Sprzedaż auta a OC | Co zrobić z ubezpieczeniem? [2021]


tanie oc
  1. Sprzedawca auta ma 14 dni na to, aby poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu. W przeciwnym razie może otrzymać wezwanie do zapłaty składki na kolejny okres.
  2. Nabywca używanego auta ma dwie możliwości – może skorzystać z polisy OC sprzedającego lub podpisać nową umowę ubezpieczenia.
  3. Jeżeli nowy właściciel samochodu nie chce korzystać z polisy OC zbywcy, to były właściciel ma prawo do zwrotu niewykorzystanej części składki.
  4. Zasady dotyczące ubezpieczenia OC nie mają zastosowania w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, np. AC czy assistance.

Zmiana właściciela pojazdu wiąże się obowiązkami. Planujesz sprzedać samochód? Dowiedz się, jakie masz obowiązki względem kupującego. Kupujesz używane auto? Dowiedz się przede wszystkim, czy polisa OC jest ważna. Sprzedaż samochodu a OC – sprawdź, co należy wiedzieć i o co zadbać.

Sprzedaż samochodu nie jest sprawą skomplikowaną – wystarczy, że sprzedawca i kupujący przygotują umowę, a następnie dokonają wzajemnego rozliczenia. Warto jednak pamiętać o dalszych formalnościach związanych z nabyciem/zbyciem auta. Należy do nich m.in. zgłoszenie zbycia pojazdu, zakup OC lub przepisanie polisy na nowego właściciela.

Jakie obowiązki ma sprzedający samochód?

Sprzedaż samochodu nie kończy się w momencie podpisania umowy, przekazania kluczyków i odebrania umówionej kwoty – masz też obowiązek przekazać nabywcy dokumenty dotyczące samochodu i potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych. Wynika to bezpośrednio z przepisów Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Nabywca ma prawo zrobić z polisą obowiązkowego OC dwie rzeczy. Może kontynuować zakupione przez Ciebie ubezpieczenie, ale może również wypowiedzieć umowę OC i wykupić nową polisę w towarzystwie oferującym mu korzystniejsze warunki.

Pamiętać musisz również o obowiązkach względem firmy ubezpieczeniowej. Powinieneś jej zgłosić sprzedaż samochodu i się z nią rozliczyć.

baner Kalkulator-oc-ac.auto.pl

Jak zgłosić ubezpieczycielowi sprzedaż auta?

Sprzedawca pojazdu powinien poinformować o transakcji towarzystwo ubezpieczeniowe. Na formalności ma 14 dni. Przepisy mówią o powiadomieniu zakładu ubezpieczeń na piśmie, ale niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają wysyłkę dokumentów ich drogą elektroniczną. Warto więc skontaktować się z pracownikiem infolinii ubezpieczyciela i dopytać o formę zgłoszenia sprzedaży pojazdu.

Powiadamiając towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu samochodu, powinieneś wskazać nowego właściciela, a dokładnie podać jego:

  • imię, nazwisko,
  • adres zamieszkania
  • numer PESEL (o ile został on nadany),
  • nazwę, siedzibę i numer REGON (gdy kupujący nie jest osobą fizyczną).

Warto zadbać, aby wszystkie te informacje znalazły się w umowie, dzięki czemu będziesz mieć do nich szybki dostęp.

Kiedy sprzedający może otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia?

Zgodnie z przepisami zbywca musi przekazać polisę OC nowemu właścicielowi. Gdy ten zrzeknie się tego ubezpieczenia, poprzedniemu właścicielowi przysługuje zwrot składki. Wówczas w ciągu 14 dni ubezpieczyciel wypłaci pieniądze na Twoje konto. Nie musisz w tym celu składać dodatkowego wniosku, chyba że chcesz zgłosić numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki.

Jeżeli nowy właściciel samochodu zdecyduje się kontynuować Twoją polisę, nie otrzymasz zwrotu środków.

Przykład: W styczniu pani Anna kupiła ubezpieczenie OC na cały rok. W kwietniu kobieta znalazła kupca na posiadane auto i podpisała umowę. Ponieważ kupujący zdecydował się skorzystać z jej polisy OC, firma ubezpieczeniowa odmówiła zwrotu części składki OC.

Jak postępować po sprzedaży samochodu, jeżeli składka OC została rozłożona na raty?

Zwłaszcza dla młodego i niedoświadczonego kierowcy zakup ubezpieczenia OC może być kosztowny. Jeżeli opłacasz polisę OC w ratach, to tym bardziej powinieneś poinformować firmę ubezpieczeniową o sprzedaży samochodu. Dlaczego?

Firma ubezpieczeniowa zawsze wysuwa swoje roszczenia względem klienta i ma prawo nie wiedzieć niczego o stanie prawnym pojazdu. Nie ma wymiany dokumentów pomiędzy ubezpieczycielami a Wydziałami Komunikacji, jak to ma miejsce np. między NFZ i ZUS.

Jeżeli nie poinformujesz jej o sprzedaży samochodu, to właśnie do Ciebie zostanie wysłane wezwanie do zapłaty – będziesz odpowiadał solidarnie z nowym właścicielem pojazdu. Jedynym sposobem, aby tego uniknąć, jest poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu w ustawowym terminie.

Przykład: Pan Tomasz kupił OC i rozłożył płatność za ubezpieczenie na 4 raty. Po opłaceniu pierwszej raty ubezpieczenia sprzedał pojazd. Niestety, zapomniał poinformować ubezpieczyciela o transakcji. W efekcie po upływie terminu uregulowania drugiej raty za ubezpieczenie OC mężczyzna otrzymał wezwanie do zapłaty.

Jakie prawa ma osoba kupująca samochód?

Po zakupie używanego samochodu masz dwie możliwości – możesz kontynuować polisę OC zbywcy do końca okresu ochrony lub ją wypowiedzieć. Decydując się na drugą opcję, będziesz musiał samodzielnie znaleźć nową polisę. Tanie OC znajdziesz najszybciej, korzystając z naszego kalkulatora OC/AC.

Najprościej, gdy poprzedni właściciel pojazdu kupił OC na cały rok. Sprawa nieco komplikuje się, gdy kupiłeś samochód, dla którego OC zostało zakupione na raty lub który w ogóle nie jest ubezpieczony.

Czy warto korzystać z polisy OC po zbywcy?

Aby poznać odpowiedź na to pytanie, powinieneś najpierw sprawdzić, czy OC jest opłacone i czy płatność została rozłożona na raty. Następnie trzeba zweryfikować czy ubezpieczyciel będzie rekalkulował składkę. Ewentualną dopłatę do składki warto zestawić z propozycjami innych ubezpieczycieli, biorąc pod uwagę, że ich oferta, w przeciwieństwie do OC zbywcy auta, obejmuje pełny rok ubezpieczenia.

Uwaga! Korzystanie z polisy zbywcy nie wpisuje się w historię ubezpieczenia. Jeżeli będziesz posiadał OC poprzedniego właściciela auta np. przez kilka miesięcy, towarzystwa potraktują ten czas jako brak polisy w Twojej historii ubezpieczenia, mimo że jeździłeś w tym czasie bezszkodowo.

Pamiętaj także, że polisa zbywcy nie wznowi się automatycznie. Nie możesz więc zapomnieć o zakończeniu umowy OC. Nawet za jeden dzień przerwy w OC grozi kara z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Które towarzystwa ubezpieczeniowe rekalkulują składkę?

Pamiętaj, że nie każde towarzystwo będzie rekalkulowało składkę. Dlatego przed ewentualną rezygnacją z umowy warto zadzwonić na infolinię lub udać się do placówki ubezpieczyciela i uzyskać tę informację.

Towarzystwa, które zazwyczaj nie rekalkulują składki OCTowarzystwa, które zazwyczaj rekalkulują składkę OC
Wiener, PZU, Warta, Allianz, Link4, CompensaAXA, Aviva, Ergo Hestia, MTU, Generali, Proama, Uniqa

Jeżeli nowym właścicielem jest młody kierowca lub ktoś, kto ma na koncie szkody, ryzyko wystąpienia kolizji czy wypadku wzrasta. Tym samym, towarzystwo, choć z reguły nie przeprowadza rekalkulacji, może wymagać dopłaty do składki.

Przykład: Pan Antoni kupił używany samochód. Sprzedawca zapewnił go, że polisa jest opłacona w całości – jednorazowo. Do końca umowy pozostało jeszcze kilka miesięcy. Na dwa tygodnie przed końcem trwania umowy pan Antoni otrzymał wezwanie do zapłaty składki na kwotę 621 zł. Okazało się, że ubezpieczyciel przeliczył ponownie cenę polisy z uwzględnieniem kilku szkód spowodowanych w przeszłości przez właściciela auta.

Pan Antoni musiał zapłacić wymaganą kwotę. Gdyby wcześniej skontaktował się z ubezpieczycielem, mógłby wypowiedzieć polisę i znaleźć korzystniejszą dla siebie ofertę.

Ubezpieczenie OC na raty a sprzedaż samochodu?

Od momentu zakupu pojazdu nowy właściciel przejmuje wszelkie prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem – także opłaty rat. Jeżeli sprzedający rozłożył płatność na kilka części i zdążył sprzedać pojazd przed terminem zapłaty kolejnej raty, to zobowiązanie przechodzi na kupującego.

Nabywca pojazdu może złożyć wypowiedzenie umowy w dowolnym momencie, jeśli nie będzie mu się to opłacało (np. znajdzie dla siebie tańszą ofertę). W wypowiedzeniu powinien się powołać na art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Może się także zdarzyć, że poprzedni właściciel nie opłaci raty i sprzeda samochód. Polisa będzie wówczas ważna, jednak nieopłacona. Wtedy towarzystwo przeliczy składkę i będzie wymagało jej zapłaty zarówno od zbywcy (do momentu sprzedaży), jak również od nowego właściciela (od momentu zakupu pojazdu).

Niektóre towarzystwa wymagają od nowego właściciela pojazdu opłaty wszystkich rat w ciągu np. dwóch tygodni. Zazwyczaj nie jest to korzystne i nowi właściciele rezygnują z takich polis.

Przykład: Pani Agnieszka kupiła samochód od swojego sąsiada. Poinformował on ją, że płatność za polisę jest rozłożona na cztery raty, z czego zapłacił tylko jedną. Pani Agnieszka sprawdziła oferty OC innych firm i uznała, że nie opłaca jej się kontynuować ubezpieczenia po zbywcy i spłacać kolejnych rat. Po wypowiedzeniu umowy kobieta kupiła OC na cały rok ze składką niższą, niż wynosiła suma kolejnych płatności.

Kupno auta bez OC – jakie są konsekwencje?

W momencie sprzedaży samochód zarejestrowany w Polsce powinien być ubezpieczony. Może jednak zdarzyć się tak, że poprzedni właściciel auta nie dopełni tego obowiązku. W takiej sytuacji, aby uniknąć kary, pozostaje tylko jedno – nabyć ubezpieczenie w dniu zakupu samochodu.

Uwaga! Nabywcy samochodu bez ważnego OC nie grozi kara za brak polisy, jeśli zakupi OC w dniu przejścia na niego prawa własności. Nie będzie on także zobowiązany do zapłaty składki za okres przed zakupem pojazdu.

Przykład: Pan Sławomir kupił używany, nieubezpieczony samochód. Aby nie narażać się na karę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, mężczyzna w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży nabył polisę OC. Dzięki temu do domu mógł wrócić zakupionym pojazdem – nie musiał ponosić dodatkowych kosztów za wynajem lawety.

Jak sprawdzić czy samochód ma ważne OC?

Przy zakupie samochodu sprzedawca powinien przekazać nabywcy certyfikat OC. Znajdują się tam informacje o ubezpieczycielu, datach obowiązywania ochrony oraz składce OC. Jeżeli sprzedawca nie ma przy sobie tego dokumentu lub chcesz potwierdzić, że polisa jest ważna, możesz sprawdzić to z pomocą Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystarczy mieć telefon z dostępem do Internetu.

ufg identyfikacja umowy na dzień

Na stronie UFG wpisujesz numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, datę oraz kod z obrazka. System wyświetli markę pojazdu, numer polisy oraz ubezpieczyciela.

UFG dane identyfikacyjne do sprawdzenia OC

Aby dowiedzieć się do kiedy ważna jest umowa, należy skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Wtedy też dowiesz się, czy polisa jest opłacona i czy powinieneś dopłacić do składki OC.

Uwaga! Towarzystwo może (ale nie musi) żądać dopłaty do OC, nawet jeśli poprzedni właściciel auta zapłacił całość za polisę OC. Po uzyskaniu informacji o zmianie posiadacza pojazdu ubezpieczyciel ma prawo do przeliczenia składki na podstawie nowych danych kierowcy (tzw. rekalkulacja). Jeżeli cena ubezpieczenia okaże się wyższa niż ta, którą wniósł poprzedni kierowca, ubezpieczyciel poprosi nabywcę o dopłatę różnicy, ale tylko za okres od sprzedaży auta do końca umowy.

Podczas zakupu pojazdu z drugiej ręki warto wykazać się przezornością. Sprawdzając słowa sprzedawcy w zakresie OC, możesz uniknąć sporych problemów finansowych.

Czy AC również przechodzi na nowego nabywcę auta?

Nie, gdyż przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie mają zastosowania do ubezpieczeń dobrowolnych – do których należy autocasco. Jeżeli zdecydowałeś się na dodatkową ochronę i kupiłeś np. polisę AC, to umowa rozwiąże się z chwilą sprzedaży samochodu.

Analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia OC powinieneś poinformować firmę ubezpieczeniową o zbyciu pojazdu. Dzięki temu otrzymasz zwrot składki AC za niewykorzystany okres ochrony.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

  1. Czy muszę powiadomić firmę ubezpieczeniową o sprzedaży pojazdu?

Tak. W ciągu 14 dni musisz powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu samochodu. Jeżeli tego nie zrobisz, firma ubezpieczeniowa przedłuży polisę na kolejny rok i obciąży Cię kosztami.

2. Nie zgłosiłem sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi. Czy grozi mi za to kara?

Niezgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela samo w sobie nie jest karane, ale rodzi wiele nieprzyjemnych konsekwencji, o których pisaliśmy powyżej.

3. Czy po sprzedaży samochodu otrzymam zwrot składki ubezpieczenia OC?

To zależy. Nabywca auta ma dwie możliwości – może kontynuować Twoje ubezpieczenie aż do dnia zakończenia umowy lub zrzec się OC zbywcy, złożyć wypowiedzenie umowy i zakupić własną polisę. W pierwszym przypadku nie otrzymasz zwrotu składki, w drugim tak. Pamiętaj, aby informując ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu, wskazać numer swojego rachunku bankowego.

4. Czy ubezpieczyciel dokona rekalkulacji składki OC dla nowego właściciela?

Niekoniecznie. W tym zakresie każda firma ubezpieczeniowa ma własną procedurę. Jeżeli obawiasz się wysokiej dopłaty, jeszcze przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży auta skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową i dopytaj o szczegóły. Niektóre firmy nie przeliczają składki OC, gdyż liczą, że nowy właściciel auta skorzysta z ich oferty.

5. Czy możliwa jest sprzedaż auta bez OC?

Sprzedaż samochodu bez OC jest możliwa. W takiej sytuacji to kupujący będzie musiał zapłacić karę do UFG (chyba że tego samego dnia wykupi ubezpieczenie OC). Trudno jednak oczekiwać, aby ktoś kupił taki pojazd.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x