Zakres terytorialny ubezpieczenia – gdzie działa polisa?


Holowanie samochodu po wypadku za granicą
 1. Zakres terytorialny ubezpieczenia to obszar (określone państwa), na którym firma ubezpieczeniowa zapewnia ochronę ubezpieczeniową.
 2. Zakres terytorialny OC wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – polisa działa na terenie Polski i krajów, które należą do systemu Zielonej Karty.
 3. W przypadku polis dobrowolnych zakres ochrony ustala indywidualnie każdy ubezpieczyciel – warto porównywać oferty towarzystw ubezpieczeniowych.
 4. Jeżeli kierowca do wjazdu na teren danego kraju potrzebuje Zielonej Karty (potwierdzenie posiadania OC) i o niej zapomniał, będzie musiał kupić ubezpieczenie graniczne.

Jeżeli na co dzień korzystasz z samochodu podróżując po Polsce, to zapewne nie przywiązywałeś większej wagi do zakresu terytorialnego ubezpieczenia. Zarówno OC, jak i dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają ochronę na terenie kraju. Warto jednak wiedzieć czy i kiedy polisa zadziała również poza granicami Polski.

Zakres terytorialny ubezpieczenia to jedna z kluczowych kwestii, jakie muszą wziąć pod uwagę kierowcy wyjeżdżający samochodem za granicę. Dowiedz się, czym jest zakres terytorialny polisy i kiedy będziesz mógł liczyć na pomoc firmy ubezpieczeniowej.

Czym jest zakres terytorialny ubezpieczenia i dlaczego jest tak ważny?

Zakres terytorialny ubezpieczenia wskazuje obszar (np. wymieniając państwa), na którym ubezpieczyciel zapewnia klientowi ochronę ubezpieczeniową. Inaczej mówiąc, poprzez określenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia firma ubezpieczeniowa wskazuje kraje, w których powstałe szkody będą podlegały likwidacji.

Dlaczego zakres terytorialny jest tak ważny? Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli do szkody dojdzie na terenie kraju, który nie został wymieniony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Z tego względu z zakresem terytorialnym swojego ubezpieczenia powinna zapoznać się każda osoba, która wyjeżdża za granicę.

Przykład: W maju pani Anna po raz pierwszy pojedzie w celach turystycznych na Ukrainę. Kobieta wie, że musi wystąpić o Zieloną Kartę. Dzięki przeczytaniu OWU ubezpieczenia AC dowiedziała się, że nie będzie jej przysługiwać odszkodowanie po kradzieży auta – taką ochronę ubezpieczyciel zapewni jej dopiero po zapłacie dodatkowej składki.

Jaki jest zakres terytorialny OC i kto o nim decyduje?

W przypadku ubezpieczenia OC sprawa jest prosta – zakres terytorialny OC został wskazany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wynika z niej, że właściciele pojazdów kupując polisę OC, zyskują ochronę ubezpieczeniową na terenie:

 • całej Polski,
 • krajów, które przystąpiły do Systemu Zielonej Karty – to porozumienie obowiązuje na terenie niemal wszystkich krajów Europy oraz na terytorium Iranu, Izraela, Maroka i Tunezji.

W ramach Systemu Zielonej Karty funkcjonuje także Porozumienie Wielostronne – umowa podpisana przez Biura Narodowe krajów należących do systemu Zielonej Karty. Dla kierowców to spore udogodnienie, gdyż nie muszą oni okazywać potwierdzenia zawarcia umowy OC (tzw. Zielonej Karty) przy przekraczaniu granicy kraju należącego do Porozumienia.

Zielona Karta jest niezbędna w 14 krajach. Trzeba ją okazać, podróżując m.in. do Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Ukrainy, Macedonii czy Mołdawii.

Wyjątkiem na mapie Europy jest Kosowo. To państwo nie akceptuje Zielonej Karty. Oznacza to, że aby zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową na jego terytorium, konieczne jest nabycie granicznego ubezpieczenia OC.

Jaki jest zakres terytorialny AC i kto o nim decyduje?

Odmiennie od OC prezentuje się kwestia zakresu terytorialnego ubezpieczenia AC. W przypadku tej polisy nie obowiązują zapisy ustawy – każda firma ubezpieczeniowa samodzielnie wyznacza zakres terytorialny ubezpieczenia Autocasco. Gdzie szukać tej informacji? Towarzystwa ubezpieczeniowe zamieszczają ją w OWU.

Nie masz czasu szukać OWU na stronach internetowych firm ubezpieczeniowych? Nie musisz tego robić – nasza porównywarka OC/AC przy każdej ofercie wskazuje informacje o zakresie terytorialnym polisy. Poniżej prezentujemy zakres terytorialny AC w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych.

UbezpieczycielZakres terytorialny AC
AXA- Polska
- Za dodatkową opłatą ubezpieczyciel rozszerza ochronę na inne kraje europejskie; AXA nie odpowiada za kradzież samochodu na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii
BenefiaDla AC Pakiet Perfect:
-Polska i pozostałe kraje europejskie oraz Maroko, Tunezja, Izrael i Iran
-Na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane kradzieżą
Generali- Polska
- Kraje europejskie – z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu, jeżeli doszło do nich na terenie Białorusi, europejskiej części Rosji i Ukrainy
mtu24.pl- AC mini – Polska
- AC uszkodzenie i kradzież – kraje europejskie i Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael i Iran, przy czym na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ubezpieczyciel wprowadził udział własny w wysokości 1000 zł
- AC kradzież – Polska
- AC żywioły – kraje europejskie i Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael i Iran, przy czym na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ubezpieczyciel wprowadził udział własny w wysokości 1000 zł
Proama- Polska
- Kraje europejskie – z wyłączeniem kradzieży (lub jej usiłowania) na terytorium Białorusi, Rosji i Ukrainy
WartaDla AC wariant Komfort:
- Polska
- Kraje europejskie – Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów
- Maroko, Tunezja i Izrael
- Gruzja – szkody powstałe na tym terytorium nie są objęte umową ubezpieczenia
Uniqa- Polska
- Kraje europejskie – Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów; jeżeli klient nie opłacił dodatkowej składki, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za kradzież auta, do której doszło na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy
- Maroko, Tunezja i Izrael
Opracowanie na podstawie OWU ubezpieczycieli 7.12.2020 r.

Jak widać z zestawienia, zakres terytorialny dostępnych na rynku polis AC jest bardzo zróżnicowany. Część firm ubezpieczeniowych za dodatkową opłatą jest skłonna udzielić ochrony ubezpieczeniowej na terenie np. Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Jaki jest zakres terytorialny assistance i kto o nim decyduje?

Ubezpieczenie assistance to jedno z popularniejszych ubezpieczeń dobrowolnych. Przydaje się ono szczególnie kierowcom, którzy sporo podróżują po Polsce i Europie. Kwestia zakresu terytorialnego assistance prezentuje się analogicznie jak w przypadku AC – to firma ubezpieczeniowa decyduje, na jakim obszarze udziela ochrony ubezpieczeniowej.

Pod kątem zakresu terytorialnego assistance przeanalizowaliśmy oferty kilku ubezpieczycieli. Wyniki prezentujemy w poniższej tabeli.

UbezpieczycielZakres terytorialny assistance
AXAZakres terytorialny assistance AXA zależy od wybranego przez klienta wariantu ubezpieczenia. AXA proponuje następujące warianty:
- Midi – Polska
- Standard – Polska
- Premium – Polska i Europa
- Prestiż – Polska i Europa
BenefiaW ramach wariantu Assistance SOS Pakiet Perfect zakres terytorialny assistance prezentuje się następująco:
- Polska
- Większość państw europejskich
- Europejska część Turcji
GeneraliZakres terytorialny assistance Generali zależy od wybranego przez klienta wariantu ubezpieczenia. Firma proponuje następujące warianty:
- Standard – Polska
- Komfort – Polska i Europa
- Komfort Plus – Polska i Europa
- Lux – Polska i Europa
mtu24.plZakres terytorialny assistance mtu24.pl zależy od wybranego przez klienta wariantu ubezpieczenia. Firma proponuje następujące warianty:
- Assistance po wypadku – Polska
- Assistance po wypadku i awarii – Polska
- Assistance po wypadku i awarii – Polska i Europa
ProamaZakres terytorialny assistance Proama zależy od wybranego przez klienta wariantu ubezpieczenia:
- Wypadkowy – Polska
- Midi – Polska
- Super – Polska, kraje europejskie
WartaZakres terytorialny Moto Assistance Warta zależy od wybranego przez klienta wariantu ubezpieczenia:
- Standard – Polska
- Pozostałe warianty – Polska, pozostałe kraje europejskie (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), Maroko, Tunezja i Izrael – szkody powstałe na terytorium Gruzji nie są objęte umową ubezpieczenia
UniqaZakres terytorialny assistance Uniqa zależy od wybranego przez klienta wariantu ubezpieczenia:
- Podstawowy – Polska
- Komfort Extra – Polska
- Premium Extra – Polska i Europa
- VIP Extra – Polska i Europa
Opracowanie na podstawie OWU ubezpieczycieli 7.12.2020 r.

Jak widać z powyższych przykładów, zakres terytorialny assistance może zależeć od rodzaju zdarzenia. Przed zakupem polisy warto poświęcić chwilę, by określić swoje potrzeby i dokładnie zapoznać się z warunkami, na jakich ubezpieczyciel będzie świadczył pomoc.

Jaki jest zakres terytorialny NNW i kto o nim decyduje?

NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, to kolejne ubezpieczenie dobrowolne sprzedawane przez firmy ubezpieczeniowe. Z tego powodu zakres terytorialny NNW ustala ubezpieczyciel. Najczęściej spotkać można się z ofertami, w ramach których firma ubezpieczeniowa oferuje ochronę na terenie Polski i Europy. Rzadziej spotykane są polisy, których zakres terytorialny NNW obejmuje cały świat.

UbezpieczycielZakres terytorialny NNW
AXAEuropa
BenefiaNNW Pakiet Perfect – Polska i pozostałe kraje Europy oraz Maroko, Tunezja, Izrael i Iran
GeneraliPolska i kraje europejskie
mtu24.plCały świat
ProamaPolska i kraje europejskie
WartaPolska, kraje europejskie (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), Maroko, Tunezja i Izrael – szkody powstałe na terytorium Gruzji nie są objęte umową ubezpieczenia
UniqaCały świat
Opracowanie na podstawie OWU ubezpieczycieli 7.12.2020 r.

Zaznajomienie się z zakresem terytorialnym ubezpieczenia NNW nie wystarczy, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę. W przypadku tej polisy kluczowym elementem jest suma ubezpieczenia, warto też zapoznać się z wyłączeniami.

Przed czym chronią kierowcę ubezpieczenia OC, AC, assistance i NNW za granicą?

Każde ubezpieczenie gwarantuje inny zakres ochrony. Mimo że oferta ubezpieczeń dedykowanych kierowcom jest szeroka, to najczęściej wybierają oni:

 • ubezpieczenie OC – to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, które w kraju i za granicą chroni kierującego pojazdem przed koniecznością wypłaty odszkodowania osobom przez niego poszkodowanym,
 • ubezpieczenie AC – to dobrowolna polisa, która może gwarantować wypłatę odszkodowania po uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu za granicą, w zależności od zapisów znajdujących się w OWU,
 • ubezpieczenie assistance – w ramach tej polisy kierowca może liczyć na pomoc drogową m.in. po awarii, kolizji lub wypadku; z reguły w ramach assistance ubezpieczyciele proponują holowanie i auto zastępcze,
 • ubezpieczenie NNW – w razie nieszczęśliwego wypadku kierowca i pasażerowie mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe; górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest wskazana w umowie suma ubezpieczenia.

Wyjeżdżając za granicę, kierowca nie potrzebuje wszystkich wymienionych ubezpieczeń. Warto dobierać ochronę ubezpieczeniową, biorąc pod uwagę swoje indywidualne potrzeby.

Dlaczego przed podróżą należy sprawdzić zakres terytorialny polisy?

Z reguły kierowcy kupują całoroczne ubezpieczenia dodatkowe w pakiecie z OC, gdyż wówczas są tańsze. Ponieważ pamięć bywa ulotna, to nawet po dokładnym zapoznaniu się z OWU podczas zakupu, warto przejrzeć ten dokument ponownie przed zagranicznym wyjazdem. To jedyny sposób, aby uniknąć rozczarowania, a także niepotrzebnych wydatków.

Przykład: Na początku czerwca pan Paweł wybrał się z rodziną na wakacje do Pragi. Już po czeskiej stronie, w odległości ok. 20 km od granicy, samochód się zepsuł. Kierowca był przekonany, że pomoże mu ubezpieczyciel. Po kontakcie z infolinią okazało się, że polisa assistance kupiona przez mężczyznę gwarantuje mu pomoc na terenie Europy, ale tylko po wypadku. W efekcie za holowanie pojazdu do Polski musiał on zapłacić z własnej kieszeni.

Jeżeli zakupiona polisa (np. assistance) nie spełnia oczekiwań, to kierowca może dokupić dodatkowe ubezpieczenie krótkoterminowe. Sprzedaje je kilka firm ubezpieczeniowych na polskim rynku, a ich cena jest przystępna. Przykładowo w AXA ubezpieczenie Assistance w Podróży można kupić w cenie już od 24 zł za 7 dni.

Jak postępować, jeżeli na granicy okazało się, że kierowca nie ma Zielonej Karty?

Może się zdarzyć, że kierowca planujący podróż za granicę do jednego z krajów, które wymagają Zielonej Karty, nie wyrobi jej lub zapomni jej ze sobą zabrać. Co robić w tej sytuacji? Pozostaje wykupić ubezpieczenie graniczne na 15 lub 30 dni. Cena takiej polisy zależy od kraju – przykładowo przy wjeździe do:

 • Bośni i Hercegowiny trzeba zapłacić odpowiednio 40 i 75 euro,
 • Kosowa trzeba zapłacić odpowiednio 30 i 41 euro,
 • Rosji trzeba zapłacić odpowiednio 43 i 65 euro.

Poruszając się pojazdem bez OC za granicą, kierowca musi liczyć się z odpowiedzialnością karną (np. w Niemczech czy Luksemburgu za brak obowiązkowego ubezpieczenia właściciel pojazdu może zostać skazany na więzienie). Jeżeli spowoduje wypadek, będzie musiał naprawić na własny koszt wszystkie szkody. Kwoty mogą być liczone nawet w milionach euro, gdy w wypadku życie straci pieszy, pasażer czy inny kierowca.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x