Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – nie rezygnuj ze swoich praw!


reklamacja z oc

Nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela? Uważasz, że zaniżył wysokość odszkodowania lub niesłusznie odmówił Ci wypłaty rekompensaty? Złóż reklamację. Podpowiadamy, jak ją przygotować i jakie masz w związku z tym prawa.

Od października 2015 roku wprowadzono dodatkową procedurę reklamacyjną dla klientów instytucji finansowych. Od tej pory nie mówimy już o składaniu odwołania do ubezpieczyciela, ale o reklamacji. Może ona zostać złożona pisemnie, drogą elektroniczną lub nawet ustnie (np. podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej).

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
  • Ceny oc w 5 minut
  • Porównaj oferty 14 towarzystw
  • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Pamiętaj, że wejście z towarzystwem w polemikę nie naraża Cię na żadne konsekwencje prawne. Może za to skutkować zmianą jego decyzji, na Twoją korzyść.

baner Kalkulator-oc-ac.auto.pl

Kiedy możesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Każde stanowisko towarzystwa, z którym się nie zgadzasz, może stanowić podstawę do złożenia reklamacji. Dotyczy to zarówno zaniżonych wypłat, jak i decyzji odmownych. Pamiętaj, że zakład ubezpieczeń nie może Cię zignorować i w każdym przypadku musi odnieść się do Twojego wniosku. Zanim jednak go złożysz, przeanalizuj na spokojnie swoje stanowisko i poproś ubezpieczyciela o uzasadnienie jego decyzji (np. dlaczego przyznał Ci tylko X złotych, jaka była wycena rzeczoznawcy, jaki naliczono koszt robocizny).

Następnie skieruj do towarzystwa informację z przedstawieniem Twoich roszczeń. Pamiętaj, że nie wystarczy napisać „nie zgadzam się”. Postaraj się przedstawić jasno swoje stanowisko i poprzeć je konkretnymi dowodami (np. wyceną niezależnego rzeczoznawcy, informacją o cenach rynkowych pojazdów podobnej klasy do Twojego, czy kosztorysem dotyczącym naprawy auta).

W jakim terminie powinieneś zgłosić reklamację (odwołanie)?

Tutaj obowiązują terminy przedawnienia roszczeń. Masz zatem 3 lata na odwołanie od decyzji towarzystwa. Jeżeli Twoje roszczenia wynikają ze szkody spowodowanej przestępstwem, możesz zwrócić się z reklamacją do ubezpieczyciela w terminie nawet do 20 lat.

Oczywiście im wcześniej wystosujesz reklamację do zakładu ubezpieczeń, tym większe szanse na pozytywne załatwienie sprawy. Pamiętaj, że im dłuższy odstęp czasowy od dnia szkody, tym bardziej zacierają się niektóre fakty. Trudniej wówczas o znalezienie świadków wypadku, czy rekonstrukcję zdarzeń.

Kiedy otrzymasz odpowiedź od towarzystwa w sprawie reklamacji?

Ubezpieczyciel powinien Ci udzielić odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż 30 dni od otrzymania Twojego pisma (lub odwołania ustnego). Jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana (wymaga dalszych wyjaśnień), informacja zwrotna powinna dotrzeć do Ciebie najpóźniej w terminie 60 dni od wniesienia reklamacji.

Uwaga! Jeżeli ubezpieczyciel nie dotrzyma odpowiedniego terminu, reklamację uważa się za rozpatrzoną na korzyść klienta.

A jeśli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego skutku?

Bywa i tak, że po wniesieniu reklamacji towarzystwo utrzymuje swoją decyzję. Dla Ciebie nie musi oznaczać to końca walki o należne odszkodowanie. Poproś o interwencję Rzecznika Finansowego lub skieruj sprawę do sądu polubownego. Jeśli i to nie przyniesie efektu, a Ty nadal nie uznajesz racji towarzystwa, możesz wnieść pozew do sądu powszechnego.

Stefania Stuglik

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments