Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – jak to zrobić?

zawiadomienie o zbyciu pojazdu

W transakcji umowy sprzedaży pojazdu obowiązki formalne ma nie tylko kupujący. Zbywca powinien powiadomić o tym fakcie swój wydział komunikacji w ciągu 30 dni od daty sprzedaży lub podpisania umowy darowizny. Brak zgłoszenia może skutkować karą i to nie byle jaką – grzywna wyniesie od 200 do nawet 1000 zł. Podpowiadamy, jak uporać się z tą procedurą.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu urzędu to pierwsze, co powinien zrobić poprzedni właściciel. Poza tym konieczny jest też kontakt ze swoim ubezpieczycielem. Sprzedaż auta należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Te same terminy dotyczą umowy darowizny. Jak przeprowadzić zawiadomienie o zbyciu pojazdu? Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

Co grozi za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu?

W styczniu 2020 roku nowelizowano zapisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi każdy właściciel po zbyciu pojazdu musi skontaktować się z urzędem właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Na zawiadomienie wydziału komunikacji o transakcji ma 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub zawarcia umowy darowizny. Kara za niedopełnienie tej formalności może wynieść od 200 do 1000 zł.

Brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu a kłopoty ze strony nabywcy

Może się zdarzyć, że również nabywca samochodu będzie zwlekał z wizytą w urzędzie i przerejestrowaniem pojazdu na siebie. Jeśli każda stron zaniedba ten wymóg, a w międzyczasie nowy właściciel doprowadzi do kolizji lub wypadku, to w bazie CEPiK wciąż odpowiedzialność spoczywać może jeszcze na zbywcy. Z tego faktu będzie się trzeba solidnie tłumaczyć.

Podobnie jeśli nowy nabywca jeszcze przed rejestracją auta na siebie dostanie mandat z fotoradaru. Jako formalny właściciel to Ty otrzymasz od policji prośbę o wskazanie kierującego w danym momencie. Jeszcze poważniejsze konsekwencje czekają zbywcę wtedy, gdy jego pojazd zostanie wykorzystany do popełnienia przestępstwa. Nie warto z tym zatem zwlekać!

Brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu do ubezpieczyciela

Tm razem nieprzyjemności mogą nadejść od strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli wykupiłeś polisę OC na raty, a po sprzedaży samochodu ani Ty, ani nowy nabywca nie poinformowaliście o transakcji zakładu, to Ty będziesz dla niego osobą, która powinna uiścić kolejną płatność. Jeśli upomnienia będą bezskuteczne, umowa ubezpieczenia wygaśnie wraz z końcowym dniem jej obowiązywania.

Uwaga! Jeśli po wygaśnięciu OC nowy właściciel pojazdu nie wykupi obowiązkowej ochrony, a sprzedaż wciąż nie zostanie zgłoszona, musisz liczyć się z karą za brak OC na swoim koncie!

Więcej dowiesz się tutaj: Kara za brak OC w 2023 – ile wynosi i jak uniknąć? | kalkulator-oc-ac.auto.pl

Od tego typu sytuacji możesz się oczywiście odwoływać za pomocą umowy sprzedaży pojazdu, jednak tych nieprzyjemności można uniknąć, po prostu dotrzymując terminów.

Jak spisać umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Co wiadomo poza ustawowym terminem, jaki sprzedawca ma na zawiadomienie o zbyciu pojazdu urzędu? Aby sprawnie dopełnić formalności, należy przedstawić w wydziale komunikacji dowód na przeprowadzenie transakcji. Zwykle jest to umowa kupna-sprzedaży samochodu.

W jej treści powinny się znaleźć następujące elementy:

 • data i miejsce sprzedaży auta,
 • dane poprzedniego właściciela pojazdu – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL (również dane współwłaściciela, jeśli jest)
 • dane nabywcy pojazdu – takie same jak powyżej,
 • numer VIN, marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, przebieg i numer rejestracyjny pojazdu,
 • data i godzina przekazania samochodu,
 • oświadczenie dotychczasowego właściciela samochodu, że auto jest jego własnością i nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia lub zastawu,
 • oświadczenie nabywcy o zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu i niewnoszeniu z tego tytułu żadnych dodatkowych roszczeń,
 • listę dokumentów przekazanych przez zbywcę wraz z sprzedanym samochodem nabywcy, czyli dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC, ew. książka serwisowa lub kata pojazdu (nie zawsze jest wydana).

Dokument powinien powstać w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Na dokumencie muszą znaleźć się własnoręczne podpisy zbywcy i nabywcy auta. Jeśli samochód miał współwłaściciela, on także musi podpisać się na umowie.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji

W celu zgłoszenia zbycia pojazdu możesz udać się do swojego urzędu osobiście. W zależności od miejsca zamieszkania może on funkcjonować w urzędzie miasta, dzielnicy czy w starostwie powiatowym. Poza umową kupna-sprzedaży auta na miejscu należy okazać:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości, który został wpisany do umowy,
 • uzupełnione zawiadomienie o zbyciu pojazdu (formularz jest dostępny na stronie urzędu lub na miejscu).

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Kto może zgłosić zbycie pojazdu?

Co do zasady każdy właściciel pojazdu zarejestrowanego. Jeśli więc było ich kilku, wszyscy muszą udać się do urzędu. To oczywiście może okazać się kłopotliwe, dlatego często w takich przypadkach korzysta się z pełnomocnictwa udzielanego jednej osobie.

Za jego wystawienie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł lub 22 zł, jeśli składasz pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem.

W dokumencie pełnomocnictwa powinny znaleźć się:

 • data i miejsce udzielenia pełnomocnictwa,
 • dane i podpis udzielającego lub udzielających pełnomocnictwo,
 • dane osoby upoważnionej do otrzymania pełnomocnictwa,
 • markę, model, numer rejestracyjny i VIN pojazdu,
 • informację, jakiej czynności dotyczy pełnomocnictwo, czyli zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Uwaga! Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa nie obowiązuje w przypadku członków najbliższej rodziny. Zaliczamy do nich męża, żonę, syna, córkę, ojca, matkę, brata i siostrę.

Jak wypełnić zawiadomienie o zbyciu pojazdu?

Jeśli masz pod ręką wszystkie wymagane dokumenty, wypełnienie zawiadomienia nie powinno Ci sprawić trudności. Najlepiej posłużyć się tutaj danymi z umowy sprzedaży. W formularzu należy wpisać:

 • datę i miejscowość,
 • dane właściciela lub współwłaścicieli samochodu,
 • nazwę urzędu, w którym mieści się właściwy wydział komunikacji,
 • dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny i VIN itd.),
 • dane nabywcy samochodu (imię, nazwisko, adres i numer PESEL),
 • informację o rodzaju dokumentu (w tym przypadku umowa kupna-sprzedaży) przeniesienia własności samochodu wraz z datą transakcji,
 • własnoręczny podpis właściciela pojazdu. Jeśli współwłaściciel nieobecny w urzędzie udzielił nam pełnomocnictwa, należy również podpisać się za niego z dopiskiem „z upoważnienia”.

Po złożeniu zawiadomienia w urzędzie otrzymasz od urzędnika krótką adnotację z datą i pieczątką (na kopii zawiadomienia).

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu online

Jeśli nie po drodze Ci do urzędu, równie dobrze możesz przeprowadzić całą procedurę przez Internet. Warunek jest jeden – musisz dysponować profilem zaufanym i skanem dowodu zbycia auta.

W celu zgłoszenia sprzedaży pojazdu należy odwiedzić stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Co dalej?

 1. Kliknij przycisk „Start” i zaznacz pole „Zbycie pojazdu”.
 2. Odpowiedz na pytanie: „Czy twoje dane są w dowodzie rejestracyjnym?”.
 3. Jeśli tak, wybierz pole „Wyślij zgłoszenie sprzedaży samochodu”.
 4. Po zalogowaniu się przez profil zaufany otrzymasz możliwość uzupełnienia formularza i wysłania zawiadomienie o zbyciu pojazdu do urzędu. Przy korzystaniu z profilu zaufanego zbywca często nie musi ręcznie wpisywać swoich danych – uzupełnią się one automatycznie. Podać będzie trzeba natomiast dane drugiej strony transakcji.
 5. Dołącz umowę kupna-sprzedaży auta w postaci skanu.
 6. Wybierz z listy właściwy wydział komunikacji.
 7. Zatwierdź dane podpisem elektronicznym lub certyfikatem kwalifikowanym.
 8. Na swoją skrzynkę ePUAP otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które jest potwierdzeniem złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu przez Internet.

Jak zawiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu?

W ciągu 14 dni, a najlepiej niezwłoczne po sprzedaży auta, należy poinformować o tym fakcie swój zakład ubezpieczeń. To obowiązek wynikający z art. 32. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeśli to zaniedbasz, możesz zostać poproszony np. o uregulowania kolejnej, nieopłaconej składki OC. W międzyczasie przecież ochrona może automatycznie przedłużyć się na następny rok. Lepiej zatem pilnować terminów, zwłaszcza że procedura zgłoszenia zbycia auta jest tu nieskomplikowana.

Wystarczy pobrać stosowny formularz ze strony internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Będzie tam trzeba wpisać:

 • datę i miejscowość,
 • dane osobowe zbywcy pojazdu,
 • numer ubezpieczenia OC,
 • pełną nazwę ubezpieczyciela,
 • dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny i VIN),
 • dane nabywcy pojazdu (imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania i zamieszkania).

Załącznikiem do zawiadomienia powinna być umowa sprzedaży lub darowizny.

Pamiętaj! Przepisy wskazują, że zbywca samochodu powinien przekazać nowemu właścicielowi dotychczasową polisę OC. Ten z kolei ma dwa wyjścia – albo kontynuować umowę w danym towarzystwie, albo ją wypowiedzieć i szukać nowej oferty. W tym ostatnim przypadku byłemu właścicielowi przysługuje zwrot niewykorzystanej części składki.

Podsumowanie

 • Zbywca pojazdu musi poinformować swój wydział komunikacji o sprzedaży lub przekazaniu pojazdu w formie darowizny w ciągu 30 dni od daty zawarcia stosownej umowy.
 • Jeśli zaniedba ten obowiązek, musi liczyć się z karą w wysokości od 200 do 1000 zł.
 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu dotyczy także zakładu ubezpieczeń, w którym zawarto polisę OC. Na to zbywca ma 14 dni.
 • Zbywca pojazdu ma obowiązek przekazać polisę OC nabywcy samochodu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zawiadomienie o zbyciu pojazdu

 1. Czy przy sprzedaży samochodu polisa AC także przechodzi na nowego właściciela?

  W przeciwieństwie do obowiązkowego OC, autocasco nie przechodzi na nabywcę auta. AC przypisywane jest bowiem do osoby fizycznej, a nie konkretnego samochodu.

 2. Czy ubezpieczenie OC zbywcy przedłuży się automatycznie na następny rok?

  W tym przypadku automatyczne przedłużenie umowy nie zadziała. Wówczas nowy właściciel musi sam kupić kolejną polisę i to odpowiednio wcześnie, aby uniknąć kary za ewentualną przerwę w ochronie.

 3. Czy za zgłoszenie sprzedaży samochodu trzeba płacić?

  Samo zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu auta nic nie kosztuje.
  Jedyną ewentualną opłatą jest ta za pełnomocnictwo, jeśli składasz dokumenty również za współwłaściciela pojazdu i nie jest on Twoim bliskim krewnym.

  Wówczas koszt pełnomocnictwa to 17 lub 22 zł. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do formularza zawiadomienia.

 4. W jakim czasie urząd zarejestruje moje zawiadomienie o sprzedaży auta?

  Zgłoszenie online rejestrowane jest natychmiast, gdy pismo wpłynie do urzędu, choć nie otrzymasz żadnego formalnego potwierdzenia.
  Urzędnicy raczej nie przeciągają tej procedury także przy zgłoszeniu stacjonarnym. Wszystko oczywiście zależy od ego, czy nie pojawiają się jakieś niejasności.

Natalia Tokarczyk-Jarocka
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments