Jak zgłosić sprzedaż samochodu krok po kroku?

sprzedaż samochodu

Udało Ci się sprzedać samochód? Przed Tobą kilka formalności – sprzedaż samochodu musisz zgłosić do swojego wydziału komunikacji. Ile masz na to czasu i co zrobić z polisą OC, którą wcześniej wykupiłeś? Zobacz, co mówią aktualne przepisy i o czym nie zapomnieć, aby nie narazić się na problemy.

Każdy samochód użytkowany w ruchu drogowym musi zostać zarejestrowany. Jeśli zmienia się jego właściciel – fakt ten również powinien zostać zgłoszony do wydziały komunikacji. Każda ze stron transakcji (kupujący i sprzedający) mają na takie zgłoszenie 30 dni od chwili podpisania umowy. Jeśli ten termin zostanie przekroczony lub zgłoszenie nie nastąpi w ogóle, trzeba liczyć się z karą w wysokości od 200 do 1000 zł. 

Sprzedaż samochodu można obecnie zgłosić nawet bez wychodzenia z domu! Nie warto zatem zwlekać i dopełnić wymaganych formalności w terminie. Podpowiadamy, jak zrobić to krok po kroku.

Kto ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu?

Niezależnie od tego, czy sprzedajesz samochód, czy przekazujesz go bliskiej osobie w ramach darowizny – zmiana właściciela pojazdu musi zostać odnotowana w urzędzie. Zdarza się, że samochód będący przedmiotem transakcji ma kilku właścicieli. W takim przypadku każdy z nich musi brać udział w zgłoszeniu sprzedaży, a więc pojawić się w urzędzie.

Można to znacznie uprościć, stosując pisemne pełnomocnictwo udzielone głównemu właścicielowi. Opłata skarbowa wynosi wówczas 17 zł lub 22 zł, chyba że współwłaścicielem jest bliski krewny zgłaszającego sprzedaż.

Pełnomocnictwo powinno zawierać:

 • datę i miejsce udzielenia pełnomocnictwa,
 • dane i podpis udzielającego lub udzielających pełnomocnictwo,
 • dane osoby upoważnionej do otrzymania pełnomocnictwa,
 • markę,
 • model,
 • numer rejestracyjny i VIN pojazdu,
 • informację, jakiej czynności dotyczy pełnomocnictwo (zawiadomienie o zbyciu pojazdu).

Obecnie do urzędu zgłosić musi się także nabywca auta. Przy okazji przerejestrowywania samochodu na siebie może zgłosić jego nabycie.

Dlaczego zgłoszenie sprzedaży auta jest tak ważne?

Jeśli zbagatelizujesz obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu, musisz liczyć się z ryzykiem kłopotliwych konsekwencji. Jeśli w oczach urzędników wciąż będziesz pozostawał oficjalnym właścicielem auta, będziesz zobowiązany do:

 • przestrzegania terminów przeglądów technicznych auta,
 • opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • zakupu obowiązkowej polisy OC.

Zgłaszając sprzedaż samochodu, zrzekasz się jego własności. Tym samym wymienione obowiązki nie będą od Ciebie egzekwowane. Choćby z tego powodu warto przypilnować sobie terminów. W końcu obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu wynika z przepisów prawa, a dokładnie art. 78 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgłoszenie sprzedaży auta krok po kroku

W celu zgłoszenia sprzedaży samochodu należy udać się do wydziału komunikacji urzędu właściwego miejscu zamieszkania. Może być to komórka funkcjonująca w urzędzie miasta, dzielnicy lub starostwie powiatowym. Wszystkie dane jakie przekażesz urzędnikowi trafią później do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Na kontakt z urzędem masz 30 dni od dnia podpisania umowy kupna0sprzedaży auta.

Zgłoszenia możesz dokonać zarówno osobiście odwiedzając urząd, jak i bez wychodzenia z domu, dzięki platformie ePUAP. Oto, jakie informacje musisz uwzględnić w zgłoszeniu zbycia samochodu:

 1. Dane pojazdu – urząd musi być w stanie zidentyfikować pojazd, który zmienia właściciela.
 2. Dane zbywcy – konieczne jest umieszczenie informacji o tym, kto sprzedaje auto.
 3. Dane nabywcy – urząd musi wiedzieć, komu auto przekazano, ponieważ razem z pojazdem na nowego właściciela przechodzą też obowiązki związane z jego utrzymaniem.

 Po pierwsze: zawarcie umowy

Pamiętaj, że transakcję kupna-sprzedaży samochodu warto dobrze zabezpieczyć. Najlepszym pomysłem jest przygotowanie umowy w formie papierowej, na której obie strony wpiszą warunki. Jak głosi art. 535 Kodeksu cywilnego:

poprzez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i mu ją wydać, a kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i za nią zapłacić ustaloną cenę.

W Kodeksie cywilnym trudno co prawda szukać definicji umowy kupna-sprzedaży, ale warto stworzyć taki umowny dokument celem zabezpieczenia interesów każdej ze stron.

Forma umowy jest dowolna, ale w jej treści należy umieścić kilka istotnych elementów. To:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • szczegółowe  informacje o stronach umowy (w przypadku osób fizycznych to imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery i serie dokumentu tożsamości, numery PESEL, a w przypadku osób prawnych nazwa firmy, siedziba, KRS, sąd rejonowy podmiotu, NIP, REGON),
 • szczegółowe określenie przedmiotu umowy, czyli samochodu (numer rejestracyjny, numer VIN, marka, model, rok produkcji, kolor, aktualny przebieg),
 • informacje o warunkach umowy (ustalona cena auta, sposób, termin przekazania zapłaty, dzień, w którym dojdzie do przekazania pojazdu),
 • wskazanie, która strona umowy poniesie związane z tym koszty,
 • godzina, w której podpisano umowę i przekazano samochód kupującemu,
 • oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu,
 • podpisy każdej ze stron.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Po drugie: wizyta w urzędzie skarbowym

Nabywca samochodu ma obowiązek zapłacenia podatku. Nabycie samochodu w polskim prawie jest jednoznacznie z powiększeniem swojego dobytku czy mówiąc inaczej – wzbogaceniem się. Osobiście lub elektronicznie można skontaktować się z US, wypełnić stosowną deklarację i wnieść opłatę. Potrzebny Ci będzie do tego również dokument potwierdzający zakup, czyli umowa.

Wysokość podatku to zawsze 2% wartości zakupionego auta. Na jego opłacenie jako kupujący masz 14 dni.

Przykład: Bartek kupił używanego Forda Focusa, którego wartość rynkowa została wyceniona na 26 000 zł. Po dokonaniu transakcji musiał uregulować podatek PCC w wysokości 2% od tej kwoty. Na konto urzędu skarbowego przelał zatem 520 zł (2% z 26 000 zł = 520 zł). 

Istnieją jednak wyjątki od tego obowiązku podatkowego. Nie musisz wypełniać deklaracji PCC, jeśli kupiłeś pojazd od płatnika VAT, ale także gdy:

Podatku nie musi również płacić ten, kto kupił nowy pojazd prosto z salonu. W takich przypadku VAT jest doliczony do ceny pojazdu. 

Po trzecie: wizyta w wydziale komunikacji

To właśnie ten organ prowadzi rejestr wszystkich samochodów w danym regionie. Dane, które pozyskuje od właścicieli pojazdów, przesyła do ogólnopolskiej bazy CEPiK. Dzięki temu jest ona wiarygodną bazą dla służb drogowych czy Policji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Po czwarte: kontakt ze swoim ubezpieczycielem

Każdy właściciel samochodu musi objąć do obowiązkową ochroną OC. Zmiana właściciela auta jest więc konieczna do zgłoszenia zakładowi ubezpieczeń, który chroni pojazd. Jest to istotne ze względu na ścieżkę egzekwowania np. opłaty za polisę. Ubezpieczyciel poprosi o jej uregulowanie osobę, która oficjalnie widnieje jako właściciel auta w bazie.

Zarówno zbywca, jak i nabywca samochodu muszą zgłosić się do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od dokonania transakcji. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest wypełnienie zgłoszenia online, za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie towarzystwa. Dokument wymaga podania następujących danych:

 • dane osobowe zbywcy,
 • dane osobowe nabywcy,
 • model, marka, numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer VIN,
 • okres obowiązywania polisy.

W ramach weryfikacji można przesłać towarzystwu skan umowy kupna-sprzedaży auta. Brak kontaktu z ubezpieczycielem lub niedotrzymanie terminu mogą skutkować wzrostem kolejnej składki.

Jak i gdzie zgłosić zbycie samochodu?

Kontakt z ubezpieczycielem to nie wszystko, jeśli chodzi o obowiązki po sprzedaży auta. Jego zbycie należy zgłosić również w wydziale komunikacji urzędu, w którym pojazd został wcześniej zarejestrowany. Dokument można przygotować w dowolnej formie, jednak musi on uwzględniać kilka kluczowych elementów, dlatego warto skorzystać z gotowego wzoru – to znacznie przyspieszy całą procedurę.

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu (docx)

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu (pdf)

Jeśli jednak zdecydujesz się na stworzenie zawiadomienia samodzielnie, uwzględnij w jego treści:

 • imię i nazwisko, PESEL oraz adres zameldowania zbywcy,
 • imię i nazwisko, PESEL oraz adres zameldowania nabywcy,
 • marka i model pojazdu,
 • numer VIN,
 • dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu,
 • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie auta.

Zgłoszenie zbycia pojazdu a niezbędne dokumenty

Do formularza zgłoszenia sprzedaży samochodu należy dołączyć kilka załączników. Będą Ci potrzebne:

 • Skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie – czyli dokument, który potwierdza przeniesienie własności pojazdu na inną osobę, a więc umowę kupna-sprzedaży, umowę darowizny pojazdu lub fakturę VAT. Możesz zostać poproszony o okazanie oryginału.
 • Dokument potwierdzający tożsamość– może to być dowód osobisty, paszport lub ważne prawo jazdy.
 • Karta pobytu– jeśli jesteś cudzoziemcem.

Wszystkie można zeskanować przy zgłoszeniu w formie elektronicznej lub wysłać tradycyjnie pocztą do właściwego urzędu.

Jak widać, szereg obowiązków związanych ze sprzedażą samochodu leży zarówno po stronie zbywcy, jak i nowego właściciela. Zanim wystawisz swój pojazd na sprzedaż, zadbaj o to, aby o niczym nie zapomnieć. Przykładowo brak zawiadomienia swojego starosty o zbyciu auta może skutkować karą w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Podsumowanie

 • W wydziale komunikacji należy zgłosić zarówno zbycie, jak i nabycie samochodu po przeprowadzonej transakcji.
 • Chcąc sprzedaż samochód, warto zabezpieczyć się umową kupna-sprzedaży, która później będzie stanowić dowód transakcji i jej warunków. Może się okazać przydatna w przypadku kontaktu z ubezpieczycielem czy urzędem.
 • Zbycie samochodu należy zgłosić w urzędzie, w którym go zarejestrowano. Sprzedający może to zrobić w ciągu 30 dni od sprzedaży drogą elektroniczną lub osobiście w urzędzie.
 • Na poinformowanie swojego ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu sprzedający ma 14 dni.
 • Za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu w wydziale komunikacji grozi kara administracyjna w wysokości od 200 do 1000 zł.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o to, jak zgłosić sprzedaż samochodu

 1. Czy mogę sprzedać samochód bez ważnej polisy OC?

  Jest to możliwe, jednak warto uprzedzić o tym nabywcę. Aby mógł poruszać się legalnie po drogach publicznych, musi wówczas jak najszybciej podpisać umowę ubezpieczenia OC z wybranym przez siebie towarzystwem.

 2. Ile kosztuje zgłoszenie sprzedaży samochodu?

  Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest całkowicie bezpłatne. Jeżeli ustanawiasz w tej sprawie pełnomocnictwo, a pośrednik nie jest członkiem Twojej najbliższej rodziny - wówczas musisz wnieść opłatę w wysokości 17 zł.

 3. Co się stanie, jeśli nie zawiadomię urzędu o zbyciu samochodu?

  Zostanie na Ciebie nałożona kara administracyjna. Obecnie może ona wynieść od 200 zł do 1000 zł. Ostateczna wysokość zależy od decyzji starosty.

 4. Czy mogę zgłosić sprzedaż samochodu przez Internet?

  Jest to możliwe dzięki profilowi zaufanemu. Jeśli taki posiadasz, możesz zgłosić zbycie auta wygodnie i bez wychodzenia z domu. Jest to możliwe na stronie rządowej gov.pl, ale także w aplikacji mobilnej mObywatel.

Natalia Tokarczyk-Jarocka
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments