Jak napisać upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Kobieta składa wniosek o kartę pojazdu
 • Rejestracja pojazdu nie wymaga osobistego stawiennictwa w wydziale komunikacji – do załatwienia formalności w urzędzie wystarczy upoważnić wybraną przez siebie osobę.
 • Upoważnienie osoby, która jest blisko spokrewniona z właścicielem samochodu, jest darmowe.
 • Pełnomocnictwo, oprócz rejestracji pojazdu może również dotyczyć odbioru lub wymiany dowodu rejestracyjnego lub wyrejestrowania pojazdu.
 • Podczas rejestracji samochodu należy okazać ważną polisę OC.
 • Brak ważnego ubezpieczenia OC może skutkować wysoką karą finansową, nakładaną przez UFG.

Prawo nie wymaga obecności właściciela przy rejestracji pojazdu, chociażby dlatego, że samochód może mieć kilku właścicieli, a ich ich fizyczna obecność w urzędzie może być z wielu przyczyn trudna w realizacji. Jeśli nie możemy stawić się w wydziale komunikacji – powinniśmy napisać upoważnienie dla wybranej przez nas osoby.

Podpowiadamy, jak poprawnie napisać upoważnienie do rejestracji pojazdu, ile kosztuje nadanie pełnomocnictwa oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Upoważnienie do rejestracji pojazdu – co to właściwie jest?

W celu rejestracji pojazdu konieczna jest wizyta w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Z różnych powodów wizyta w urzędzie może być dla nas niemożliwa. Wówczas rejestracji pojazdu może dokonać osoba przez nas upoważniona.

Również w sytuacji, gdy samochód docelowo ma mieć kilku współwłaścicieli – trudnym może być umówienie jednego terminu wizyty dla kilku osób. W takim przypadku najprostszym rozwiązaniem jest upoważnienie dla jednego z właścicieli, który będzie reprezentował pozostałe osoby.

W tym celu należy spisać pełnomocnictwo, które umożliwi reprezentowanie spraw właściciela lub pozostałych właścicieli pojazdu.

Kto może zostać upoważniony do zarejestrowania samochodu?

O tym, kto może zostać osobą upoważnioną, mówi kodeks cywilny – pełnomocnikiem upoważnionym do rejestracji pojazdu może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli taka, która ukończyła 18 lat.

Jaki jest koszt upoważnienia pełnomocnika do rejestracji auta?

Osobą upoważnioną do zarejestrowania pojazdu może być nie tylko członek najbliższej rodziny, ale również osoby, które nie są z nami spokrewnione. Upoważnienie pełnomocnika z bliskiej rodziny jest bezpłatne. Mogą to być:

 • współmałżonek,
 • rodzice lub dziadkowie,
 • dzieci lub wnuki,
 • rodzeństwo.

Z kolei upoważnienie osoby, która nie jest z nami spokrewniona, wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Taka opłata wynosi 17 zł. Pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem kosztuje natomiast 22 zł. Opłatę można wykonać przelewem bankowym lub podczas wizyty w urzędzie – w kasie urzędu.

Jak powinno wyglądać upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie pisemnej. Wzór takiego pisma możemy znaleźć na stronie urzędu. Możemy również samodzielnie napisać upoważnienie, jednak w takiej sytuacji warto wiedzieć, które dane mają największe znaczenie. Dokument musi zawierać:

 • zakres upoważnienia (oprócz rejestracji samochodu pełnomocnik może np. odebrać lub wymienić dowód rejestracyjny lub dokonać wyrejestrowania pojazdu),
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz stopień pokrewieństwa (właściciela oraz osoby upoważnionej),
 • numer i serię dowodu osobistego, numer PESEL (właściciela i pełnomocnika),
 • dane dotyczące pojazdu (marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny oraz VIN),
 • miejscowość i datę,
 • własnoręczne podpisy właściciela i pełnomocnika.

Jakie dokumenty należy przekazać przez pełnomocnika, aby zarejestrować samochód?

Samo upoważnienie nie wystarczy, by dokonać rejestracji samochodu. Nasz pełnomocnik będzie zobowiązany do okazania/przekazania w urzędzie również innych dokumentów.

Osoba upoważniona powinna mieć ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • umowę kupna-sprzedaży pojazdu, fakturę VAT lub umowę darowizny samochodu,
 • kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 • ważne badanie techniczne auta,
 • potwierdzenie obowiązującej polisy OC,
 • w przypadku, gdy auto pochodzi z zagranicy – dowód opłaty akcyzy,
 • dowód uiszczenia opłat skarbowych.

Jaki jest koszt zarejestrowania auta?

Oprócz opłaty związanej z pełnomocnictwem, rejestracja pojazdu wymaga innych opłat. Najczęściej nie przekraczają one kwoty 180,50 zł. Co składa się na taki koszt?

Wysokość opłat za rejestrację pojazdu
Pozwolenie czasowe, ważne przez 30 dni13,50 zł
Dowód rejestracyjny54,00 zł
Znaki legalizacyjne12,50 zł
Nalepka kontrolna18,50 zł
Tablice rejestracyjne80,00 zł
Opłata ewidencyjna2,00 zł
Łączny koszt180,50 zł

Samo wyrobienie standardowych tablic rejestracyjnych kosztuje 80 zł. Jednak, jeśli chcielibyśmy otrzymać indywidualne tablice rejestracyjne, koszt ten wzrasta do 1000 zł. Wówczas to my decydujemy, jakie znaki znajdują się w naszym numerze rejestracyjnym.

Jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Odebranie dowodu rejestracyjnego nie wymaga kolejnego upoważnienia. W zupełności wystarczy, że w pełnomocnictwie zaznaczymy, iż upoważnienie dotyczy również odbioru stałego dowodu rejestracyjnego.

Jeśli nie przewidzieliśmy takiej sytuacji, możemy napisać kolejne upoważnienie. Dzięki niemu nasz pełnomocnik będzie mógł odebrać dokument. Wizyta pełnomocnika w urzędzie wymaga również okazania:

 • dowodu osobistego,
 • miękkiego dowodu rejestracyjnego,
 • dowodu opłacenia ubezpieczenia OC.

Jaki wpływ na rejestrację pojazdu ma polisa OC?

Podczas rejestrowania pojazdu niezbędne będzie potwierdzenie, że samochód posiada ważne ubezpieczenie OC.

Jeśli kupiliśmy używany samochód i sprzedawca nie przekazał nam polisy OC, jej ważność możemy sprawdzić z pomocą strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (www.ufg.pl). Służy do tego zakładka „Baza OC i AC”. Do sprawdzenia obowiązkowego ubezpieczenia będzie potrzebny nam numer rejestracyjny lub numer VIN.

Innym sposobem na sprawdzenie ważności ubezpieczenia OC jest weryfikacja przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Możemy tego dokonać przez stronę www.historiapojazdu.gov.pl. Wówczas będzie nam potrzebny numer rejestracyjny oraz numer VIN, a także data pierwszej rejestracji samochodu.

Jeśli nabyliśmy samochód sprowadzony z zagranicy i nie jest on jeszcze zarejestrowany w Polsce, przed pierwszą rejestracją w kraju możemy zdecydować się na zakup polisy OC krótkoterminowej. Przed upływem okresu ochrony powinniśmy już jednak nabyć roczne ubezpieczenie OC.

Jak wysokie są kary za brak polisy OC?

Brak ważnej polisy OC skutkuje karą finansową. Obowiązek ubezpieczenia reguluje Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych z 22 maja 2003 roku. Również opóźnienie w zakupie polisy (przerwa w ubezpieczeniu) może być dla nas kosztowne, zatem warto wcześniej zastanowić się nad wyborem odpowiedniego ubezpieczenia. 

Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC

 Pojazd osobowyPojazd ciężarowyPozostałe pojazdy
Do 3 dni1120 zł1680 zł190 zł
Od 4 do 14 dni2800 zł4200 zł470 zł
Powyżej 14 dni5600 zł8400 zł930 zł

Jak widać, kary za brak polisy OC nie są niskie. Należy zatem dokładnie sprawdzać termin zakończenia umowy ubezpieczeniowej przy zakupie samochodu i pilnować na przyszłość ciągłości ubezpieczenia, by uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Stefania Stuglik

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments