Ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta – czy jest możliwe?

Małżeństwo kupuje nowy samochód

Sprowadzasz samochód z zagranicy? Kupujesz auto z salonu? To sytuacje, które rodzą wiele pytań w zakresie ubezpieczenia OC. Jedno z nich dotyczy tego, czy możliwe jest ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta.

Kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. To właśnie w tym dokumencie należy szukać odpowiedzi na pytanie, kiedy i na jakich zasadach możliwe jest ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta.

Czym jest rejestracja samochodu i dlaczego jest niezbędna?

Rejestracja pojazdu to procedura administracyjna, której celem jest dopuszczenie pojazdu do ruchu po drogach publicznych. Za dopuszczony do ruchu uznaje się pojazd, który:

 • został zarejestrowany,
 • został zaopatrzony w tablice rejestracyjne,
 • został zaopatrzony w nalepkę kontrolną.

Uwaga!

Ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta dotyczy wyłącznie takiego pojazdu, który wcześniej nie został zarejestrowany na terenie Polski.

Czy trzeba rejestrować samochód kupiony w Polsce?

Jeżeli kupiłeś używany w Polsce samochód, to najpewniej jest on zarejestrowany i ubezpieczony. Wówczas musisz jedynie dokonać jego przerejestrowania w ciągu 30 dni (lub 90 dni, jeśli jesteś przedsiębiorcą zajmującym się handlem samochodami).

Więcej informacji o tym, kto i kiedy musi przerejestrować samochód i co grozi za brak rejestracji, przeczytasz w artykule Kara za nieprzerejestrowanie samochodu

Czy wszystkie poruszające się po drodze samochody muszą być zarejestrowane?

Co mówi prawo?

1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3. (...).

2. Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 wymagania techniczne pojazdu uczestniczącego w ruchu oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne - art. 71 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Co wynika z ww. przepisów? W Polsce każdy pojazd mechaniczny musi być zarejestrowany i zaopatrzony w tablice rejestracyjne, zanim wyjedzie na drogę publiczną. Wyjątek stanowią przyczepy motocyklowe i pojazdy specjalne, przeznaczone do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 wymagania techniczne pojazdu uczestniczącego w ruchu (zgodnie z ust. 3. ww. artykułu).

Co z OC auta zarejestrowanego w Polsce?

Nie będzie Cię też dotyczyć ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta – od sprzedawcy przejmiesz zakupioną przez niego polisę, z której możesz korzystać lub zrezygnować i zakupić nową. Nie powinieneś mieć z tym żadnych problemów.

Więcej dowiesz się z artykułu Jak przepisać OC na nowego właściciela

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Samochód, który zamierzasz kupić jest zarejestrowany w Polsce, ale nie ma ważnej polisy OC? Nie musisz obawiać się kary za brak OC, ponieważ zobowiązania finansowe poprzedniego właściciela nie przejdą na Ciebie. Pamiętaj jednak, aby nabyć polisę OC na nieubezpieczony samochód w dniu jego zakupu. Najtańsze obowiązkowe ubezpieczenie znajdziesz w kilka minut w naszym kalkulatorze.

Ubezpieczenie OC niezarejestrowanego nowego auta – co mówią przepisy w 2024?

Wspomniana powyżej ustawa określa, kiedy właściciel pojazdu powinien kupić ubezpieczenie OC.

Co mówi prawo?

Ogólna zasada brzmi, że samochód musi zostać ubezpieczony najpóźniej w dniu jego rejestracji, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu (art. 29 ust. 1). Ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta nie jest zatem koniecznością – nie grożą za to żadne sankcje. Jednocześnie OC możesz kupić przed rejestracją.

Kto rejestruje nowe auto kupione w salonie?

Jako właściciel samochodu kupionego w salonie sprzedaży, możesz, ale nie musisz samodzielnie zajmować się jego zarejestrowaniem – tę czynność można powierzyć dealerowi. W Twoim imieniu upoważniony przedstawiciel salonu sprzedaży:

 • złoży wniosek o rejestrację pojazdu. Potrzebny będzie wniosek wraz z załącznikami – upoważnienie dla pracownika salonu, dowód nabycia pojazdu, potwierdzenie dokonania opłat (w tym ewidencyjnej i za pełnomocnictwo) oraz świadectwo zgodności WE,
 • odbierze decyzję o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne.

Proces rejestracji pojazdu przez pracownika salonu sprzedaży odbywa się online. Z kolei urząd decyzję o czasowej rejestracji wraz z dokumentami i tablicami może przesłać pocztą.

Ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta sprowadzonego z zagranicy – co warto wiedzieć?

Samochód, który kupiłeś za granicą, mógł zostać wyrejestrowany przez poprzedniego właściciela. Czy ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta jest wówczas niezbędne? W dużej mierze zależy to od Twoich planów, bo możesz:

 • powrócić zakupionym pojazdem do Polski. Wówczas będziesz potrzebować tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz krótkoterminowego OC (na 30 dni);
 • sprowadzić samochód na lawecie. W takim przypadku ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta na czas jego przewozu nie jest wymagane. Polisę masz obowiązek kupić zgodnie z ogólną, wyżej opisaną zasadą – auto musi zostać ubezpieczone najpóźniej w dniu jego rejestracji, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.

Uwaga!

Ponieważ ubezpieczenie krótkoterminowe zawiera się na określony czas, to po załatwieniu formalności w urzędzie będziesz musiał kupić OC na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta a brak rejestracji – czy można wypowiedzieć OC?

Może się zdarzyć, że kupisz ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta, a następnie samochód ten nie zostanie zarejestrowany. Jak postępować w takiej sytuacji? Czy jesteś związany zawartą umową OC? W przepisach została przewidziana procedura na taką okoliczność.

Co mówi prawo?

Jeżeli (...) pojazd mechaniczny, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie został zarejestrowany, każda ze stron może odstąpić od umowy, powiadamiając o tym na piśmie drugą stronę umowy.

Możesz odstąpić od umowy:

 • Pisemnie – poinformuj ubezpieczyciela o odstąpieniu, wysyłając oświadczenie na adres korespondencyjny lub e-mail
 • W terminie 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy

Uwaga!

Odstąpienie od ubezpieczenia OC niezarejestrowanego pojazdu dotyczy nie tylko samochodów, ale również ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep.

Czy można sprawdzić, ile będzie kosztować ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta?

Planujesz kupić pojazd prosto z salonu lub sprowadzić samochód z zagranicy, ale wcześniej chciałbyś przeprowadzić symulację kosztów jego utrzymania? Możesz sprawdzić, ile będzie kosztowało ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta, korzystając z zamieszczonego na naszej stronie internetowej kalkulatora OC/AC. Wystarczy, że przy pytaniu o to, którym od nowości właścicielem auta jesteś, zaznaczysz opcję „Nie posiadam jeszcze tego pojazdu”.

Jak wypełnić wniosek o OC, gdy nie jestem właścicielem

Wówczas z formularza zostaną usunięte pytania o rok zarejestrowania pojazdu przez aktualnego właściciela. Pamiętaj jednak, że ceny ubezpieczenia będą orientacyjne. Pozwolą Ci one jednak zorientować się, ile co roku będą Cię kosztować polisy.

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie OC niezarejestrowanego samochodu jest możliwe, choć nie zawsze jest konieczne. Obowiązujące przepisy wskazują, że polisę OC właściciel auta musi nabyć najpóźniej w dniu jego rejestracji, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.
 • Kupując ubezpieczenie OC nowego niezarejestrowanego samochodu musisz podać jego unikalny numer VIN, który zostanie wskazany w umowie. Po rejestracji treść umowy może zostać zaktualizowana przez dodanie informacji o numerze rejestracyjnym.
 • Jeżeli chcesz zakupić ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta, możesz spotkać się z żądaniem ubezpieczyciela o dostarczenie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego.
 • Aby sprawdzić, ile orientacyjnie kosztuje ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta, możesz skorzystać z bezpiecznego i prostego w obsłudze narzędzia, jakim jest kalkulator OC/AC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jakich dokumentów może wymagać ubezpieczyciel, gdy chcesz kupić ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta?

  Lista dokumentów została wskazana w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej może żądać m.in.: zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego auta, świadectwa zgodności WE lub dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

 2. Jak powinno wyglądać pismo, w którym właściciel odstępuje od ubezpieczenia OC niezarejestrowanego auta?

  W takim piśmie powinny znaleźć się Twoje dane osobowe (wraz z numerem PESEL) i adres zamieszkania oraz informacje o pojeździe (model, marka, rok produkcji, numer VIN). W przygotowanym piśmie wskaż też powód, dla którego odstępujesz od ubezpieczenia OC. Do ubezpieczenia OC niezarejestrowanego pojazdu odnosi się art. 29 pkt 2 i 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – powołaj się na ten artykuł.

 3. Kiedy wydział komunikacji może odmówić zarejestrowania samochodu i jak wówczas postępować?

  Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy właściciel samochodu nie dopełnił formalności, czyli np. nie złożył kompletnego wniosku wraz z załącznikami. Przykładem może być brak upoważnienia od jednego ze współwłaścicieli dla osoby, która składa wniosek – wówczas wystarczy raz jeszcze skompletować dokumenty. Odmowna decyzja administracyjna jest też wydawana, gdy auto okaże się kradzione.

 4. W jakim terminie musi zostać zarejestrowany samochód, który został sprowadzony z kraju należącego do Unii Europejskiej?

  Na rejestrację samochodu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest 30 dni. Termin ten liczy się od dnia jego sprowadzenia. Krótkoterminowe ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta powinno zostać kupione w kraju, w którym właściciel kupił pojazd.

 5. Czy wyrejestrowanie samochodu jest możliwe?

  W Polsce można wyrejestrować samochód tylko w ściśle określonych przypadkach, czyli po: przekazaniu auta do stacji demontażu pojazdów, kradzieży pojazdu, wywiezieniu za granicę (np. w celu sprzedaży), kasacji za granicą, całkowitej utracie (np. z powodu pożaru), wycofaniu z obrotu (art. 79 ust. 1. Prawa o ruchu drogowym).

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments