Proama OC AC – najtańsze OC od 309 zł

Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

Proama logo

Proama rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2011 roku (w 2013 roku oficjalnie stała się częścią Grupy Generali). Jest to zatem jedna z firm, która ma dość krótki staż na polskim rynku. Pomimo tego, Proama odniosła na nim sporo sukcesów.

Proama swoją wysoką pozycję zawdzięcza m.in. metodom pozyskiwania klientów poprzez oferowanie usług Osobistego Doradcy oraz zastosowanie wysokich zniżek dla kierowców bezszkodowych. Ubezpieczenia firmy Proama można nabyć w systemie direct, przez telefon oraz u agenta.

Osobisty Doradca Proama – w czym może nam pomóc?

Korzystając z usługi Osobistego Doradcy Proama zyskamy pewność, że rozmowa prowadzona będzie zawsze z tą samą osobą, która poznała już oczekiwania klienta i w oparciu o udzielone informacje opracowała najlepiej dopasowaną ofertę. Osobisty Doradca ma za zadanie m.in.:

 • przypominać o zbliżającym się terminie upływu ważności umowy ubezpieczenia,
 • przedstawić najnowsze usługi i produkty ubezpieczeniowe,
 • wysłać potrzebne dokumenty,
 • nanieść ewentualne zmiany w umowie ubezpieczenia,
 • wskazać najlepsze rozwiązania dotyczące likwidacji szkody,
 • udzielić porad dotyczących procesu sprzedaży samochodu.

Sprawdź Kalkulator OC AC Proama!

Zniżki 70% na OC i AC dla bezszkodowych kierowców

Proama docenia bezszkodowych kierowców, proponując im jedne z największych zniżek na rynku ubezpieczeń – aż 70% na OC i AC. Warunkiem skorzystania z takiej promocji jest posiadanie zniżek 55% lub 60% za bezszkodową jazdę na ostatniej polisie OC.

Jeżeli okres ostatnich 12 miesięcy w czasie trwania umowy ubezpieczenia OC oraz przez 36 miesięcy w trwania umowy ubezpieczenia Auto Casco był bezszkodowy, to zniżkę 70% otrzymamy także na AC.

Ubezpieczenie OC Proama

Osoby, które decydują się na zakup samochodu, muszą pamiętać o zawarciu (lub sprawdzeniu ważności) umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Obowiązek ten wyznacza Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych. Brak aktualnej polisy może skutkować karą finansową, nakładaną przez UFG.

Celem ubezpieczenia OC jest zabezpieczenie finansowe kierowcy na wypadek wyrządzenia przez niego szkody, podczas korzystania z ubezpieczonego pojazdu. Ubezpieczyciel pokrywa koszty powstałej szkody na majątku lub zdrowiu osoby pokrzywdzonej.

Ubezpieczenie OC Proama zapewnia ochronę na terenie Polski oraz państw Unii Europejskiej, Chorwacji, Norwegii, Szwajcarii i Serbii. Z kolei decydując się na wyjazd do Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Macedonii Północnej, Maroko, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, oraz Ukrainy należy zabrać ze sobą Zieloną Kartę (odpowiednik polskiego OC).

Zawierającemu umowę ubezpieczenia OC w Proamie przysługują:

 • zniżka 70% dla kierowców bezszkodowych,
 • usługi Osobistego Doradcy, który udzieli fachowej pomocy i porady w zakresie ubezpieczeń,
 • Zielona Karta, która oferowana jest w cenie ubezpieczenia OC.

Zielona Karta wydawana jest na wniosek zawierającego umowę OC. Proama powinna więc zostać poinformowana o potrzebie wystawienia dokumentu odpowiednio wcześniej.

Właściciel pojazdu, oprócz standardowej ochrony, zyskuje również możliwość skorzystania z nielimitowanego dostępu do infolinii, która informuje o:

 • najbliższych warsztatach samochodowych,
 • natężeniu ruchu oraz trudnościach na drodze,
 • stacjach paliw,
 • stacjach kontroli pojazdów.

Umowa OC jest zawierana na 12 miesięcy.

AC w Proama

Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest polisą nieobowiązkową. Właściciel samochodu może sam zadecydować o tym, czy potrzebuje takiego rodzaju ochrony.

Auto Casco chroni pojazd od szkód spowodowanych przez jego właściciela, siły przyrody lub osoby trzecie. Proama zapewnia również wsparcie po kradzieży pojazdu.

Zawierającemu umowę Ubezpieczenia Auto Casco w Proamie przysługuje:

 • zniżka nawet do 70% dla kierowców bezszkodowych,
 • oryginalne części samochodowe przy bezgotówkowej naprawie pojazdu,
 • usługi Osobistego Doradcy, który udzieli fachowej pomocy w zakresie ubezpieczeń,
 • możliwość zawarcia umowy opartej na formule All Risk, chroniącej od wszystkich ryzyk za wyjątkiem wyłączeń ujętych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
 • Zielona Karta i Assistance Wypadkowy w cenie AC,
 • możliwość wyboru progu franszyzy integralnej (szkody minimalnej).

Proama oferuje AC tylko w pakiecie z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Klient Proama może wybrać autocasco spośród dwóch wariantów ochrony:

 • Casco Warsztat Proama,
 • Casco ASO.

Oba pakiety różnią się od siebie zakresem ubezpieczenia.

Wariant Casco Warsztat jest dedykowany właścicielom samochodów, których wiek mieści się w przedziale 6-12 lat i zapewnia:

 • ubezpieczenie od kradzieży,
 • ochronę od wszystkich ryzyk,
 • przeniesienie zniżek z polisy OC,
 • możliwość wypłaty świadczenia w gotówce,
 • możliwość ubezpieczenia dodatkowego wyposażenia (poprzez zwiększenie sumy ubezpieczenia),
 • ochronę na terenie całej Polski i większości państw europejskich,
 • możliwość skorzystania z naprawy poza granicami Polski, jeśli zachodzi taka potrzeba (do 1000 euro),
 • możliwość wyboru pomiędzy wariantem warsztatowym, a kosztorysowym przy likwidacji szkody,
 • darmowe odwiezienie samochodu z warsztatu we wskazane przez klienta miejsce po ukończeniu naprawy,
 • brak uwzględnienia amortyzacji części,
 • brak redukcji sumy ubezpieczenia w przypadku aut w kredycie lub leasingu,
 • stałą sumę ubezpieczenia w przypadku aut w kredycie lub leasingu.

Wariant Casco ASO zapewnia natomiast taką samą ochronę jak wariant Casco Warsztat Proama i dodatkowo gwarantuje likwidację szkody w autoryzowanej stacji obsługi.

Umowa AC jest podpisywana na 12 miesięcy, a ochronę samochodu można dowolnie rozszerzyć poprzez zakup odpowiednich umów dodatkowych.

Ubezpieczenie NNW poza Pojazdem w Proama

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków poza Pojazdem w Proama chroni życie i zdrowie właściciela pojazdu oraz jego rodziny (współmałżonka i dzieci pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym) w sytuacjach niezwiązanych z użytkowaniem pojazdu.

Ochrona NNW obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku (śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu). Proama pokrywa także koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z koniecznością:

 • zakupu przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych;
 • poddania się operacji plastycznej (pod warunkiem, że koszty te zostały poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową).

NNW poza Pojazdem Proama obejmuje nieszczęśliwe wypadki, do których dojdzie na terytorium Polski oraz pozostałych państw europejskich.

Ubezpieczenie NNW w Pojeździe Proama

Ubezpieczenie Proama NNW w Pojeździe dotyczy ochrony kierowcy oraz jego pasażerów na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, które powstały podczas użytkowania pojazdu.

Suma ubezpieczenia wynosi od 20 000 zł do 40 000 zł, a ochroną objęte są śmierć oraz trwały uszczerbek na zdrowiu, przy czym:

 • w razie śmierci Ubezpieczonego Proama wypłaca świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia;
 • w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego Proama wypłaca 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia;
 • jeżeli Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł w następstwie tego samego wypadku, rekompensata z tytułu jego śmierci stanowi różnicę pomiędzy sumą ubezpieczenia, a wypłaconą wcześniej kwotą.

Umowa z ubezpieczycielem jest podpisywana na 12 miesięcy.

Ubezpieczenie Assistance Proama

Ubezpieczenie Assistance jest produktem dobrowolnym. Ochrona z tej polisy ma zapewnić dodatkowe wsparcie kierowcy i jego pasażerom w trudnych, nagłych sytuacjach. Umowa ubezpieczenia ASS w Proama może być zawarta w wariancie:

 • Assistance Wypadkowy (pojazdy w każdym wieku)
 • Midi Assistance (wraz z AC – pojazdy w każdym wieku)
 • Super Assistance (samochody osobowe nie starsze niż 12 letnie, z zastrzeżeniem, że ograniczenie wiekowe nie dotyczy odnowienia umowy).

Assistance Wypadkowy, jak sama nazwa wskazuje, działa wyłącznie po wypadku i gwarantuje podjęcie próby naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego (w ramach limitu km określonych w umowie). Ubezpieczyciel zapewnia również pomoc informacyjną.

Wykupienie polisy w wariancie Midi Assistance zapewnia natomiast kierowcy wsparcie po wypadku, kradzieży samochodu lub awarii. Proama gwarantuje m.in:

 • serwis informacyjny,
 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu po wypadku bez limitu kilometrów,
 • holowanie pojazdu po awarii do 200 km,
 • pojazd zastępczy po wypadku, kradzieży lub awarii do 3 dni,
 • zakwaterowanie w hotelu do 3 dni,
 • dostarczenie paliwa.

Najszerszy zakres ochrony zapewnia ASS w wariancie Super. Proama gwarantuje wówczas rozszerzenie limitów na poszczególne usługi, np. samochód zastępczy w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku do 7 dni na terenie zarówno Polski jak i państw europejskich czy zakwaterowanie w hotelu na maksymalnie 7 dni.

Oprócz wymienionych w wariancie Wypadkowym i Midi usług, klient Proama może liczyć na:

 • zorganizowanie i opłacenie kierowcy zastępczego,
 • złomowanie pojazdu,
 • transport przyczepy,
 • transport zwłok,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztu telefonicznej usługi tłumacza (w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, włoskim lub hiszpańskim).

Ochrona ASS Proama obejmuje zdarzenia na terenie całej Polski (wariant Wypadkowy i Midi) oraz pozostałe kraje europejskie.

Ubezpieczenie Autoszyby w Proama

Firma Proama umożliwia również zawarcie umowy ubezpieczenia szyb samochodowych. Dzięki temu, gdy dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia szyby w pojeździe, ubezpieczony może liczyć na jej naprawę lub wymianę na koszt ubezpieczyciela. Przedmiotem ubezpieczenia szyb w Proama są: szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne.

Polisa obejmuje ochroną uszkodzenia szyb, do których doszło na przykład w wyniku:

 • działania innych osób,
 • gradobicia,
 • upadku gałęzi,
 • kamyków na drodze.

Suma ubezpieczenia wynosi 3000 zł. Jest ona każdorazowo pomniejszana o kwotę wypłaconych odszkodowań.

Uwaga! W przypadku wystąpienia drugiej i każdej następnej szkody, skutkującej koniecznością wymiany szyby, Proama pokrywa 60% łącznego jej kosztu i równocześnie nie więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia z uwzględnieniem jej zmniejszenia.

Skorzystanie z polisy nie powoduje utraty zniżek z AC.

Zgłoszenie szkody w Proama

W sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, należy jak najszybciej zgłosić szkodę ubezpieczycielowi (informację o terminie zgłoszenia znajdziesz w OWU zakupionego przez Ciebie produktu).

Proama umożliwia swoim klientom zgłoszenie szkody za pomocą e-formularza, który znajduje się na jej stronie internetowej. Po wysłaniu zgłoszenia przedstawiciel Proama kontaktuje się z właścicielem/kierowcą pojazdu. W trakcie rozmowy udziela on wszelkich wskazówek oraz przydziela indywidualny numer sprawy, potrzebny do dalszych kontaktów z Proama. Na adres e-mail Ubezpieczony otrzymuje również listę dokumentów potrzebnych do likwidacji szkody.

Wypełnione dokumenty można przedstawić rzeczoznawcy w trakcie oględzin pojazdu. Można je również przesłać pocztą elektroniczną na adres: szkody@proama.pl lub tradycyjną, na adres: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa.

Do zgłoszenia szkody w ubezpieczeniu komunikacyjnym potrzebne są:

 • dane osobowe,
 • dane kontaktowe,
 • numer polisy,
 • numer dowodu osobistego,
 • prawo jazdy,
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub dokument kupna-sprzedaży,
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie, np. protokół policji, oświadczenie sprawcy.

Wypowiedzenie umowy OC w Proama

Na stronie Proama można znaleźć gotowy wzór wniosku o wypowiedzenie umowy OC (https://www.proama.pl/ubezpieczenie_samochodu/obsluga_klienta/wypowiedzenie_umowy/) oraz terminy dostarczenia tego dokumentu (w zależności od powodu rezygnacji).

W wypowiedzeniu OC powinny znaleźć się następujące informacje:

 • nazwa i adres firmy ubezpieczeniowej,
 • imię, nazwisko oraz adres osoby wypowiadającej umowę,
 • marka, numer rejestracyjny i numer VIN pojazdu, który był przedmiotem umowy,
 • numer polisy,
 • okres ubezpieczenia,
 • podstawa prawna.

Należy pamiętać, aby na dokumencie umieścić własnoręczny podpis właściciela/właścicieli pojazdu.

Wypowiedzenie OC można przesłać do Proama w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia na:

 • adres e-mail: centrumklienta@proama.pl,
 • złożyć u Agenta Proama
 • przesłać pocztą na adres: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

W przypadku wysyłki dokumentu pocztą (listem poleconym), liczy się data stempla pocztowego.

Opinie o Proama

Proama, znana przede wszystkim z oferowania doświadczonym i bezszkodowym kierowcom nawet 70% zniżek za zakup polis, posiada bogatą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Właściciel samochodu znajdzie tam wszystkie najważniejsze opcje ochrony. Dodatkowo, może on zmieniać zakres niektórych ofert i dostosowywać go do swoich oczekiwań. Pomimo tego, czasami pojawiają się krytyczne opinie klientów tej firmy. Czy jest ich dużo, w porównaniu do innych marek ubezpieczeniowych?

Oceny jakości świadczonych przez daną firmę usług można dokonać m.in. na podstawie liczby skarg napływających do niej oraz do innej instytucji. Jednak w przypadku Proama możemy posłużyć się jedynie danymi dotyczącymi Generali, do którego należy ta marka.

W 2020 roku Rzecznik Finansowy odnotował 9831 skarg od niezadowolonych z obsługi polis majątkowych (w tym ubezpieczeń komunikacyjnych) klientów Generali. Na 1% udziału rynkowego towarzystwa przypadało 2341 skarg, a to po porównaniu z 20 wybranymi towarzystwami daje Generali 10. pozycję w naszym rankingu.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.8621,2718
TU Euler Hermes S.A.5990,8749
SALTUS TUW4010,5802
TUZ TUW8940,81118
Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych157111571
PZU S.A.59920292066
TUiR WARTA S.A.3204214,92150
TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
Generali TU S.A.98314,22341
AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
WIENER TU S.A. VIG58332,12778
STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
TU Compensa S.A. VIG137114,43116
TU Europa S.A.20870,63478
Link4 TU S.A.131952,65075
UNIQA TU S.A.148232,85294
TUW TUW75621,45401
Pocztowe TUW29510,55902
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Przedstawiony Ranking należy jednak traktować tylko jako subiektywną podpowiedź podczas wyboru najlepszej firmy ubezpieczeniowej. Nie dość, że raport zawiera skargi odnoszące się nie tylko do Proama, to jeszcze obejmuje wszystkie zgłoszone roszczenia. Niektóre z nich są odrzucane po rozpatrzeniu.

Na rynku OC i AC można znaleźć wiele ofert różnych ubezpieczycieli. Pierwszym naszym krokiem powinno być porównanie ich produktów. Ułatwi nam to znalezienie polisy o najlepszym zakresie ochrony, w dobrej cenie. Dlatego, zanim zdecydujemy się na zawarcie umowy, sprawdźmy zarówno opinie o towarzystwie, jak i sam produkt, który nam on oferuje.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)