Proama OC AC – najtańsze OC od 309 zł

Dane firmy
Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15b
02-676 Warszawa

Proama logo

Swoja działalność na polskim rynku ubezpieczeń Proama rozpoczęła 28 marca w 2011 roku. Rok 2011 okres kwiecień- październik przeznaczony został na budowanie struktur oraz rozpoczęcie działalności w Polsce polegającej na rekrutacji zespołu, tworzeniu ofert produktowych, powstaniu działu IT, ustalenie polityki cenowej oraz strategii marketingowej. Pierwszych rezultatów swoich działań Proama doczekała się już 3 listopada w 2011 roku, kiedy to sprzedała pierwszą polisę.

W dniu 29 styczeń w 2012 Proama rozpoczęła działalność komercyjną, polegającej na ropoczęciu kampanii reklamowej oraz oficjalnej sprzedaży polis.
W dniu 23 lipca w 2012 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie przejęcia Proamy przez Generali PPF Holding i Groupama.
W dniu 1 stycznia 2013 roku Proama oficjalnie stała się częścią Generali PPF Holding.
Grupa Generali powstała w 1831 roku w Trieście, jej pozycja jest stabilna swoje działania prowadzi w 60 krajach świata.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Proama należy do najszybciej rozwijających się firm ubezpieczeniowych na polskim rynku ubezpieczeń. Swoją pozycję zawdzięcza metodom pozyskiwania klientów poprzez zaoferowanie usług Osobistego Doradcy oraz zniżkę bonus – malus wysokości 70% dla kierowców bezszkodowych. Produkty ubezpieczeniowe dostępne są przez internet, telefon i u agentów.

Korzystając z usługi Doradcy Prywatnego otrzymujemy zapewnienie, ze rozmawiamy zawsze z jedna i tą samą osobą, która zna nasze oczekiwania i na tej podstawie przygotowuje z ofertę ubezpieczeniową w korzystnej cenie.

Do zadań Osobistego Doradcy należy:

 • przypomnienie o zbliżającym się terminie upływu ważności umowy ubezpieczenia,
 • przedstawienie najnowszych usług i produktów ubezpieczeniowych,
 • wysyłka dokumentów,
 • naniesienie ewentualnych zmian w umowie ubezpieczenia,
 • wskazanie najlepszego rozwiązania dotyczącego likwidacji szkód,
 • udzielenie porad dotyczących procesu sprzedaży samochodu.

Zniżki 70% na OC i AC dla bezszkodowych kierowców

Proama docenia bezszkodowych kierowców proponując jedne z najwyższych zniżek na rynku ubezpieczeń, aż 70% na OC i AC. Warunkiem skorzystania z oferty jest posianie zniżek 55% lub 60% za bezszkodowa jazdę na ostatniej polisie. Jeżeli okres ostatnich 12 miesięcy w czasie trwania umowy Ubezpieczenia OC oraz przez 36 miesięcy w trwania umowy Ubezpieczenia Auto Casco był bezszkodowy to zniżkę 70% otrzymamy na AC.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Proama oferuje szeroka gamę produktów ubezpieczeń mieszkaniowych i komunikacyjnych.
W ramach Ubezpieczenie domu i mieszkania oferuje ubezpieczenie:

 • Proama Dom,
 • Proama Dom Premium.

W Proama Ubezpieczenie domu i mieszkania zawierane jest w pakiecie z ubezpieczeniem OC związanym z użytkowaniem nieruchomości.

Dodatkowe ubezpieczenia:

 • Assistance Domowe,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym PLUS,
 • Pomoc Prawna,
 • Ochrona płatności
 • Ubezpieczenie piwnicy,
 • Ubezpieczenie na wypadek powodzi,
 • Ubezpieczenie od stłuczenia przedmiotów szklanych.

Proama OC – ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) – Proama OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się, po to by w razie wyrządzenia szkody innym osobom w związku z ruchem pojazdu ubezpieczonego szkoda została naprawiona przez ubezpieczyciela.
Do zawarcia umowy OC zobowiązani są właściciele pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w naszym kraju. Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych.
Z ważna polisą OC możemy jeździć w Krajach Unii Europejskiej, Chorwacji, Norwegi, Szwajcarii, Serbii. Wyjeżdżając do Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry Iranu, Izraela, Macedonii,Maroko, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy musimy posiadać Zieloną Kartę.

Zawierającemu umowę Ubezpieczenie OC w Proamie przysługują:

 • zniżka 70% dla kierowców bezszkodowych,
 • usługi Osobistego Doradcy, który udzieli fachowej pomocy i porady w zakresie ubezpieczeń,
 • Zieloną Kartę, która oferowana jest w cenie Ubezpieczenia OC.

Zielona Karta wydawana jest na wniosek zawierającego ubezpieczenie. Wyjeżdżając do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy powinniśmy posiadać Zmieloną Kartę, na 14 dni przed planowanym wyjazdem Proama powinna zostać poinformowana o potrzebie wystawienia dokumentu.

Proama AC

W Proama Auto Casco zawierane jest zawsze w pakietach. Każdy pakiet zawiera oprócz ubezpieczenia AC ubezpieczenie obowiązkowe OC.
Ubezpieczenie Auto Casco chroni pojazd od szkód spowodowanych przez ubezpieczonego lub nieznanego sprawcę.

Zawierającemu umowę Ubezpieczenia Auto Casco w Proamie przysługują:

 • zniżka nawet do 70% dla kierowców bezszkodowych,
 • usługi Osobistego Doradcy, który udzieli fachowej pomocy w zakresie ubezpieczeń,
 • możliwość zawarcia ubezpieczenia opartej na formule All Risk , chroniące od wszystkich ryzyk dotyczących polisy standardowej oraz wyłączeń zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń,
 • w cenie pakietu AC ubezpieczenie OC, Zieloną Kartę, Assistance Wypadkowy,
 • możliwość wyboru progu franszyzy integralnej (szkody minimalnej).

Proama oferuje trzy rodzaje pakietów:

 • Casco Optymalny,
 • Casco Komfortowy,
 • Casco ASO.

Warianty różnią się między sobą zakresem ubezpieczeni o wyborze decyduje zawierający umowę ubezpieczenia.

Wariant Casco ASO zapewnia wybór wariantu naprawy samochodu po szkodzie:

 • Autoryzowany Serwis Obsługi – rozliczenie bezgotówkowe, zwrot poniesionych kosztów na postawie przedstawionych faktur, naprawa samochodu z zastosowaniem części oryginalnych,
 • w wybranym warsztacie – rozliczenie bezgotówkowe, zwrot poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych faktur, bez potraceń amortyzacyjnych na podstawie wyceny Proamy z uwzględnieniem części oryginalnych i zniesieniem potraceń amortyzacyjnych,
 • odwiezienie naprawionego samochodu z warsztatu pod wskazany adres.

Wariant Casco Komfortowy zapewnia wybór wariantu naprawy po szkodzie:

 • na podstawie wyceny Proamy z uwzględnieniem części oryginalnych i zniesieniem potraceń amortyzacyjnych,
 • w wybranym warsztacie – rozliczenie bezgotówkowe, zwrot poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych faktur, bez potraceń amortyzacyjnych,
 • odwiezienie naprawionego samochodu z warsztatu pod wskazany adres.

Wariant Casco Optymalny to:

 • likwidacja szkody na postawie wyceny Proama,
 • decyzje o miejscu i sposobie naprawy samochodu podejmuje zawierający ubezpieczenie.

Wszystkie warianty Ubezpieczenia Auto Casco:

 • obowiązują na terytorium Polski i Europy,
 • możliwość skorzystania z naprawy pojazdu po szkodzie poza granicami Polski do 1000 Euro,
 • ubezpieczenie od kradzieży,
 • ochronę od wszystkich ryzyk all risk,
 • możliwość ubezpieczenia dodatkowego wyposażenia (poprzez zwiększenie sumy ubezpieczenia),
 • możliwość wyboru udziału własnego w szkodzie.

Proama – ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków Komunikacyjne chroni zdrowie i życie kierowcy i pasażerów w sytuacjach związanych z użytkowaniem pojazdu
Zawierającemu umowę Ubezpieczenia NNW w Proamie przysługuje:

 • suma ubezpieczenia 20 000 zł,
 • pełna wypłata świadczeń w wyniku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci,
 • ochrona ubezpieczeniowa na terytorium kraju oraz państw europejskich.

Ubezpieczenie Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków Domowe chroni zdrowie i zdrowie właściciela pojazdu oraz jego rodziny ( współmałżonka i dzieci ) w sytuacjach nie związanych z użytkowaniem pojazdu.
Zawierającemu umowę Ubezpieczenia NNW w Proamie przysługuje:

 • suma ubezpieczenia 20000 zł,
 • możliwość zwrotu kosztów poniesionych w celu z nabyciem protez,
 • możliwość zwrotu kosztów operacji plastycznej przeprowadzonej na skutek doznania oszpecenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • pełna wypłata świadczeń w wyniku doznania trwałego uszczerbku oraz śmierci,
 • ochrona ubezpieczeniowa działa na terytorium kraju i państw europejskich.

Proama- ubezpieczenie Assistance

Zawierający umowę ubezpieczenia Assistance Premium przysługuje:

 • możliwość skorzystania z samochodu zastępczego w przypadku kradzieży lub wypadku do 7 dni,
 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • jeżeli naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, samochód zostanie odholowany do najbliższego warsztatu naprawczego,
 • pomoc w postaci dowozu części zamiennych, niezbędnych do naprawy samochodu,
 • pomoc w postaci dowozu paliwa ( bez uwzględnienia ceny paliwa),
 • pomoc w następujących sytuacjach: zatankowanie niewłaściwego paliwa, rozładowania akumulatora, uszkodzenia opon, zatrzaśniecie kluczyków,
 • zapewnienie przewozu osoby ubezpieczonej do placówki medycznej,
 • zapewnienie hospitalizacji kierowcy i pasażerom samochodu podczas pobytu za granicą, w razie zajścia wypadku lub zachorowania,
 • zapewnienie przyjazdu osoby bliskiej do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego,
 • dostęp do infolinii medycznej dzięki, której uzyskamy poradę lekarza dyżurnego, informacje o punktach medycznych,
 • dostęp do informacji serwisowych dotyczących punktów stacji paliw, warsztatach naprawczych, a także warunków panujących na drodze, dotyczących natężenia ruchu, czy ewentualnych utrudnień,
 • ochrona ubezpieczeniowa chroniąca na terytorium kraju i państw europejskich.

Proama – ubezpieczenie od Utraty Pracy

Ubezpieczenie od Utraty Pracy zawierane jest w celu ewentualnego pokrycia kosztów związanych z eksploatacją ubezpieczonego samochodu w przypadku utraty pracy lub wypłaci jednorazowe odszkodowanie z tytułu całkowitej i trwałej niezdolności do pracy.

W przypadku utraty pracy ubezpieczonemu przysługuje:

 • zwrot kosztów paliwa do 300zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy,
 • w ramach trwającej umowy ubezpieczenia pokrycie kosztów obowiązkowego badania technicznego,
 • uregulowanie płatności 2 raty ubezpieczenia w Proamie,
 • uregulowanie płatności za polisę przedłużoną na kolejny rok, warunkiem jest wybór szerszego zakresu niż obecny,
 • wypłata świadczeń jednorazowych w przypadku zdiagnozowania trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Proama – ubezpieczenie Ochrona Prawna

W przypadku, gdy zawierający umowę ubezpieczenia jest sprawcą lub poszkodowanym w wypadku samochodowym Proama pokryje koszty związane z postępowaniem sądowym tj. ureguluje koszty opłat sądowych, wynagrodzenia prawników.
Zawierając umowę Ubezpieczenia Ochrona Prawna w Proamie zyskujemy gwarancję otrzymania pomocy prawnej oraz pokrycia jej kosztów przez Ubezpieczyciela w przypadku:

 • postępowania karnego skierowanego przeciwko Ubezpieczonemu w sprawie wykroczeń lub przestępstw komunikacyjnych,
 • zatrzymania Ubezpieczonemu Dokumentów( dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy),
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieprawidłowo wykonanej naprawy oraz innych usług związanych z ubezpieczonym samochodem.

Oblicz składkę OC/AC
W ramach ubezpieczenia Ochrona Prawna otrzymujemy:

 • możliwość wyboru radcy prawnego lub adwokata,
 • gwarancję pokrycia kosztów sądowych,
 • sumę ubezpieczenia 10 000 zł,
 • możliwość skorzystania z Telefonicznej Asysty Prawnej, oferującej usługi prawne, a także przesłanie wzorów pisma na adres mailowy.

Proama – Opinie

Towarzystwo znane przede wszystkim z oferowania doświadczonym i bezszkodowym kierowcom nawet 70% zniżek za zakup polis, posiada bogatą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Właściciel samochodu znajdzie tam wszystkie najważniejsze polisy, począwszy od OC, a na AC kończąc. Dodatkowo może on zmieniać zakres niektórych ofert i dostosowywać go do swoich oczekiwań.

Proama likwidowała twoją szkodę? A może już od dawna ubezpieczasz się w tym towarzystwie? Podziel się z innymi swoją opinią i zostaw komentarz poniżej.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2021 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x