Taryfikator mandatów w 2023 roku

Mandat podczas kontroli drogowej
 • Od 17 września 2022 r. obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Nowością jest system podwójnych kar (recydywa w mandatach).
 • Podwójny mandat można otrzymać m.in. za przekroczenie prędkości powyżej 31 km/h i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
 • W połowie grudnia 2023 r. wejdą w życie przepisy dotyczące konfiskaty samochodu – przepadku auta muszą spodziewać się kierowcy prowadzący pod wpływem alkoholu.
 • Zmieniły się też zasady usuwania punktów karnych z historii kierowcy. Aktualnie są one usuwane z upływem 2 lat od daty zapłacenia mandatu.
 • W 2023 r. wzrosły kary za brak OC. Do 30 czerwca 2023 r. właściciel auta osobowego może otrzymać wezwanie do zapłaty na kwotę niemal 7000 zł. Po tym terminie kary znów wzrosną.

Przekroczenie prędkości, wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszym – lista wykroczeń, których na co dzień dopuszczają się kierowcy, jest długa. W 2023 r. warto wykazać się ostrożnością, a to ze względu na taryfikator mandatów przewidujący kary nawet do 5000 zł.

W 2021 r. policja otrzymała zgłoszenia o 22 816 wypadkach drogowych, w których zginęło 2245 osób. Mimo że każdego roku takich zdarzeń jest coraz mniej, to wciąż jest ich za dużo. Aby zmobilizować kierowców do przestrzegania przepisów, w tym zwłaszcza do nieprzekraczania dopuszczalnych prędkości, zaostrzono kary. Chociaż dopiero za pewien czas będzie można stwierdzić, czy przyniosły one oczekiwane rezultaty, już dziś kierowcy powinni wiedzieć, ile może ich kosztować nieuwaga lub lekceważenie przepisów z premedytacją.

Co to jest taryfikator mandatów?

Przez taryfikator mandatów rozumie się wykaz wysokości mandatów za wykroczenia popełniane przez kierowców. Taryfikator mandatów to także potoczne określenie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Znowelizowany taryfikator mandatów obowiązuje od 17 września 2022 r. i z początkiem 2023 r. nie było w nim zmian. Mandaty w wyższej wysokości w 2023 r. nie powinny być zatem zaskoczeniem dla kierowców.

Recydywa w mandatach – co to takiego?

W nowym taryfikatorze mandatów pojawiły się nie tylko wyższe kary za wybrane wykroczenia, ale również nowe pojęcie – system podwójnych kar (recydywa). Czym jest recydywa w mandatach i kogo dotyczy? Zgodnie z kodeksem karnym mandat w podwójnej wysokości za wykroczenie otrzyma kierowca, który w ciągu ostatnich 2 lat popełnił to samo wykroczenie.

System podwójnych kar ma zastosowanie w przypadku:

 • przekroczenia prędkości powyżej 31 km/h,
 • najpoważniejszych wykroczeń.

Ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości w 2023 roku?

Do najczęściej popełnianych przez kierowców wykroczeń zaliczyć można przekroczenie dozwolonej prędkości. Na najbardziej surowe konsekwencje finansowe narażają się kierowcy, którzy przekroczą prędkość po raz drugi w ciągu kolejnych 24 miesięcy. Wówczas zapłacą oni mandat w podwójnej wysokości.

Taryfikator mandatów w 2023 r. za przekroczenie prędkości

Przekroczenie prędkościWysokość mandatuLiczba punktów karnych
Do 10 km/h50 zł1 punkt karny
Od 11 do 15 km/h100 zł2 punkty karne
Od 16 do 20 km/h200 zł3 punkty karne
Od 21 do 25 km/h300 zł5 punktów karnych
Od 26 do 30 km/h400 zł7 punktów karnych
Od 31 do 40 km/h800 lub 1600 zł (recydywa)9 punktów karnych
Od 41 do 50 km/h1000 lub 2000 zł (recydywa)11 punktów karnych
Od 51 do 60 km/h1500 lub 3000 zł (recydywa)13 punktów karnych
Od 61 do 70 km/h2000 lub 4000 zł (recydywa)14 punktów karnych
Powyżej 71 km/h2500 lub 5000 zł (recydywa)15 punktów karnych

Jakie mandaty w 2023 roku za często popełniane wykroczenia?

Taryfikator mandatów 2023 zawiera ponad 300 pozycji. Niektóre wykroczenia są jednak popełniane przez kierowców częściej niż inne. I właśnie dlatego warto znać aktualną wysokość mandatów za te wykroczenia.

Mandaty za najczęstsze wykroczenia drogowe w 2023 roku:

 • rozmowa przez telefon w czasie jazdy – 500 zł,
 • parkowanie poza miejscami wyznaczonymi – od 100 do 300 zł,
 • parkowanie przy pasach (przejściu dla pieszych) – od 100 do 300 zł,
 • parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 1200 zł,
 • uruchomiony silnik podczas postoju w obszarze zabudowanym – 100 zł,
 • przewożenie dziecka poza fotelikiem dziecięcym – 300 zł,
 • brak pasów u pasażera – 100 zł zarówno kierowca, jak i pasażer,
 • brak pasów u kierowcy – 100 zł,
 • przejechanie na czerwonym świetle – 500 zł,
 • parkowanie na zakazie (naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone) – 100 zł,
 • ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna dla określonego rodzaju pojazdu ciągnącego – od 100 do 300 zł,
 • przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc wskazanych w dowodzie rejestracyjnym (mandat za za dużą liczbę osób w samochodzie) – 300 zł za każdą osobę, nie więcej niż 3000 zł,
 • kierowanie w stanie nietrzeźwości – 2500 zł.

Za jakie wykroczenie można otrzymać mandat w podwójnej wysokości?

Nie tylko przekroczenie prędkości jest zagrożone podwójnym mandatem – podwójną grzywnę można zapłacić również za popełnienie innych wykroczeń. Należą do nich wykroczenia uznane za bardzo niebezpieczne.

Mandat w podwójnej wysokości w 2023 r. można otrzymać za:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł lub 3000 zł (recydywa),
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim – 1500 zł lub 3000 zł (recydywa),
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł lub 3000 zł (recydywa),
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 1500 zł lub 3000 zł (recydywa),
 • niezachowanie ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub ruchu, w rezultacie czego są poszkodowani – 1500 zł lub 3000 zł (recydywa),
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu – 1000 zł lub 2000 zł (recydywa),
 • wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony – 1000 zł lub 2000 zł (recydywa),
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach opuszczonych, gdy ich opuszczanie zostało rozpoczęte lub ich podnoszenie nie zostało zakończone – 2000 zł lub 4000 zł (recydywa),
 • wjeżdżanie na torowisko za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych – 2000 zł lub 4000 zł (recydywa),
 • wjeżdżanie na torowisko, gdy po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2000 zł lub 4000 zł (recydywa).

Konfiskata samochodu – od kiedy i na jakich zasadach?

W połowie grudnia 2023 r. zacznie obowiązywać konfiskata samochodu. Sądy będą miały obowiązek orzekać o przepadku pojazdu mechanicznego, gdy kierowca:

 • prowadził pojazd po spożyciu alkoholu i miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi,
 • spowodował wypadek po spożyciu alkoholu i miał co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi,
 • dopuścił się recydywy – w ciągu 2 lat został złapany na jeździe po spożyciu alkoholu.

Co w sytuacji, gdy samochód ulegnie uszkodzeniu lub będzie własnością osoby trzeciej? Wówczas sąd orzeknie przepadek równowartości pojazdu – należy ją rozumieć jako kwotę wskazaną w polisie lub średnią wartość rynkową pojazdu ustaloną na podstawie dostępnych katalogów. Oznacza to, że do spraw o przepadek samochodu nie będzie trzeba angażować biegłych.

Zasady konfiskaty samochodów nie będą dotyczyły kierowców zawodowych. Nie oznacza to jednak, że nietrzeźwy kierowca zawodowy uniknie odpowiedzialności – kodeks karny przewiduje, że będzie on musiał zapłacić nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jakie są zasady kasowania punktów karnych w 2023 roku?

Kierowcy muszą też pamiętać o nowym taryfikatorze punktów karnych. Teraz za najpoważniejsze wykroczenia kierowca otrzyma nie 10 punktów jak dotychczas, ale 15. Taka liczba punktów została przewidziana m.in. za następujące wykroczenia:

 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim,
 • przekroczenie prędkości o 71 km/h,
 • kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

Jednocześnie zmianie uległy zasady usuwania punktów karnych z historii kierowcy. Informacje o punktach zgromadzone w Centralnej Ewidencji Kierowców są usuwane z upływem 2 lat, a nie po roku, jak było wcześniej. Wspomniany okres 2 lat liczy się od daty zapłacenia mandatu.

W jakim terminie należy zapłacić mandat?

Termin zapłaty mandatu zależy od tego, czy mowa o mandacie zaocznym, czy też mandacie kredytowanym. Na zapłatę tego pierwszego kierowca ma 14 dni – mandat zaoczny może przyjść do kierowcy pocztą, np. w rezultacie przekroczenia przez niego prędkości na trasie z odcinkowym pomiarem prędkości. Na zapłatę mandatu kredytowanego jest mniej czasu, bo 7 dni.

Patrole policyjne są wyposażone w terminal płatniczy. Nie ma zatem przeszkód, aby zapłacić mandat od razu po jego wystawieniu.

Po upływie terminu przewidzianego na opłacenie mandatu sprawa zostanie przekazana do urzędu skarbowego, który będzie prowadził postępowanie – fiskus może m.in. zająć rachunek bankowy należący do ukaranego mandatem kierowcy.

Ile wynoszą kary za brak OC w 2023 roku?

Wyższe mandaty, zwiększenie liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia i planowana konfiskata samochodu za prowadzenie pojazdu po alkoholu – to nie wszystkie zmiany, o jakich muszą pamiętać kierowcy. Z początkiem 2023 r. zmieniła się też wysokość kar za brak OC. Powodem jest wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, na podstawie którego wyliczana jest kara za brak OC. W 2023 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Stąd też opłaty za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego dla właścicieli samochodów osobowych będą wynosić:

 • 1400 zł, 3490 zł i 6980 zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. – odpowiednio za okres od 1 do 3 dni, od 4 do 14 dni i powyżej 14 dni bez OC,
 • 1440 zł, 3600 zł i 7200 zł w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. – odpowiednio za okres od 1 do 3 dni, od 4 do 14 dni i powyżej 14 dni bez OC.

Kary za brak OC grożą nie tylko właścicielom samochodów osobowych – dotyczą one właścicieli wszystkich pojazdów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia. Różnica sprowadza się wyłącznie do kwot, jakie należy zapłacić za okres, gdy pojazd pozostawał nieubezpieczony.

Oblicz składkę OC/AC

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można otrzymać mandat za nagranie z kamery samochodowej?

  W Polsce coraz więcej kierowców korzysta z kamery samochodowej w czasie jazdy. Nagranie z niej może być dowodem popełnienia wykroczenia przez innego kierowcę, ale nie tylko – także nagrywający musi spodziewać się mandatu, jeżeli popełni wykroczenie. Dodatkowo osoba przekazująca nagranie może zostać wezwana na komendę w charakterze świadka.

 2. Ile wynosi mandat za brak badania technicznego?

  W 2023 r. mandat za brak obowiązkowego badania technicznego wynosi od 1500 do 5000 zł. Możliwe, że w bieżącym roku wejdą też w życie zmiany przepisów dotyczących wykonywania badań technicznych pojazdów po terminie. Jeżeli tak się stanie, to właściciele samochodów, którzy na stację kontroli przyjadą 30 dni to terminie, zapłacą dwukrotność standardowej ceny.

 3. Jaki można otrzymać mandat za brak przy sobie prawa jazdy?

  Aktualnie kierowcy nie mają już obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy – wystarczy dowód osobisty. Zniesienie obowiązku okazywania podczas kontroli drogowej prawa jazdy jest równoznaczne ze zniesieniem mandatu za brak posiadania przy sobie tego dokumentu.

 4. Czy punkty karne otrzymuje się za każde wykroczenie?

  Punkty karne są przewidziane tylko za niektóre wykroczenia, np. za przekroczenie prędkości, niedostosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, naruszenie przepisów obowiązujących m.in. na skrzyżowaniach i nieprawidłowe manewry wyprzedzania.

Michalina Miotk

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments