Rejestracja samochodu w 2024 roku – co trzeba zrobić?

rejestracja samochodu

W 2024 roku planujesz kupić samochód? Jeżeli masz już pewne doświadczenie z rejestracją pojazdów, to możesz się zdziwić – w ostatnich latach sporo się zmieniło. Dowiedz się, jak wygląda proces rejestracji samochodu w 2024 roku.

Brak nalepek kontrolnych, wycofanie kart pojazdu czy wreszcie możliwość zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych – to tylko kilka zmian, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat, a które wprost odnoszą się do rejestracji pojazdu. Większość z nich jest jednak korzystna dla kierowców – dzięki nim rejestracja auta jest tańsza. Ale na tym nie koniec.

Rejestracja samochodu w 2024 roku – jakie zmiany?

W 2024 roku zmiany w zakresie rejestracji pojazdów dotyczą kar administracyjnych, jakie będą nakładane na właścicieli samochodów, którzy nie zgłoszą się w wydziale komunikacji w wyznaczonym terminie, aby zarejestrować (przerejestrować) pojazd. Ustawodawca zdecydował się uporządkować przepisy w tym zakresie i od 1 stycznia 2024 roku zasady są następujące – właściciel pojazdu ma 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu. Termin ten liczy się od dnia:

 • nabycia pojazdu na terenie Polski;
 • dopuszczenia pojazdu do obrotu przez organ KAS – dotyczy to pojazdu sprowadzonego z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej;
 • sprowadzenia pojazdu do Polski z innego kraju UE;
 • prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – handlujesz używanymi samochodami? Zgodnie z nowymi przepisami na rejestrację pojazdu masz więcej czasu niż pozostali właściciele, bo 90 dni.

Z rejestracją pojazdu lepiej nie zwlekać, bo od 1 stycznia 2024 roku dla spóźnialskich przewidziane są kary. Ile wynosi kara za brak rejestracji samochodu w terminie? 500 zł (1000 zł dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w zakresie obrotu pojazdami). Jeżeli właściciel auta będzie dalej lekceważył ten obowiązek i przekroczy termin rejestracji pojazdu o 180 dni, kwota do zapłaty wzrośnie odpowiednio do 1000 i 2000 zł.

Czy w 2024 roku trzeba informować o nabyciu samochodu?

W 2023 roku kierowcy musieli powiadomić wydział komunikacji o zakupie samochodu, aby uniknąć kary, ale złożenie wniosku o rejestrację nie było już obowiązkowe. W 2024 roku uporządkowano przepisy. W konsekwencji od 1 stycznia 2024 roku właściciele pojazdów mają obowiązek złożyć wniosek o rejestrację pojazdu, ale nie muszą już powiadamiać urzędu o nabyciu auta. W konsekwencji:

 • ustawa Prawo o ruchu drogowym nie przewiduje już kary za brak powiadomienia o nabyciu pojazdu – jednak sprzedawca wciąż ma obowiązek poinformować o zbyciu pojazdu (w tym zakresie zmieniła się jedynie wysokość kar);
 • zmianie uległ wzór wniosku o rejestrację – dotychczas był to wniosek właściwy również do zawiadomienia o zakupie samochodu (wniosek wciąż jednak jest właściwy do poinformowania o zbyciu pojazdu).

Nawet na rządowych stronach internetowych można znaleźć jeszcze stare wzory wniosków o rejestrację pojazdu. Możesz śmiało skorzystać z takiego dokumentu – mało prawdopodobne jest, aby urzędnicy nie przyjęli wniosku starego wzoru.

Jak przebiega procedura rejestracji samochodu – krok po kroku?

Wprowadzenie terminów na złożenie wniosku o rejestrację i kar za ich nieprzestrzeganie to nowość. A jak wygląda procedura rejestracji pojazdu w 2024 roku? Tu zmian nie ma. Aby zarejestrować pojazd w wydziale komunikacji, musisz wykonać następujące kroki:

 1. Zbierz wszystkie wymagane dokumenty
 2. Zapłać za rejestrację pojazdu
 3. Złóż dokumenty w wydziale komunikacji
 4. Odbierz pozwolenie czasowe
 5. Odbierz dowód rejestracyjny

Dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu

Lista dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu nie jest długa. Jeżeli chcesz zarejestrować na swoje dane używane auto, to – poza wypełnionym wnioskiem o rejestrację – musisz przygotować:

 • dokument, który potwierdza, że jesteś właścicielem pojazdu – w przypadku nowego auta będzie to faktura VAT, a w przypadku auta używanego umowa zakupu;
 • dowód rejestracyjny auta – ważne, aby w dowodzie znajdował się wpis o aktualnym badaniu technicznym pojazdu;
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu;
 • potwierdzenie dokonania opłaty za rejestrację auta;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo – tylko wówczas, gdy rejestracja samochodu jest załatwiana przez pełnomocnika.

W starszych poradnikach możesz znaleźć wzmiankę o karcie pojazdu. Rzeczywiście, jeszcze do niedawna była ona jednym z wymaganych załączników do wniosku o rejestrację samochodu. Jednak od 4 września 2022 roku karty pojazdu nie są już wydawane, a przepisy, które ich dotyczyły, zostały uchylone.

Opłata za rejestrację pojazdu

Rejestracja (przerejestrowanie) samochodu jest odpłatna. Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2024 roku? 66,50 zł to minimalna wysokość opłaty za rejestrację. Tyle właśnie płacą kierowcy, którzy chcą zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu i nie jest im potrzebne pozwolenie czasowe. Jeżeli chcesz otrzymać pozwolenie czasowe i nowe tablice rejestracyjne (standardowe lub indywidualne), to zapłacisz więcej.

Rejestracja pojazdu 2024 – opłaty

Samochód używany, który jest już zarejestrowany w PolsceSamochód używany sprowadzony z zagranicy i samochód nowy
Dowód rejestracyjny i znaki legalizacyjne66,50 zł66,50 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł13,50 zł
Tablice rejestracyjne standardowe80 zł80 zł
Tablice rejestracyjne indywidualne1000 zł1000 zł
Koszt rejestracji – możliwe warianty:
Dotychczasowe tablice, bez pozwolenia czasowego66,50 zł-
Dotychczasowe tablice i pozwolenie czasowe80 zł-
Standardowe tablice i pozwolenie czasowe160 zł160 zł
Indywidualne tablice i pozwolenie czasowe1080 zł1080 zł

Chcesz zaoszczędzić i zachować tablice rejestracyjne, z których korzystał poprzedni właściciel auta? Musisz wiedzieć, że nie zawsze będzie to możliwe – tablice muszą być w dobrym stanie (być czytelne) i zgodne z aktualnymi przepisami. Jeżeli kupisz auto z czarnymi tablicami rejestracyjnymi (stary wzór), to korzystanie z nich nie będzie możliwe.

Złożenie dokumentów w wydziale komunikacji

Komplet dokumentów, czyli wniosek o rejestrację pojazdu wraz z załącznikami, należy złożyć w wydziale komunikacji. Dokumentów nie trzeba składać osobiście – można je też wysłać pocztą lub przez internet. Szerzej o możliwości rejestracji samochodu online przeczytasz poniżej – niestety, nie zawsze będzie ona możliwa.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Rejestracja samochodu w miejscu zamieszkania czy zameldowania? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które są zameldowane pod jednym adresem, ale mieszkają pod innym. W ustawie Prawo o ruchu drogowym mowa o miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Oznacza to, że musisz zgłosić się do wydziału komunikacji, który jest właściwy ze względu na Twoje stałe lub czasowe miejsce zamieszkania.

Art. 73. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

W 2024 roku kupujesz nowe auto? Nie musisz zajmować się formalnościami samodzielnie – w Twoim imieniu samochód może zarejestrować pracownik salonu sprzedaży. Salon, w którym kupujesz auto, możesz upoważnić do następujących czynności:

 • złożenie wniosku o rejestrację pojazdu;
 • odbiór decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych.

Odbiór dowodu rejestracyjnego

Proces rejestracji samochodu w 2024 roku przebiega identycznie jak w latach ubiegłych – wciąż składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy to rejestracja czasowa. Urzędnik tymczasowo zarejestruje Twój pojazd na okres 30 dni. W ciągu tych 30 dni urząd sprawdzi informacje o samochodzie. W wyjątkowych sytuacjach rejestracja czasowa może zostać przedłużona o kolejne 14 dni. Jeżeli wszystko będzie się zgadzać, pozostaje drugi etap.

Drugi etap to rejestracja właściwa. Po upływie wskazanego wyżej terminu możesz odebrać dowód rejestracyjny – będzie to równoznaczne z tym, że Twój samochód został zarejestrowany.

Kto może zarejestrować samochód?

Obowiązek zarejestrowania auta spoczywa na jego nowym właścicielu. To właśnie on powinien pojawić się w wydziale komunikacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania wraz z kompletem dokumentów i dopełnić wszystkich formalności.

Prawo dopuszcza jednak sytuacje, w których właściciela pojazdu może reprezentować ktoś inny. Jeżeli samochód stanowi własność firmową, rejestracji może dokonać osoba upoważniona do reprezentowania interesów przedsiębiorstwa. Właściciel będący osobą fizyczną również może wysłać do urzędu pełnomocnika. Jest to opcja przydatna, gdy nie możesz wyjść wcześniej z pracy albo znajdujesz się akurat daleko od domu, a termin na rejestrację upływa niebawem.

W obu przypadkach potrzebne jest upoważnienie – koniecznie w formie pisemnej i zawierające następujące informacje:

 • dokładne dane osobowe właściciela pojazdu i pełnomocnika (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego);
 • data i miejsce spisania pełnomocnictwa;
 • zakres i przedmiot pełnomocnictwa (dokładne czynności, które ma wykonać pełnomocnik i szczegółowe dane pojazdu);
 • czytelne podpisy obu stron.

Jeśli skorzystasz ze wsparcia pełnomocnika, musisz dopłacić do rejestracji 17 zł. Opłata ta nie obowiązuje, gdy Twój pełnomocnik jest z Tobą spokrewniony – to np. Twój mąż/żona, rodzic czy dziecko.

Czy można zarejestrować samochód online?

W 2024 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, można skorzystać też z rejestracji samochodu online. Aby było to możliwe, urząd musi mieć elektroniczną skrzynkę podawczą dla systemu „Kierowcy i pojazdy”. Jeżeli wydział komunikacji jest przygotowany od strony technicznej do odbierania wniosków, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

 1. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/, kliknij „Mój GOV” i zaloguj się, korzystając z Profilu Zaufanego.
 2. Przejdź do zakładki „Usługi dla obywatela”.
 3. Wybierz „Kierowcy i pojazdy”, a następnie „Zgłoś zbycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”.
 4. Sprecyzuj, czego dokładnie będzie dotyczyć Twój wniosek – formularz wyświetli odpowiednie pytanie i dostępne odpowiedzi. Zaznacz opcję „Zakup pojazdu”.
 5. Przejrzyj informacje dotyczące procedury rejestracji i kliknij „Wyślij zgłoszenie”.
 6. Wypełnij formularz oraz dołącz do niego wszystkie wymagane dokumenty w formie skanów lub zdjęć.
 7. Podaj wydział komunikacji właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania, podpisz wniosek Profilem Zaufanym i go wyślij.

Potwierdzenie złożenia wniosku o rejestrację samochodu znajdziesz w skrzynce pocztowej w sekcji „Mój GOV”. Co ze starymi tablicami rejestracyjnymi i dowodem rejestracyjnym? Rejestracja online samochodu może być mało wygodna – dotyczy to zwłaszcza osób, które chcą zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne. Dlaczego? Bo tablice trzeba dostarczyć do urzędu – osobiście lub za pośrednictwem poczty – aby urzędnik mógł ocenić ich stan.

Kiedy wykupić OC – przed czy po zarejestrowaniu auta?

Tę kwestię rozstrzygają przepisy – art. 29. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych brzmi następująco: Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego.

Musisz zatem przygotować się na sytuację, że gdy udasz się do urzędu po odbiór dowodu rejestracyjnego, urzędnik sprawdzi, czy pojazd jest ubezpieczony.

Korzystasz z ubezpieczenia OC, które kupił poprzedni właściciel pojazdu? To rozwiązanie ma pewne minusy. Po pierwsze, musisz mieć świadomość, że firma ubezpieczeniowa może zażądać dopłaty. Po drugie, Twoim obowiązkiem jest dbać o ciągłość ubezpieczenia OC – umowa wygaśnie, więc w odpowiednim momencie musisz nabyć nową polisę. Chcesz oszczędzić sobie tych problemów? Skorzystaj z naszego kalkulatora OC. Wraz z ubezpieczeniem OC możesz kupić też inne produkty, np. AC czy assistance.

Podsumowanie

Rejestracja samochodu – co warto wiedzieć?

 • Zakupiony samochód należy ubezpieczyć i zarejestrować, a obowiązki te spoczywają na właścicielu.
 • Od 1 stycznia 2024 roku wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w ciągu 30 dni.
 • Jeżeli termin na złożenie wniosku o rejestrację zostanie przekroczony, to kara będzie wynosić 500 zł.
 • Jeżeli wniosek o rejestrację nie zostanie złożony w ciągu 180 dni, kara wzrośnie do 1000 zł.
 • Od 1 stycznia 2024 roku nie trzeba już zawiadamiać urzędu o nabyciu pojazdu, ale o sprzedaży auta owszem.
 • 66,50 zł – tyle kosztuje rejestracja auta w najtańszej opcji, czyli bez zmiany tablic rejestracyjnych.
 • Niekiedy możliwa jest rejestracja samochodu online, jednak jest ona mało praktyczna.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o rejestrację samochodu

 1. Ile jest czasu na zarejestrowanie auta po zakupie?

  Od 1 stycznia 2024 roku na zarejestrowanie samochodu nabywcy mają 30 dni. Termin ten liczy się od dnia zakupu używanego pojazdu na terenie Polski. Sprowadzasz samochód z innego kraju UE? W tej sytuacji termin 30 liczyć należy od sprowadzenia pojazdu do Polski z innego państwa UE.

 2. Czy w 2024 roku trzeba zgłosić sprzedaż samochodu w wydziale komunikacji?

  Tak, w tym zakresie nie nastąpiły żadne zmiany – jeżeli sprzedasz auto, musisz powiadomić wydział komunikacji. Możesz to zrobić osobiście, ale znacznie wygodniej będzie zawiadomić urząd online. Sprzedaż samochodu możesz zgłosić za pośrednictwem strony internetowej https://www.gov.pl/ (kategoria „Kierowcy i pojazd”).

 3. Ile od 1 stycznia 2024 roku wynosi kara za brak zgłoszenia sprzedaży auta?

  Dobra wiadomość jest taka, że kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu od 1 stycznia 2024 roku jest niższa niż dotychczas – wynosi 250 zł. Jeżeli auto ma więcej niż jednego właściciela, to współwłaściciele ponoszą karę solidarnie.

 4. Czy osoba, która kupiła pojazd i sprzedała go przed upływem 30 dni, musi go zarejestrować?

  Nie ma takiej potrzeby – wynika to wprost z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie oznacza to jednak, że sprzedający nie ma żadnych obowiązków – wciąż musi poinformować o sprzedaży auta. Na to ma 30 dni, a brak zawiadomienia urzędu w podanym terminie oznacza karę w wysokości 250 zł.

 5. Czy auto może zostać zarejestrowane przez dealera?

  Tak, istnieje taka możliwość – od 4 czerwca 2021 roku pracownicy salonów sprzedaży pojazdów mogą składać wnioski o rejestrację pojazdów (nie tylko samochodów osobowych, ale również aut dostawczych czy motocykli) w imieniu swoich klientów. Przepis ten nie dotyczy jednak firm zajmujących się leasingiem i wynajmem długoterminowym.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments