz 30 dni od zakupu. Termin ten obowiązuje zarówno w przypadku aut kupionych w Polsce, jak i tych sprowadzonych z zagranicy.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

W momencie składania wniosku w wydziale komunikacji pojazd zostanie objęty automatycznie tzw. rejestracją czasową, która obowiązuje przez 30 dni. Przez ten okres Ty możesz swobodnie poruszać się nim po polskich drogach, a urzędnicy mają czas na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur. Później musisz jeszcze raz udać się do wydziału komunikacji – po stały dowód rejestracyjny.

Co grozi Ci w sytuacji, gdy przekroczysz dopuszczalny termin na zarejestrowanie pojazdu? Konsekwencją takiego działania może być nałożenie kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł. Jej dokładna wysokość zostanie ustalona przez starostę właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Kary te dotyczą nie tylko niezarejestrowania auta, ale również niezgłoszenia jego zbycia (stary właściciel) i nabycia (nowy właściciel).

Jakich dokumentów potrzebujesz do zarejestrowania pojazdu?

Udając się do wydziału komunikacji z zamiarem zarejestrowania samochodu, przygotuj zawczasu komplet wszystkich dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia tego procesu. Jeśli kupiłeś nowy samochód w Polsce, będziesz potrzebować:

 • wniosku o rejestrację samochodu,
 • karty pojazdu (o ile ją masz),
 • dokumentu potwierdzającego własność pojazdu,
 • potwierdzenia uregulowania wszystkich opłat,
 • potwierdzenia zakupu ubezpieczenia OC,
 • świadectwa homologacji.

Kupiłeś używane auto? Poza wyżej wymienionymi dokumentami musisz skompletować jeszcze:

 • aktualny dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne, o ile zamierzasz je wymienić,
 • zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym.

Jeśli samochód został sprowadzony z zagranicy, musisz też mieć ze sobą dodatkowo:

 • dowód odprawy celnej przywozowej,
 • potwierdzenie opłacenia akcyzy (lub zwolnienia z tego obowiązku),
 • przetłumaczoną umowę kupna-sprzedaży,
 • świadectwo zgodności Wspólnot Europejskich (WE), jeśli rejestrujesz nowy, nieużywany wcześniej samochód.

Urzędnik przyjmujący wniosek o rejestrację auta może też poprosić Cię o pokazanie dowodu osobistego, aby potwierdzić Twoją tożsamość.

Chociaż niewiele osób o tym wie, urząd może odmówić zarejestrowania pojazdu. Stanie się tak wtedy, gdy nie dostarczysz wszystkich wymaganych dokumentów w terminie albo gdy legalność samochodu zostanie poddana w wątpliwość. W takim przypadku można odwołać się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od otrzymania odmownej decyzji – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w kalkulator-oc-ac.auto.pl.

Czy można zarejestrować samochód online?

W związku z rewolucją na polskim rynku administracyjnym, która jest efektem postpandemicznym, niektóre urzędy w Polsce dopuszczają załatwienie wszystkich formalności online, bez konieczności złożenia wizyty w wydziale komunikacji. Aby było to możliwe, urząd musi mieć elektroniczną skrzynkę podawczą dla systemu „Kierowcy i pojazdy”.

Jeśli Twój wydział komunikacji spełnia ten warunek, możesz skorzystać z naszej instrukcji krok po kroku, jak zarejestrować pojazd online.

 1. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/, kliknij „Mój GOV” i zaloguj się, korzystając z Profilu Zaufanego.
 2. Przejdź do zakładki „Usługi dla obywatela”.
 3. Wybierz „Kierowcy i pojazdy”, a następnie „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”.
 4. Sprecyzuj, czego dokładnie będzie dotyczyć Twój wniosek – formularz wyświetli odpowiednie pytanie i dostępne odpowiedzi. Zaznacz opcję „Zakup pojazdu”.
 5. Przejrzyj informacje dotyczące procedury rejestracji i kliknij „Wyślij zgłoszenie”.
 6. Wypełnij formularz oraz załącz do niego wszystkie wymagane dokumenty w formie skanów lub zdjęć.
 7. Podaj wydział komunikacji właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania, podpisz wniosek Profilem Zaufanym i wyślij.

Potwierdzenie złożenia wniosku o rejestrację samochodu znajdziesz w skrzynce pocztowej w sekcji „Mój GOV”. Co ze starymi tablicami rejestracyjnymi i dowodem rejestracyjnym? Możesz odesłać je pocztą lub kurierem. Tą samą drogą otrzymasz nowe tablice i dowód.

Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Rejestracja  samochodu wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Wyszczególniliśmy je w poniższej tabeli. Pamiętaj o tym, że musisz uiścić wymagane opłaty przed złożeniem wniosku o rejestrację – nie później!

Przedmiot opłatyWysokość opłatyUwagi
Rejestracja czasowa13,5 zł-
Tablice rejestracyjneOd 31 stycznia 2022 roku – opcjonalnie
Koszt zakupu indywidualnych tablic rejestracyjnych: 1000 zł
Dowód rejestracyjny54 zł-
Znaki legalizacyjne12,5 zł
Nalepka kontrolna18,5 złNiewymagana od 4 września 2022 roku
Opcjonalne koszty
Ustanowienie pełnomocnictwa17 zł-
Karta pojazdu dla samochodu sprowadzonego z zagranicy75 zł
Dodatkowe badanie techniczne samochodu sprowadzonego z zagranicy98 złWymagane tylko w niektórych przypadkach

Warto tu zwrócić szczególną uwagę na kwestię, która zmieniła się od 31 stycznia 2022 roku: nie musisz zmieniać tablic rejestracyjnych i numeru rejestracyjnego. Wcześniej zasada ta obowiązywała tylko wtedy, gdy poprzedni i obecny właściciel pojazdu mieszkali w tym samym powiecie. Obecnie konieczność wymiany tablicy przy przerejestrowywaniu zachodzi tylko wtedy, gdy jest nieczytelna, bardzo zniszczona lub niespełniająca aktualnych wymogów formalnych (musi mieć białe tło, symbol Unii Europejskiej oraz oznaczenie PL). Oznacza to, że w Twojej kieszeni zostanie 80 zł.

Od 4 września 2022 roku zniknie też obowiązek posiadania nalepki kontrolnej, co przyniesie dodatkową oszczędność dla właściciela samochodu – 18,5 zł.

Kiedy wykupić OC: przed czy po zarejestrowaniu auta?

W momencie składania wniosku o zarejestrowanie samochodu, urzędnik poprosi Cię o okazanie dowodu ubezpieczenia. Obowiązek posiadania OC dotyczy Cię od chwili zakupu pojazdu. Bez tego nie przeprowadzisz rejestracji – nawet jeśli skompletujesz wszystkie inne dokumenty potrzebne do tego procesu. Brak ubezpieczenia równa się nie tylko odmowie rejestracji, ale też potencjalnej karze z UFG.

O ile kupiłeś używane auto, możesz korzystać z polisy poprzedniego właściciela. Ale możesz też wykupić własną, jeśli będzie to dla Ciebie bardziej opłacalne. Ceny OC dla swojego samochodu błyskawicznie sprawdzisz w naszym kalkulatorze online. Zobacz, ile będzie Cię kosztować obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu, i wybierz najkorzystniejszą opcję.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o rejestrację samochodu

 1. Sprzedałem samochód i zapomniałem zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji. Co mi grozi?

  Taka sama kara jak za niezgłoszenie zakupu auta i jego niezarejestrowanie – kara finansowa wynosząca od 200 do 1000 zł.

 2. Czy samochód może zostać zarejestrowany przez dealera, od którego kupiłem auto?

  Tak. Przepisy dopuszczają taką sytuację od 4. czerwca 2021 roku. Przepis ten nie dotyczy jednak firm zajmujących się leasingiem i wynajmem długoterminowym.

 3. Czy mogę najpierw zarejestrować samochód, a później go ubezpieczyć?

  Nie. Urzędnik w wydziale komunikacji nie przyjmie Twojego wniosku o rejestrację, jeśli nie pokażesz mu potwierdzenia zakupu polisy OC.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments