Sprzedaż auta a OC | Co zrobić z ubezpieczeniem? [2024]

tanie oc

Zmiana właściciela pojazdu wiąże się z obowiązkami obu stron transakcji. Planujesz sprzedać samochód? Dowiedz się, jakie masz obowiązki względem kupującego. Kupujesz używane auto? Sprawdź przede wszystkim, czy polisa OC jest ważna. 

Sprzedaż samochodu nie jest sprawą skomplikowaną – wystarczy, że sprzedawca i kupujący przygotują umowę, a następnie dokonają wzajemnego rozliczenia. Warto jednak pamiętać o dalszych formalnościach związanych z nabyciem/zbyciem auta. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawca samochodu musi przekazać nowemu właścicielowi pojazdu polisę OC. Nabywca kupuje więc samochód wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Zbywca ma także obowiązek poinformować ubezpieczyciela w terminie 14 dni o sprzedaży pojazdu.

Co z ubezpieczeniem OC po sprzedaży samochodu?

Sprzedaż samochodu nie kończy się w momencie podpisania umowy, przekazania kluczyków i odebrania umówionej kwoty – masz też obowiązek przekazać nabywcy dokumenty dotyczące auta i potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych. Wynika to bezpośrednio z przepisów Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pamiętać musisz również o obowiązkach względem firmy ubezpieczeniowej. Przede wszystkim, powinieneś jej zgłosić sprzedaż samochodu.

baner Kalkulator-oc-ac.auto.pl

 

Zgłoszenie ubezpieczycielowi sprzedaży samochodu

Między sprzedażą samochodu a OC jest ścisły związek. Sprzedawca pojazdu powinien poinformować o transakcji towarzystwo ubezpieczeniowe. Na formalności ma 14 dni. Przepisy mówią o powiadomieniu zakładu ubezpieczeń na piśmie, ale niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają wysyłkę dokumentów drogą elektroniczną. Warto więc skontaktować się z pracownikiem infolinii ubezpieczyciela i dopytać o formę zgłoszenia sprzedaży pojazdu.

Powiadamiając towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu samochodu, powinieneś wskazać nowego właściciela, a dokładnie podać jego:

 • imię, nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL (o ile został on nadany),
 • nazwę, siedzibę i numer REGON (gdy kupujący nie jest osobą fizyczną).

Warto zadbać, aby wszystkie te informacje znalazły się w umowie, dzięki czemu będziesz mieć do nich szybki dostęp.

Co się stanie, jeśli nie zgłosisz sprzedaży pojazdu ubezpieczycielowi?

Jeżeli nie poinformujesz ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu, to Twoja polisa OC może odnowić się automatycznie na kolejny rok. Towarzystwo, nieświadome przejścia własności auta na inną osobę, właśnie do Ciebie wyśle wezwanie do zapłaty. Za nieuregulowaną składkę będziesz odpowiadał solidarnie z nowym właścicielem pojazdu. Jedynym sposobem, aby tego uniknąć, jest poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu w ustawowym terminie.

Art. 32. 4. (…) Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa (…).

Zgłoszenie sprzedaży auta ubezpieczycielowi a płatność OC w ratach

Sprzedałeś samochód, dla którego płaciłeś OC w ratach? Jeżeli masz taką sytuację, to tym bardziej powinieneś poinformować firmę ubezpieczeniową o sprzedaży samochodu. Dlaczego?

Po przejęciu własności pojazdu, na nabywcę przechodzi także obowiązek zapłaty kolejnej raty składki (z terminem płatności przypadającym po zawarciu umowy kupna/sprzedaży). Firma ubezpieczeniowa nie będzie więc wymagała wniesienia opłaty od Ciebie, ale już od nowego właściciela pojazdu. Oczywiście pod warunkiem, że zostanie poinformowana o transakcji w odpowiednim terminie.

Powinieneś pamiętać, że nie ma wymiany dokumentów pomiędzy ubezpieczycielami a wydziałami komunikacji, jak ma to miejsce np. między NFZ i ZUS.

Przykład: Pan Tomasz kupił OC i rozłożył płatność za ubezpieczenie na 4 raty. Po opłaceniu pierwszej raty ubezpieczenia sprzedał pojazd. Niestety, zapomniał poinformować ubezpieczyciela o transakcji. W efekcie po upływie terminu uregulowania drugiej raty za ubezpieczenie OC mężczyzna otrzymał wezwanie do zapłaty.

Kiedy przysługuje zwrot składki za ubezpieczenie OC?

Zgodnie z przepisami – jako zbywca – musisz przekazać polisę OC nowemu właścicielowi. Gdy ten zrzeknie się zawartej przez Ciebie umowy ubezpieczenia, przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Wówczas w ciągu 14 dni ubezpieczyciel wypłaci pieniądze na Twoje konto. Nie musisz w tym celu składać dodatkowego wniosku, chyba że chcesz zgłosić numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki.

Jeżeli nowy właściciel samochodu zdecyduje się kontynuować Twoją polisę, nie otrzymasz zwrotu środków.

Przykład: W styczniu pani Anna kupiła ubezpieczenie OC na cały rok. W kwietniu kobieta znalazła kupca na posiadane auto. Ponieważ kupujący zdecydował się skorzystać z jej polisy OC, firma ubezpieczeniowa odmówiła pani Annie zwrotu części składki OC.

Sprzedaż samochodu a OC – jakie prawa ma osoba kupująca?

Sprzedaż auta to czynność dwustronnie zobowiązująca – nie tylko sprzedawca ma prawa i obowiązki, ale również kupujący. Jak wygląda kwestia OC z perspektywy nabywcy? Jeżeli kupowałeś w przeszłość samochód z drugiej ręki, to powinieneś wiedzieć, że masz dwie możliwości – możesz kontynuować polisę OC zbywcy do końca okresu ochrony lub ją wypowiedzieć. Decydując się na drugą opcję, będziesz musiał samodzielnie poszukać nowej polisy. Tanie OC znajdziesz najszybciej, korzystając z naszego kalkulatora OC/AC.

Oblicz składkę OC/AC

 

Najprościej jest, gdy poprzedni właściciel pojazdu kupił OC na cały rok. Sprawa nieco się komplikuje, gdy kupiłeś samochód, dla którego OC zostało zakupione na raty lub który w ogóle nie jest ubezpieczony. Wówczas musisz od razu zająć się kwestią OC. Od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży to Ty odpowiadasz za ubezpieczenie auta.

Kto wypowiada umowę OC – kupujący czy sprzedający?

Możliwość wypowiedzenia OC po transakcji kupna/sprzedaży ma wyłącznie nabywca auta. Nie musi on jednak korzystać z tego prawa.

Wzajemne rozliczenie między ubezpieczycielem a dotychczasowym klientem (zwrot składki OC) uzależnione jest od decyzji nabywcy. Pojawia się więc naturalne pytanie  – kiedy nowemu właścicielowi pojazdu opłaca się wypowiedzieć umowę OC zbywcy? Aby na nie odpowiedzieć, najlepiej postawić się w roli kupującego.

Kiedy wypowiedzieć OC zbywcy pojazdu?

Wtedy, gdy korzystanie z umowy poprzedniego właściciela wiąże się z wysoką dopłatą do składki OC.

Jeżeli kupujesz używany samochód, powinieneś najpierw sprawdzić, czy OC jest opłacone i czy płatność została rozłożona na raty. Następnie trzeba zweryfikować, czy ubezpieczyciel będzie rekalkulował składkę.

Czym jest rekalkulacja składki? Jest to ponowne ustalenie jej wysokości, biorąc jednak pod uwagę nowe okoliczności, np. dane nabywcy auta. Kupujesz samochód? Pamiętaj, że nie każde towarzystwo będzie rekalkulowało składkę. Dlatego przed ewentualną rezygnacją z umowy warto zadzwonić na infolinię lub udać się do placówki ubezpieczyciela i uzyskać tę informację.

Ewentualną dopłatę do składki warto zestawić z propozycjami innych ubezpieczycieli, biorąc pod uwagę, że ich oferta – w przeciwieństwie do OC zbywcy auta – obejmuje pełny rok ubezpieczenia.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Oblicz składkę OC/AC

Młody kierowca ma niestety niewielkie szanse na przejęcie polisy OC zbywcy bez dopłaty do składki. Zdarza się wprawdzie, że ubezpieczyciel rezygnuje z rekalkulacji, ale głównie wtedy, gdy poprzedni właściciel również był w młodym wieku/ nie posiadał zniżek w OC lub do końca umowy ubezpieczenia pozostało niewiele czasu. 

Przykład: Pan Tomasz w wieku 20 lat kupił pierwszy używany samochód i przejął OC po poprzednim właścicielu. Firma ubezpieczeniowa wykonała rekalkulację składki, w rezultacie czego mężczyzna musi dopłacić 621 zł. Gdyby Pan Tomasz wcześniej skontaktował się z ubezpieczycielem, mógłby wypowiedzieć polisę i znaleźć korzystniejszą dla siebie ofertę.

Pamiętaj także, że korzystanie z polisy zbywcy nie wpisuje się w historię ubezpieczenia. Jeżeli będziesz posiadał OC poprzedniego właściciela auta np. przez kilka miesięcy, towarzystwa potraktują ten czas jako brak polisy w Twojej historii ubezpieczenia, mimo że jeździłeś w tym czasie bezszkodowo.

Zwróć również uwagę na fakt, że polisa zbywcy nie wznowi się automatycznie. Nie możesz więc zapomnieć o końcu umowy OC. Nawet za jeden dzień przerwy w OC grozi kara z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oblicz składkę OC i porównaj z propozycją obecnego ubezpieczyciela

Kiedy warto korzystać z umowy OC zbywcy pojazdu?

Wtedy, gdy polisa będzie działać jeszcze przez dłuższy czas i ubezpieczyciel nie wymaga dopłaty do składki. To z kolei może być uzależnione od doświadczenia nabywcy auta za kierownicą i jego historii ubezpieczenia. Z reguły, od osób, które posiadają już wypracowane maksymalne zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy, towarzystwa nie wymagają dopłaty. 

Przykład: W momencie sprzedaży samochodu pani Monika miała 7-letnie doświadczenie za kierownicą i 5-letnią historię ubezpieczeniową z jedną szkodą. Polisę OC kupiła na 3 miesiące przed sprzedażą samochodu. Ponieważ kupujący miał dłuższy staż za kierownicą i „czystą” historię ubezpieczeniową, bez wahania przejął polisę – mało prawdopodobne jest, że dostanie wezwanie do dopłaty.

Sprzedaż samochodu a OC na raty – co musi wiedzieć kupujący?

Od momentu zakupu pojazdu nowy właściciel przejmuje wszelkie prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem – także obowiązek opłaty rat. Jeżeli sprzedający rozłożył płatność na kilka części i zdążył sprzedać pojazd przed terminem zapłaty kolejnej raty, to zobowiązanie przechodzi na kupującego.

Nabywca pojazdu może złożyć wypowiedzenie umowy w dowolnym momencie, jeśli nie będzie mu się to opłacało (np. znajdzie dla siebie tańszą ofertę). W wypowiedzeniu powinien się powołać na art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Może się także zdarzyć, że poprzedni właściciel nie opłaci raty i sprzeda samochód. Polisa będzie wówczas ważna, jednak nieopłacona. Wtedy towarzystwo przeliczy składkę i będzie wymagało jej zapłaty zarówno od zbywcy (do momentu sprzedaży), jak również od nowego właściciela (od momentu zakupu pojazdu).

Niektóre towarzystwa wymagają od nowego właściciela pojazdu opłaty wszystkich rat w ciągu np. dwóch tygodni. Zazwyczaj nie jest to korzystne i nowi właściciele rezygnują z takich polis.

Przykład: Pani Agnieszka kupiła samochód od swojego sąsiada. Poinformował on ją, że płatność za polisę jest rozłożona na cztery raty, z czego zapłacił tylko jedną. Pani Agnieszka sprawdziła oferty OC innych firm i uznała, że nie opłaca jej się kontynuować ubezpieczenia po zbywcy i spłacać kolejnych rat. Po wypowiedzeniu umowy kobieta kupiła OC na cały rok ze składką niższą, niż wynosiła suma kolejnych płatności.

Nieaktualne OC – jakie są konsekwencje dla kupującego?

Interesuje Cię sprzedaż samochodu, a OC masz nieopłacone? Możesz zastanawiać się, czy znajdziesz kupca na taki pojazd. Co do zasady, zbycie nieubezpieczonego pojazdu jest możliwe, ale nie każdy skusi się na taki samochód, obawiając się ryzyka. Czy na kupującego czekają konsekwencje związane z nabyciem nieubezpieczonego pojazdu?

W momencie sprzedaży samochód zarejestrowany w Polsce powinien być ubezpieczony. Może jednak zdarzyć się tak, że poprzedni właściciel auta nie dopełni tego obowiązku. W takiej sytuacji, aby uniknąć kary, pozostaje tylko jedno – nabyć ubezpieczenie w dniu zakupu samochodu.

Uwaga! Nabywcy samochodu bez ważnego OC nie grozi kara za brak polisy, jeśli zakupi OC w dniu przejścia na niego prawa własności. Nie będzie on także zobowiązany do zapłaty składki za okres przed zakupem pojazdu.

Przykład: Pan Sławomir kupił używany, nieubezpieczony samochód. Aby nie narażać się na karę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, mężczyzna w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży nabył polisę OC. Dzięki temu do domu mógł wrócić zakupionym pojazdem – nie musiał ponosić dodatkowych kosztów za wynajem lawety.

Jak sprawdzić, czy samochód ma ważne OC?

Ponieważ sprzedaż samochodu i OC są ściśle powiązane, możesz spodziewać się pytań w tym zakresie od kupującego. Nie możesz znaleźć polisy? Nic nie szkodzi – dowiedz się, jak potencjalny kupiec może sprawdzić wiarygodność Twoich słów.

Przy zakupie samochodu sprzedawca powinien przekazać nabywcy certyfikat OC. Znajdują się tam informacje o ubezpieczycielu, datach obowiązywania ochrony oraz składce OC. Jeżeli sprzedawca nie ma przy sobie tego dokumentu lub chcesz potwierdzić, że polisa jest ważna, możesz sprawdzić to z pomocą Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystarczy mieć telefon z dostępem do Internetu.

ufg identyfikacja umowy na dzień

Na stronie UFG wpisujesz numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, datę oraz kod z obrazka. System wyświetli markę pojazdu, numer polisy oraz ubezpieczyciela.

UFG dane identyfikacyjne do sprawdzenia OC

Aby dowiedzieć się do kiedy ważna jest umowa, należy skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Wtedy też upewnisz się, czy polisa jest opłacona i czy powinieneś dopłacić do składki OC.

Podczas zakupu pojazdu z drugiej ręki warto wykazać się przezornością. Sprawdzając słowa sprzedawcy w zakresie OC, możesz uniknąć sporych problemów finansowych.

Czy AC również przechodzi na nowego nabywcę auta?

Sprzedaż samochodu a OC – to zagadnienie nie jest specjalnie skomplikowane, chociaż zarówno sprzedający, jak i kupujący muszą pamiętać o kilku zasadach. A jak jest w przypadku polis dodatkowych, np. AC? Czy AC przechodzi – podobnie jak OC – na nabywcę auta?

Nie, gdyż przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie mają zastosowania do ubezpieczeń dobrowolnych – do których należy autocasco. Jeżeli zdecydowałeś się na dodatkową ochronę i kupiłeś np. polisę AC, to umowa rozwiąże się z chwilą sprzedaży samochodu.

Analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia OC, powinieneś poinformować firmę ubezpieczeniową o zbyciu pojazdu. Dzięki temu otrzymasz zwrot składki AC za niewykorzystany okres ochrony.

Oblicz składkę OC/AC

Podsumowanie

 • Sprzedawca auta ma 14 dni na to, aby poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu. W przeciwnym razie może otrzymać wezwanie do zapłaty składki na kolejny okres.
 • Nabywca używanego auta ma dwie możliwości – może skorzystać z polisy OC sprzedającego lub podpisać nową umowę ubezpieczenia.
 • Jeżeli nowy właściciel samochodu nie chce korzystać z polisy OC zbywcy, to były właściciel ma prawo do zwrotu niewykorzystanej części składki.
 • Zasady dotyczące ubezpieczenia OC nie mają zastosowania w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, np. AC czy assistance.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Nie zgłosiłem sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji – co mi grozi?

  Za niepowiadomienie wydziału komunikacji o sprzedaży samochodu w ciągu 30 dni grozi kara od 200 do 1000 zł. Została ona wprowadzona po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym (przepisy weszły w życie 1 stycznia 2020 roku). Co istotne, na taką samą karę naraża się nabywca samochodu zarejestrowanego w naszym kraju (jeśli nie zgłosi nabycia) lub sprowadzonego do Polski z innego państwa UE (jeśli nie zarejestruje auta w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia).

 2. Czy mogę złożyć wypowiedzenie OC przy sprzedaży samochodu?

  Sprzedający nie może złożyć wypowiedzenia umowy OC po sprzedaży pojazdu. Polisę należy obowiązkowo przekazać nowemu właścicielowi. Zbywca auta nie otrzyma także zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, jeśli nabywca nie złoży pisemnego wypowiedzenia zawartej przez niego umowy obowiązkowego ubezpieczenia.

 3. Co z moim ubezpieczeniem OC po sprzedaży samochodu?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na nowego właściciela auta przejdą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez Ciebie umowy ubezpieczenia OC. Polisa ulegnie rozwiązaniu dopiero na koniec okresu, na który została zawarta lub wcześniej – jeśli nowy właściciel wypowie umowę. W drugim przypadku przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

 4. Jaki otrzymam zwrot OC po sprzedaży samochodu?

  Jeśli nowy właściciel samochodu zdecyduje się na wypowiedzenie Twojej umowy, z ubezpieczenia OC otrzymasz zwrot składki, jednak tylko za okres od dnia wskazanego w wypowiedzeniu (nie zawsze jest to data sprzedaży pojazdu) do końca obowiązywania polisy. Natomiast, jeśli nabywca nie wypowie umowy OC, zwrot składki nie będzie możliwy.

 5. Czy kierowca musi mieć ze sobą polisę?

  Nie. Obecnie kierowca nie musi wozić ze sobą polisy OC ani dowodu rejestracyjnego, jeśli podróżuje po Polsce. Podczas kontroli drogowej policja sprawdza dane pojazdu oraz spełnienie obowiązku ubezpieczenia w bazie CEPiK. Jest to możliwe dzięki zmianie przepisów (październik 2018 r.). Wcześniej, za nieokazanie potwierdzenia zawarcia umowy OC oraz brak dowodu rejestracyjnego groziła kara mandatu.

 6. Czy ubezpieczyciel dokona rekalkulacji składki OC dla nowego właściciela?

  Niekoniecznie. W tym zakresie każda firma ubezpieczeniowa ma własną procedurę. Jeżeli obawiasz się wysokiej dopłaty, jeszcze przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży auta skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową i dopytaj o szczegóły. Niektóre firmy nie przeliczają składki OC, gdyż liczą, że dzięki temu nowy właściciel auta skorzysta z ich oferty również w kolejnym roku.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments