Wymiana prawa jazdy – krok po kroku


Sprawdzanie zniżek w OC

W Polsce bezterminowe prawo jazdy nie jest wydawane już od kilku lat. Dla kierowców, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdami po 2013 r. oznacza to konieczność regularnej wymiany tego dokumentu. Jak prawidłowo przygotować wniosek? Gdzie go złożyć? Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Aktualnie wymiana prawa jazdy dotyczy przede wszystkim osób mających terminowe uprawnienia do kierowania pojazdami. Za kilka lat jednak wszyscy kierowcy będą musieli wymienić posiadane dokumenty. W praktyce oznacza to, że w Polsce nie będzie ani jednego kierowcy, który będzie mógł pochwalić się prawem jazdy wydanym bezterminowo.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Ile jest ważne prawo jazdy?

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik na egzaminie, otrzymują terminowe prawo jazdy. Maksymalnie uprawnienia do kierowania pojazdami są wydawane na 15 lat. Gdy lekarz stwierdzi u kandydata na prawo jazdy schorzenie (choćby wadę wzroku lub cukrzycę), to termin ważności dokumentu może być krótszy, np. 5 lat.

Obok terminowych praw jazdy wciąż honorowane są prawa jazdy wystawione bezterminowo. Takimi dokumentami posługują się kierowcy, którzy zdali egzamin na prawo jazdy przed rokiem 2013. W praktyce w obiegu są dokumenty różniące się wzorem. To jednak zmieni się w kolejnych latach – wymiana prawa jazdy obejmie wszystkich kierowców.

Kto musi wymienić prawo jazdy?

Co do zasady, prawo jazdy trzeba wymienić w kilku sytuacjach. Kierowca musi złożyć wniosek wraz z załącznikami wówczas, gdy:

 • zmienił adres zameldowania – wówczas wniosek powinien złożyć w ciągu 30 dni,
 • zmienił nazwisko – na złożenie wniosku również ma 30 dni,
 • zbliża się koniec terminu, na jaki prawo jazdy zostało mu wydane.

Wymiana prawa jazdy czeka również kierowców, którzy nabyli bezterminowe uprawnienia do kierowania pojazdami. Ma to związek z nowym wzorem blankietu prawa jazdy, z którego urzędy korzystają od 4 marca 2019 r. W porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji, na aktualnym awersie nie ma miejsca na adres zamieszkania kierowcy. Wprowadzenie takiego wzoru prawa jazdy było podyktowane chęcią ujednolicenia dokumentów – nowe dowody osobiste również są pozbawione adresu zamieszkania.

Kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą złożyć wniosek o jego wymianę w latach 2028-2033. Wówczas też faktycznie przestaną obowiązywać bezterminowe prawa jazdy – kierowcy z urzędu odbiorą dokumenty z 15-letnim okresem ważności.

Wniosek o wymianę prawa jazdy – jakie dokumenty należy zgromadzić?

Na kompletny wniosek o wymianę prawa jazdy składa się kilka dokumentów. Kierowcy muszą przygotować:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy – wzór można znaleźć na stronie Obywatel.gov.pl w sekcji „Kierowcy i pojazdy”, jest on też dostępny w urzędach właściwych do załatwienia sprawy,
 • orzeczenie lekarskie,
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35×45 mm,
 • kserokopię dotychczasowego prawa jazdy,
 • dowód osobisty lub paszport (w przypadku cudzoziemców będzie to karta pobytu lub paszport),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za prawo jazdy.

Opłatę za wydanie prawa jazdy i opłatę ewidencyjną można uiścić na dwa sposoby – przelewem na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Wymiana prawa jazdy wiąże się z kosztami. Z jakim wydatkiem muszą liczyć się kierowcy? Okazuje się, że to właśnie kwota często ich zaskakuje. Kierowcy muszą zapłacić:

 • 100 zł za wydanie nowego prawa jazdy,
 • 50 gr tytułem opłaty ewidencyjnej,
 • od 30 do 40 zł za wykonanie zdjęcia do prawa jazdy,
 • 200 zł za badanie lekarskie.

Łącznie zatem wymiana prawa jazdy kosztuje ok. 340 zł. Nie wszyscy jednak zapłacą aż tyle. Kierowcy, którzy otrzymali bezterminowe prawo jazdy, wymieniając je w latach 2028-2033, nie będą musieli dołączyć do wniosku zaświadczenia lekarskiego. Oznacza to, że zapłacą mniej – ok. 140 zł. Badania lekarskiego nie muszą też przechodzić ponownie kierowcy wymieniający prawo jazdy np. z powodu zmiany nazwiska.

Opłata za badania lekarskie jest stała – została ustanowiona rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Nie ma zatem znaczenia, do którego lekarza kierowca zapisze się na wizytę – u każdego zapłaci tyle samo.

Gdzie złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy?

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dwa sposoby – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. W zależności od miejsca zamieszkania urzędem właściwym do załatwienia sprawy jest:

 • urząd miasta – gdy kierowca zamieszkuje w mieście na prawach powiatu,
 • starostwo powiatu, w którym kierowca zamieszkuje,
 • urząd dzielnicy – gdy kierowca mieszka w Warszawie.

Ile trwa wydanie prawa jazdy?

Procedura wydania prawa jazdy nie jest czasochłonna – prawo jazdy będzie gotowe do odbioru w terminie do 9 dni roboczych, licząc od dnia złożenia wniosku. W szczególnie skomplikowanych sprawach (np. wówczas, gdy kierowca ma zakaz prowadzenia pojazdów) termin wydania dokumentu może się jednak wydłużyć do 2 miesięcy.

Ze złożeniem wniosku o wydanie prawa jazdy nie warto czekać na ostatnią chwilę. Jeżeli w czasie kontroli drogowej kierowca nie będzie posiadał przy sobie dokumentu, zapłaci mandat karny w wysokości 50 zł. Mandatu na wyższą kwotę – 500 zł – muszą spodziewać się osoby, które prowadziły pojazd, mimo że ich uprawnienia wygasły.

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru?

Kierowca, który chce sprawdzić, czy jego prawo jazdy jest już gotowe do odbioru, wcale nie musi dzwonić do urzędu załatwiającego jego sprawę. Wygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z serwisu www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl. Wystarczy tylko podać podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko i numer PESEL), aby otrzymać informację, czy można już odebrać dokument.

Stefania Stuglik

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments