Odszkodowanie z autocasco krok po kroku – jak je uzyskać?

Rozliczenie szkody z polisy AC

Ubezpieczenie AC najczęściej kupują właściciele nowszych samochodów, którzy chcą otrzymać odszkodowanie, gdyby doszło do uszkodzenia lub kradzieży auta. To jednak, czy i w jakiej wysokości ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z AC, zależy od sposobu postępowania ubezpieczonego. Podpowiadamy, jak zapewnić sobie odszkodowanie z AC krok po kroku.

Wypłata odszkodowania z AC może odbyć się szybko i sprawnie. To, w jakim czasie ubezpieczyciel zlikwiduje szkodę, nie zależy jednak tylko od niego – Ty również masz wpływ na proces ustalania rozmiaru szkód i wysokości odszkodowania. Po stwierdzeniu szkody masz liczne obowiązki, a przede wszystkim musisz zawiadomić ubezpieczyciela o zniszczeniach w wymaganym przez niego terminie.

Krok pierwszy: Jak wybrać dobre ubezpieczenie autocasco?

To, czy i jak wysokie otrzymasz odszkodowanie z AC, zależy od tego, jak podejdziesz do jego zakupu. Jeżeli chcesz wybrać polisę, która będzie dostosowana do Twoich potrzeb, nie obejdzie się bez porównania propozycji. Na co zwrócić szczególną uwagę? Kluczowe są: zakres ubezpieczenia, sposób rozliczenia szkody oraz udział własny i franszyza.

1. Odszkodowanie z AC a zakres ubezpieczenia

Pod względem zakresu ubezpieczenia oferty AC można podzielić na pełne i mini. W ramach pełnego AC mogą być likwidowane nawet niewielkie uszkodzenia (chociaż to nie zawsze się opłaca). Z kolei z ubezpieczenia AC mini firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie najczęściej po stwierdzeniu szkody całkowitej lub zniszczeń dokonanych przez żywioły.

Zakres ochrony w największym stopniu kształtuje wysokość składki ubezpieczeniowej. Jeżeli chcesz zapewnić sobie wypłatę odszkodowania nawet w przypadku drobnych uszkodzeń, to za ubezpieczenie samochodu zapłacisz więcej.

2. Odszkodowanie z AC a sposób rozliczenia szkody

Szkoda może zostać rozliczona w jednym z dwóch wariantów: bezgotówkowym lub kosztorysowym. Jeżeli zdecydujesz się na pierwsze rozwiązanie, szkoda zostanie zlikwidowana w warsztacie, z którym rozliczy się ubezpieczyciel – Ty odbierzesz samochód, gdy będzie on już naprawiony. Druga opcja oznacza, że otrzymasz pieniądze, za które będziesz mógł dokonać naprawy (np. u mechanika, do którego masz zaufanie).

Warto wiedzieć: Opcja kosztorysowa jest tańsza, ale istnieje ryzyko, że ubezpieczyciel nieprawidłowo wyliczy wysokość odszkodowania z AC.

3. Odszkodowanie z AC a udział własny i franszyza integralna

Na wysokość odszkodowania z AC wpływ mają także: udział własny i zastosowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe franszyza (kwota, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody). Jeżeli nie chcesz pokrywać części szkód z własnej kieszeni, zadbaj o to, by te pojęcia nie znalazły się w podpisywanej przez Ciebie umowie ubezpieczenia. W przeciwnym razie ubezpieczyciel słusznie obniży wysokość odszkodowania z AC.

Pamiętaj, że nie zawsze zniesienie udziału własnego czy franszyzy będzie Ci się opłacać. W ten sposób możesz jednak obniżyć wysokość składki, co może okazać się korzystniejsze.

Krok drugi: W jakim terminie trzeba zgłosić szkodę z AC?

Czy wiesz, że wysokość należnego Ci odszkodowania może zostać przez ubezpieczyciela obniżona? Stanie się tak wówczas, gdy nie zgłosisz firmie ubezpieczeniowej szkody w wymaganym przez nią czasie. Kwestia terminów uregulowana została w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) poszczególnych produktów. Jeżeli chcesz zapewnić sobie odszkodowanie z AC, musisz przestrzegać tych wytycznych.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Terminy zgłoszenia szkód z AC – przykłady

UbezpieczycielTermin zgłoszenia szkód ubezpieczycielowi
AllianzSzkoda: niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 dni od daty zaistnienia lub uzyskania informacji o szkodzie.
Kradzież: niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin powzięcia informacji o kradzieży.
BenefiaSzkoda: niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia szkody.
Kradzież: niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od powzięcia informacji o kradzieży.
UniqaSzkoda: niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od daty powstania szkody.
Kradzież: klient ma obowiązek zawiadomić o kradzieży niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia, w którym odkrył kradzież.
Wiener Szkoda: nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty uzyskania informacji o szkodzie.
Kradzież: ubezpieczyciel wymaga zawiadomienia policji nie później niż 12 godzin od dowiedzenia się o kradzieży.
Jeżeli do szkody doszło poza granicami Polski, to bieg terminów rozpoczyna się od dnia powrotu do kraju.
Oprac. na podstawie OWU ubezpieczycieli, 27.11.2023 r.

Pamiętaj też, aby w uszkodzonym samochodzie nie dokonywać żadnych napraw na własną rękę. Takie działanie również może spowodować, że firma ubezpieczeniowa zakwestionuje wypłatę odszkodowania z AC.

Przykład: Pani Łucja przez nieostrożność uszkodziła zawieszenie pojazdu. Jej mąż zajmuje się hobbystycznie mechaniką samochodową. Chcąc pomóc małżonce, podjął próbę naprawy samochodu, która jednak okazała się nieskuteczna. Ze względu na ingerencję osoby nieuprawnionej, ubezpieczyciel nie był w stanie ocenić realnej wartości szkody. Ponadto uszkodzenie nie zostało zgłoszone w określonym umową ubezpieczenia terminie.

Krok trzeci: Jak zgłosić szkodę z AC ubezpieczycielowi?

Jak otrzymać odszkodowanie z autocasco krok po kroku? Jeżeli doszło do szkody, to najprawdopodobniej możesz ją zgłosić na kilka sposobów. Przykładowo klienci You Can Drive (marka Ergo Hestii) mogą powiadomić ubezpieczyciela o zdarzeniu: telefonicznie, poprzez swoje indywidualne konto klienta lub formularz kontaktowy (dostępne na stronie internetowej Ergo Hestia) albo pisemnie lub ustnie u przedstawiciela.

Jakie dane są wymagane przez firmy ubezpieczeniowe podczas zgłoszenia? W zawiadomieniu o szkodzie warto zawrzeć następujące informacje:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania ubezpieczonego;
 • dane pojazdu – model, marka, numer rejestracyjny;
 • numer polisy AC;
 • opis okoliczności, w jakich doszło do szkody;
 • opis szkód – dołączona może zostać dokumentacja fotograficzna.

W Twoim interesie jest nie tylko zgłosić ubezpieczycielowi szkodę w wymaganym czasie, ale również współpracować np. z rzeczoznawcą, który dokona wyceny uszkodzeń. Z reguły opinia tego specjalisty jest podstawą do wypłaty odszkodowania.

Krok czwarty: Jakie dokumenty dostarczyć ubezpieczycielowi?

Czasem po zgłoszeniu szkody firma ubezpieczeniowa wzywa do dostarczenia dodatkowych dokumentów. Skradziono Ci auto, które było ubezpieczone w firmie Benefia? Aby otrzymać odszkodowanie z AC, musisz dostarczyć:

 • oświadczenie o przeniesieniu własności skradzionego auta na rzecz ubezpieczyciela;
 • dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu;
 • dowód rejestracyjny samochodu i kartę pojazdu (gdy została ona wydana);
 • kluczyki (karty) w liczbie zgłoszonej przy zawieraniu umowy ubezpieczenia;
 • fakturę lub umowę zakupu auta – na wniosek firmy ubezpieczeniowej.

Z przekazaniem wymaganych przez firmę ubezpieczeniową dokumentów nie należy zwlekać. Przykładowo firma Wiener daje swoim klientom na tę czynność 2 dni robocze od zgłoszenia kradzieży pojazdu.

Warto wiedzieć: Jeżeli ubezpieczony pojazd został skradziony, to ubezpieczyciel może uzależniać udostępnienie samochodu zastępczego od dostarczenia mu notatki policji, która potwierdzi, że doszło do takiego zdarzenia. Taki zapis znajduje się w OWU AC Generali.

Krok piąty: Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Ubezpieczyciel orzekł o szkodzie całkowitej? Może się zdarzyć, że odszkodowanie otrzymane przez Ciebie z AC będzie zaniżone. Jak wówczas powinieneś postępować? Proces dochodzenia adekwatnego odszkodowania z AC prezentuje się następująco:

 • reklamacja do ubezpieczyciela – w reklamacji musisz dokładnie wyjaśnić swoje stanowisko i wskazać, dlaczego uważasz, że odszkodowanie zostało zaniżone;
 • zaangażowanie w spór rzecznika finansowego – jeżeli mimo reklamacji ubezpieczyciel nie zmieni swojego stanowiska, to w sprawę może się włączyć rzecznik finansowy;
 • złożenie pozwu do sądu – to ostatni sposób, aby walczyć o odszkodowanie z AC w wysokości umożliwiającej pełną likwidację szkody.

Pamiętaj, że na każdym etapie procesu likwidacji szkody masz prawo zapoznać się z dokumentacją wytworzoną przez firmę ubezpieczeniową – ubezpieczyciel nie może Ci odmówić wglądu w akta sprawy.

Podsumowanie

 1. Aby po wystąpieniu szkody otrzymać odszkodowanie z AC, przy zakupie polisy należy zwrócić uwagę na zakres ochrony.
 2. Ubezpieczyciel może obniżyć wysokość odszkodowania z AC, jeżeli szkoda nie zostanie zgłoszona w terminie wskazanym w OWU.
 3. Większość ubezpieczycieli przyjmuje zgłoszenia o szkodzie na kilka sposobów: m.in. telefonicznie, mailowo i listownie.
 4. W czasie likwidacji szkody z AC należy współpracować z firmą ubezpieczeniową i rzeczoznawcą, który wyceni szkodę.
 5. Dochodzenie odszkodowania z autocasco krok po kroku nie jest szczególnie trudne, ale trzeba znać procedurę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak wysokie odszkodowanie z AC można otrzymać?

  Wysokość odszkodowania jest uzależniona od kilku czynników, w tym wartości szkody. Zdarza się, że poszkodowany nie otrzymuje pieniędzy – firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty naprawy auta (rozlicza się bezpośrednio z warsztatem, z pominięciem klienta).

 2. Czy likwidacja szkody z autocasco oznacza utratę zniżek?

  Jeżeli klient nie wykupił dodatkowej polisy zwanej „ubezpieczenie zniżki AC”, to niemal na pewno w kolejnym roku zapłaci więcej. Aby nie przepłacać, warto skorzystać z kalkulatora OC/AC – pozwala on porównać ceny autocasco.

 3. Jakie są dostępne metody likwidacji szkody z AC?

  Kosztorysowy lub warsztatowy – to dwa popularne warianty likwidacji szkód. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel wypłaca środki na rachunek bankowy klienta, z kolei w drugim pokrywa koszty naprawy auta w warsztacie (może być to również ASO, o ile przewiduje to umowa).

 4. Czy suma ubezpieczenia zawsze jest stała?

  Niekoniecznie – może być też konsumpcyjna. Z perspektywy kierowcy stała suma ubezpieczenia jest korzystniejsza. Gdyby doszło do kilku zdarzeń w ciągu roku, ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty odszkodowania, powołując się na wyczerpanie sumy ubezpieczenia.

 5. W jakim terminie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

  Firmy ubezpieczeniowe mają 30 dni na wypłatę odszkodowania z autocasco. Jak można przeczytać w OWU AC Wiener, termin ten liczy się od dnia otrzymania przez ubezpieczyciela zawiadomienia o szkodzie. Ponieważ niektóre sprawy nie są oczywiste, okres ten może ulec przedłużeniu, ale w tej sytuacji poszkodowany musi zostać o tym poinformowany.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments