Wymiana prawa jazdy w 2024 roku – krok po kroku

Sprawdzanie zniżek w OC

W Polsce prawo jazdy bezterminowe nie jest wydawane już od kilku lat. Dla kierowców, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdami po 2013 r., oznacza to konieczność regularnej wymiany tego dokumentu. Ale nie tylko ta grupa kierowców ma pytania o wymianę prawa jazdy. Jak prawidłowo przygotować wniosek? Gdzie go złożyć? Ile kosztuje wymiana prawa jazdy w 2024 r.?

Wymiana prawa jazdy dotyczy przede wszystkim osób mających terminowe uprawnienia do kierowania pojazdami. Za kilka lat jednak wszyscy kierowcy będą musieli wymienić posiadane dokumenty. W praktyce oznacza to, że w Polsce nie będzie ani jednego kierowcy, który będzie mógł pochwalić się prawem jazdy wydanym bezterminowo.

Jak długo ważne jest prawo jazdy?

Po zmianie przepisów, która miała miejsce kilka lat temu, osoby, które uzyskały pozytywny wynik na egzaminie, otrzymują terminowe prawo jazdy. Jak długo jest ważne prawo jazdy? To zależy od jego kategorii – zasady są następujące:

 • prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i – wydaje się na maksymalnie 15 lat,
 • prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E – wydaje się na maksymalnie 5 lat.

W każdym przypadku okres ten może zostać skrócony, gdy lekarz stwierdzi u kandydata na prawo jazdy schorzenie (choćby wadę wzroku lub cukrzycę). Przykładowo termin ważności prawa jazdy kategorii B może wynosić np. 5 lat.

Obok terminowych praw jazdy wciąż honorowane są prawa jazdy wystawione bezterminowo. Takimi dokumentami posługują się kierowcy, którzy zdali egzamin na prawo jazdy przed rokiem 2013. W praktyce w obiegu są dokumenty różniące się wzorem. To jednak zmieni się w kolejnych latach – wymiana prawa jazdy obejmie wszystkich kierowców.

Kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą złożyć wniosek o jego wymianę w latach 2028-2033. Wówczas też faktycznie przestaną obowiązywać bezterminowe prawa jazdy – kierowcy z urzędu odbiorą dokumenty z 15-letnim okresem ważności.

Kiedy trzeba wymienić prawo jazdy?

Co do zasady, prawo jazdy trzeba wymienić w kilku sytuacjach. Kierowca musi złożyć wniosek wraz z załącznikami wówczas, gdy:

 • zmienił nazwisko (np. wymiana prawa jazdy po ślubie),
 • dotychczasowe prawo jazdy straciło ważność,
 • kategoria prawa jazdy straciła ważność,
 • zgubił prawo jazdy (wydanie wtórnika prawa jazdy),
 • dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami został uszkodzony (wydanie wtórnika prawa jazdy).

Wymiana prawa jazdy czeka również kierowców, którzy nabyli bezterminowe uprawnienia do kierowania pojazdami. Ma to związek z nowym wzorem blankietu prawa jazdy, z którego urzędy korzystają od 4 marca 2019 r.

W porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji, na aktualnym awersie nie ma miejsca na adres zamieszkania kierowcy. Wprowadzenie takiego wzoru prawa jazdy było podyktowane chęcią ujednolicenia dokumentów – nowe dowody osobiste również są pozbawione adresu zamieszkania.

Wymiana prawa jazdy – informacje w pigułce

Powód wymiany prawa jazdyCzy potrzebne są badania lekarskie?Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? (bez zdjęć)
Wymiana prawa jazdy bezterminowego100 zł
Zmiana nazwiska100 zł
Zgubienie/uszkodzenie prawa jazdy100 zł
Wymiana terminowego prawa jazdy – gdy zostało ono wydane na mniej niż 15 lat300 zł
Wymiana terminowego prawa jazdy – gdy zostało ono wydane na 15 lat100 zł

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy w 2024 r.? – wszystkie koszty

Wymiana prawa jazdy wiąże się z kosztami. Z jakim wydatkiem muszą liczyć się kierowcy? Okazuje się, że to właśnie kwota często ich zaskakuje. Kierowcy muszą zapłacić:

 • 100 zł za wydanie nowego prawa jazdy,
 • od 30 do 50 zł za wykonanie zdjęcia do prawa jazdy,
 • 200 zł za badanie lekarskie.

Łącznie zatem wymiana prawa jazdy kosztuje ok. 350 zł. Nie wszyscy jednak zapłacą aż tyle. Kierowcy, którzy otrzymali bezterminowe prawo jazdy, wymieniając je w latach 2028-2033, nie będą musieli dołączyć do wniosku zaświadczenia lekarskiego. Oznacza to, że zapłacą mniej. Badania lekarskiego nie muszą też przechodzić ponownie kierowcy wymieniający prawo jazdy np. z powodu zmiany nazwiska.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Dokumenty do wymiany prawa jazdy – co musisz przygotować?

Na kompletny wniosek o wymianę prawa jazdy składa się kilka dokumentów. Kierowcy muszą przygotować:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy – wzór możesz znaleźć na stronie Obywatel.gov.pl w sekcji „Kierowcy i pojazdy” oraz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/wymien-prawo-jazdy. Dokument do uzupełnienia otrzymasz także w urzędzie właściwym do załatwienia sprawy;
 • orzeczenie lekarskie;
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35×45 mm;
 • kserokopię dotychczasowego prawa jazdy;
 • dowód osobisty lub paszport (w przypadku cudzoziemców będzie to karta pobytu lub paszport);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za nowe prawo jazdy.

Opłatę za wydanie prawa jazdy i opłatę ewidencyjną możesz uiścić na dwa sposoby – przelewem na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Jak wymienić prawo jazdy? Krok po kroku

Formalności związane z wymianą prawa jazdy nie są skomplikowane. Cała procedura zamyka się w zaledwie 7 krokach. Co dokładnie musisz zrobić?

 1. Sprawdź, czy Twoje badania lekarskie i psychologiczne są ważne – termin ich ważności upływa w tym samym dniu co Twoje uprawnienia do kierowania pojazdami.
 2. Jeśli masz nieaktualne badania lekarskie i psychologiczne lub dostałeś skierowanie na nowe badania, zgłoś się do lekarza. Otrzymasz od niego orzeczenie lekarskie lub psychologiczne, które powinieneś dodać jako załącznik do wniosku o wydanie nowego prawa jazdy.
 3. Skompletuj potrzebne dokumenty.
 4. Zapłać za wydanie prawa jazdy (potwierdzenie również dołącz do wniosku).
 5. Złóż osobiście lub wyślij wniosek wraz z dokumentami do urzędu.
 6. Sprawdź, czy Twoje prawo jazdy czeka na odbiór (szczegóły znajdziesz poniżej).
 7. Odbierz gotowy dokument.

Gdzie złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy?

Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć na dwa sposoby – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. W zależności od miejsca zamieszkania urzędem właściwym do załatwienia sprawy jest:

 • urząd miasta – gdy kierowca zamieszkuje w mieście na prawach powiatu,
 • starostwo powiatu, w którym kierowca zamieszkuje,
 • urząd dzielnicy – gdy kierowca mieszka w Warszawie.

Ile trwa wydanie prawa jazdy w 2024 r.?

Procedura wydania prawa jazdy nie jest czasochłonna – prawo jazdy będzie gotowe do odbioru w terminie do 9 dni roboczych, licząc od dnia złożenia wniosku. W szczególnie skomplikowanych sprawach (np. wówczas, gdy kierowca ma zakaz prowadzenia pojazdów) termin wydania dokumentu może się jednak wydłużyć do 2 miesięcy.

Jeszcze do niedawna ze złożeniem wniosku o wydanie prawa jazdy nie warto było czekać na ostatnią chwilę. Jeżeli w czasie kontroli drogowej kierowca nie miał przy sobie dokumentu, to otrzymywał mandat karny w wysokości 50 zł. Po zmianie przepisów nie trzeba już okazywać prawa jazdy w czasie kontroli drogowej.

Od braku posiadania dokumentu prawa jazdy należy odróżnić brak posiadania uprawnień do kierowania pojazdami. Do końca 2021 r. mandat za takie przewinienie wynosił tylko 500 zł. „Tylko”, bo nowy taryfikator mandatów przewiduje grzywnę w wysokości od 1500 do 30 000 zł. Jej ostateczną wysokość ustala sąd.

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru?

Kierowca, który chce sprawdzić, czy jego prawo jazdy jest już gotowe do odbioru, wcale nie musi dzwonić do urzędu załatwiającego jego sprawę. Wygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z serwisu www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl.

Wystarczy tylko podać podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko i numer PESEL), aby otrzymać informację, czy można już odebrać dokument.

 

źródło: https://www.gov.pl/web/gov/wymien-prawo-jazdy

Podsumowanie

 • Wymiana prawa jazdy w 2024 r. jest niezbędna m.in. po zmianie nazwiska i utracie ważności.
 • Na lata 2028-2033 została przewidziana wymiana wciąż honorowanego bezterminowego prawa jazdy.
 • Za wymianę prawa jazdy kierowca zapłaci w sumie ok. 150 lub ok. 350 zł. Kwota zależy od powodu, dla którego prawo jazdy ma zostać wymienione.
 • Aktualnie kierowcy nie muszą już okazywać prawa jazdy podczas kontroli drogowej – wożenie tego dokumentu ze sobą nie jest konieczne.
 • Sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, można na stronie internetowej www.info-car.pl.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Wymiana prawa jazdy w miejscu zamieszkania czy zameldowania?

  Wymiany prawa jazdy dokonuje się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Mieszkasz na Ursynowie? Właściwym do rozpatrzenia Twojej sprawy będzie pracownik Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 2. Czy wniosek o prawo jazdy trzeba składać osobiście?

  Najlepiej udać się do urzędu osobiście, choć nie jest to konieczne. Sprawę załatwisz w urzędzie starostwa powiatowego w Twoim miejscu zamieszkania, a jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu - w urzędzie miasta. Z kolei jeśli mieszkasz w Warszawie - złóż wniosek w urzędzie dzielnicy właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.
  Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, wniosek przekaż za pośrednictwem poczty lub pełnomocnika. Powierzenie sprawy pełnomocnikowi oznacza jednak dodatkowy koszt – opłata od pełnomocnictwa wynosi 17 zł, chyba że pełnomocnikiem jest bliska osoba, np. małżonek, rodzic, dziecko, brat lub siostra - wówczas pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty.

 3. Jak wymienić prawo jazdy po przeprowadzce lub wyprowadzce z Polski?

  Procedura jest identyczna – możesz wymienić prawo jazdy, ale musisz spełnić wymagania obowiązujące w danym kraju (np. minimalny wiek). Wymiana prawa jazdy nie zawsze jest jednak obowiązkowa, chyba że dokument jest uszkodzony lub został skradziony.

 4. Czy można posiadać więcej niż jedno ważne prawo jazdy?

  Z ustawy o kierujących pojazdami wynika, że kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki – mowa o międzynarodowym prawie jazdy oraz krajowym prawie jazdy wydawanym m.in. szefom przedstawicielstw dyplomatycznych (nie zatrzymuje się im prawa jazdy wydanego w kraju wysyłającym).

 5. Czym po zmianie adresu zameldowania należy wymienić prawo jazdy?

  Na dokumentach wydawanych po 4 marca 2019 r. brak jest informacji o miejscu zamieszkania. To dobra wiadomość dla kierowców – nie muszą oni składać wniosku o wymianę prawa jazdy.

 6. Jak wypełnić wniosek o prawo jazdy po utracie ważności?

  We wniosku o wymianę prawa jazdy wystarczy podać swoje dane personalne, numer dotychczasowego prawa jazdy oraz powód wymiany dokumentu. Pamiętaj, że do składanego wniosku należy dołączyć m.in. potwierdzenie wniesienia opłaty 100 zł za wydanie prawa jazdy. Czas oczekiwania na nowy dokument wynosi do 2 tygodni.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments