Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu

zawarcie umowy oc
 • Ubezpieczenie OC ma obowiązek zakupić każdy właściciel pojazdu. Do tej czynności może upoważnić osobę trzecią, np. znajomego czy członka rodziny.
 • Przy zakupie ubezpieczeń na odległość ubezpieczający musi zazwyczaj podać swoje dane i dane ubezpieczonego.
 • Po śmierci właściciela pojazdu do zakupu polisy zobowiązany jest spadkobierca (spadkobiercy). Umowa OC podpisana przez zmarłego nie przedłuży się automatycznie.
 • W przypadku zakupu ubezpieczenia na cudzy rachunek składkę ma obowiązek opłacić ubezpieczający. Może to też zrobić właściciel pojazdu.
 • Poszkodowany może upoważnić inną osobę do uzyskiwania informacji o likwidacji szkody. Z kolei warsztat można upoważnić do rozliczeń z ubezpieczycielem.

Z reguły ubezpieczenie OC czy AC dla pojazdu kupuje jego właściciel. Może się jednak zdarzyć, że do agenta ubezpieczeniowego zamiast właściciela zgłosi się użytkownik pojazdu działający w imieniu właściciela. Czy ma on prawo zakupić wybrane polisy? Zobacz, kto jest uprawniony do zakupu ochrony ubezpieczeniowej dla pojazdu.

Dziś klienci mogą zakupić ubezpieczenie OC i AC na kilka sposobów, np. w trakcie spotkania z agentem ubezpieczeniowym lub przez internet, korzystając z wygodnego kalkulatora OC/AC. W każdym przypadku o polisę może pytać nie tylko właściciel auta, ale także osoba przez niego upoważniona. Ubezpieczyciele są przygotowani na taką sytuację.

Generalnie, każda osoba może ubezpieczyć samochód należący do innego kierowcy, jeśli zostanie do tego upoważniona. W momencie złożenia przez nią podpisu oraz opłacenia składki, umowa obowiązkowego ubezpieczenia będzie obowiązywała. Właściciel pojazdu powinien upoważnić swojego przedstawiciela do takiej czynności na piśmie.

Kto powinien kupić ubezpieczenie OC pojazdu?

Każdy pojazd poruszający się po polskich drogach musi być ubezpieczony. Oznacza to, że właściciel samochodu musi zakupić dla niego ubezpieczenie OC. Z kolei obcokrajowcy przed wjazdem do Polski są zobowiązani zapewnić sobie dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia, np. Zieloną Kartę. Alternatywą jest zakup ubezpieczenia granicznego.

Za obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu odpowiada jego właściciel. Jeżeli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (instytucja uprawniona do karania kierowców za brak ubezpieczenia) wykryje brak OC, wezwanie do zapłaty wystawi właśnie właścicielowi pojazdu. Kary nie należą do najniższych – w 2022 r. właściciele samochodów osobowych za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego mogą zapłacić nawet 6020 zł.

Ile w 2022 r. wynoszą kary za brak OC?

Samochody osobowe (kara to dwukrotność płacy minimalnej):

 • brak polisy do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, czyli 1200 zł,
 • brak polisy do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, czyli 3010 zł,
 • brak polisy ponad 14 dni – 100% pełnej opłaty karnej, czyli 6020 zł.

Samochody ciężarowe (kara to trzykrotność opłaty karnej):

 • brak polisy do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, czyli 1810 zł,
 • brak polisy do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, czyli 4520 zł,
 • brak polisy ponad 14 dni – 100% pełnej opłaty karnej, czyli 9030 zł.

Pozostałe pojazdy, np. przyczepki, motocykle (kara to 1/3 opłaty karnej):

 • brak polisy do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, czyli 200 zł,
 • brak polisy do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, czyli 500 zł,
 • brak polisy ponad 14 dni – 100% pełnej opłaty karnej, czyli 1000 zł.
Pojazd osobowyPojazd ciężarowyPozostałe pojazdy
Do 3 dni1200 zł1810 zł200 zł
Od 4 do 14 dni3010 zł4520 zł500 zł
Powyżej 14 dni6020 zł9030 zł1000 zł

Oblicz składkę OC/AC

Mimo, że to właściciel jest zobligowany zapewnić ochronę ubezpieczeniową posiadanemu pojazdowi, to nie zawsze on musi fizycznie zawrzeć (podpisać) umowę ubezpieczenia.

Czy można upoważnić inną osobę do zakupu polis OC i AC?

Tak, właściciel pojazdu może upoważnić osobę trzecią (np. znajomego czy członka rodziny) do zakupu ubezpieczenia OC lub pakietu polis OC i AC. W Kodeksie cywilnym uregulowane zostało zagadnienie zawarcia ubezpieczenia na cudzy rachunek.

Zgodnie z Art. 808. § 1. Kodeksu cywilnego „Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.”

W praktyce oznacza to, że:

 • ubezpieczający (osoba trzecia, która nie jest właścicielem pojazdu mechanicznego) zawiera umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (czyli ubezpieczonego),
 • ubezpieczony zostaje wskazany imiennie w umowie – wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia,
 • ubezpieczyciel na podstawie zawartej umowy obejmuje ochroną ubezpieczeniową wskazany przez ubezpieczającego pojazd.

W przypadku ubezpieczenia AC firmy ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) wskazują, czy i na jakich zasadach możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu na cudzy rachunek. Zapisy stosowane przez różnych ubezpieczycieli brzmią podobnie. Przykładowo Generali w dokumencie OWU oferowanego przez siebie ubezpieczenia AC informuje, że w przypadku zawarcia ubezpieczenia na cudzy rachunek wymaga od ubezpieczającego:

 • zawarcia umowy w formie imiennej,
 • przekazania osobie zainteresowanej (właścicielowi pojazdu) warunków umowy ubezpieczenia –poinformowania Ubezpieczonego o jego prawach i obowiązkach wynikających z zawartej na jego rachunek umowy,
 • podania wszystkich informacji, które są niezbędne do wyliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej – będą to m.in. dane dotyczące pojazdu (model i marka auta, przebieg, pojemność silnika) oraz kierowców, którzy go użytkują.

Ubezpieczenie na cudzy rachunek nie dotyczy tylko ubezpieczeń majątkowych – jest też spotykane w przypadku ubezpieczeń osobowych. Przykładem może być zakup przez pracodawcę grupowego ubezpieczenia na życie dla swoich pracowników.

Czy do zakupu OC na cudzy rachunek potrzebne jest upoważnienie?

Agenci ubezpieczeniowi nie mają obowiązku legitymowania klientów zainteresowanych zawarciem umowy ubezpieczenia. Ponieważ jednak co do zasady to właściciel samochodu odpowiada za jego obowiązkowe ubezpieczenie i tylko on może kupić OC (lub AC), regułą jest prośba o przedstawienie dokumentów. Na podstawie zawartych w nich informacji agent jest w stanie ustalić, czy osoba zainteresowana zakupem ubezpieczenia jest właścicielem pojazdu.

W przypadku zakupu ubezpieczenia na cudzy rachunek agenci z reguły wymagają upoważnienia lub oświadczenia, że dana osoba została upoważniona do zakupu polisy. Dokument przedstawiony przez klienta będzie stanowić dowód, gdyby w przyszłości doszło do sporu.

Kupujesz ubezpieczenie OC lub cały pakiet polis za pośrednictwem naszego kalkulatora? Przed zawarciem umowy będziesz musiał podać dane kontaktowe osoby ubezpieczającej – czyli osoby zawierającej umowę i zobowiązanej do zapłaty składki.

Oblicz składkę OC/AC

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

W kolejnym kroku poprosimy Cię m.in. o podanie danych właściciela pojazdu. Za pośrednictwem naszego kalkulatora możesz zatem zakupić ubezpieczenia dla samochodu, którego właścicielem jest osoba trzecia, np. członek Twojej rodziny.

Przykład: Pan Marek nie jest właścicielem pojazdu, ale poszukuje zapewniającego wszechstronną ochronę pakietu ubezpieczeń dla swojego ojca, który nie posługuje się sprawnie komputerem. Z tego względu mężczyzna postanowił zakupić i opłacić składkę ubezpieczeniową za pośrednictwem kalkulatora OC/AC. Mimo że to pan Marek zawarł umowę, wskazał dane właściciela pojazdu – dzięki temu samochód będzie miał polisę OC, a jego właściciel nie musi obawiać się kary z UFG.

Czy można zakupić OC po śmierci właściciela pojazdu?

Do rzadkości nie należą sytuacje, gdy do firmy ubezpieczeniowej zgłasza się osoba korzystająca z pojazdu, która jednak nie jest jego właścicielem. Często zdarza się to po śmierci posiadacza samochodu. Czy zakup ubezpieczenia OC przez użytkownika pojazdu jest możliwy?

Ubezpieczenie OC dla samochodu może wykupić nie tylko właściciel czy współwłaściciel auta, ale również jego stały użytkownik.

Wiele pogrążonych w żałobie osób kontaktuje się z ubezpieczycielem, gdyż mylnie zakłada, że z dniem śmierci właściciela auta wygasa ochrona ubezpieczeniowa, którą objęty jest samochód. Tymczasem polisa jest ważna do dnia wskazanego w umowie. Jeżeli zatem do końca umowy zostały np. 4 miesiące, to pojazd w dalszym ciągu pozostaje pod ochroną ubezpieczeniową do upływu tego okresu. Powodem jest to, że polisę kupuje się zawsze dla pojazdu.

Umowa ubezpieczenia OC zawarta przez zmarłego właściciela auta nie przedłuża się automatycznie, ale wygasa z końcem okresu, na jaki została podpisana – analogicznie jak ma to miejsce w przypadku OC przejętego od poprzedniego właściciela pojazdu. Wyjątek od powyższej następuje wówczas, gdy zmarły był współwłaścicielem pojazdu. Wówczas drugi ze współwłaścicieli nie musi obawiać się o brak ciągłości polisy – ubezpieczenie zostanie przedłużone automatycznie.

Kolejną polisę powinien zakupić już spadkobierca. Jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu i konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego, to do zapłaty składki OC są zobowiązani solidarnie wszyscy potencjalni spadkobiercy. W praktyce najczęściej tylko jedna z osób kupuje OC i opłaca składkę.

W przypadku śmierci właściciela pojazdu konieczne jest poinformowanie ubezpieczyciela o tym fakcie, a także przedstawienie mu stosownych dokumentów. Z reguły firmy ubezpieczeniowe wymagają odpisu zgonu i kopii testamentu lub oświadczenia o tym, że toczy się postępowanie spadkowe.

Kto dostanie odszkodowanie, gdy polisa została zakupiona na cudzy rachunek?

Zawarcie ubezpieczenia na cudzy rachunek rodzi pytanie o to, kto będzie uprawniony do otrzymania odszkodowania, jeżeli ubezpieczony pojazd zostanie uszkodzony np. w rezultacie kolizji. Sprawa jest prosta – do odszkodowania prawo ma ubezpieczony, a zatem właściciel samochodu.

W OWU ubezpieczenia AC wielu firm można znaleźć zapisy określające, jak ubezpieczyciele postępują w takich sytuacjach. Z reguły można przeczytać, że:

 • w przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek zawiadomienie o zajściu zdarzenia losowego może zgłosić również ubezpieczony,
 • jeżeli firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania w terminie, to pisemnie informuje o tym osobę zgłaszającą roszczenie oraz ubezpieczonego – w przypadku umowy zawartej na cudzy rachunek, gdy nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie,
 • gdy odszkodowanie nie przysługuje (lub przysługuje ale w innej wysokości niż zgłoszona w roszczeniu), ubezpieczyciel pisemnie informuje o tym osobę występującą z roszczeniem oraz ubezpieczonego – gdy umowa została zawarta na cudzy rachunek i nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie.

Nawet jeśli właściciel pojazdu nie jest stroną umowy, to właśnie on (jako ubezpieczony) jest uprawniony do pobrania odszkodowania.

Kto ma obowiązek opłacić składkę ubezpieczeniową?

Co do zasady składkę ubezpieczeniową opłaca właściciel pojazdu. Należy jednak pamiętać o szczególnej sytuacji – w przypadku ubezpieczenia zawartego na cudzy rachunek zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi firma ubezpieczeniowa może wysunąć roszczenie o zapłatę składki wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu.

Zapis w powyższym kształcie oznacza, że ubezpieczony (mimo że korzysta z ochrony ubezpieczeniowej) nie ma obowiązku regulowania składki. Taka konstrukcja przepisów wynika z faktu, że nie jest on stroną umowy – jest nią z kolei ubezpieczający. W stosunku do ubezpieczonego mogą jednak zostać podniesione zarzuty, które mają wpływ na odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej.

Mimo powyższych regulacji nie można wykluczyć, że właściciel skorzysta z pomocy bliskiej osoby przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, ale składkę opłaca już samodzielnie. Taka konstrukcja jest dozwolona i nie jest sprzeczna z nadrzędną zasadą, zgodnie z którą to ubezpieczający powinien opłacić należność.

Oblicz składkę OC/AC

Czy można upoważnić osobę trzecią do spraw związanych z likwidacją szkody?

Tak, to również jest możliwe. Właściciel pojazdu, który nie ma czasu, aby kontaktować się z ubezpieczycielem lub który z innych względów nie chce tego robić, może upoważnić inną osobę np. do pozyskiwania informacji o tym, jak przebiega proces likwidacji szkody. Przykładowo firma Proama udostępnia swoim klientom wzór takiego upoważnienia – wystarczy wypełnić ten dokument i przesłać go na adres ubezpieczyciela.

Od upoważnienia do informacji o likwidacji szkody należy odróżnić upoważnienie warsztatu do rozliczenia naprawy z firmą ubezpieczeniową. Zostałeś poszkodowany w niegroźnej kolizji? Masz prawo do naprawy pojazdu na koszt ubezpieczyciela sprawcy – możesz wybrać metodę kosztorysową (otrzymasz pieniądze na wskazany rachunek bankowy) lub metodę serwisową (samochód zostanie naprawiony w warsztacie samochodowym). W drugim przypadku konieczne jest podpisanie upoważnienia – na jego podstawie pracownicy warsztatu będą mogli rozliczyć się z ubezpieczycielem.

Przykład: Pani Agata jechała do pracy, kiedy kierowca wyjeżdżający z ulicy podporządkowanej wymusił pierwszeństwo. Wynikiem kolizji było rozległe uszkodzenie pojazdu. Z uwagi na zawodowe obowiązki kobieta nie mogła samodzielnie doglądać likwidacji szkody – zdecydowała się na metodę serwisową i podpisała upoważnienie dla pracowników warsztatu samochodowego. W efekcie panią Agatę ominęło m.in. spotkanie z rzeczoznawcą samochodowym.

Upoważnienie dla pracowników warsztatu można napisać samodzielnie, można też skorzystać z jednego z wielu wzorów dostępnych w warsztatach współpracujących z firmami ubezpieczeniowymi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czym jest upoważnienie?

  Upoważnienie jest formalnym dokumentem, w którym zgadzasz się, aby inna osoba wykonała pewne czynności / dopełniła formalności w Twoim imieniu. W przypadku upoważnienia do ubezpieczenia pojazdu, Twój przedstawiciel może zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę OC czy AC lub – jeśli w piśmie wyrazisz na to zgodę - dopisać do polisy współwłaściciela oraz przeprowadzić inne czynności związane z zawartą lub zwieraną umową ubezpieczenia.

 2. Czy upoważnienie do zawarcia umowy OC musi być na piśmie?

  Upoważnienie może zostać przygotowane w domu, bez angażowania notariusza. Powinno mieć jednak formę pisemną – najlepiej gdy będzie to wydruk z odręcznym podpisem właściciela samochodu lub cały dokument spisany przez niego ręcznie.
  A co w sytuacji, gdy właściciel samochodu chce zawrzeć umowę OC przez telefon, ale z powodu słabej wiedzy na temat ubezpieczeń woli, aby rozmowę przeprowadził jego przedstawiciel? Wówczas Agentowi wybranego towarzystwa może wystarczyć oświadczenie ustne posiadacza pojazdu (gdy rozmowa jest nagrywana), w którym wyraźnie zaznaczy, że dana osoba została przez niego upoważniona do ustalenia szczegółów umowy. Samą zaś finalizację umowy (wyrażenie stosownych zgód) może przeprowadzić właściciel auta.

 3. Co musi zawierać upoważnienie do ubezpieczenia pojazdu?

  Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu powinno zawierać dane osoby upoważniającej (nazwisko, imię, adres zamieszkania, seria i numer dowodu tożsamości lub nazwa firmy, PESEL, REGON, adres siedziby) oraz osoby upoważnianej (dane jak wyżej).
  W dokumencie należy także wskazać zakres upoważnienia – na przykład, czy dotyczy on tylko jednego pojazdu, czy wszystkich samochodów należących do osoby upoważniającej. Jeżeli upoważnienie dotyczy konkretnego samochodu, dokument powinien zawierać jego dane: markę, model, rok produkcji, numer rejestracyjny i numer VIN.

 4. Kto jest uprawniony do zakupu OC, gdy samochód jest własnością firmy?

  Jeśli samochód znajduje się w rejestrze środków trwałych przedsiębiorstwa, istotna jest struktura przedsiębiorstwa. Przykładowo, w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej uprawnioną do zawarcia umowy ubezpieczenia jest osoba prowadząca działalność. W przypadku spółki jawnej może nią być wspólnik. Najczęściej jednak mamy do czynienia z sytuacją, kiedy polisę OC w imieniu firmy kupuje osoba, która posiada tylko upoważnienie do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments